go

listen to the pronunciation of go
İngilizce - Türkçe
git
yeri olmak
{i} gidiş
elden gitmek
{f} -e çıkmak: She's gone shopping. Alışverişe çıktı. They've gone for a walk. Onlar yürüyüşe çıktı
{f} (bir şeyin)
ses çıkarmak
devam
{f} uymak
{f} (went, gone)
yıkılmak
{f} olmak
devrolunmak
{i} deneme
çalışmak
(Askeri) NO-GO TEST EQUIPMENT: GO-NO-GO TEST TEÇHİZATI: Bir soruya iki şıktan yalnız biri ile cevap veren, belirli bir sinyalin tolerans dahilinde olup olmadığını söyleyen test teçhizatı
{f} geçmek
{f} başlamak
{i} porsiyon
i., İng. sıra: It's your go. Sıra sende
{f} işlemek
{f} yayılmak
{f} bahse girmek
{i} başarı
{f} girmek
{i} tutulma
{f} sonuçlanmak
{f} haline gelmek
{i} güdü
{f} tükenmek
{i} moda
tahsis edilmek
{f} koyulmak
{f} ölmek
hareket halinde olmak
{f} iddiaya girmek
{f} yapılmak
yeri belirli bir yer olmak
sayılmak
ortadan kaldırılmak
yaraşmak
sınama
belirli bir durumda kalmak
yutulmak
faal
aramak
sönmek
fırlamak
kaçmak
hazır
geçmek (zaman/toplantı)
gelişmek
işlemek (makine)
yükselmek
kırılmak
çıkarmak (belirli bir ses)
yürürlükten kaldırılmak
kaldırılmak
söylenmek
müsaade
düşmek
gezinmek
denmek
yok olmak
kalkmak
azalmak
sarmak
yenilmek
kopmak
kapak atmak
go beyond
aşmak
go down
inmek

Sahile inmek için hâlâ çok soğuk. - It's still too cold to go down to the shore.

Bir tepeden inmek ona tırmanmaktan daha kolaydır. - It is easier to go down a hill than to climb it up.

go on
devam etmek

Böyle devam etmek benim için kesinlikle imkansızdır. - It's absolutely impossible for me to go on like this.

Haklısın. Yaşamaya devam etmek zorundayım. - You're right. I have to go on living.

going
gidiş

Onunla Hawai'ye gidişimizi hiç unutmayacağım. - I'll never forget going to Hawaii with her.

Tom'un Boston'a gidişi ertelendi. - Tom put off going to Boston.

go to sleep
yatmak

Şu anda muhtemelen yatmak istemediğini biliyorum ama yatmalısın. - I know you probably don't want to go to sleep right now, but you should.

Yarın erken kalkmam gerektiği için kısa süre içinde yatmak istiyorum. - I want to go to sleep soon because I need to get up early tomorrow.

go out
çıkmak

Dışarı çıkmaktansa evde kalmayı tercih ederim. - I would rather stay at home than go out.

Cambridge Üniversitesi'nde öğrenim zorluğu çok yüksek olmasına rağmen, çok sayıda öğrencinin hâlâ dışarı çıkmak ve eğlenmek için zamanı var. - Although the pressure of studying at the University of Cambridge is very high, many students still have time to go out and have fun.

go to bed
yatmak

Ben yatmak istemiyorum. - I don't want to go to bed.

Yorgunum, ve yatmak istiyorum. - I am tired and I want to go to bed.

go away
(Fiili Deyim ) uzaklara gitmek

Uzaklara gitmek istemiyorum. - I don't want to go away.

Tom uzaklara gitmek istemiyor. - Tom doesn't want to go away.

go out
dışarıya çıkmak

İşten sonra bir içki için dışarıya çıkmak ister misin? - Would you like to go out for a drink after work?

Onunla dışarıya çıkmak eğlenceli. - It's fun to go out with her.

go on
saçma
go through
gözden geçirmek

Ben asla onu tekrar gözden geçirmek istemiyorum. - I never want to go through that again.

Yarına kadar görevi gözden geçirmek zorundayım. - I have to go through the task by tomorrow.

go off
gitmek
go up
yükselmek

Ücretler yükselmek üzere. - Fees are about to go up.

