stop

listen to the pronunciation of stop
İngilizce - Türkçe
durdurmak

Hıçkırığı durdurmak için ne yapmalıyım? - What should I do to stop hiccups?

Japon askeri güçleri durdurmak için çok güçlü görünüyordu. - The Japanese military forces seemed too strong to stop.

durmak

Durmaksızın hepsini bana boşalttı. - She poured me all of it without stopping.

Tom durmak ve düşünmek istedi. - Tom wanted to stop and think.

durak

Sonraki durakta trenden ineceğim. - I'm getting off the train at the next stop.

Helen sonraki durakta indi. - Helen got off at the next stop.

dinmek
eğlenmek
konaklamak
(Bilgisayar) durdurur

Lütfen onu durdurur musun? - Can you please stop that?

Bana öyle bakmayı durdurur musun? - Would you stop looking at me like that?

ara

Arabayı durdurmaya ve biraz dinlenmeye ne dersin? - How about stopping the car and taking a rest?

Bir tayfun kuvvetli rüzgarlarla ve toplu taşıma araçlarını durduran şiddetli yağmurlarla çarşamba günü Tokyo'yu vurdu. - A typhoon hit Tokyo on Wednesday with strong winds and heavy rains stopping public transportation.

tapa

Bu tapa şişeye uymaz. - This stopper does not fit the bottle.

mani olmak
tevakkuf etmek
abosa etmek
(Dilbilim) kapantı
(Dilbilim) patlamalı
(Dilbilim) kapantılı
(Bilgisayar) bitiş
devşirmek
eğleşmek
eğlemek
durdurma

O ona o ilacı almayı durdurmasını tavsiye etti fakat o ihtiyacı olduğunu düşünüyordu. - She advised him to stop taking that medicine, but he felt he needed to.

John bu günlerde çok içiyor. Biz onu artık içmemesi için durdurmak zorundayız. - John drinks too much these days. We have to stop him from drinking any more.

durdurma parçası
açıklık
durduruş
vakfe
yolunu kesmek
tıkaç
tıkamak
bitmek
önlemek
duruş

Tom yolda acil durum duruşu yaptı. - Tom made an emergency stop on the road.

kalmak
engel

Tom Mary'nin Boston'a gitmesini engellemeye çalıştı. - Tom tried to stop Mary from going to Boston.

Tom'un Mary'yi incitmesini engellemeye çalıştım. - I tried to stop Tom from hurting Mary.

çekit
mani

Bu size mâni olmasın. - Don't let that stop you.

Ben sana mâni olmayayım. - Don't let me stop you.

engellemek

Onun yurt dışına çıkmasını engellemek yok. - There is no stopping her going abroad.

Tom Mary'nin bunu yapmasını engellemek istedi. - Tom wanted to stop Mary from doing that.

alıkoymak
durma

Tren durmadan önce, inmemelisin. - You must not get off the train before it stops.

Durmak istesemde duramadım. - Even if I had wished to stop, I couldn't.

kesilmek
duraklamak
{i} duraksama
{f} savmak
{i} stop etme
{i} istasyon

Bu tren tüm istasyonlarda durur. - This train stops at all stations.

Tren o istasyonda durmaz. - The train doesn't stop at that station.

{i} duraklama
{f} bırakmak

Sigarayı bırakmak zordur. - It's hard to stop smoking.

Kumar oynamayı bırakmak zorundasın. - You must stop gambling.

{f} kapamak
(Askeri) TAHDİT ÇENESİ: Bir mekanizmada, özellikle, otomatik tabanca gibi silahlarda, hareket eden bir kısım hareketler alıkoyan veya hareketten alıkoymak için kilit görevi gören tertibat
{f} son vermek

Ertelemeye son vermek zorundayım. - I have to stop procrastinating.

İçmeye son vermek zorundasın. - You have to stop drinking.

{f} dindirmek
{f} dolgu yapmak
yenmek
çalgıda ses perdesini değiştirmek için tele veya deliğe basmak
{f} 1. durmak; stop/istop etmek; durdurmak; stop/istop ettirmek: The train has stopped. Tren durdu. My watch has stopped
alı koymak
{i} mercek perdesi [fot.]
{f} noktalamak
{i} mola yeri
durmak; stop/istop etmek; durdurmak; stop/istop ettirmek: The train has stopped. Tren durdu. My watch has stopped
{f} durdur+e.dur
{i} ünsüz ses
dur

Girişte bir araba durdu. - A car stopped at the entrance.

Sonraki durakta trenden ineceğim. - I'm getting off the train at the next stop.

tıpalamak
{f} devam etmemek
durdurucu
(Bilgisayar) durdurmak durdur
gidermek
tespit parçası
mola

Şikago'da bir molamız vardı. - We had a stopover in Chicago.

Tren kısa bir mola verdi. - The train made a brief stop.

(Bilgisayar) durdur

Dünya dönmeyi durdursa,ne olacağını tahmin edersin? - Were the earth to stop revolving, what do you suppose would happen?

Onu durdurmanın imkansız olduğunu düşündük. - We thought it impossible to stop him.

geçmek
stop by
uğramak

Tom'u görmek için hastaneye uğramak zorunda kaldım. - I had to stop by the hospital to see Tom.

Sadece uğramak ve teşekkürler demek istedim. - I just wanted to stop by and say thanks.

her
ona

Muhabir: Ona bir kedi yavrusu aldınız mı? - Reporter: Did you buy her a kitten?

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank loaned her 500 dollars.

him
ona

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank lent him 500 dollars.

Ona söyleyecek hiçbir şeyim yok. - I've got nothing to say to him.

stop over
konaklamak
that
şu

Bu bir ev, şu ise camidir. - This is a house and that is a mosque.

Bu iyi bir kitaptır ama şu daha iyidir. - This is a good book, but that one is better.

it
ona
our
bizim

Tatoeba Projesi bizim sanal evimizdir. - Tatoeba Project is our virtual home.

