on behalf of

listen to the pronunciation of on behalf of
İngilizce - Türkçe
in adına
lehine
yerine
onun adına
temsilen
yerine tarafından
birinden yana
tarafından

Bay Simon tarafından arıyorum sizi. - I'm calling you on behalf of Mr. Simon.

-in yararına
-in namına
yararına
-in adına
adına

Oğlumun adına size teşekkür ederim. - I thank you on behalf of my son.

Şirketimizin adına bir konuşma yaptı. - He made a speech on behalf of our company.

namına
for
süresince

İki saat süresince karın içinde otobüsü bekledim. - I waited for the bus in the snow as long as two hours.

for
elverişli

Bu yer yüzmek için elverişli. - The place is convenient for swimming.

for
(Bilgisayar) bu öğe için
for
yoluna

Senin için onun yoluna gireceğini umuyorum, Tom. - I hope it works out for you, Tom.

for
(bağlaç) dolayı, nedeniyle, çünkü, zira
for
karşılığında

Onun yardımı karşılığında ona bir içki ısmarladım. - I bought him a drink in return for his help.

Herkesin, hiçbir fark gözetilmeksizin, eşit iş karşılığında eşit ücrete hakkı vardır. - Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.

for
zarfında
for
yüzünden

Bir haftadır grip yüzünden yataktayım. - I've been laid up with flu for the last week.

Onu, hataları yüzünden daha az sevmiyorum. - I do not love him the less for his faults.

for
-den dolayı
for
şerefine
for
nedeniyle

Bizim tren deprem nedeniyle beş saat süreyle durdu. - Our train stopped for five hours owing to the earthquake.

Aramızda kalsın, o rüşvet nedeniyle görevden alındı ​​. - Between ourselves, he was dismissed for bribery.

on behalf
adına, birinin namına

şirket sözleşmelerinde ve bazı resmi işlemlerde sıkça rastanan bir terim. temsil durumunda, o kişi adına haraket ediliyor.

on of
Üzerine
for
namına
for
{e} için, -e
for
adına

O evsizler adına konuştu. - She spoke for the homeless.

Babasının adına toplantıya katıldı. - He attended the meeting for his father.

for
{e} yönünde
for
{e} doğru

O, iş için doğru kişidir. - He is the proper person for the job.

Eğer yapmadığım bir şey için ailem beni cezalandırdıysa , onlara doğruları söylerdim ve benim masumiyetle ilgili onları ikna etmeye çalışırdım. - If my parents punished me for something I didn't do, I would tell them the truth and try to convince them of my innocence.

for
{e} uygun

Bu oda uyumak için uygun değil. - This room is not suitable for sleeping.

Onun görev için uygunluğundan hiç kimsenin kuşkusu yok. - No one doubts her fitness for the post.

for
{e} karşı

Bereket versin ki, yolda fırtınayla karşılaşmadılar. - Fortunately they had no storms on the way.

Biriyle ilk defa karşılaştığında,konuşmayı hafif sürdür. - When meeting a person for the first time, keep the conversation light.

İngilizce - İngilizce
Speaking or acting for

On behalf of all those present, may I thank you for a well executed presentation.

under the auspices of, in the name of, with the knowledge of
in the name of
o/b/o
for

I will stand in for him.

on behalf of

  Heceleme

  on be·half of

  Türkçe nasıl söylenir

  ôn bîhäf ıv

  Telaffuz

  /ˈôn bəˈhaf əv/ /ˈɔːn bɪˈhæf əv/

  Etimoloji

  [ 'on, 'än ] (preposition.) before 12th century. Middle English an, on, preposition and adverb, from Old English; akin to Old High German ana on, Greek ana up, on.

  Videolar

  ... I need everybody here to be speaking out on behalf of the ...
  ... uh... and in the house behalf of to this meeting ...

  Günün kelimesi

  alfresco