Fiyatlar tekrar yükselmek üzere. - Prices are about to go up again.

go off
ateş almak
go on
inanmam
go along with
aynı düşüncede olmak
go down
geçmek
go for
gayret etmek
go off
kesilmek
go off
patlamak

Bomba otuz dakika içinde patlamak üzere ayarlanmıştı. - The bomb was set to go off in thirty minutes.

go on
devam et

Babam üniversiteye devam etmeme izin vermezdi. - My father would not permit me to go on to college.

Okuldan mezun olmak için devam etmeyecek. - He won't go on to graduate school.

go out
eğlenmeye gitmek
go through
göz atmak
go through
kontrol etmek
go with
birlikte gitmek

Ben sizinle birlikte gitmek için hazırım. - I am ready to go with you.

Tom Mary'nin kesinlikle bizimle birlikte gitmek istediğini söylüyor, bu yüzden beklemeliyiz. - Tom says that Mary definitely wanted to go with us, so we should wait.

go on
dırdır etmek
go through
incelemek
go through
katlanmak

Aşk kızamık gibidir. Hepimiz ona katlanmak zorundayız. - Love is like the measles. We all have to go through it.

go into
incelemek
Go ahead
Buyur!

Önden buyuralım ve yiyelim. - Let's go ahead and eat.

Sizin kaleminizi kullanabilir miyim? Tabii, buyurun. - May I use your pencil? Sure go ahead.

go about
gezmek
go about
dolaşmak
go after
peşinden gitmek
go ahead
ilerlemek

İlerlemek ve faturayı hemen ödemek sanırım mantıklı olur. - I suppose it makes sense to go ahead and pay the bill right now.

go along
geçinmek
go around
dolaşmak

Merak etmeyin. Dolaşmak için çok yer olacak. - Don't worry. There'll be plenty to go around.

go away
gitmek

Neden gitmek istiyorsun? - Why do you want to go away?

Uzaklara gitmek istemiyorum. - I don't want to go away.

go away
çekip gitmek
go back
dönmek

Benim okula geri dönmek için çok fazla yaşlı olduğumu düşünüyor musunuz? - Do you think I'm too old to go back to school?

Ben oraya dönmek istemiyorum. - I don't want to go back there.

go back
geri gitmek

Boston'a Tom'suz geri gitmek zorunda kaldım. - I had to go back to Boston without Tom.

Sanırım sonunda Tom parasız kalacak ve eve geri gitmek zorunda kalacak. - I imagine that Tom will eventually run out of money and have to go back home.

go by
izlemek
go down
beğenilmek
go for
(Konuşma Dili) beğenmek
go for
(deyim) gecerli olmak. go for sth
go for
-i seçmek; -i tercih etmek
go for
(deyim) saldirmak
go for
çabalamak
go in
(Fiili Deyim ) içeri girmek

İstemiyorsan içeri girmek zorunda değilsin. - You don't have to go in if you don't want to.

İçeri girmek ister misin? - Do you want to go in?

go in for
(Fiili Deyim ) 1- -e girmek 2- -e meraklı olmak
go into
(bir mesleğe) girmek
go on
olmak

Okuldan mezun olmak için devam etmeyecek. - He won't go on to graduate school.

Yolculuğa çıkmadan önce saç tıraşı olmak istiyorum. - I want to get a haircut before I go on the trip.

go on
güvenmek
go on
dayanmak
go on
bel bağlamak
go out
çekilmek
go with
birbirini tamamlamak
gone
kayıp

Tom dünden beri kayıp. - Tom has been gone since yesterday.

Tom neredeyse bir haftadır kayıp. - Tom has been gone almost a week.

gone
yok olmuş
go on
ilerlemek
go on
haydi
go on
ilerle
go out
dışarı çıkmak

Cambridge Üniversitesi'nde öğrenim zorluğu çok yüksek olmasına rağmen, çok sayıda öğrencinin hâlâ dışarı çıkmak ve eğlenmek için zamanı var. - Although the pressure of studying at the University of Cambridge is very high, many students still have time to go out and have fun.