Tazelik bizim önceliğimizdir. - Freshness is our top priority.

somebody
birisi

Birisi telefona cevap verebilir mi? - Can somebody answer the phone?

Merdivenlerden yukarı gelen birisi var. - There's somebody coming up the stairs.

somebody
{i} biri

Biri bu tabağı kırdı. - Somebody has broken this dish.

Olabildiğince tuhaf, o ölü olduğu söylenilen biriyle karşılaştı. - As strange as it may be, he met with somebody who is said to be dead.

stop over
mola vermek
someone
birisi

Birisi bana içtiğin her sigara ömründen yedi dakika alır dedi. - Someone told me that every cigarette you smoke takes seven minutes away from your life.

Birisinin kapıyı çaldığını duydum. - I heard someone knock on the door.

stop at
(deyim) stop at nothing amacina erismek icin hic bir seyden cekinmemek
stop by
(bir yere) uğramak
stop in
uğramak
stop short
birden durmak
stop short of
işi (belirli bir yere) vardırmamak: She stopped short of murdering him. İşi onu öldürmeye vardırmadı
stop beating around the bush
(deyim) lafı dolandırma
stop bit
(Bilgisayar) dur ikili
stop bit
(Bilgisayar) dur biti
stop bit
(Bilgisayar) durdurma biti
stop bit
(Bilgisayar,Teknik) durma biti
stop bits
(Bilgisayar) dur bitleri
stop bits
(Bilgisayar) dur biti
stop by
bir yere uğramak
stop in
dışarı çıkmamak
stop it
kes artık
stop over
bir müddet kalmak
stop pin
perçin
stop time
bitiş saati
stop up
tıkanmak
stop work
paydos etmek
stop a gap
tıkamak
stop a gap
tıpalamak
stop a gap
kapamak
stop bit
bitiş biti
stop by
ziyaret etmek
stop cock
vana
stop cock
valf
stop code
durma kodu
stop dead
birdenbire dur
stop dead
birdenbire durmak
stop down
merceğin perdesini küçültmek
stop drill
faturalı matkap
stop fighting
kavgayı bırak
stop knob
açma kapama düğmesi
stop lamp
stop lambası
stop lever
durdurma kolu
stop light
stop lambası
stop light
kırmızı trafik ışığı
stop off
mola vermek
stop off
yolculukta durmak
stop operating
işlemi durdur
stop over
bir müddet kal
stop payment
çekin tediyesini durdurmak
stop pin
durdurma pimi
stop press
gazeteye en son eklenen haber
stop sb's mouth
rüşvetle susturmak
stop sb's mouth
konuşmasını engellemek
stop short of
tereddüt etmek
stop short of
çekinmek
stop traveling
seyahat etmeyi bırak
stop up
geç yat
stop up
tıkamak
stop up
tıka
stop working
çalışmayı bırak
stop a clock
bir saat durmak
stop beating around the bush
(deyim) Lafı dolaştırıp durma!
stop cock
horoz durdurmak
stop cock
valf, vana, kesme musluğu, kapama musluğu
stop dead
(deyim) Kalakalmak, birdenbire durmak

I stopped dead in my tracks when I heard the scream.

stop dead
aniden durma
stop dead in tracks
(deyim) Korkudan donakalmak
stop element
bitme elemanı, bitiş öğesi
stop for
için durmak
stop frame
sabitlesmis kare, dondurulmuş görüntü
stop it!
dur!
stop knob
açma-kapama düğmesi
stop out
Geç saate kadar dışarıda kalmak
stop press
Baskı sırasında yetiştirilen haber, son dakika haberi
stop short
(deyim) Kalakalmak, birdenbire durmak
stop signal
bitme işareti, bitiş sinyali
stop something in its track
bir şeyin gidişatını durdurmak
stop start control
stop kontrol start
stop the leak
durdurmak sızıntı
stop time
durdurma zamanı, durma zamanı
stop trying
çalışırken stop
stop valve
vana stop
stop, halt, cease, discontinue
Durdurulması, ateşkes, durdurma durdurmak
stop-loss orders
stop-loss emirler
stop a bullet
vurulmak
stop at nothing
hiçbir şeyden çekinmemek
stop at nothing
{k} (istediğini elde etmek için) hiçbir şeyden çekinmemek
stop bath
(Nükleer Bilimler) durdurma banyosu
stop bit
dur biti ikili durdur durdurma
stop cam
(Tekstil) durdurma levyesi
stop code
dur kodu
stop dead
(Fiili Deyim ) birdenbire zınk diye durmak
stop here, please
burada durun lütfen
stop in
uğramak: Stop in on your way home. Eve giderken uğra
stop instruction
(Bilgisayar,Teknik) durdurma komutu
stop inventory
(Bilgisayar) sayımı durdur
stop it
kes şunu

Kes şunu! Onu rahatsız ediyorsun. - Stop it! You're making her feel uncomfortable!

Kes şunu. O bizim arkadaşımız, değil mi? - Stop it. He's our friend, isn't he?

stop king
yay tablası
stop king
supap yayı yuvası
stop log
kalas kapak
stop lug
durdurma tırnağı
stop nut
durdurma somunu
stop off
konaklamak
stop pending
(Bilgisayar) bekletmeyi durdur
stop pending
(Bilgisayar) beklemeyi durdur
stop round
uğramak
stop short
aniden durmak
stop up
kapamak
stop valve
(Nükleer Bilimler) durdurma vanası
stop watch
(Askeri) KRONOMETRE: Bak. "time interval recorder"
this
bu
his
onun

Bu John'dur ve o da onun biraderidir. - This is John and that is his brother.

Onun adı Tomoyuki Ogura. - His name is Tomoyuki Ogura.

that
o
them
onlara

Onlara karşı çıkmak hiçbir şeye yaramaz. - It'll be useless to stand against them.

