on purpose

listen to the pronunciation of on purpose
İngilizce - Türkçe
bile bile

Onu bile bile yaptın. - You did that on purpose.

Bunu bile bile yapıyorsun! - You're doing it on purpose!

kasten

Bunu kasten yapıyorsun! - You're doing it on purpose!

Tom bunu kasten yapmadı. - Tom didn't do it on purpose.

bilerek

Jack annesinin değerli bir vazosunu kırdı, ama bilerek yapmadı, bu yüzden o kızmadı. - Jack broke his mother's valuable vase, but he didn't do it on purpose, so she wasn't angry.

Bilerek onun hislerini incittim. - I hurt her feelings on purpose.

mahsus

Bunu mahsus yapıyorsun! - You're doing it on purpose!

tasarlayarak
kasıtlı olarak
İngilizce - İngilizce
Purposefully; with intention; deliberately

That wasn't an accident! You did it on purpose!.

with intention; in an intentional manner; "he used that word intentionally"; "I did this by choice"
purposefully, intentionally
on purpose