sinirli

listen to the pronunciation of sinirli
Türkçe - İngilizce
{s} nervous

Bill is nervous about the exam. - Bill sınav hakkında sinirli.

A nervous person will not be fit for this job. - Sinirli bir kişi bu iş için uygun olmaz.

angry

You look pretty angry. - Oldukça sinirli görünüyorsun.

Tom was looking forward to watching the football match he had recorded at home, and he was angry when he overheard someone mention the final score. - Tom evde kaydettiği futbol maçını izlemek için can atıyordu ve birinin son skordan bahsetmesine kulak misafiri olduğunda sinirliydi.

irritable

Forgive me! I'm tired and irritable. - Beni affet! Ben yorgunum ve sinirliyim.

fuming
cranky
in suspense
exercised
quick-tempered
restive
annoyed
nettlesome
fractious
wrought
frustrated
(deyim) hot blood
edge
pettish
overstrung
temperamental
peckish
peppery
(Konuşma Dili) like a bear with a sore head
techy
short-tempered
hot-headed
jumpy
tetchy
(Konuşma Dili) in a bad temper
highly strung
angrier
(Argo) het up
peeved

Tom is really peeved. - Tom gerçekten sinirli.

bristly
sinewy
angry, in a temper; heated, irate
(et) sinewy; (kişi) quick-tempered, hot-blooded, testy, surly, peppery, irritable, easily angered, cross, prickly, irascible
in a pet
upset

Why is Layla so upset? - Leyla neden bu kadar sinirli?

Tom didn't know why Mary was so upset. - Tom Mary'nin bu kadar sinirli olduğunu bilmiyordu.

choleric
on edge
edgy
full of sinews, sinewy, tendinous
quick to anger, quick-tempered
apoplectical
ill-conditioned
apoplectic
tense and irritable, edgy, nervous
ratty
huffish
nervy
irate
high-strung
pissed off [sl.]
out of humor
ireful
mad

He was mad because he was not invited. - Çağırılmadığı için sinirliydi.

Tom is mad at me and I can't say I blame him. - Tom bana sinirli ama onu suçladığımı söyleyemem.

huffy
hot-blooded
(et) sinewed
liverish
hot headed
discomposedly
pissed off

Tom's pissed off because he's not the one and only. - Tom tek olmadığından dolayı sinirli.

black
crotchety
tense
furious
irascible
cross
keyed-up
sinir
{i} nerve

The sciatic nerve is the longest nerve in the human body. - Siyatik sinir insan vücudundaki en uzun sinirdir.

Tom's way of speaking got on my nerves. - Tom'un konuşma şekli sinirlerime dokundu.

sinir
anger

She angers us with her remarks. - O, yorumlarıyla bizi sinirlendiriyor.

His face turned red with anger. - Yüzü sinirden kızardı.

sinirli bakmak
scowl
sinirli olarak
nervously

Tom looked around nervously. - Tom sinirli olarak etrafına baktı.

He laughed nervously. - O sinirli olarak güldü.

sinirli kimse
(Argo) wuss
sinirli olarak
(Konuşma Dili) in a bad temper
sinirli olmak
get the jitters
sinirli olmak
be upset
sinirli (et)
sinewy
sinirli bakan
scowler
sinirli olduğunuzu biliyorum
I know you're upset
sinirli olmak
be hyped up
sinirli olmak
have the jitters
sinirli olmak
be nervous
sinirli ruh hali
frayed temper
sinirli sinirli oynamak
fidget with
sinirli tip
hothead
sinir
{i} temper

He lost his temper and hit the boy. - Sinirlendi ve çocuğa vurdu.

She is apt to lose her temper. - Sinirlenmeye eğilimlidir.

sinir
{s} nervous

A nervous person will not be fit for this job. - Sinirli bir kişi bu iş için uygun olmaz.

Central nervous system consists of brain, cerebellum, medulla oblongata and spinal cord. - Merkezî sinir sistemi beyin, beyincik, omurilik soğanı ve omurilikten oluşur.

sinir
{i} pet
sinir
{i} fury
sinir
tendon
sinir
(Havacılık) boundary
sinir
crabby
sinir
fibre
sinir
annoying

It's really very annoying. - Bu gerçekten çok sinir bozucu.

This noise is annoying. - Bu gürültü sinir bozucu.

sinir
string
sinir
irritating

Tom is irritating because he always has to have the last word in any argument. - Tom bir tartışmada her zaman son söze sahip olduğu için sinir bozucudur.

Tom's an irritating person to work with because he'll never admit it when he's made a mistake. - Bir hata yaptığında onu asla kabul etmeyeceği için Tom birlikte çalışmak için sinir bozucu bir kişi.

sinir
equanimity
sinir
irksome
sinir
arse
sinir
bugger
sinirli olmak
be on edge
sinir
{i} limit
sinir
neuronic
sinir
{i} border
sinir
border line
sinirli olmak
be frustrated
sinir
tantrum

You never know when he's going to throw another tantrum. - Onun ne zaman sinir krizi geçireceğini hiçbir zaman önceden kestiremezsin.

sinir
(Anatomi) nerve
sinir
quirk, peculiar trait, peculiarity of behavior
sinir
neural

Google uses a neural network to translate sentences. - Google, cümleleri çevirmek için bir sinir ağı kullanır.

sinir
nerve; sinew, fibre; anger, irritation; emotional balance, equanimity; crabby, irritating, irksome, annoying
sinir
equanimity, emotional balance: Bende sinir kalmadı. My nerves are shot./I'm very upset
sinir
sinew
sinir
anger; irritation
sinir
(Konuşma Dili) sinew, tendon; muscle fiber
sinir
irritating, exasperating (person, thing)
sinir
thing about which one is fastidious
sinir
choler
sinir
bordering
su sinirli otu
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: suotugiller,riclülvezziye) common waterplantain
çok sinirli
high-strung
çok sinirli
highly strung
Türkçe - Türkçe
Kolayca ve çabuk sinirlenen, asabi: "İskele memuru, zayıf, kuru, sinirli bir adamdı."- S. F. Abasıyanık
İçinde sinir bulunan
Kolayca ve çabuk sinirlenen, asabi
asabi
Sinir
(Osmanlı Dönemi) KETİTE
Sinir
(Osmanlı Dönemi) HIŞAŞ
sinir
Duyu ve hareket uyarılarını beyinden organlara, organlardan beyne ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet: "Koket ruhu artık yüzünün sinirlerini idare etmiyordu."- R. N. Güntekin
sinir
Herhangi bir şey, bir olay karşısında tepki gösterme duyarlığı ve kişinin ruhsal niteliği: "Tren kalktıktan biraz sonra sinirlerdeki gerginlik geçer."- R. N. Güntekin
sinir
Duyu ve hareket uyarılarını beyinden organlara, organlardan beyne ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet
sinir
Hoşa gitmeyen, can sıkan
sinir
Rahatsız edici, hastalık derecesine varan özellik
sinir
Herhangi bir şey, bir olay karşısında tepki gösterme duyarlığı ve kişinin ruhî niteliği
sinir
Kas kirişi ve zarı
sinirli