Bir yerde içki içmek için dışarı çıkmak ister misiniz? - Would you like to go out to have a drink somewhere?

go under
iflas etmek
go about
ele almak
go about
yön değiştirmek
go after
takip etmek
go after
kovalamak
go ahead
(Dilbilim) ilk adımı atmak
go ahead
(Dilbilim) yola çıkmak
go ahead
(Dilbilim) işe koyulmak
go ahead
(Havacılık) devam edin
go ahead
ilerleyen
go ahead
sürmek
go along
hadi git
go along
desteklemek
go along with
razı olmak
go along with
-e razı olmak
go along with
beraber gitmek
go along with
kabul etmek
go around
gezinmek
go around
(Dilbilim) elden ele dolaşmak
go around
(Havacılık) pas geç
go around
herkese yetmek
go away
yaylanmak
go away
çık git
go away
basıp gitmek
go away
uzaklaşmak
go away
(deyim) (bir yeri) terk etmek
go away
(Dilbilim) terk etmek
go away
ayrılmak
go back
(Bilgisayar) geri dön

Tom yakında eve geri dönecek. - Tom will go back home soon.

Yağmur başlamadan önce geri dönelim. - Let's go back before it begins to rain.

go back
(Bilgisayar) geri git

Sanırım sonunda Tom parasız kalacak ve eve geri gitmek zorunda kalacak. - I imagine that Tom will eventually run out of money and have to go back home.

Bana ondan daha önce bahsetseydin, boş olabilirdim. Fakat yarın eve geri gitme planlarım var. - If you'd told me about it earlier, I could've been free. However, tomorrow I have plans to go back home.

go back
gerilemek
go back
geri dönmek

Tom Boston'a geri dönmek zorunda kaldı. - Tom had to go back to Boston.

O, vahşi hayata geri dönmek istiyor. - He wants to go back to the wild.

go by
bakmak
go by
(Dilbilim) -e göre davranmak
go by
kılavuz saymak
go by
(Dilbilim) -e göre yargılanmak
go by
(Dilbilim) (zaman) akıp gitmek
go by
-e bakarak hükme varmak
go by
riayet etmek
go down
alçalmak
go down
batmak (güneş/gemi)
go down
sönmek (lastik)
go down
(Dilbilim) dibe inmek
go down
(iş vb) batmak
go down
aşağı inmek
go down
(Dilbilim) etkisi geçmek
go down
inmek (şiş/sular)
go down
karşılanmak
go down
(Dilbilim) yıkılmak
go down
düşmek (seviye/kalite)
go down
(Dilbilim) etkisi azalmak
go down
inmek (fiyatlar)
go down
(Dilbilim) eksilmek
go down
dinmek
go down
azalmak
go down
(Dilbilim) gerilemek
go down
(Dilbilim) devrilmek
go for
çağırmak
go for
üstüne varmak
go for
almaya gitmek
go for
saldırmak
go for
elde etmeye çalışmak
go for
aramak
go for
için geçerli olmak
go for
(Konuşma Dili) dışarı çıkmak
go for
(Konuşma Dili) etkilenmek
go for
seçmek
go for
tercih etmek
go for
gitmek
go for
sevmek
go home
(Konuşma Dili) memleketine git, evine dön
go in
içeriye girmek

İçeriye girmek zorunda değilsin. - You don't have to go inside.

go in
uymak
go in for
bir şeyin meraklısı olmak
go in for
bir şeyi yapmaktan hoşlanmak
go in for
yer almak
go in for
ilgilenmek
go into
-e sığmak
go into
atılmak
go into
kurcalamak
go nuts
kafayı yemek
go off
sönmek (ışıklar/kalorifer)
go off
uyumak
go off
devam etmek
go off
bozulmak (yemek)
go off
bozulmak
go off
(Argo) delirmek
go on
yerine geçmek
Türkçe - Türkçe
İngilizce - İngilizce
Gorontalo, a province of Indonesia
Goiás, a state of Brazil
A compiled, garbage-collected, concurrent programming language developed by Google|Google]]
A board game played for over 2000 years. It is played with 181 black stones and 180 white ones, typically on a board of squares 19 squares wide and 19 deep
To end or disappear

After three days, my headache finally went.

