hususunda

listen to the pronunciation of hususunda
Türkçe - İngilizce
concerning, in connection with
regarding, on, about
regarding
on
with respect to
in respect of
in point of
as regards
in regard to
in relation to
in respect to
visavis
regard
upon

Belarusian President Alexander Lukashenko congratulated Alexei Dudarev upon his birthday. - Beyaz Rusya Devlet Başkanı Alexander Lukashenko Alexei Dudarev'i doğum günü hususunda tebrik etti.

husus
{i} matter

I have nothing to do with this matter. - Bu hususla hiçbir ilgim yok.

We now request your opinion in the above-referenced matter. - Yukarıda belirtilen hususlarda acil görüşünüzü talep ediyoruz.

husus
{i} case
husus
{i} subject
husus
{i} particular
husus
point

That's actually a good point. - Bu aslında iyi bir husus.

I can't agree with you on that point. - Ben o hususta size katılamam.

husus
provision
husus
way
husus
matter, subject, question; case
husus
{i} particularity
husus
(İnşaat) consideration
husus
particular point; relation, respect; peculiarity, particularity
husus
matter, subject, question; point, respect, consideration
Türkçe - Türkçe

hususunda teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

HUSUS
(Osmanlı Dönemi) İş. Mevzu. Yol. Usul. Keyfiyet. Madde. Şey. Bir şeyin sairlerinden ayrıldığını ve temyizini bildiren cihet ve keyfiyet
Husus
(Osmanlı Dönemi) VATAR
husus
Özellik, yön
husus
Konu, madde: "Mallarımın idaresi hususunda kendisinden hiçbir yardım esirgemiyorlar."- E. E. Talu. Özellik, yön
husus
Konu, madde
hususunda