contrariwise

listen to the pronunciation of contrariwise
İngilizce - Türkçe
bilakis
ters yönde
aksine
tersine
bilâkis
aksi yönde
ters istikamete
on the contrary
aksine

Hayır, ne yazık ki; aksine. - No, unfortunately; on the contrary.

Aksine, gerçekten çok iyi İngilizce konuşuyorsun! - On the contrary, you speak English very well, indeed!

on the contrary
bilâkis
on the contrary
tam tersine
on the contrary
buna karşılık
on the contrary
tam aksi
on the contrary
tümüyle tersi
on the other hand
(deyim) başka türlü
on the other hand
bunun yanısıra
on the other hand
bir taraftan da
on the other hand
(deyim) aksi taktirde
on the contrary
bilakis
on the contrary
tersine

O tembel değildir, tam tersine sıkı çalışan biri olduğunu düşünüyorum. - He's not lazy. On the contrary, I think he's a hard worker.

Onun meşgul olduğunu sanıyordum ama tam tersine boştaydı. - I thought he was busy, but on the contrary he was idle.

on the contrary
tam tersi
on the other hand
diğer yanda
on the contrary
öte yandan. bilakis. aksine
on the other hand
Diğer taraftan, öte yandan
on the other hand
diğer taraftan
contrariwise

  Heceleme

  con·tra·ri·wise

  Telaffuz

  Etimoloji

  [ 'kän-"trer-E-"wIz, k& ] (adverb.) 14th century. contrary +‎ -wise

  Günün kelimesi

  lorimer