kırılmak

listen to the pronunciation of kırılmak
Türkçe - İngilizce
be offended
be hurt
break
be broken
break off
shatter
offend
chip
to be hurt, be offended (by someone)
go to pieces
to die, perish. kırılıp bükülmek to speak and act in an overly refined way. kırılıp dökülmek
snap
to be falling to bits, be completely worn out
to speak and act in an overly refined way
crash
rive
be piqued at
explode
fracture
sink
crush
to be aching all over; to feel terrible
to be broken, to break, to fracture, to snap, to smash, to shatter; to be hurt, to resent; to be refracted; to die, to be killed
die
split
hurt
go
killed
resent
smash
yield
smart
(Nükleer Bilimler) refract
flip
rupture
hatch
kır
prairie

Laura Ingalls grew up on the prairie. - Laura Ingalls kırda büyüdü.

kır
{i} grizzle
kırılma
crash
kır
field

Cattle were grazing in the field. - Sığırlar kırsalda otlanıyorlar.

I feel like dancing in the fields. - Canım kırlarda dans etmek istiyor.

kırılma
{i} split
kır
countryside

Tom and Mary took a long walk through the countryside. - Tom ve Mary kırlarda uzun bir yürüyüş yaptılar.

The countryside has many trees. - Kırsalda birçok ağaç vardır.

kır
Moor
kır
{s} grey
kır
{f} broke

Jack hid the dish he had broken, but his little sister told on him. - Jack kırdığı tabağı sakladı fakat küçük kız kardeşi onu gammazladı.

He broke his leg skiing. - Kayak yaparken bacağını kırdı.

kır
{i} fell

She fell down and broke her left leg. - Düştü ve sol bacağını kırdı.

The horse broke its neck when it fell. - Düşen at boynunu kırdı.

açlıktan kırılmak
Starve
gönlü kırılmak
(Someone's heart) be broken
kır
blot
kır
wild

Tom and Mary picked some wildflowers by the river. - Tom ve Mary nehrin yanında birkaç kır çiçeği topladı.

These wild flowers give off a nice smell. - Bu kır çiçeklerinden hoş bir koku yayılıyor.

kır
the country

We spent a quiet day in the country. - Biz kırda sessiz bir gün geçirdik.

Why do you think Tom prefers living in the country? - Tom'un niçin kırsal alanda yaşamayı tercih ettiğini düşünüyorsun?

kır
the wild

Barsoom was the biggest Martian town. It had the fanciest saloon. It was the Wild, Wild Red. - Barsoom en büyük Mars kentiydi. En süslü salona sahipti. Orası Vahşi, Vahşi Kırmızıydı.

I saw the girls pick the wild flowers. - Kızların kır çiçekleri topladığını gördüm.

kır
slopes
kırılma
crushing
kırılma
(Gıda) breakdown
kırılma
fraction
kırılma
bending
kırılma
(Biyokimya) lysis
kırılma
(Biyokimya) cleavage
kır
hoar
kır
breake
kır
wilderness
kır
grizzled
kır
country

Tom and Mary took a long walk through the countryside. - Tom ve Mary kırlarda uzun bir yürüyüş yaptılar.

Why do you think Tom prefers living in the country? - Tom'un niçin kırsal alanda yaşamayı tercih ettiğini düşünüyorsun?

kır
heath
kır
break up

Tom looks forward to his lunchtime run, to break up the monotony of his working day. - Çalışma günü monotonluğunu kırmak için Tom öğle vakti koşusuna can atıyor.

kır
{f} shattering
kır
{f} broken

By whom was this window broken? - Bu pencere kim tarafından kırıldı?

Jack hid the dish he had broken, but his little sister told on him. - Jack kırdığı tabağı sakladı fakat küçük kız kardeşi onu gammazladı.

kır
{f} break

She breaks a dish every time she washes dishes. - O her bulaşık yıkamada bir tabak kırar.

But love can break your heart. - Ama aşk kalbinizi kırabilir.

kır
{f} breaking

I must apologize to you for breaking the vase. - Vazoyu kırdığım için senden özür dilemeliyim.

The boy admitted breaking the window. - Çocuk pencereyi kırdığını kabul etti.

kır
{f} shattered

Tom's self-confidence was shattered after his boss dressed him down in front of his workmates. - Tom'un öz güveni, patronu iş arkadaşlarının yanında kendisini haşlayınca kırıldı.

kır
shatter

Tom's self-confidence was shattered after his boss dressed him down in front of his workmates. - Tom'un öz güveni, patronu iş arkadaşlarının yanında kendisini haşlayınca kırıldı.

kırılma
break

The bamboo bent but did not break. - Bambu eğildi ama kırılmadı.

Everyone has a breaking point. - Herkesin bir kırılma noktası var.

kırılma
rupture
kırılma
fracture
kırılma
refraction
kırılma
breakup
kırılma
breaking

Her anger reached a breaking point when she found out that he was being unfaithful to her. - O onu aldattığını öğrendiğinde öfkesi bir kırılma noktasına ulaştı.

