off

listen to the pronunciation of off
İngilizce - Türkçe
{s} kapalı

Dışarı çıkmadan önce gazın kapalı olduğundan emin olun. - Be sure to turn off the gas before you go out.

Işık kapalı iken uyudum. - I slept with the light off.

{e} dışında

Tom birkaç haftadır ofisin dışındaydı. - Tom has been out of the office for a couple weeks.

Aradığınız telefon ya kapalı ya da kapsama alanı dışında, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. - The mobile phone you have dialed is either switched off or outside the coverage area, please try again later.

{s} uzak

Ellerini bisikletimden uzak tut. - Keep your hands off my bicycle.

Ada kıyıdan yaklaşık iki mil uzaklıktadır. - The island is about two miles off the coast.

{s} sapa

Sapa kaplıcaları severim. - I like hot springs that are off the beaten track.

Belki kendi yolumdan sapacağım. - Maybe I'll just wander off on my own.

{s} ters

Arabamızda ters giden bir şey olmalı; motordan duman çıkıyor. - Something must be wrong with our car; the engine is giving off smoke.

{s} öteki
{s} çıkmış

Tom geçen hafta izne çıkmış olmalı. - Tom must've had time off last week.

Sen yoldan çıkmışsın. - You are way off the track.

ayrılmış
açıkta
yanılmak
dışta
(Denizbilim) açığa çıkmak
cansız
soğutmak
çıkarmak

İyi bir iş başardın. Senin için şapkamı çıkarmak istiyorum. - You have done a good job. I'll take my hat off to you.

Tom gömleğini çıkarmak zorunda değildi. - Tom didn't have to take off his shirt.

dışanya
-den uzak
izinli

O, gripten dolayı izinlidir. - She's off with the flu.

Polis vurularak öldürüldüğünde izinliydi. - The policeman was off duty when he was shot to death.

ayrılan

Tom çoğunlukla ofisten ayrılan son kişidir. - Tom is often the last one to leave the office.

Tomu çaktan ayrılan son kişiydi. - Tom was the last one off the plane.

dışarda
açık

Rüzgar durduktan sonra, tekneyle açık denize yelken açalım. - After the wind has stopped, let's sail the boat off to the open sea.

Tom motoru kapattı ama farları açık bıraktı. - Tom turned off the engine, but left the headlights on.

dışarı

Dışarı çıkmadan önce gazın kapalı olduğundan emin olun. - Be sure to turn off the gas before you go out.

Jane biz dışarıda iken bizim çocuklarımıza bakmayı teklif etti. - Jane offered to take care of our children when we were out.

zayıf

Senin aksanın iyi ama telaffuzun biraz zayıf. - Your accent's good, but your pronunciation's a little bit off.

kesilmiş

Tom ofisin etrafında kafası kesilmiş bir tavuk gibi koşuyordu. - Tom has been running around the office like a chicken with its head cut off.

Ofise vardığımda, beni bekleyen bir sürü işim vardı. Kafası kesilmiş bir tavuk gibi oradan oraya koşuşturuyordum. - When I got to the office, I had tons of work waiting for me. I was running around like a chicken with its head cut off.

soğumuş
az (bir olasılık)
dış

Konunun dışına çıktın. - You are off the point.

Jane biz dışarıda iken bizim çocuklarımıza bakmayı teklif etti. - Jane offered to take care of our children when we were out.

işlemez durumda
(Bilgisayar) kapattı

Filmi daha önce gördüğüm için televizyonu kapattım. - I turned off the TV because I had seen the movie before.

Yola çıkmadan önce her şeyi kapattığınızdan emin olun. - Make sure you turn everything off before you leave.

açıklarında

Dalgıçlar Florida sahili açıklarında binlerce İspanyol altın sikkesi buldu. - Divers have found hundreds of Spanish gold coins off the coast of Florida.

Wakayama açıklarında balina bulundu. - The whale was found off the coast of Wakayama.

çalışmaz
kokmuş
(Denizbilim) alarga
uzağa
kaba

Onun kaba davranışı tarafından rencide edildim. - I was offended by her crude manners.

Dan kabaca polis memuruna hakaret etti. - Dan rudely insulted a police officer.

(yiyecek/içecek) bozulmuş
ertelenmiş

Oyun önümüzdeki haftaya kadar ertelenmiş olabilir. - The game may have been put off till next week.

bozuk

Her daim kafan bozuk zaten. - You are always pissed off.

