yok olmak

listen to the pronunciation of yok olmak
Türkçe - İngilizce
disappear
vanish
fade away
destroyed
annihilated
be annihilated
go up in smoke
to be destroyed
go
melt away
dissipate
die out
be destroyed
(Dilbilim) break down
Disappear, vanish, perish
to disappear; to vanish
evanesce
evaporate
ooze away
perish

Sami had a simple choice: jump or perish. - Sami'nin tek bir seçimi vardı: atlamak ya da yok olmak.

clear away
to be annihilated, to disappear, to vanish, to perish, to dissipate, to evaporate
dissolve
peter out
wither
pass away
boil away
pass on
take wings
to be vanished
evanish
melt
yok olmak üzere
about to disappear
yok ol
get lost
yok olma
destruction

A nuclear war will bring about the destruction of mankind. - Bir nükleer savaş, insanlığın yok olmasına neden olacak.

yok olma
(Biyokimya) dissipation
yok olma
depletion
yok olma
wreck
zamanla yok olmak
wear off
yokolmak
vanish
yok ol
disappear

That group of people almost disappeared. - O grup insanlar neredeyse yok oldular.

Small family farms were disappearing. - Küçük aile çiftlikleri yok oluyorlardı.

aniden yok olmak
(deyim) into thin air
azalarak yok olmak
trail off
nesli yok olmak
go ectinct
nesli yok olmak
be extinct
yok ol
scat
yok olma
{i} disappearance
yok olma
extinction

They are in danger of extinction. - Onlar yok olma tehdidi altında.

Many species of insects are on the verge of extinction. - Birçok böcek türleri yok olmanın eşiğindedir.

yok olma
dissolution

Justice without mercy is cruelty; mercy without justice is the mother of dissolution. - Merhametsiz adalet zulümdür, adaletsiz merhamet yok olmanın anasıdır.

yok olma
evanescence
yok olma
disappear

You need to disappear before they find you. - Onlar seni bulmadan önce, yok olmalısın.

It's feared that some low-lying Pacific Island nations will disappear as seas rise as a result of global warming. - Pasifik'teki düşük rakımlı bazı ada ülkelerinin, deniz seviyesinin küresel ısınma sonucu yükselmesiyle yok olmasından korkuluyor.

yok olma
doom
Türkçe - Türkçe
Ortadan kalkmak, kaybolmak, varlığı sona ermek
mahvolmak
(Hukuk) ZAYİ OLMAK
kaçmak
batmak
yok olmak