To be out
To be told; to circulate

There's a story going through the town about you.

To become. The adjective that follows usually describes a negative state

After failing as a criminal, he decided to go straight.

To urinate or defecate

Have you managed to go today, Mrs. Miggins?.

To have a certain record

The team is going five in a row.

To sound; to make a noise

I woke up just before the clock went.

To offer or bid an amount

We could go two fifty.

To fit

The belt just barely went around his waist.

To be valid or accepted

Anything goes around here.

To be in a state continuously

We went barefoot in the summer.

To attack
To walk; to travel on one's feet

Master Piercie our new President, was so sicke hee could neither goe nor stand.

To follow (a course or path)

Let's go this way for a while.

To make an effort

I never thought he'd go so far as to call you.

To enjoy

I could go a beer right about now.

To be pregnant (with)

She goes with child.

To collapse
To lead (in a direction)

Does this road go to Fort Smith?.

To be lost
To resort (to)

I'll go to court if I have to.

To start

Get ready, get set, go!.

To date

He's been going with her for two weeks.

To be known or considered

He went by name of Sanders.

To make (a specified sound)

Cats go meow.

To belong (somewhere)

This piece of the jigsaw goes on the other side.

An attempt

I’ll give it a go.

To leave; to move away

I really must be going.

To attend

I go to school at the schoolhouse.

To be expressed or composed (a certain way)

The tune goes like this.

A board game, originally from China, played in East Asia, mostly in China, Japan, and Korea
An approval to do something or a something that has been approved to do

We will begin as soon as the boss says it's a go.

To do, especially to do something foolish

Why'd you have to go and do that?.

To survive or get by

We've gone without your help for a while now.

To proceed (often to indicate the perceived quality of an event or state)

A: How are things going? B: Not bad, thanks.

To die
To think or say to oneself

As soon as I did it, I went that was stupid..

A turn in a game

It’s your go.

To bet or venture (an amount)

I'll go a ten-spot.

To take a turn, especially in a game

It’s your turn; go.

To work or function

The engine just won't go anymore.

To be spent or used up

His money went on drink.

To extend (from one point to another)

This property goes all the way to the state line.

To say (something). Often used in present tense

I go, As if! And she was all like, Whatever!.

To move or travel in order to do something, or to do something while moving

Let's go shopping.

To take a particular part or share

Let's go halves on this.

To fight or attack

I went at him with a knife.

To move for a particular distance or in a particular fashion

This car can go circles around that one.

To be discarded

This chair has got to go.

To search

Somebody went through my things while I was out.

To take up a profession

She's gone to be a teacher.

To tend or contribute toward a result

These experiences go to make us stronger.

A turn at something

You’ve been on it long enough—now let your brother have a go.

To be sold

The car went for five thousand dollars.

To elapse

The time went slowly.

To break down or decay

My mind is going.

To be given, especially to be assigned or allotted

The award went to Steven Spielberg.

To have authority

Whatever the boss says goes, do you understand?.

To walk
To yield or weigh

Those babies go five tons apiece.

To change from one value to another

The price keeps going up.

To move from one place to another

This train goes to Chicago.

To be compatible, especially of colors or food and drink

White wine goes better with fish than red wine.

To work (through or over), especially mentally

Let's not go into that right now.

hard; unyielding
{i} act of going; attempt, try; energy, vigor, spirit; period of activity; success
go about
To circulate (in)
go about
To change from one tack to another
go about
To busy oneself with
go about
To tackle (a problem or task)
go after
To pursue in attempt to catch another

The downed officer couldn't go after the criminal.

go after
To pursue an object or a goal

Inspired, the scientist went right after the new idea.

go ahead
To proceed; to begin

Go ahead and eat without me. I expect to be very late.

go along
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}
go along
To cooperate with someone
go along with
to comply with something, even if reluctantly; to accept or tolerate
go around
To spread from person to person

There's a cough going around.