Bu domuz eti biraz bozuk. - This pork is a bit off.

çalışmayan
kötü

Bu gaz kötü bir koku verir. - This gas gives off a bad smell.

O oldukça kötü, çünkü kitabı iyi satmıyor. - He is badly off, because his book doesn't sell well.

tamamen

Senin tahminin tamamen yanlış. - Your guess is entirely off the mark.

teklif ettiğin şey tamamen deli saçması! - It's utter nonsense what you offer!

gitmiş

Allah aşkına o, günün bu saatinde nereye gitmiş olabilir. - Where on earth can he have gone off to at this time of day?

sönmüş
yakınında

Arabamı büro yakınında park ediyorum. - I am parking my car near the office.

Babamın çalıştığı yer istasyonun yakınındadır. - The office where my father works is near the station.

suya düşmüş
-den ayrılan
-dan
(pul/vb.) sahibi
uzakta

Biz kıyıdan yaklaşık 3 kilometre uzaktayız. - We're about three kilometers off shore.

Uzakta bir silahın patladığını duydum. - They heard a gun go off in the distance.

sapan
vazgeçilmiş
{s} sağdaki
{ü} defol

İlgilenmiyorum. Defol git. - I'm not interested. Buzz off.

{e} dan

Dan Linda'nın arabasını tamir etmesine yardım etmeyi önerdi. - Dan offered to help Linda repair her car.

Dan olay yerine varan ilk polis memuruydu. - Dan was the first officer to arrive at the crime scene.

{s} çıkarılmış
kapalı yok
ileriye; ileride
from the off başlangıçtan beri
öteye; ötede. s
kesik

Bu sabahtan beri elektrik kesik. - The power has been cut off since this morning.

Şu an elektrikler kesik. - The electricity is off at the moment.

{e} den

Dengesini kaybetti ve merdivenden düştü. - He lost his balance and fell off the ladder.

Dengesini kaybetti ve bisikletinden düştü. - He lost his balance and fell off his bicycle.

argo başlangıç
uzak, zayıf, az bir
{i} baş

Köşe başında postahane vardı. - There used to be a post office on the corner.

Maziye sünger çekip yeniden başlamak için işimi bıraktım ve taşındım. - I quit my job and moved so I could start off with a clean slate.

bozulmuş
kesat (iş)
geçersiz
kopuk
{e} haricinde
yanlış (ölçü)
doze off
uyuklamak
nod off
{f} uyuklamak
rip off
kazık atmak
break off
koparmak
come off
kopmak
fight off
defetmek
put off
ertelemek

Oyunu önümüzdeki Pazara ertelemek zorundayız. - We have to put off the game till next Sunday.

Toplantıyı ertelemek zorunda kaldık. - We had to put off the meeting.

rip off
kazıklamak
pull off
{f} koparmak
take off
{f} havalanmak

Havalanmak zorundayız. - We've got to take off.

Garip bir ses duyduğumda uçak havalanmak üzereydi. - The plane was about to take off when I heard a strange sound.

take off one's clothes
soyunmak
wear off
yıpranmak
break off
kopmak

Erkek arkadaşın sorunlu bir kişi ama bırakmak ya da kopmak için yeterince iyi bir neden değil. - Your boyfriend is a problematic person, but that's not a good enough reason to give up or break off your relationship.

wear off
eskitmek
rip off
sökmek
wear off
eskimek
off line
çevrimdışı
off the table
Gündemde olmayan
off the coast of
sahillerine yakın
off the cuff
doğaçtan
off line
(Bilgisayar) kapalı
off line operation
çevrimdışı işletim
off shore
(Askeri) açıkta
off shore
açığında
off shore
sahilden biraz uzakta
off site
dışındaki
off the cuff
düşünmeksizin
off the cuff
düşünmeden
off the cuff
kafadan
off the hook
(deyim) ferahlamış
off the record
(Basın) yazılmamak kaydıyla
off the record
(Politika, Siyaset) yayınlanmaması kaydıyla
off the shelf
(Bilgisayar,Teknik) rafta hazır
off the shelf
(Bilgisayar,Teknik) satılmaya hazır
off afar
uzakta
off and on
ara sıra

Ara sıra televizyon izlerim. - I watch TV off and on.

