purposefully, intentionally

listen to the pronunciation of purposefully, intentionally
İngilizce - Türkçe

purposefully, intentionally teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

on purpose
bile bile

Onu bile bile yaptın, değil mi? - You did that on purpose, didn't you?

Bunu bile bile yapıyorsun! - You're doing it on purpose!

on purpose
kasten

Bunu kasten yaptın, değil mi? - You did this on purpose, didn't you?

Bunu kasten yapıyorsun! - You're doing it on purpose!

on purpose
bilerek

Tom onu bilerek yaptı. - Tom did it on purpose.

Onun bu hatayı bilerek yaptığını mı düşünüyorsun? - Do you think he made that mistake on purpose?

on purpose
mahsus

Bunu mahsus yapıyorsun! - You're doing it on purpose!

on purpose
tasarlayarak
İngilizce - İngilizce
on purpose
purposefully, intentionally