Everyone has their breaking point. - Herkesin kırılma noktası var.

kırılma
clip
kırılma
refracting
kırılma
smash
kırılma
offense
için için öfkelenmek; kırılmak
to get angry for; break
kalbi kırılmak
heart break
burnunun direği kırılmak
to be disturbed by a bad smell
burununun direği kırılmak
to feel suffocated by a bad smell
cesareti kırılmak
lose heart
gönülü kırılmak
(for one's feelings) to be hurt
gülmekten kırılmak
burst into laughter
gülmekten kırılmak
to be in fits of laughter, to split one's sides, to be doubled up with laughter, to fall about laughing, to fall about with laughter
gülmekten kırılmak/katılmak
to be doubled up with laughter . Gülme komşuna, gelir başına. (Atasözü) Don't laugh at another's misfortune; it may happen to you one day. Güler misin, ağlar mısın! (Konuşma Dili) I don't know whether to laugh or to cry. gülüp oynamak/söylemek to have a good time. güle oynaya joyously, merrily. güler yüz affability, complaisance, pleasant disposition, warmth, cordiality. güler yüz göstermek to show warm feelings towards (someone), show (someone) cordiality. güler yüzlü affable, complaisant, pleasant, warm, cordial
hava kırılmak
for cold weather to break; for weather to begin to warm up
kolu kanadı kırılmak
to be left sitting high and dry (after losing one's source or sources of support), have the rug pulled out from under one
kır
countryside, the country, rural area
kır
grey, gray; grey, gray; (saç) hoary, hoar
kır
grayish
kır
moorland
kır
(Tabiat Doğa) de: Heideland heath
kır
frosty

Young plants should be protected in frosty weather. - Genç bitkiler kırağılı havadan korunmalıdır.

kır
grayness
kır
uncultivated and open country
kır
greyish
kır
grizzly
kır
gray

Gray squirrels bury nuts, but red squirrels don't. - Gri sincaplar fıstık gömer, ancak kırmızı sincaplar gömmez.

That gray-haired man is Tom's father. - O kır saçlı adam Tom'un babası.

kır
bent

The bamboo bent but did not break. - Bambu eğildi ama kırılmadı.

kır
diffract
kır
rive

Tom and Mary picked some wildflowers by the river. - Tom ve Mary nehrin yanında birkaç kır çiçeği topladı.

kır
refract
kır
griseous
kır
ruffle
kır
weald
kır
knap
kır
champaign
kır
riven
kırılma
breakage
kırılma
breaking, break
kırılma
coquettish way of walking; coquettish gestures
kırılma
hurt, offense
kırılma
refractive
kırılma
breaking; refraction
kırılma
offence [Brit.]
kırılma
yield
kırılma
diffraction
kırılma
{i} offence
kırılma
failure
kırılma
pique
maneviyatı bozulmak/kırılmak
1. to become depressed, feel low; to feel hurt and angry. 2. to lose heart, become demoralized
şevki kırılmak
to lose one's eagerness or enthusiasm
şevki kırılmak
to be dispirited
Türkçe - Türkçe
Birine karşı kırgın duruma gelmek, gücenmek, incinmek
Cesaret, umut, onur azalmak, yok olmak: "Kapıdan içeri ilk adımını atınca birdenbire cesareti kırıldı."- P. Safa
Kırma işine konu olmak, bir veya birçok parçaya ayrılmak
Ağaç, dal üzerinde meyve, çiçek, yaprak çok olmak
Azalmak, yok olmak
Soğuk, rüzgâr vb. eski gücü kalmamak, azalmak, yatışmak
Kırıklık duymak: "Bana ne oluyor bugün? Donuyorum, her tarafım kırılıyor."- S. F. Abasıyanık
Saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçen bir ışın, doğrultu değiştirmek
Kırıklık duymak
Eski gücü kalmamak, azalmak, yatışmak
Çok sayıda insan ölmek
Bükülerek kat yeri oluşturmak
Savaş, bulaşıcı hastalık sebebiyle çok sayıda insan ölmek
(Osmanlı Dönemi) TAHANNÜS
(Osmanlı Dönemi) TAKASSUF
(Osmanlı Dönemi) TAKYİZ
(Osmanlı Dönemi) IHTİNAS
(Osmanlı Dönemi) TAKAYYUZ
(Osmanlı Dönemi) TEKESSÜR
Kır
(Osmanlı Dönemi) BEYABAN
Kır
sahra
Kır
(Osmanlı Dönemi) BERİYYE
Kırılma
(Osmanlı Dönemi) KATİA
Kırılma
(Osmanlı Dönemi) İNFİSAM
Kırılma
refraksiyon
Kırılma
inkisar
kır
Bu renkte olan. Şehir ve kasabaların dışında kalan, çoğu boş ve geniş yer: "Araba tenha, düz yolda tıkır tıkır gidiyor, ara sıra kır kokuları getiren hafif bir rüzgâr esiyordu."- Ö. Seyfettin
kır
Kulağı beyaz işaretli keçi
kır
Şehir ve kasabaların dışında kalan, çoğu boş ve geniş yer
kır
Beyazla az miktarda siyah karışmasından oluşan renk: "Gözlerinden, kırları artan sakalına bir iki damla yaş düştü."- F. R. Atay
kır
Orman, dağ vb.ne karşıt olan açıklık yer: "Bizim kır evinde roman var; fakat roman dersi verecek bir edebiyat kitabı yok."- F. R. Atay
kır
Tarla
kır
Bu renkte olan
kır
Orman, dağ vb.ne karşıt olan açıklık yer
kır
Beyazla az miktarda siyah karışmasından oluşan renk
kırılma
Yürürken salınma, nazlı yürüyüş
kırılma
Saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama (örneğin havadan cama) geçen bir ışının doğrultusunu değiştirmesi
kırılma
Kırılmak işi
kırılma
Saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçen bir ışının doğrultusunu değiştirmesi
kırılmak