Tom ve Mary bir yıldır ara sıra çıkıyorlardı. - Tom and Mary have been dating off and on for a year.

off and on
zaman zaman
off and on
bazen
off color
doğal renkte olmayan
off diagonal
köşegen dışı
off duty
serbest
off duty
izinli

Polis vurularak öldürüldüğünde izinliydi. - The policeman was off duty when he was shot to death.

Cumartesi öğleyin izinli olacağım. - I'll be off duty at noon on Saturday.

off hook
telefonun açık konumu
off key
düzeni bozuk
off line operation
çevrim dışı işlem
off line processing
çevrim dışı işleme
off line storage
çevrim dışı bellek
off one's hands
sorumluluğu dışında
off one's head
üşütük
off one's head
kaçık
off one's own bat
kendi başına
off one's rocker
kaçık
off one's rocker
çatlak
off one's rocker
üşütük
off season
ölü sezon

Oteller ölü sezonda daha ucuzdur. - Hotels are cheaper in the off season.

off shore
kıyıdan uzak
off site
in dışındaki
off the air
ünalgıda yayında değil
off the beaten track
herkesçe bilinmeyen
off the cuff
hazırlıksız
off the point
konunun dışında
off the point
meseleden uzak
off the record
gayri resmi (olarak)
off white
hafif grimsi beyaz renk
off-balance sheet accounts
nazım hesapları
off-key
akortsuz

Maria bir kedi kadar akortsuz şarkı söyler. - Maria sings as off-key as a cat.

off-key
ayarsız
off-license
içki satılan dükkân
off-line
hat-dışı
off-line
bağsız
off-line
çevrim-dışı
off-peak
daha az meşgul
off-peak
sakin
off-stage
sahne arkası
off-white
hafif grimsi beyaz renk
off beat
püskürtmek
off beaten track
Pek uğrak olmayan yer ya da yol
off colored
off renkli
off colour
Keyifsiz, rengi solgun, hasta
off hour
saat kapalı
off limit
kapalı limit
off line output
line çıkışı kapalı
off line printer
satır yazıcı kapalı
off line program
hat program off
off ones feet
olanlar kapalı feet
off page connector
sayfa bağlantısı kapalı
off scourings
scourings off
off stream
stream kapalı
off take
çıkarmak
off task
konuya ilgisiz,etkinlik dışı
off the clock
saat kapalı
off the reel
reel off
off the top of one´s head
k. dili hiç düşünmeden, hemen
off tool
alet harici
off- peak
indirimli
off-center
Alışılmışın dışında, başkalarına benzemeyen
off-gas
off-gaz
off-screen
(Bir film yıldızı ile ilgili) sahne dışı
off-screen
off-ekran
off-the-books
Kayıt dışı
off-the-cuff
hazırlıksız
off-the-track
off-the-parça
off-wall
off-duvar
be off
gitmek
offing
engin
be off
yanılmak
be off
defol
be off
(Denizbilim) açığa çıkmak
be off
işe gitmemek
be off
olmamak
be off
(Konuşma Dili) bayat olmak
be off
(Konuşma Dili) acele etmek
be off
ayrılmak
be off
gerçekleşmemek
be off
geri/ileri olmak
be off
(Konuşma Dili) bozuk olmak
be off
(Konuşma Dili) fırlayıp gitmek
be off
(Konuşma Dili) iştahı
be off
vuku bulmamak
be off
(Konuşma Dili) tüymek
be off
(Konuşma Dili) soğumak
off color
kaba
off duty
(Bilgisayar) görev dışı
off line
(Bilgisayar) devre dışı
off topic
konu dışı
to be off
(Denizbilim) açığa çıkmak
be off
iptal edilmek/olunmak
be off
ayrılmak, terketmek
be off
(tatil veya izin dolayısıyla) işe gelmemek
off beat
Sıradışı, alışılmışın dışında, farklı
off center
merkeze
off color
renk off
off hook
paçayı sıyırmış
off kilter
Eğri tutulmuş off
off premise
öncül off
off shot
shot off
off the ball
topun
off the record
Kayıt dışı

Biz kayıt dışı mıyız? - Are we off the record?