Eğer yapmadığım bir şey için ailem beni cezalandırdıysa , onlara doğruları söylerdim ve benim masumiyetle ilgili onları ikna etmeye çalışırdım. - If my parents punished me for something I didn't do, I would tell them the truth and try to convince them of my innocence.

me
bana
them
onlar

Takımımız beyzbolda onları 5-0 mağlup etti. - Our team defeated them by 5-0 at baseball.

Sosyal ağlarda hırsızlar, sahteciler, sapıklar veya katiller olabilir. Güvenliğiniz için, onlara inanmamalısınız. - There may be thieves, fakers, perverts or killers in social networks. For your security, you shouldn't believe them.

my
benim
it
o
ones
birileri
my
(İnşaat) benim N
his
eril onun
her
o
him
o
him
kendine

O kendi kendineHAYIRdedi.Yüksek sesle EVET dedi. - He said NO to himself. He said YES aloud.

O, aynada kendine bakmadı mı? - Hasn't he looked at himself in a mirror?

something
birşey

Bu öğleden sonra Tom'un birşeyler yapmasına yardım edeceğim. - I'm going to help Tom do something this afternoon.

Tom asla ağzını birşeyi şikayet etmeden açmaz. - Tom never opens his mouth without complaining about something.

their
onların

Onların konuşmaları devam etti. - Their conversation went on.

Onların ana dili Fransızca. - French is their mother tongue.

her
onun

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet her at the coffee shop.

Onun ailesi ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum. - I don't know anything about her family.

me
aman!
this
bu kadar

Bu kadar uzun bir zamandan sonra bu şarkıyı İşitmek gerçekten eski zamanları geri getiriyor. - Hearing this song after so long really brings back the old times.

O, daha önce hiç bu kadar korkmamıştı. - She'd never been this frightened before.

her
kendine

Jane'nin hayali kendine yaşlı ve zengin bir sevgili bulmaktı. - Jane's dream was to find herself a sugar daddy.

Kız bayıldı, fakat biz onun yüzüne su döktüğümüzde o kendine geldi. - The girl fainted, but she came to when we threw water on her face.

her
onu

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet her at the coffee shop.

Aşk onu rüyalarında görmektir. - Love is seeing her in your dreams.

her
dişil onun
her
{z} dişil onu; ona; ondan; onun: He loves her. Onu seviyor. He looked at her. Ona baktı. They hated her. Ondan nefret ettiler. It pleased
her
kendisi

Ben, o kızın kendisine yeni bir görünüm vermek için saçını kestiğini düşünüyorum. - I think that girl cut her hair to give herself a new look.

Mary gerçekten harika. O benim için harika bir yemek pişirdi ve bulaşıkları bile kendisi yıkadı. - Mary is really great. She cooked a wonderful meal for me and even washed the dishes herself.

her
ondan

O ondan daha akıllıdır. - He's smarter than her.

Seni ondan daha çok seviyorum. - I love you more than her.

her
dişil onu
him
onu

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet him at the coffee shop.

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - She promised to meet him at the coffee shop.

him
kendi

O, çocuklarını kendi etrafına topladı. - He gathered his children around him.

Kendisine HAYIR dedi. Yüksek sesle EVET dedi. - He said NO to himself. He said YES aloud.

my
vay!
my
{z} benim. ünlem O, ...! (Hayret belirtmek için kullanılır.): My, my, how nice you look! O, bu ne güzellik böyle!
somebody
bir kimse
something
biraz

Biraz geç olduğunu biliyorum ama şimdi uğramamın bir sakıncası var mı? Seninle tartışmam gereken bir şeyim var. - I know it's kind of late, but would you mind if I came over now? I have something I need to discuss with you.

Bu biraz farklı bir şeydi ve beraber takıldığım insanlar bunlardan takıyordu. - It's something a bit different and the people I was hanging around with wore them.

that
için

Bu, bir kişi için küçük bir adımdır ama insanlık için dev bir sıçramadır. - That's one small step for man, one giant leap for mankind.

Bu, bir kişi için küçük bir adımdır ama insanlık için dev bir sıçramadır. - That's one small step for a man, one giant leap for mankind.

that
diye

Herkes işitebilsin diye lütfen yüksek sesle oku. - Please read it aloud so that everyone can hear.

Kilo alacağı korkusuyla diyet yapıyor. - She is on a diet for fear that she will put on weight.

that
bu kadar

Lenny'nin nasıl çiğnemeden veya boğulmadan tam bir sosisli sandvici yutabildiğine bak? Bu nedenle üst idare onu bu kadar fazla sever. - See how Lenny can swallow an entire hot dog without chewing or choking? That's why upper management loves him so much.

İki yaşındaki bir çocuk bu kadar hızlı koşabilir mi? - Can a two-year-old boy run that fast?

Türkçe - Türkçe
Boksta, orta hakemin müsabakayı durdurmak için verdiği komut
Telgraf ve telefonla olan haberleşmelerde cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır
Dur!
Dur" anlamında bir seslenme sözü
Telgraf ve telefonla olan haberleşmelerde cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılan bir söz
istop
stop etmek
Durmak, duruvermek, çalışmaz olmak
stop valf
Sıhhî tesisatta suyu kesmeye yarayan contalı vana
HER
(Osmanlı Dönemi) f. Bütün, hep, tamamen
HER
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir: "Bir hafta, her gece çalışmak suretiyle hikâyesini bitirdi."- H. E. Adıvar
His
(Osmanlı Dönemi) VAKŞ
His
(Osmanlı Dönemi) RUH
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Arslan yatağı
his
Duyu
his
Duygu: "Birisi duygularına, hislerine kulak verir, öteki hile ve desise seslerine ..."- B. Felek
his
Sezgi, sezme
his
Duyu. Sezgi, sezme
his
Duygu
it
Köpek
it
Terbiyesiz kimse
me
Göz
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Meşelik
HİM
(Osmanlı Dönemi) Deveye ârız olan susuzluk hastalığı
HİM
(Osmanlı Dönemi) Kürtçede: Temel, esas
her
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir
him
Bina temeli
him
Eskiden, Bingazi ve Trablusgarp'tan alınan bir çeşit vergi
him
Derinlemesine eşilen ve duvar örülen çukur
it
Köpek: "İt ürür, kervan yürür."- Atasözü
it
Değersiz, terbiyesiz kimse
it
Değersiz, terbiyesiz kimse: "Babaları da zaten itin biri."- H. Taner
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses
me
Evrenin tasarlandığı gibi işlemesini sağlayan kutsal kurallar ve düzenlemeler
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses: "Kara koyun kuzular kuzulamaz / Me deme."- F. H. Dağlarca
me
Eylemleri olumsuz yapmakta kullanılan ek
me
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı, okunuşu
sb
Antimon elementinin simgesi
İngilizce - İngilizce
To cease moving

I stopped at the traffic lights.

