başarı

listen to the pronunciation of başarı
Türkçe - İngilizce
success

Some people identify success with having much money. - Bazı insanlar başarıyı çok para kazanma olarak tanımlarlar.

It goes without saying that honesty is the key to success. - Başarının anahtarı olan dürüstlük söylenilmediği taktirde sürer

achievement

His achievements were acknowledged. - Onun başarıları kabul edildi.

Your achievements cannot be compared with mine. - Başarıların benimki ile karşılaştırılamaz.

accomplishment

This is no trivial accomplishment. - Bu önemsiz bir başarı değil.

That was our biggest accomplishment. - O bizim en büyük başarımız.

prosperity
feat

The international space station is an amazing feat of engineering. - Uluslararası uzay istasyonu inanılmaz bir mühendislik başarısıdır.

That's not an easy feat. - Bu kolay bir başarı değil.

victory
triumph
success, accomplishment, achievement, prosperity
speed
joy

The traditional way of learning a language may satisfy at most one's sense of duty, but it can hardly serve as a source of joy. Nor will it likely be successful. - Bir dil öğrenmenin geleneksel yolu olsa olsa birinin görev duygusunu tatmin edebilir ama o bir sevinç kaynağı olarak hizmet edemez. Ayrıca muhtemelen başarılı olmayacaktır.

win

Thus he succeeded in winning her heart. - Böylece onun kalbini kazanmada başarılı oldu.

They celebrated his success by opening a bottle of wine. - Onlar bir şişe şarap açarak onun başarısını kutladılar.

performance
(Hukuk) achievement, triumph
deed

This deed became one of the most emblematic milestones of the Revolution. - Bu başarı, devrimin en simgesel kilometre taşlarından biri oldu.

smash
click
effort

He failed due to lack of effort. - O, çaba eksikliği nedeniyle başarısız oldu.

He failed in his business in spite of his efforts. - O, çabalarına rağmen işinde başarısız oldu.

go
show

She wanted to show off her cleverness during class, but she failed. - O ders sırasında akıllılığını göstermek istedi ama o başarısız oldu.

The show was a success. - Gösteri bir başarıydı.

stroke
hit

The new movie was a big hit. - Yeni film büyük bir başarıydı.

Everybody expected the musical to be a great hit, but it was far from being a success. - Herkes müzikalin büyük bir hit olmasını bekliyordu fakat o başarılı olmaktan çok uzaktı.

{i} attainment
acquirement
{i} achieving
diplomacy
in success
succeeding

If you're trying to scare me, you're succeeding. - Beni korkutmaya çalışıyorsan başarıyorsun.

I have serious doubts about their plan succeeding. - Onun planının başarısı hakkında ciddi şüphelerim var.

success of
success#
başarı ile sona erdirme
(Hukuk) achievement
başarı kazanamamak
fall through
başarı performansı
performance of success
başarı performansı
success performance
başarı şansı olmayan
dead end
başarı belgesi
certificate of achievement
başarı belgesi
testimonial
başarı belgesi
pass degree
başarı göstermek
to succeed, be successful
başarı göstermek
to show success
başarı ile sürdürmek
carry on with success
başarı ile sürdürmek
carry on successfully
başarı ile tamamlamak
put across
başarı ile yapmak
put over
başarı kazanmak
strike pay dirt
başarı notu
grade
başarı sebebi
making
başarı testi
achievement test
başarı şansı olmayan kimse
non starter
barış zamanı çalışma stokları; destek limanı; mevki; başarı ihtimali
(Askeri) peacetime operating stocks; port of support; position; probability of success
beklenmedik başarı
fluke
büyük başarı kazanmak
triumph
büyük başarı
winner
başarı dilemek
wish somebody good luck
parlak başarı
triumph
başarılar
good luck
başarılar
achievements

Your achievements cannot be compared with mine. - Başarıların benimki ile karşılaştırılamaz.

His achievements were acknowledged. - Onun başarıları kabul edildi.

artan başarı
increasing success
askeri başarı
military success
beklenen başarı boşluğu
(Ticaret) performance-expectations gap
beklenmedik başarı
strike
büyük başarı
howling success
büyük başarı
wow
büyük başarı kazanmış
triumphant
eksik başarı
underachievement
gurur duyulacak başarı
(Argo) a feather in someone's cap
hızlı ve başarı ile
hand over fist
iş başarı belgesi
letter of recommendation, recommendation
kolay elde edilen başarı
cheap victory
kolay kazanılan başarı
walkover
kolay kazanılan başarı
walkaway
kısmi başarı
succes d'estime
meslekte başarı kazanma
career
müşterek güvenlik yardım memorandumu; Müşterek Hizmet Başarı Madalyası; müşterek
(Askeri) joint security assistance memorandum; Joint Service Achievement Medal; joint standoff surface attack missile
onur duyulacak başarı
(Argo) a feather in someone's cap
parlak başarı
brilliant achievement
parlak başarı
brilliant success
parlak başarı
crowning achievement
parlak başarı
eclat
psikolojik açıdan başarı
psychological aspects success
riskli ama mümkün başarı
a sporting chance
uğraşarak elde edilen gerçek başarı şansı
fighting chance
yetersiz başarı
underachievement
üstün başarı
eclat
üstün başarı
feat
üstün başarı
exploit
İngilizce - İngilizce
(deyim) flying colors
Türkçe - Türkçe
Başarma işi veya başarılan iş, muvaffakiyet: "Bu başarı, onu garip bir yolda boşluk ve yalnızlık içinde bırakmıştı."- H. E. Adıvar
Başarma işi veya başarılan iş, muvaffakiyet
sükse
başarı