off the shelf
Siparişe veya belirli bir ölçüye göre yapılmamış, genel satış için üretilmiş
off to the
için kapalı
off topic
Konu dışı, bahsedilen konu hakkında olmayan
off you go
Gitmek kapalı
be off
yola çıkmak
be off
yaylan
be off
(elektrik/su/gaz) kesik/kesilmiş olmak; (elektrik/ışık) söndürülmüş/kapalı olmak; (makine/aygıt) kapalı olmak: The
be off
defolmak
be off
deli olmak
be off
vazgeçmek
off center
(Otomotiv) merkezden kaçıklık
off color
açık saçık
Türkçe - Türkçe

off teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

off shore
Denizde platform üzerinde kurulan kuyu açma tesisatı
İngilizce - İngilizce
Placed after a number (of products or parts, as if a unit), in commerce or engineering

I'd like to re-order those printer cartridges, let's say 5-off.

Disconnected or subtracted from

We've been off the grid for three days now.; He took 20% off the list price.

inoperative, disabled

All the lights are off.

To kill

He got in the way so I had him offed.

In a direction away from the speaker or object

The book fell off the table.

Used to indicate movement away from a position on

I took it off the table.; Come off the roof!.

No longer wanting or taking

He's been off his feed since Tuesday.; He's off his meds again.

Out of the possession of

He didn't buy it off him. He stole it off him.

Less than normal, in temperament or in result

sales are off this quarter.

in, or towards the half of the field away from the batsman's legs; the right side for a right-handed batsman
Distant from

We're just off the main road.; ''The island is 23 miles off the cape.

To switch off

Can you off the light?.

Into a state of non-operation; into a state of non-existence

die off.

Away from or not on

He's off the computer, but he's still on the phone.; Keep off the grass.

rancid, rotten

This milk is off!.

farther or more distant
{a} signifying distance, not on or near, from
off In addition to the uses shown below, off is used after some verbs and nouns in order to introduce extra information. Off is also used in phrasal verbs such as `get off', `pair off', and `sleep off'
not in operation or operational; "the oven is off"; "the lights are off"
If you keep off a street or piece of land, you do not step on it or go there. Locking up men does nothing more than keep them off the streets The local police had warned visitors to keep off the beach at night. Off is also an adverb. a sign saying `Keep Off'
Slang: down; set; Slang: off-side
If you have time off or a particular day off, you do not go to work or school, for example because you are ill or it is a day when you do not usually work. The rest of the men had the day off She was sacked for demanding Saturdays off I'm off tomorrow The average Swede was off sick 27 days last year. Off is also a preposition. He could not get time off work to go on holiday
This can refer to the aroma or flavors It's a wine that's not quite right
from a particular thing or place or position (`forth' is obsolete); "ran away from the lion"; "wanted to get away from there"; "sent the children away to boarding school"; "the teacher waved the children away from the dead animal"; "went off to school"; "they drove off"; "go forth and preach"
down with; at a distance; from here; completely; discontinued
If there is money off something, its price is reduced by the amount specified. Simons Leatherwear, 37 Old Christchurch Road. 20 per cent off all jackets this Saturday. discounts offering thousands of pounds off the normal price of a car. Off is also an adverb. I'm prepared to knock five hundred pounds off but no more
Pressing this key turns the scale off
Object File Format vector graphics
not performing or scheduled for duties; "He's off every Tuesday"; "he was off duty when it happened"; "an off-duty policeman"
If you keep off a subject, you deliberately avoid talking about it. Keep off the subject of politics Keep the conversation off linguistic matters
When you take off clothing or jewellery that you are wearing, you remove it from your body. He took off his spectacles and rubbed frantically at the lens He hastily stripped off his old uniform and began pulling on the new one
Offensive Rebounds
Denoting opposition or negation
When something such as a machine or electric light is off, it is not functioning or in use. When you switch it off, you stop it functioning. As he pulled into the driveway, he saw her bedroom light was off We used sail power and turned the engine off to save our fuel The microphones had been switched off. on
(of events) no longer planned or scheduled; "the wedding is definitely off"
Away; begone; a command to depart
at a distance in space or time; "the boat was 5 miles off (or away)"; "the party is still 2 weeks off (or away)"; "away back in the 18th century"
in, or towards the half of the field away from the batsmans legs; the right side for a right-handed batsman
{i} deactivated state, closed condition (about an appliance, device, etc.)
On the farther side; most distant; on the side of an animal or a team farthest from the driver when he is on foot; in the United States, the right side; as, the off horse or ox in a team, in distinction from the nigh or near horse or ox; the off leg
If something is a long time off, it will not happen for a long time. An end to the crisis seems a long way off The required technology is probably still two years off
(1) (B) down; set
{f} leave, go away; (Slang) kill, murder, slaughter, bump off
When you get off a bus, train, or plane, you come out of it or leave it after you have been travelling on it. Don't try to get on or off a moving train! As he stepped off the aeroplane, he was shot dead. on Off is also an adverb. At the next stop the man got off too and introduced himself
The horse's right side The side of the horse that faces east when the animal is walking north Opposite of near
not in operation or operational; "the oven is off"; "the lights are off" (of events) no longer planned or scheduled; "the wedding is definitely off" below a satisfactory level; "an off year for tennis"; "his performance was off" in an unpalatable state; "sour milk" no longer on or in contact or attached; "clean off the dirt"; "he shaved off his mustache" at a distance in space or time; "the boat was 5 miles off (or away)"; "the party is still 2 weeks off (or away)"; "away back in the 18th century
Denoting the action of removing or separating; separation; as, to take off the hat or cloak; to cut off, to pare off, to clip off, to peel off, to tear off, to march off, to fly off, and the like
If you get something off someone, you obtain it from them. I don't really get a lot of information, and if I do I get it off Mark `Telmex' was bought off the government by a group of investors. = from
Board (OB) A transaction of a listed stock which is not completed on a national exchange, or a transaction of an over-the-counter stock (OTB) Yahoo shows these stocks as OTC-OB - Over the Counter Off Board
Designating a time when one is not strictly attentive to business or affairs, or is absent from his post, and, hence, a time when affairs are not urgent; as, he took an off day for fishing: an off year in politics
Not on; away from; as, to be off one's legs or off the bed; two miles off the shore
to murder
Denoting a leaving, abandonment, departure, abatement, interruption, or remission; as, the fever goes off; the pain goes off; the game is off; all bets are off
If you are off something, you have stopped liking it. I'm off coffee at the moment Diarrhoea can make you feel weak, as well as putting you off your food
officer