To cause (something) to cease moving or progressing

The sight of the armed men stopped him in his tracks.

An action of stopping; interruption of travel

That stop was not planned.

A knob or pin used to regulate the flow of air in an organ

The organ is loudest when all the stops are pulled.

An f-stop
Short for a stopper, used in the phrase 'pull out all the stops'
To cause (something) to come to an end

The referees stopped the fight.

A function that halts playback or recording in devices such as videocassette and DVD player
To stay a while

He stopped for two weeks at the inn.

A consonant sound in which the passage of air through the mouth is temporarily blocked by the lips, tongue, or glottis
The depression in a dog’s face between the skull and the nasal bones

The stop in a bulldog's face is very marked.

A button that activates the stop function
A (usually marked) place where line buses, trams or trains halt to let passengers get on and off

They agreed to see each other at the bus stop.

A symbol used for purposes of punctuation and representing a pause or separating clauses, particularly a full stop, comma, colon or semicolon
To close or block an opening

He stopped the wound with gauze.

To adjust the aperture of a camera lens

To achieve maximum depth of field, he stopped down to an f-stop of 22.

A very short shot which touches the ground close behind the net and is intended to bounce as little as possible
To tarry

He stopped at his friend's house before continuing with his drive.

A device intended to block the path of a moving object; as, a door stop
Prone to halting or hesitation

He’s stop still.

To come to an end

Soon the rain will stop.

{v} to hinder form going on, stand still, suppress, stay, regulate, close
{n} a cessation of motion, pause, prohibition, obstacle, point in writing, regulation in music
A rank of jacks or a device producing a peculiar tone quality or alteration of the sound Examples are: eight foot stop, machine stop, buff stop
(music) a knob on an organ that is pulled to change the sound quality from the organ pipes; "the organist pulled out all the stops"
That which stops, impedes, or obstructs; as obstacle; an impediment; an obstruction
An order to buy at the market only when the market moves up to a specific price, or to sell at the market only when the market moves down to a specific price
as in p, t, d, etc
Part of frame against which door closes
Button at end of Netscape's Tool Button Bar Use to stop downloading of a document For more information see "Netscape Basics "
If you say that a quality or state stops somewhere, you mean that it exists or is true up to that point, but no further. The cafe owner has put up the required `no smoking' signs, but thinks his responsibility stops there = end
A label given to a PushButton in some DialogBoxes that performs the action of stopping the work in progress indicated by the DialogBox
When a moving person or vehicle stops or is stopped, they no longer move and they remain in the same place. The car failed to stop at an army checkpoint He stopped and let her catch up with him The event literally stopped the traffic = halt
stop from happening or developing; "Block his election"; "Halt the process
a brief stay in the course of a journey; "they made a stopover to visit their friends"
To close, as an aperture, by filling or by obstructing; as, to stop the ears; hence, to stanch, as a wound
The diaphragm used in optical instruments to cut off the marginal portions of a beam of light passing through lenses
A device, or piece, as a pin, block, pawl, etc
In music, organ stops are the knobs at the side of the organ, which you pull or push in order to control the type of sound that comes out of the pipes
come to a halt, stop moving; "the car stopped"; "She stopped in front of a store window"
If an activity or process stops, it is no longer happening. The rain had stopped and a star or two was visible over the mountains The system overheated and filming had to stop
The depression in a dog's face between the skull and the nasal bones
If you have been doing something and then you stop doing it, you no longer do it. He can't stop thinking about it I've been told to lose weight and stop smoking I stopped working last year to have a baby Does either of the parties want to stop the fighting? She stopped in mid-sentence
To point, as a composition; to punctuate
It is conspicuous in the bulldog, pug, and some other breeds
1)A diaphragm setting on a lens at one of its apertures 2) A change in exposure by a factor of two One stop more exposure doubles the light reaching film or paper One stop less halves the exposure Either the aperture or the exposure time can be changed
If you stop somewhere on a journey, you stay there for a short while. He insisted we stop at a small restaurant just outside of Atlanta
If you stop something happening, you prevent it from happening or prevent it from continuing. He proposed a new diplomatic initiative to try to stop the war If the fire isn't stopped, it could spread to 25,000 acres I think she really would have liked to stop us seeing each other Motherhood won't stop me from pursuing my acting career
1 The knob or tab which is used to turn a type of sound on or off (see Drawknobs)
have an end, in a temporal, spatial, or quantitative sense; either spatial or metaphorical; "the bronchioles terminate in a capillary bed"; "Your rights stop where you infringe upon the rights of other"; "My property ends by the bushes"; "The symphony ends in a pianissimo"
In the context of PD diagrams, the stop symbol represents the termination of a process
Starts and stops the simulation The simulation by default begins by running and will halt automatically after a time given by the value input as ``Time to Run'' (below) Stop followed by Run will restart where it left off This can cause confusing results if the forcing from the boundaries is changed without re-initializing
seize on its way; "The fighter plane was ordered to intercept an aircraft that had entered the country's airspace"
The molding on the inside of a window frame against which the window sash closes; in the case of a double-hung window, the sash slides against the stop Also called bead, side stop, window stop, and parting stop
If someone does not stop to think or to explain, they continue with what they are doing without taking any time to think about or explain it. She doesn't stop to think about what she's saying There is something rather strange about all this if one stops to consider it People who lead busy lives have no time to stop and reflect. = pause
stop from happening or developing; "Block his election"; "Halt the process"
If something that is moving comes to a stop or is brought to a stop, it slows down and no longer moves. People often wrongly open doors before the train has come to a stop He slowed the car almost to a stop. = halt
to stop dead: see dead to stop short of: see short to stop someone in their tracks: see track
Visible indentation in the cat's nose Persian cats for example have a very strong stop Also called "break"
If you pull out all the stops, you do everything you can to make something happen or succeed. New Zealand police vowed yesterday to pull out all the stops to find the killer
a mechanical device in a camera that controls size of aperture of the lens; "the new cameras adjust the diaphragm automatically"
To make fast; to stopper
A point or mark in writing or printing intended to distinguish the sentences, parts of a sentence, or clauses; a mark of punctuation
render unsuitable for passage; "block the way"; "barricade the streets"; "stop the busy road"
Either the stationary lip at the back of a rabbet, or the removable molding at the front of the rabbet, either or both serving to hold lite or panel in the sash or frame with the help of spacers Also the part of a door frame against which the door closes
Short for a stopper, used in the phrase pull out all the stops
an obstruction in a pipe or tube; "we had to call a plumber to clear out the blockage in the drainpipe"
Some part of the articulating organs, as the lips, or the tongue and palate, closed (a) so as to cut off the passage of breath or voice through the mouth and the nose (distinguished as a lip-stop, or a front-stop, etc
If you put a stop to something that you do not like or approve of, you prevent it from happening or continuing. His daughter should have stood up and put a stop to all these rumours
interrupt a trip; "we stopped at Aunt Mary's house"; "they stopped for three days in Florence"
stop and smell the roses
To relax; to take time out of one's busy schedule to enjoy or appreciate the beauty of life