go away
To travel somewhere, especially on holiday or vacation
go away
Command asking someone to leave them alone
go away
To depart or leave a place
go away
To become invisible, vanish or disappear
go back
To abandon, desert, betray or fail someone or something

You promised me that you'd pay up today, no going back on your word.

go back
To return to a place after having been there at a previous time
go back
To have known each other for a certain length of time

Bill and I go back to college.

go by
To pass, to go past, without much interaction

I like to sit and watch the world go by.

go by
to be called, to use as a name

His full name is Ernest Tinkleton, but he goes by the name of Ernie.

go down
To decrease; to change from a greater value to a lesser one

The unemployment rate has gone down significantly in recent months.

go down
To fall (down), fall to the floor

He went down in the second round, after a blow to the chin.

go down
To be received or accepted

The news didn't go down well with her parents.

go down
To descend; to move from a higher place to a lower one

You'll need to go down two floors to get to that office.

go down
To perform oral sex

Some people just don't like to go down.

go down
To take place, happen

A big heist went down yesterday by the docks.

go down
To disappear below the horizon of a plane; to set

You can be heroic and start the process of truly saving the world before the Sun goes down tonight.

go down
To be recorded or remembered (as)

Today will go down as a monumental failure.

go down
To stop functioning, to go offline

Did the server just go down again? We'll have to reboot it.

go figure
Expresses perplexity, confusion, surprise, or puzzlement

The car wouldn't start yesterday no matter what I did, but today it works just fine. Go figure.

go for
to endure, sustain or spend time

If John goes for three days without sleep, he will be very tired.

go for
to do something, especially for leisure

I'll go for a swim if it's warm enough.

go for
to be equally valid or appropriate

My wife hates football, and that goes for me as well.

go for
to attack something

Careful, he'll go for your throat!.

go for
to try for something (especially in the phrase go for it)

I'll go for the World record.

go for
to go somewhere in order to get something

I'll go for some milk.

go for it
To put maximum effort into achieving something

To win the competition he has to beat his personal best, and he's going for it.

go for it
A cry of encouragement

Go for it! You can win this!.

go for it
A phrase expressing consent

May I use your bathroom? ― Go for it!.

go forth
to be divulged or made generally known; to emanate
go forth
to depart from a place
go home
To die

Louis went home at around 2:30 yesterday.

go home
To return to one's house

Your mother called. She wants you to go home at 10:00.

go in for
to have an interest in or approve of something
go in for
to enter a competition
go in for
to engage or take part in something
go about
To set about to do; undertake - "Go about your chores in a responsible way."
go about
Proceed

1. How shall we go about practicing idiomatic English? 2. I am looking for a college teaching job. How do I go about finding one? 3. How do you go about buying a new car?.