Aren't you a police officer? - Aren't you a police officer?

If someone is off something harmful such as a drug, they have stopped taking or using it. She felt better and the psychiatrist took her off drug therapy
{e} from; up from; so as to get out or come out of (bus, train, etc.); reduced by (e.g.: "This week all the shirts are 10% off"); so as to get rid of or remove something (i.e.: "The stain will come off your dress")
Do not use automatic time stepping
below a satisfactory level; "an off year for tennis"; "his performance was off"
A beer with flavors not common to acceptable beers; also defective
Line: Not connected to the server Users can now only access Agendas downloaded to the local database
If you live off a particular kind of food, you eat it in order to live. If you live off a particular source of money, you use it to live. Her husband's memories are of living off roast chicken and drinking whisky Antony had been living off the sale of his own paintings. = on
{ü} away with you! stand down! (expression of dismissal)
If food has gone off, it tastes and smells bad because it is no longer fresh enough to be eaten. Don't eat that! It's mouldy. It's gone off! = bad
This tasting term indicates undesirable flavors or aromas in the alcohol
If something happens on and off, or off and on, it happens occasionally, or only for part of a period of time, not in a regular or continuous way. I was still working on and off as a waitress to support myself We lived together, off and on, for two years
in an unpalatable state; "sour milk"
In a general sense, denoting from or away from; as: Denoting distance or separation; as, the house is a mile off
If something such as an agreement or a sporting event is off, it is cancelled. Until Pointon is completely happy, however, the deal's off Greenpeace refused to call off the event. on
no longer on or in contact or attached; "clean off the dirt"; "he shaved off his mustache"
off and on
intermittently

With so much worry, I only slept off and on last night.

off balance
surprised; perplexed
off balance
Not physical balanced; not having physical equilibrium
off base
Positioned somewhere between the bases, and hence vulnerable to being caught out

The hippo heard us, and, like a baseball player caught off base, tried to get back to the river.

off base
Mistaken; misguided; somewhat wrong in opinion or judgment

But he's off-base in describing the city as having record crime until he took office.

off base
Incorrect or inappropriate; not properly executed, envisioned, or understood

That partisan rhetoric may be heated, but it's not entirely off base.

off base
Situated or happening outside the boundaries of a military base

A Virginia lawmaker wants to improve off-base living conditions for enlisted troops with families.