Slow down. Stop and smell the roses now and then.

stop at nothing
To take any measures to do or achieve something, especially if it involves great risk or danger; to do everything in one's power

He will stop at nothing to destroy his enemies.

stop codon
, a sequence of three RNA nucleotides (A, C, G or U) that instruct the synthesis, or translation, of a protein to stop. The three-letter stop codon sequences have been given names: "UAG" is amber, "UGA" is opal, and "UAA" is ochre
stop dead
to stop suddenly
stop down
To decrease the aperture of a photographic lens, moving from an f/stop represented by a lower number to an f/stop represented by a higher number

To get an image with a larger “depth of field”—ie, where more of the distant objects as well as the nearer ones in a scene are in focus—the photographer must “stop down” the aperture of the lens, restricting the amount of light admitted.

stop list
A list of words or other data items which, for some special reason, should be ignored or bypassed by a particular data processing operation

If you equip your search engine with a stop list containing a few common words such as a, the, and and, you can decrease the full-text index size by about 20%.

stop list
A list of people who subscribe to a publication (e.g., newspaper) and no longer wish to receive it
stop lists
plural form of stop list
stop loss order
A conditional order placed with a stockbroker (or similar) to close one's position if the market drops to a specified price level

The shares are currently trading at $4.40 and he has issued a stop loss order to sell if they fall to $4.20.

stop off
To make a short visit somewhere, especially on the way to another place

It's a long drive across Texas, so we're going to stop off in Austin for a night.

stop on a dime
to stop dead; stop suddenly

Don't tell me to drive real fast in this heavy traffic. You know I can't stop on a dime.

stop over
To interrupt one's journey for a short (sometimes overnight) stay; to stop off
stop press
Used to grab attention, implying importance, news-worthiness, etc
stop press
The event or news article important enough to delay or interrupt the print, or require a reprint, of a publication, particularly of a newspaper edition

Stop press” is the latest news, usually printed on the back of the paper.).

stop press
Used to announce an event or news article important enough to delay or interrupt the print, or require a reprint, of publication, particularly of a newspaper edition
stop short
To come to a sudden and unexpected stop, particularly while speaking or driving a vehicle
stop short
Usually with of, to voluntarily cease an attempt to reach a certain point
stop sign
A red sign on the street telling cars to stop
stop signs
plural form of stop sign
stop someone in his tracks
To prevent someone from continuing along a path or way, literal or figurative, he has begun going along
stop the car
When giving directions to a person (for example, a taxi driver), indicates that he or she should stop the vehicle
stop the lights
An interjection expressing exasperation or incredulity. or to illustrate the humour in a situation

Oh, stop the lights. The Priest is after parkin' across the street. I think he's comin' over here.

stop the presses
An imperative form used to introduce especially new, important, surprising, or recent developments
stop up
To fill a hole or cavity, or block an opening or passage, as with a plug

So then we . . . scratched around and found an old tin washpan, and stopped up the holes as well as we could.

stop up
To increase the aperture of a photographic lens, moving from an f/stop represented by a higher number to an f/stop represented by a lower number and causing more light to pass into the camera

To stop down means to narrow the aperture; to stop up or open up means to expand it.

stop valve
A valve that may be turned to regulate the flow of fluid through a pipe (especially water through a mains supply)
stop word
a word, usually one of a series in a stop list, that is to be ignored by a search engine etc
stop words
plural form of stop word
stop-gap
A temporary measure or short-term fix used until something better can be obtained

The small company uses their new product features as a stop-gap until they can develop a new product.

stop-gap
Temporary; short-term

They put a stop-gap solution in place, but need something more permanent.

stop-loss order
Alternative spelling of stop loss order
stop-motion
An animation technique wherein physical objects are slightly altered and photographed one picture at a time to give an illusion of movement when displayed in sequence
stop-over
A short interruption in a journey or the place visited during such an interruption
stop-over
Alternative spelling of stopover
stop dead in track
(deyim) Stop completely still suddenly because of fear, a noise, etc
stop out
Stay out later than usual

It was a real treat being allowed to stop out late.