go around
To satisfy a demand or requirement - "just enough food to go around."To go here and there; move from place to place.To have currency - "rumors going around."
go by
To elapse; pass - "as time goes by."To pay a short visit - "My parents were away when we went by last week."
go for it
To expend all one's strength and resources toward achievement of an end or purpose
go home
Return home
go in
To take part in a cooperative venture - "went in with the others to buy a present."To make an approach, as before an attack - "Troops went in at dawn."
go in for
To have interest in - "goes in for classical music."To take part in - "goes in for water skiing."
go on
get on with it
Go Ahead
go on, continue (Internet)
Go Ahead
ga
Gone
go
Gone
ygo
Went
yede
go about
deal with or take care of, set about, undertake
go about
begin to deal with; "approach a task"; "go about a difficult problem"; "approach a new project"
go about
If you go about in a particular way, you behave or dress in that way, often as part of your normal life. He used to go about in a black cape He went about looking ill and unhappy. = go around
go about
The way you go about a task or problem is the way you approach it and deal with it. I want him back, but I just don't know how to go about it
go about
When you are going about your normal activities, you are doing them. We were simply going about our business when we were pounced upon by these police officers
go after
If you go after something, you try to get it, catch it, or hit it. We're not going after civilian targets
go after
go after with the intent to catch; "The policeman chased the mugger down the alley"; "the dog chased the rabbit"
go after
go in pursuit of, chase after; hunt down, track down
go after
go in search of or hunt for; "pursue a hobby"
go ahead
proceed (with a plan oc action); "He went ahead with the project"
go ahead
If someone goes ahead with something, they begin to do it or make it, especially after planning, promising, or asking permission to do it. The district board will vote today on whether to go ahead with the plan
go ahead
proceed (with a plan oc action); "He went ahead with the project
go ahead
If a process or an organized event goes ahead, it takes place or is carried out. The event will go ahead as planned in Sheffield next summer
go along
continue, proceed; cooperate; follow, tag along
go along
pass by; "three years elapsed"
go along
Used for listed equity securities Buy or sell at prices that randomly occur on the floor, participating in what trades the specialist and other players will allow
go along
continue a certain state, condition, or activity; "Keep on working!"; "We continued to work into the night"; "Keep smiling"; "We went on working until well past midnight"
go along
If you describe how something is going along, you describe how it is progressing. Things were going along fairly well
go along
If you go along to a meeting, event, or place, you attend or visit it. I went along to the meeting You should go along and have a look
go along
cooperate or pretend to cooperate; "He decided to play long with with the burglars for the moment"
go along with
If you go along with a rule, decision, or policy, you accept it and obey it. Whatever the majority decided I was prepared to go along with
go along with
If you go along with a person or an idea, you agree with them. `I don't think a government has properly done it for about the past twenty-five years.' --- `I'd go along with that.'
go around
move about, circulate; be enough for everyone, satisfy all
go around
become widely known and passed on; "the rumor spread"; "the story went around in the office"
go around
The process of the NY Federal Reserve Bank's trading desk of communicating with broker/dealers and market makers to establish a market of bids and offers on behalf of the Federal Open Market Committee
go around
If a piece of news or a joke is going around, it is being told by many people in the same period of time. There's a nasty sort of rumour going around about it
go around
be sufficient; "There's not enough to go around"
go around
If you go around in a particular way, you behave or dress in that way, often as part of your normal life. I had got in the habit of going around with bare feet If they went around complaining publicly, they might not find it so easy to get another job. = go about
go around
If there is enough of something to go around, there is enough of it to be shared among a group of people, or to do all the things for which it is needed. Eventually we will not have enough water to go around
go around
be sufficient; "There's not enough to go around
go around
avoid something unpleasant or laborious; "You cannot bypass these rules!"
go around
Describes the N Y Federal Reserve Bank's trading desk practice of communicating with primary dealers to establish a market of bids and offers on behalf of the Federal Open Market Committee
go around
go around the flank of (an opposing army)
go around
turn on or around an axis or a center; "The Earth revolves around the Sun"; "The lamb roast rotates on a spit over the fire"
go around
Instructions for a pilot to abandon his/her approach to landing Additional instructions may follow Unless otherwise advised by ATC, a VFR aircraft or an aircraft conducting visual approach should overfly the runway while climbing to traffic pattern altitude and enter the traffic pattern via the crosswind leg A pilot on an IFR flight plan making an instrument approach should execute the published missed approach procedure or proceed as instructed by ATC; e g , "Go around" (additional instructions if required)
go around
If you go around to someone's house, you go to visit them at their house. I asked them to go around to the house to see if they were there Mike went round to see them
go away
remove oneself, leave, depart
go away
become invisible or unnoticeable; "The effect vanished when day broke"
go away