off board
Not on or in a means of transportation
off board
Not participating
off book
below the list price

in the winter of 1957-58 prices were 60 percent off book..

off book
No longer needing the script to rehearse

'So if Antigone wants to be off book, I think the rest of you should be off book too.'.

off brand
A brand other than a famous one, for a product or service for which a famous brand exists
off brands
plural form of off brand
off break
a normal ball bowled by a off spin bowler, moving from off to leg (for a right-handed batsman)
off breaks
plural form of off break
off chance
A condition of not being likely or probable

He submitted a job application on the off chance that nobody better would.

off course
not following the planned, or intended, route

The strong winds made the car go careering off course.

off course
Common misspelling of of course
off cutter
a ball bowled by a fast bowler who uses finger spin to move the ball from off to leg (for a right-handed batsman)
off cutters
plural form of off cutter
off day
A day in which an employee is not scheduled to work

Until they gain a little seniority at this hospital, newly hired nurses need not expect to have two consecutive off days.

off day
A day in which a person is not performing up to their usual level of ability

I understand any pitcher can have an off day but walking four batters in one inning is ridiculous!.

off days
plural form of off day
off drive
to play such a shot
off drive
a type of batsman's shot played by swinging the bat vertically and hitting the ball along the ground in the direction of mid off
off duty
Not engaged in an assigned task, duty or occupation

The man was rescued by an off duty fire fighter.

off guard
Not vigilant; unprepared; inattentive

His sudden appearance at the office caught her completely off guard.

off label
Use of a prescription medication by a physician to treat a condition other than that for which the drug was approved by the Food and Drug Administration (FDA)

While the drug is approved for use in treating stomach cancer, many doctors prescribe it off label for other cancers as well.

off licences
plural form of off licence
off like a bride's nightie
Making a rapid departure; away

Just before it was to be his shout, he was 'off like a bride's nightie.''.

off like a prom dress
Making a start, or departing, very rapidly

When we heard the police car pull up, we were off like a prom dress.

off of
off; from

I took this paper off of his desk.

off of
on

This is based off of his first book.

off one's chump
Crazy, insane

I'm going away. He's off his chump, he is.

off one's dot
off one's rocker; bananas; mad

Gone a bit off 'er dot, he whispered.

off one's face
Extremely intoxicated, either by alcohol or drugs
off one's game
Playing or competing below one's usual level of performance

One fellow I knew once was off his game the whole first half because some idiot was flying a kite over the field advertising some one's pills.

off one's game
In or into a condition of competing below a usual level of performance

Then the latter, as every golfer does at times, suddenly went right off his game.

off one's game
Performing in any activity below one's usual level; behaving in an irregular, inept, or awkward manner; feeling unwell

Big Bertha, the crowd-pleasing sand tiger shark who survived an astonishing four decades at the New York Aquarium, has died. She was off her game. She slowed down. She wasn't quite right, said Hans Walters, the animal department supervisor.

off one's game
In or into a condition which reflects unaccustomed poor performance or unwellness in an activity or situation

Adam found himself answering the viewer's questions while also trying to cook—which threw him off his game.

off one's nut
insane
off one's own bat
At one's own instigation

My boss didn't tell me to reorganize the filing system, I did it off my own bat.

off one's rocker
Crazy; insane

He's off his rocker if he thinks he can tackle the whole thing alone.

off one's rocket
Barmy; crazy; insane
off one's tits
Heavily intoxicated; to be under the influence of alcohol or drugs
off one's trolley
Having gone mad; insane

Being slightly off one’s trolleyUppermost in my list of top four teaching behaviours is being ever-so-slightly crazy . . . to keep students guessing whether or not I have lost my marbles, and being not quite so predictable.

off pat
Thoroughly practiced, rehearsed, or understood
off side
the side of the pitch away from the batsman's legs as he takes his stance at the wicket; the right side for a right-handed batsman
off spin
a style of bowling in which a (right-handed) bowler spins the ball such that, after bouncing, it moves from off to leg (for a right-handed batsman)
off spinner
a bowler who bowls off spin
off spinners
plural form of off spinner
off stump
the stump on the off side of the batsman's wicket
off the back foot
from a defensive position
off the bat
From the start; immediately; right away

Right off the bat, I can see that you need to save your work more often.