stop a gap
close an opening; correct
stop a leak
block a leak, plug a drip
stop at nothing
not be deterred by anything
stop bath
an acid bath used to stop the action of a developer
stop bath
An acid solution used to check the developing process of a photographic negative or print
stop butt
natural or artificial wall that has a target located before it
stop codon
Any of three codons, UAA, UAG, or UGA, that signal the termination of the synthesis of a protein. Also called chain termination codon
stop consonant
a consonant produced by stopping the flow of air at some point and suddenly releasing it; "his stop consonants are too aspirated
stop down
To decrease the size of the lens aperture The opposite of open up
stop down
To decrease the size of a lens aperture Opposite: open up a lens
stop light
red light at a cross walk
stop loss
a stop order made it order to liquidate a position at a loss
stop loss
A form of reinsurance that provides protection for medical expenses above a certain limit, generally on a year-by-year basis This may apply to an entire health plan or to any single component For example, the health plan may have stop-loss reinsurance for cases that exceed $100,000 After a case hits $100,000, the plan receives 80% of expenses in excess of $100,000 back from the reinsurance company for the rest of the year Another example would be the plan providing a stop loss to participating physicians for referral expenses over $2,500 When a case exceeds that amount in a single year, the plan no longer deducts those costs from the physician's referral pool for the remainder of the year
stop loss
A form of reinsurance under which the reinsurer pays some or all of a cedant's aggregate retained losses in excess of a predetermined dollar amount or in excess of a percentage of premium
stop loss
A price threshold which when reached triggers the exit of a position Many stock traders will place a stop loss some 8-10% below the initial price paid, while option traders often need a wider stop loss threshold of 25% or even 50% to account for the more volatile fluctuations in the options market A stop loss order can be placed in the market in advance of that level getting reached, or it can be monitored by a trader as a mental stop loss level which would trigger action to enter a sell order to exit the position
stop loss
Any insurance policy provision designed to stop the company's loss at a given point, as an aggregate payable under a policy, a maximum payable for any one disability, or the like
stop loss
= Any provision in a policy designed to cut off an insurer's losses at a given point In effect, a stop loss agreement guarantees the loss ratio of the insurer
stop off
If you stop off somewhere, you stop for a short time in the middle of a journey. The president stopped off in Poland on his way to Munich for the economic summit
stop order
an order to a broker to sell (buy) when the price of a security falls (rises) to a designated level
stop order
Market order to buy or sell a security which is to be entered by the broker only if the security trades at a specified, or "stop," price
stop order
An order to buy or sell when the market reaches a specified point A stop order to buy becomes a market order when the futures contract trades (or is bid) at or above the stop price A stop order to sell becomes a market order when the futures contract trades (or is offered) at or below the stop price
stop order
Is a market order to buy or sell a stock at a specified price
stop order
An order, placed away from the current market, that becomes a market order if the security trades at the price specified on the stop order Buy stop orders are placed above the market while sell stop orders are placed below
stop order
Order type which becomes a market order when the stock trades at or beyond the specified price A sell stop is placed below the current trading price and is used to protect unrealized profits or limit losses on holdings should the price begin to decline
stop order
An order to a broker to buy or sell a stock when it reaches a specified level of decline or gain in price
stop order
A stock transaction order: Buy at a price above, or sell at a price below, the current market This guarantees that a buyer's or seller's price criteria will be met
stop order
This is an order that becomes a market order when a particular price level is reached A sell stop is placed below the market, a buy stop is placed above the market Sometimes referred to as Stop Loss Order
stop order
Trading order used to protect a profit or limit a loss The broker sells if the market price hits or drops below the stop price
stop press
late news that is inserted into the newspaper at the last minute
stop up
fill or close tightly with or as if with a plug; "plug the hole"; "stop up the leak"
stop valve
A device installed below a plumbing fixture, that allows one to shut off the water supply to that fixture without interrupting service to the rest of the system
stop watch
watch that can be started and stopped instantly, watch used to time things (especially races)
stop-loss
Insuring with a third party against a risk that the plan cannot financially manage For example, a health plan can self-insure hospitalization costs, or it can insure hospitalization costs with one or more insurance carriers
stop-loss
a A position closing order left with the broker that necessitates automatic execution once the criteria of the order are met Also called a stop-loss order
stop-loss
- The risk management technique in which the trade is liquidated to halt any further decline in value
stop-loss
A resting order designed to close out a losing position when the price reaches a level specified in the order It becomes a market order when the "stop" price is reached
ME
Medical examiner, or coroner
ME
Montreal Exchange, a futures and derivatives exchange (formerly also a stock exchange)
ME
Maine, a state of the United States of America
ME
Middle English
MY
Motor Yacht - diesel-driven yacht
SB
傻屄 literally "stupid pussy"
SB
season best (this season's personal best)
SB
The statistic reporting the number of stolen bases
SB
sideband
her
The form of she used after a preposition or as the object of a verb; that woman, that ship, etc

The lady with the green feathers in her hat. A big Gainsborough hat. I am quite sure it was Miss Hartuff..

her
Belonging to her

This is her book.

him
he when used after a preposition or as the object of a verb

She treated him for a cold (direct object).

his
That which belongs to him; the possessive case of he, used without a following noun

The decision was his to live with.

his
Used erroneously in place of ’s after a noun, especially a masculine noun ending in s, to express the possessive case

Ahab his mark for Ahab's mark.

his
Belonging to him

This is his book.

it
most fashionable

With Hit Girl, Moretz is this year's It Girl, alternately sweet, savage and scary.

it
The impersonal pronoun, used as a placeholder for a delayed subject, or less commonly, object. (known as the dummy pronoun)

He saw to it that everyone would vote for him.

it
Used to refer to oneself when identifying oneself, often on the phone, but not limited to this situation

It's me. John.

it
The person or people who chase and try to catch the other players in the playground game of tag

In the next game, Adam and Tom will be it….

it
Italian
it
The game of tag itself

Let's play it at breaktime.

it
The impersonal pronoun, used without referent as the subject of an impersonal verb or statement. (known as the dummy pronoun or weather it)

