bilerek

listen to the pronunciation of bilerek
Türkçe - İngilizce
on purpose

I hurt her feelings on purpose. - Bilerek onun hislerini incittim.

Did you make that mistake on purpose? - O hatayı bilerek mi yaptın?

savvying
purposely

Tom purposely left the last page blank. - Tom bilerek son sayfayı boş bıraktı.

I purposely didn't do that. - Ben onu bilerek yapmadım.

wittingly
designedly
studious
purposively
deliberately

He deliberately exposed her to danger. - Bilerek onu tehlikeye maruz bıraktı.

Tom deliberately broke the window. - Tom bilerek pencereyi kırdı.

witting
knowing

I wasn't born knowing. - Ben bilerek doğmadım.

No one is born knowing everything. - Hiç kimse her şeyi bilerek doğmaz.

intentionally

This page has been intentionally left blank. - Bu sayfa bilerek boş bırakılmıştır.

Tom intentionally left the last page blank. - Tom bilerek son sayfayı boş bıraktı.

scienter
purposely, knowingly, deliberately, on purpose
premeditatedly
knowingly

Tom nodded knowingly. - Tom bilerek başını salladı.

kenning
bilerek yapılan
wilful
bilerek adam öldürme
(Kanun) voluntary man slaughter
bilerek ana pozitif
(Sinema) composite master positive
bilerek saklanan silah
(Askeri) concealed weapon
bilerek suç işleme
(Kanun) scienter
bilerek zarar verme
intentional harm
bilerek çoğaltım negatifi
(Sinema) composite dupe negative
bil
know

A healthy man does not know the value of health. - Sağlıklı olan adam sağlığın değerini bilmez.

Although Go is probably the most popular Japanese game in my country, at most only a few university students know it. - Go büyük ihtimalle benim ülkemdeki en popüler Japon oyunu olsa da o bile bazı üniversite öğrencileri dışında pek bilinmiyor.

bil
knew

They knew they must fight together to defeat the common enemy. - Ortak düşmanı yenmek için birlikte dövüşmek zorunda olduklarını biliyorlardı.

Everybody knew that she was being pushy. - Onun saldırgan olduğunu herkes biliyordu.

bil
{f} knowing

There is no knowing which team will win. - Hangi takımın kazanacağını bilmek zor.

We love our mother almost without knowing it, without feeling it, as it is as natural as to live. - Biz neredeyse bilmeden, hissetmeden annemiz severiz, çünkü o yaşamak kadar doğaldır.

bil
{f} ken

Ken didn't know what to say next. - Ken gelecek defa ne söyleyeceğini bilmiyordu.

Ken talks as if he knew everything. - Ken her şeyi biliyormuş gibi konuşur.

bil
cognize
bil
{f} known

The past can only be known, not changed. The future can only be changed, not known. - Geçmiş sadece bilinir, değişmez. Gelecek ise sadece değişir, bilinmez.

Mr Hashimoto is known to everyone. - Bay Hashimoto herkes tarafından bilinir.

bil
{f} kenning
İngilizce - İngilizce

bilerek teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

bil
band interleaved by line A form of data storage in which each record in the file contains a scan line (row) of data for one band All bands of data for a given line are stored consecutively within the file
bil
Basic Insulation Level; a reference insulation level expressed as the impulse crest voltage of the nominal 1 2 X 50 microsecond wave This is a measure of the ability of the insulation to withstand very high voltage surges
bil
Basic Insulation Level is a measure of the ability of the insulation system to withstand very high voltage surges For example, a 600 volt class transformer has a 10 KV BIL rating
bil
Bilimportorenes Landsforening Norwegian Vehicle Importers Association (OICA member) [Norway]
bil
Acronym for band interleaved by line A method of storing data
bil
-Basic Insulation Level
bil
Band Interleaved by Line An image file format linked with satellite derived imagery
bil
The basic impulse level or basic insulation level To meet a given BIL rating a bushing must be able to withstand a simulated lightning wave that has a wave shape of 1 2 by 50 microseconds and in both positive and negative polarities The wave reaches its peak in 1 2 microseconds and decays to ½ of the peak value in 50 microseconds BIL ratings are expressed in KV (kilovolts)
bil
Band Interleaved by Line A common raster file format and remote sensing standard
bil
Band Interleaved by Line A format for data storage See Chapter 5
bil
Basic Insulation Level A measure of the ability of the insulation system to withstand very high voltage surges For example, a 600 volt class transformer has a 10 KV BIL rating
Türkçe - Türkçe
İsteyerek, kasten
bilgili
bilerek