If you go away, you leave a place or a person's company. I think we need to go away and think about this
go away
get lost, especially without warning or explanation; "He disappeared without a trace"
go away
If you go away, you leave a place and spend a period of time somewhere else, especially as a holiday. Why don't you and I go away this weekend?
go away
move away from a place into another direction; "Go away before I start to cry"; "The train departs at noon"
go away
go away from a place; "At what time does your train leave?"; "She didn't leave until midnight"; "The ship leaves at midnight"
go back
belong to an earlier time; "This story dates back 200 years"
go back
If someone goes back to a time in the past, they begin to discuss or consider events that happened at that time. If you go back to 1960, you'll find that very few jobs were being created
go back
regain a former condition after a financial loss; "We expect the stocks to recover to $2 90"; "The company managed to recuperate"
go back
come back to place where one has been before, or return to a previous activity
go back
belong to an earlier time; "This story dates back 200 years
go back
return in thought or speech to something
go back
return; regret, reconsider
go back
If something goes back to a particular time in the past, it was made or started at that time. The feud with the Catholics goes back to the 11th century Our association with him goes back four years. = date back
go beyond
transcend, exceed, go past, go through, surpass
go by
If you say that time goes by, you mean that it passes. My grandmother was becoming more and more sad and frail as the years went by. = go on
go by
pass by; "A black limousine passed by when she looked out the window"; "He passed his professor in the hall"; "One line of soldiers surpassed the other"
go by
be called; go by a certain name; "She goes by her maiden name again"
go by
be or act in accordance with; "Go by this rule and you'll be safe"
go by
be called; go by a certain name; "She goes by her maiden name again
go by
If you go by something, you use it as a basis for a judgment or action. If they prove that I was wrong, then I'll go by what they say
go by
pass by; "three years elapsed"
go by
pass; act according to, be guided by
go down
disappear beyond the horizon; "the sun sets early these days"
go down
If a ship goes down, it sinks. If a plane goes down, it crashes out of the sky. Their aircraft went down during a training exercise
go down
go under, "The raft sank and its occupants drowned"
go down
be recorded or remembered; "She will go down as the first feminist
go down
move downward and lower, but not necessarily all the way; "The temperature is going down"; "The barometer is falling"; "The curtain fell on the diva"; "Her hand went up and then fell again"
go down
If a computer goes down, it stops functioning temporarily. The main computers went down for 30 minutes
go down
= fall
go down
be recorded or remembered; "She will go down as the first feminist"
go down
In sport, if a person or team goes down, they are defeated in a match or contest. They went down 2-1 to Australia. = lose
go down
If you say that a remark, idea, or type of behaviour goes down in a particular way, you mean that it gets a particular kind of reaction from a person or group of people. Solicitors advised their clients that a tidy look went down well with the magistrates
go down
When the sun goes down, it goes below the horizon. the glow left in the sky after the sun has gone down. = set
go down
grow smaller; "Interest in the project waned"
go down
stop operating; "My computer crashed last night"; "The system goes down at least once a week"
go down
If a price, level, or amount goes down, it becomes lower or less than it was. Income from sales tax went down Crime has gone down 70 percent Average life expectancy went down from about 70 to
go down
If you go down on your knees or on all fours, you lower your body until it is supported by your knees, or by your hands and knees. I went down on my knees and prayed for guidance. = get down
go down
be defeated; "If America goes down, the free world will go down, too"
go down
be ingested; "This wine sure goes down well"; "The food wouldn't go down"
go down
descend; decrease; be defeated; be recorded in history; happen, take place (Slang); perform oral sex (Slang)
go down with
If you go down with an illness or a disease, you catch it. Three members of the band went down with flu
go figure
{f} (Slang) go think about the irrationality or contradictions in what I just said, because I can't understand it (e.g., "Jane told me that Tom is not her type of man and she could not spend the rest of her life with such a man and I heard that they were married last week - go figure.")
go for
be pertinent or relevant or applicable; "The same laws apply to you!"; "This theory holds for all irrational numbers"; "The same rules go for everyone"
go for
If you go for someone or something, you like them very much. I tend to go for large dark men
go for
If something goes for a particular price, it is sold for that amount. Some old machines go for as much as 35,000 pounds. = fetch
go for
give an affirmative reply to; respond favorably to; "I cannot accept your invitation"; "I go for this resolution"
go for
If you say that a statement you have made about one person or thing also goes for another person or thing, you mean that the statement is also true of this other person or thing. It is illegal to dishonour bookings; that goes for restaurants as well as customers
go for
If you go for someone, you attack them. Pantieri went for him, gripping him by the throat
go for
try to obtain, try to attain, attempt, set about
go for
make an attempt at achieving something; "She tried for the Olympics"
go for
If you go for a particular thing or way of doing something, you choose it. People tried to persuade him to go for a more gradual reform programme
go for
intend with some possibility of fulfilment; "I hope to have finished this work by tomorrow evening"
go