It’s lonely without you.

it
Italy
it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a non-human entity, to an inanimate thing with no or unknown sex or gender

Take each day as it comes.

it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a human entity of unknown sex or gender

She took the baby and held it in her arms.

me
As the complement of the copula (“be”, “is”)

It wasn't me.

me
As the object of a preposition

Come with me.

me
As the direct object of a verb

Can you hear me?.

me
As the subject of a verb, used with and

Me and my friends played a game.

me
Preceding a noun, marking ownership

Wilfred Owen (1893–1918), The Letter - And give us back me cigarette!.

me
As a reflexive direct object of a verb
me
As the subject of a verb, used without and
me
As a reflexive indirect object of a verb; the ethical dative
me
As the indirect object of a verb

He gave me this.

my
Belonging to me

I recognised him because he had attended my school.

one's
belonging to one
our
Belonging to us; of us

Paying no attention to Lizzy, Mrs. Gibson began calling out our names in alphabetical order.

our
Of, from, or belonging to the nation, region, or language of the speaker

Thirdly, I continue to attempt to interdigitate the taxa in our flora with taxa of the remainder of the world.

our
used before a person's name to indicate that the person is in one's family, or is a very close friend

I'm going to see our Terry for tea.

s.o.
significant other
s.o.
someone
somebody
A recognised person, a celebrity

I'm tired of being a nobody - I want to be a somebody.

somebody
Some unspecified person
somebody's
Contraction of somebody is
somebody's
Contraction of somebody has
somebody's
Possessive case of somebody
someone
some person

Is someone there?.

someone's
The possessive adjective for someone
someone's
someone is
someone's
someone has
something
An uncertain or unspecified thing; one thing

I have a feeling something good is going to happen today.

something
A talent or quality that is difficult to specify

She has a certain something.

something
An object whose name is forgotten by, unknown or unimportant to the user, e.g., from words of a song. Also used to refer to an object earlier indefinitely referred to as 'something' (pronoun sense)

She wiped something with a cloth, wiped at the wall shelf, and put the something on it, clinking glass.

something
To a high degree
something
A quality to a moderate degree

The performance was something of a disappointment.

something
Applied to an action whose name is forgotten by, unknown or unimportant to the user, e.g. from words of a song

Oh how we somethinged on the hmmm hmm we were wed. Dear, was I ever on the stage?”.

something
an important person; a somebody

He looks a something behind that big desk.

something
Somebody or something who is superlative in some way

She's really something. I can't believe she would do such a mean thing.

something
Having a characteristic that the speaker cannot specify
her
High Efficiency Red
her
adv: here 32
her
The hard error rate is the frequency of errors caused by permanent physical defect in the memory system The hard error rate is usually much lower than the soft error rate
her
Sah'english | adronato
her
her WEAK STRONG Her is a third person singular pronoun. Her is used as the object of a verb or a preposition. Her is also a possessive determiner
her
You use her to refer to a woman, girl, or female animal. I went in the room and told her I had something to say to her I really thought I'd lost her. Everybody kept asking me, `Have you found your cat?' Her is also a possessive determiner. Liz travelled round the world for a year with her boyfriend James
her
pron. specific female; possessive form of she
her
Of them; their
it
Information Technology This is the name of the group of computer professionals in your company that manage the software, hardware, Internet, and e-mail systems In previous years known as Computer Systems, Computer Support, etc
our
You use our to indicate that something belongs or relates both to yourself and to one or more other people. We're expecting our first baby I locked myself out of our apartment and had to break in
our
pron. belonging to us
our
Our is the first person plural possessive determiner
our
A speaker or writer sometimes uses our to indicate that something belongs or relates to people in general. We are all entirely responsible for our actions, and for our reactions
someone
If you say that a person is someone or somebody in a particular kind of work or in a particular place, you mean that they are considered to be important in that kind of work or in that place. `Before she came around,' she says, `I was somebody in this town'. be someone to be or feel important
someone
{i} person, human, human being
them
dem
Them
him

Daphnis has forgotten me. He is dreaming of marrying some wealthy maiden. Ah! Why did I make him swear by his goats instead of by the Nymphs! He has forgotten them as he has forgotten me. - Daphnis has forgotten me. He is dreaming of marrying some wealthy maiden. Ah! Why did I make him swear by his goats instead of by the Nymphs! He has forgotten them as he has forgotten me.

our
Of or pertaining to us; belonging to us; as, our country; our rights; our troops; our endeavors
our
See - or
Türkçe - İngilizce
stop light
(Otomotiv) taillight
Stop!

SOPA is an acronym for the Stop Online Piracy Act. - SOPA, Stop Online Piracy Act'in baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.

her
every

Do you study English every day? - Her gün İngilizce çalışıyor musun?

Don't worry, everything will be OK. - Üzülmeyin, her şey düzelecek.

his
feeling

Music that doesn't transmit feelings, images, thoughts, or memories is just background noise. - Hisleri, görüntüleri, düşünceleri ya da anıları iletmeyen müzik sadece arka fon gürültüsüdür.

I'm feeling a lot better. - Çok daha iyi hissediyorum.

it
dog
his
sensation

I have a prickling sensation in my left eye. - Benim sol gözümde bir karıncalanma hissi var.

I can't feel anything in my left foot; there's no sensation at all. - Ben sol ayağımda bir şey hissedemiyorum; hiç duygu yok.

his
sense

She must have sensed something odd. - Garip bir şey hissetmiş olmalı.

