on purpose

listen to the pronunciation of on purpose
İngilizce - Türkçe
bile bile

Onu bile bile yaptın. - You did that on purpose.

Onu bile bile yaptın, değil mi? - You did that on purpose, didn't you?

kasten

Tom bunu kasten yapmadı. - Tom didn't do it on purpose.

Bunu kasten yaptın, değil mi? - You did this on purpose, didn't you?

bilerek

O hatayı bilerek mi yaptın? - Did you make that mistake on purpose?

Jack annesinin değerli bir vazosunu kırdı, ama bilerek yapmadı, bu yüzden o kızmadı. - Jack broke his mother's valuable vase, but he didn't do it on purpose, so she wasn't angry.

mahsus

Bunu mahsus yapıyorsun! - You're doing it on purpose!

tasarlayarak
kasıtlı olarak
İngilizce - İngilizce
Purposefully; with intention; deliberately

That wasn't an accident! You did it on purpose!.

with intention; in an intentional manner; "he used that word intentionally"; "I did this by choice"
purposefully, intentionally
on purpose