yok olmak

listen to the pronunciation of yok olmak
Türkçe - İngilizce
disappear
vanish
melt away
go
to be destroyed
go up in smoke
be annihilated
annihilated
destroyed
fade away
dissipate
die out
be destroyed
(Dilbilim) break down
Disappear, vanish, perish
to disappear; to vanish
evaporate
ooze away
perish

Sami had a simple choice: jump or perish. - Sami'nin tek bir seçimi vardı: atlamak ya da yok olmak.

to be annihilated, to disappear, to vanish, to perish, to dissipate, to evaporate
dissolve
evanesce
clear away
wither
take wings
peter out
pass away
boil away
pass on
to be vanished
evanish
melt
yok olmak üzere
about to disappear
yok ol
get lost
yok olma
wreck
yok olma
depletion
yok olma
destruction

A nuclear war will bring about the destruction of mankind. - Bir nükleer savaş, insanlığın yok olmasına neden olacak.

yok olma
(Biyokimya) dissipation
zamanla yok olmak
wear off
yokolmak
vanish
yok ol
disappear

The tropical rainforests, located in a narrow region near the equator, are disappearing so fast that by the year 2000 eighty percent of them may be gone. - Ekvatora yakın dar bir bölgede bulunan,tropik yağmur ormanları o kadar hızlı yok oluyorlar ki 2000 yılına kadar onların yüzde sekseni gitmiş olabilir.

That group of people almost disappeared. - O grup insanlar neredeyse yok oldular.

aniden yok olmak
(deyim) into thin air
azalarak yok olmak
trail off
nesli yok olmak
be extinct
nesli yok olmak
go ectinct
yok ol
scat
yok olma
extinction

There are many theories about the sudden extinction of the dinosaurs, but the real cause still remains anyone's guess. - Dinozorların aniden yok olmaları hakkında birçok teori var ama gerçek sebep hâlâ belirsiz olarak kalmaktadır.

Now we want to save our languages from extinction, not talk about them. - Şimdi onlar hakkında konuşmayı değil dillerimizi yok olmaktan kurtarmayı istiyoruz.

yok olma
dissolution

Justice without mercy is cruelty; mercy without justice is the mother of dissolution. - Merhametsiz adalet zulümdür, adaletsiz merhamet yok olmanın anasıdır.

yok olma
evanescence
yok olma
disappearance
yok olma
disappear

It's feared that some low-lying Pacific Island nations will disappear as seas rise as a result of global warming. - Pasifik'teki düşük rakımlı bazı ada ülkelerinin, deniz seviyesinin küresel ısınma sonucu yükselmesiyle yok olmasından korkuluyor.

You need to disappear before they find you. - Onlar seni bulmadan önce, yok olmalısın.

yok olma
doom
Türkçe - Türkçe
Ortadan kalkmak, kaybolmak, varlığı sona ermek
mahvolmak
(Hukuk) ZAYİ OLMAK
kaçmak
batmak
yok olmak