The police officer on duty sensed an elderly man coming up behind him. - Görevli memur arkasından yaşlı bir adamın geldiğini hissetti.

stop etme
stopping
stop etmek
grind to a halt
stop etmek
cut out
stop etmek
pack up
stop etmek
stop to
stop etmek
die
stop etmek
discontinue
stop ettirmek
stall
stop lambaları
(Biyoloji) stop lights
stop lambaları
(Biyoloji) breaking lights
stop lambası
(Otomotiv) brake light
stop lambası
(Otomotiv) stop light
stop lambası
(Biyoloji) breaking light
stop lambası
taillight
stop loss
(Sigorta) stop loss
stop valfi
stop valve
stop etmek
to stop, come to a stop
stop ettirmek
a) to stop b) to stall
stop kamı
(Otomotiv) stop cam
stop lambası otomatiği
brake lights switch
stop lambası sembolü
(Otomotiv) tail lamp symbol
stop lâmbası
rear brake lamp
stop otomatiği
stop light switch
stop otomatiği
(Otomotiv) brake light switch
his
{i} feel

I'm feeling better today. - Bugün kendimi daha iyi hissediyorum.

Mary has nobody to talk with, but she doesn't feel lonely. - Mary'nin konuşacak hiç kimsesi yok fakat o kendini yalnız hissetmiyor.

her
any

Give help to anyone who needs it. - Her kimin ihtiyacı olursa ona yardım et.

His daughter is eager to go with him anywhere. - Kızı onunla her yere gitmeye hevesli.

her
(Askeri) each

Each person paid one thousand dollars. - Her biri bin dolar ödedi.

How many times does the bus run each day? - Otobüs her gün kaç kez çalışır?

her
all

All that glitters is not gold. - Parlayan her şey altın değildir.

Bill is honest all the time. - Bill her zaman dürüsttür.

her
pan

Tom came into the living room, not wearing any pants. - Tom herhangi bir pantolon giymeden oturma odasına girdi.

Everybody started to panic. - Herkes panik yapmaya başladı.

her
omni

Some humans believe that there exists a god who is omniscient, omnipotent and omnipresent. - Bazı insanlar; her şeyi bilen, her şeye gücü yeten ve her yerde olan bir tanrının var olduğuna inanıyorlar.

How many omnivorous children are patients in hospital? - Hastanede her şeyi yiyen kaç çocuk hasta var?

his
emotion

It's okay to feel emotions. - Duyguları hissetmek iyidir.

I always felt emotionally abused. - Kendimi hep duygusal olarak kötüye kullanılmış hissettim.

Her
ladyship
her
per

Each person paid one thousand dollars. - Her biri bin dolar ödedi.

You don't marry someone you can live with — you marry the person whom you cannot live without. - Sen yaşayabileceğin herhangi biriyle evlenme - sen onsuz yaşayamayacağın kişiyle evlen.

it
{f} thrust
her
every single

Tom comes here every single day. - Tom her tek günde buraya gelir.

One should take good care of every single thing. - Biri her şeye iyi bakmalı.

her
soever
her
(Bilgisayar) recur every
her
(Bilgisayar) refresh every
her
(Bilgisayar) for all

He was in favor of equality for all. - O, herkes için eşitliğin lehindeydi.

The law is equal for all. - Kanun herkes için aynıdır.

her
(Bilgisayar) start every
her
either

Do you know either of the two girls? - İki kızın her birini tanıyor musun?

You may take either of the two books. - İki kitaptan herhangi birini alabilirsin.

his
perception

Do you believe in extrasensory perception? - Altıncı hisse inanıyor musun?

his
instinct

I wonder if I should trust my instincts. - Hislerime güvenmem gerekip gerekmediğini merak ediyorum.

it
lower
it
scoundrel
sb
(Kimya) symbol of antimony
her
whatever

He believes whatever I say. - O, söylediğim her şeye inanır.

Whatever has a beginning also has an end. - Her yokuşun bir de inişi vardır.

her
whoever

Whoever finds the bag must bring it here. - Her kim çantayı bulursa onu buraya getirmelidir.

Whoever comes will be welcomed. - Her gelen sıcak karşılanacak.

his
sentiment

Tom couldn't help but feel sentimental. - Tom duygusal hissetmekten kendini alamadı.

his
cutaneous sensation
it
{f} jog
it
dig into
it
{f} shove
it
{f} pushing
it
pooch
it
bastard
it
push
me
Baa. Sheep's bleat, the sound a sheep makes
Sb
(abbr. for subay) mil. Off. (Officer)
her
every; each
his
feeling; emotion; sensation; sense
his
a sense (one of the five senses)
his
chord
his
(a) feeling; (an) emotion
his
sensation, feeling
his
consciousness
it
mutt
it
cur
it
vulg. son of a bitch, bastard
it
dog; blackguard, scoundrel, cur, rascal, rogue, bastard, son of a bitch/gun
stop

  Türkçe nasıl söylenir

  stäp

  Telaffuz

  /ˈstäp/ /ˈstɑːp/

  Etimoloji

  [ stäp ] (verb.) 13th century. From Middle English stoppen, from Old English stoppian (“to stop, close”), from Proto-Germanic *stuppōnan, *stuppjanan (“to stop, close, push, prick”), from Proto-Indo-European *stÁb(h)-, *stemb(h)- (“to support, stamp, become angry, be amazed”). Cognate with Low Saxon stoppen (“to stop”), Dutch stoppen (“to stop”), German stopfen (“to be filling, stuff”), German stoppen (“to stop”), Danish stoppe (“to stop”), Swedish & Icelandic stoppa (“to stop”), Middle High German stupfen, stüpfen (“to pierce”). More at stuff, stump. Alternate etymology derives Proto-Germanic *stuppōnan from an assumed Vulgar Latin *stūpāre, *stuppāre (“to stop up with tow”), from stūpa, stīpa, stuppa (“tow, flax, oakum”), from Ancient Greek στύπη (stýpē), στύππη (stýppē, “tow, flax, oakum”), from Proto-Indo-European *steyə- (“to thicken, clump up, condense”). This derivation, however, is doubtful, as the earliest instances of the Germanic verb do not carry the meaning of "to stuff, stop with tow". Rather, these senses developed later in response to influence from similar sounding words in Latin and RomanceThe Century Dictionary and Cyclopedia, "stop"..

  Videolar

  ... rally the world to stop their spread to additional nations so that the American people are protected ...
  ... We need to not stop there. ...

  Günün kelimesi

  tautology