off the beaten path
To a secluded location; to a place which is not frequently visited or not widely known

Jean had thought that the prowler might be some tramp who had wandered far off the beaten path of migratory humans.

off the beaten path
In a secluded location; in a place which is not frequently visited or not widely known

Only a small group of websites, well off the beaten path of most surfers, contain the malicious code.

off the beaten track
In a place or places not commonly visited

From Nikko northwards my route was altogether off the beaten track, and had never been traversed in its entirety by any European. I lived among the Japanese, and saw their mode of living in regions unaffected by European contact.

off the beaten track
To a place or places not commonly visited

The search for authenticity arguably motivates backpackers to travel off the beaten track in search of areas not yet contaminated by tourists or other backpackers.

off the books
Undeclared for tax and social insurance etc

His company was fined for paying staff off the books.

off the chain
Free from work or direct supervision. In reference to slave labor, where workers are chained, or to the figurative chain of workers of an assembly line

The morose Ed Wilshot poured himself another drink and mumbled something about taking three weeks off the chain and heading south for some sunshine.

off the chain
Crazy and exciting; delirious and wild. By analogy to a frenetic dog when unleashed

When I arrived at the Waldorf I was taken away by its grandeur. The party was located on the 42nd floor in the Tower Suites. The room was completely off the chain. I am so glad that Tracy accepted the invite to go with me and she had a good time. There were a lot of good-looking African men there.

off the charts
Outside of the normal range of measurement; beyond expectations

Advance sales quickly went off the charts.

off the clock
Not at work
off the clock
Not being paid for working
off the clock
Relaxing
off the deep end
Crazy, erratic, or irrational

It used to be a funny comic, but lately it has gone off the deep end.

off the ground
Having gotten a good start; having reached a level of stability or self-sufficiency

Once a business gets off the ground, a different management style may become appropriate.

off the hook
Relieved of a duty, burden, responsibility, or pressure

Without any evidence, the police had to let the suspect off the hook.

off the hook
Performing extraordinarily well

That's five three-pointers in a row! Smith is off the hook!.

off the hook
Of a telephone, having an open connection; not hung up

I think he left the phone off the hook so that nobody would call him.

off the mark
Inaccurate; not correct or appropriate

His answers are consistently off the mark. None of them quite make sense.

off the radar
unlikely to happen, or be important in the near future or tending to escape detection or attention

A UK referendum on the EU constitution now seems to be moving off the radar.

off the rails
Insane
off the rails
Out of control
off the rails
Off the intended path
off the rails
In an abnormal manner, especially in a manner that causes damage or malfunctioning
off the record
unofficial
off the record
in secret
off the reservation
In violation of rules; out of bounds
off the reservation
Violating rules
off the top of one's head
Without great thought or investigation; extemporaneous; natural; offhand

I cannot think of any good examples off the top of my head, but give me a couple of hours and I'm sure I could come up with something.

off the wagon
No longer maintaining a program of self-improvement or abstinence from an undesirable habit, especially drinking alcohol

She kept up her diet for an entire month before falling off the wagon.

off vocal
A song that is the same as another song but without vocals
off worlder
Alternative spelling of off-worlder
off worlders
plural form of off worlder
off worlders
Alternative spelling of off-worlders
off-Broadway
Of or pertaining to an off-Broadway theater, or a production mounted in one

Little Shop of Horrors is probaby the most famous of the off-Broadway productions.

off-Broadway
In the New York City area, a small theater with fewer than 300 seats, or a production in such a theater, usually away from the "Broadway" theater district, which operates under special rules from the theatrical unions, which permits mounting productions at a much lower cost

Costs what they are, even Neil Simon premiered a play off-Broadway.

off-base
Alternative form of off base
off-book
off the books, not officially recorded
off-brand
Attributive form of off brand

off-brand sugar.

off-campus
Pertaining to a student of an educational institution who resides off the campus
off-campus
Engaging in an activity by a faculty member or a student of an educational institution off the campus
off-campus
Pertaining to facilities or activities regularly utilized by the faculty or students of an educational institution that are located off the campus
off-chance
Alternative spelling of off chance
off-color
Considered dirty, vulgar or obscene

an off-color joke.

off-corn
Waste or inferior corn thrown out during dressing
off-duty
Alternative spelling of off duty
off-flow
A flow from something (or somewhere) to something (or somewhere) else

What percentage of claimant off-flows from jobseeker's allowance were due to the claimant claiming incapacity benefit?.

off-gas
Gas produced as a side effect of a chemical reaction, sometimes hazardous
off-guard
Alternative spelling of off guard
off-handed
Note that, according to Partridge, 'off-handed is unnecessary for off-hand; off-handedly is unnecessary for off-hand. These terms may be written as one word.'
off-handed
negligent, neglectful, careless, unmindful, inattentive, uncaring, insouciant, indifferent, casual, slapdash, lax, perfunctory, superficial, sluttish, untidy, slovenly, uncircumspect
off-hour
A period when traffic is light
off-key
not harmonious, or out of accord
off-key
pitched inaccurately either above or below the correct note
off-label
Alternative spelling of off label
off-licence
A shop selling alcohol for consumption only off the premises
off-limits
Not to be entered or used; restricted

The pond was off-limits to swimmers.

off-message
publicly stating or supporting a policy counter to the official party policy
off-model
Somewhat deviant from the original source material or model sheets
off-off-Broadway
Of or pertaining to an off-off-Broadway production
off-off-Broadway
A New York City area off-Broadway-style show, but not operating under the aegis of the theatrical unions. These are generally very low budget, with limited casts and even more limited production values, performed in unconventional, ad hoc spaces
off-off-off Broadway
Of or pertaining to an off-off-off-Broadway production, or to the space they are performed in
off-off-off Broadway
An almost jocular term for theatrical productions performed in spaces remote from Manhattan, but nonetheless in the greater New York City area, and which otherwise fit the description of an off-off-Broadway show
off-peak
During a period of less use or demand than the maximum (peak), generally overnight

Phone calls on weekdays between 18:00 and 08:00 the following day are charged at an off-peak tariff, lower than peak, but higher than weekend.

off-piste
Of snow that has not been compacted by overuse; tends to be more exciting but less regulated and more dangerous

We are skiing off-piste this morning.

off-pister
Someone who skis or snowboards off-piste
off-put
Alternative form of put off
off-putting
Disconcerting, annoying or repulsive; tending to put off

His habit of picking his nose is quite off-putting.

off-ramp
A segment of roadway that directs vehicular traffic onto ordinary roads from a freeway
off-road
Designed for, used for, or taking place on a driving surface that is not traditionally paved, such as a beach or rugged terrain
off-roader
A vehicle that is designed to drive off the road
off-season
Period of time when regular competitions are not being held, or when an athlete is not participation in competitions

Alternating off-season and precontest cycles in bodybuilding over a period of years will result in the relatively quick development of a championship physique.

off-season
That part of the year when business is most slack and there are fewest clients or visitors
off-slip
A slip road by which traffic leaves a major road such as a motorway
off-speed
Being a pitch thrown at a slower speed than a fastball, such as a change-up
off-target
Away from a target
off-the-ball
Occurring away from active play
off-the-books
Alternative spelling of off the books
off-the-charts
Exceeding the normal range of measurement

First-day sales were off the charts.

off-the-cuff
Extemporaneous; without prior preparation; impromptu

He made a few off-the-cuff remarks before launching into his prepared speech.

off-the-rack
ready-made in a range of standard sizes
off-the-record
unofficially
off-the-record
secretly, in secret
off-the-record
unofficial
off-the-record
secret
off-the-shelf
As purchased or as commonly available, without modification or customization

We can build a specialized part for you, but an off-the-shelf product will probably cost less.

off-the-shoulder
not covering the shoulders
off-the-wall
Wildly unconventional; bizarre; absurd

She is a very off-the-wall character.

off-the-wall
Greatly inappropriate

His behaviour today is off-the-wall.

off-topic
Not related to the matter under discussion
off-track
conducted away from a racetrack
off-track
Away from an intended route; wayward
off-white
A very pale colour that is almost white

off-white colour:.

off-white
Of a very pale colour that is almost white
off-worlder
One who is not from the local planet/world/plane/dimension/universe
off the market
Bekâr olmayan, sevgilisi olmayan
off the record
Information that may be neither attributed or published Only top commanders should use such statements when it is necessary to take a reporter into confidence or to avoid a breach of security DoD policy is to avoid off-the-record statements
off the market
Not single
Türkçe - İngilizce
{f} live
off-shore
(Ticaret) offshore
off