devam etmek

listen to the pronunciation of devam etmek
Türkçe - İngilizce
go on

I want to explore the world and go on an adventure. - Dünyayı keşfetmek ve bir maceraya devam etmek istiyorum.

If you want to go on with the conversation, you'd better speak a bit lower. - Konuşma ile devam etmek istiyorsan biraz daha düşük konuşsan iyi olur.

proceed

Are you ready to proceed? - Devam etmek için hazır mısın?

The scientist insisted on proceeding with the research. - Bilimci araştırmaya devam etmekte ısrar etti.

hold
continue

They wanted to continue to fight. - Dövüşmeye devam etmek istediler.

We have no options but to continue. - Devam etmekten başka seçeneğimiz yok.

last
abide
keep on

I want to keep on living with him. - Onunla yaşamaya devam etmek istiyorum.

We have to keep on running. - Koşmaya devam etmek zorundayım.

endure
keep up

It's hard to keep up with Tom. - Tom'la devam etmek zor.

attend
take up
carry on with
soldier on
be in progress
get on with

Tom wanted to get on with his life. - Tom hayatına devam etmek istiyordu.

I want to get on with my life. - Hayatıma devam etmek istiyorum.

press on
hold on
attend regularly
persevere
(Bilgisayar) resume
stand

It was all I could do to keep standing. - Yapabildiğim bütün şey ayakta durmaya devam etmekti.

go off
go ahead with something
(Havacılık) continue to

You have to continue to study. - Çalışmaya devam etmek zorundasın.

We have to continue to do our jobs. - İşimizi yapmaya devam etmek zorundayız.

keep it up
hold out
exposed
duro
dure
Continue, keep on, go on, keep going, carry on
Attend (regularly)
Last, endure
Persevere, persist
progress

The work is now in progress. - İş şimdi devam etmektedir.

pass on
go along
persist
1. to last, go on. 2. to continue, keep on; to carry on (with). 3. to attend
hang over
carry forward
prosecute
go ahead!
(Hukuk) persist, proceed
draw
carry over
go ahead with smth
get along
a) to continue, to keep on, to go on, to keep going, to carry on b) to last, to endure c) to persevere, to persist d) to attend (regularly)
pursue
keep going

You have to keep going. - Devam etmek zorundasın.

I've got to keep going. - Gitmeye devam etmek zorundayım.

follow on
keep at
get back to work
keep the ball rolling
run on
carry on

We have no choice but to carry on. - Devam etmekten başka seçeneğimiz yok.

push along
get on with sth
to continued
to cont
to resume
stand to
Go Ahead
{k} push ahead
{f} push
goon
devam etmek kalmak
persist
devam et
go on

Please go on with your story. - Lütfen hikayene devam et.

My father would not permit me to go on to college. - Babam üniversiteye devam etmeme izin vermezdi.

kaldığı yerden devam etmek
resume
devam et
go ahead!

If you've got something to say, go ahead and say it. - Söyleyecek bir şeyin varsa devam et ve söyle.

You should go ahead and do it, just like you said you would. - Devam etmelisin ve onu yapmalısın, tam yapacağını söylediğin gibi.

devam et
keep it up

You are doing very well. Keep it up. - Çok iyi yapıyorsun. Devam et.

devam et
{f} go ahead

If you have something to say, go ahead and say it. - Söyleyecek bir şeyin varsa devam et ve söyle.

Go ahead and unwrap your gift. - Devam et ve hediye paketini aç.

devam et
(Bilgisayar) continue

Not only has eating with your fingers continued throughout the centuries, but some scholars believe that it may become popular again. - Parmaklarınızla yemek yemek sadece yüzyıllar boyu devam etmekle kalmadı, aynı zamanda bazı alimler onun tekrar popüler olabileceğine inanıyorlar.

The Cold War continued. - Soğuk Savaş devam etti.

devam et
(Bilgisayar) continue anyway
devam et
right on

Tom just kept right on talking. - Tom hemen konuşmaya devam etti.

devam et
(Bilgisayar) resume

Tom resumed clearing the table. - Tom masayı temizlemeye devam etti.

He resumed his work after a short break. - Kısa bir moladan sonra işine kaldığı yerden devam etti.

devam etme
persisting
devam etme
attending

I really liked attending to that school. Every day, Gustavo would bring the guitar for us to play and sing during the break. - Gerçekten o okula devam etmeyi sevdim. Gustavo bize mola sırasında oynamak ve şarkı söylemek için her gün gitar getirirdi.

Poverty prevented him from attending school. - Yoksulluk onun okula devam etmesini engelledi.

devam et
{f} continuing

Poverty prevented him from continuing his studies. - Fakirlik onun çalışmalarına devam etmesini engelledi.

I see no point in continuing this conversation. - Bu konuşmaya devam etmenin amacı olmadığını anlıyorum.

devam et
keep going

Stay cool and keep going. - Sakin ol ve gitmeye devam et.

We've just got to keep going. - Biz sadece gitmeye devam etmek zorundayız.

devam et
{f} continued

Black Americans continued to suffer from racism. - Siyah Amerikalılar, ırkçılıktan dolayı acı çekmeye devam ettiler.

Not only has eating with your fingers continued throughout the centuries, but some scholars believe that it may become popular again. - Parmaklarınızla yemek yemek sadece yüzyıllar boyu devam etmekle kalmadı, aynı zamanda bazı alimler onun tekrar popüler olabileceğine inanıyorlar.

devam et
kept going
devam et
kept on

I told the children to be quiet, but they just kept on being noisy. - Çocuklara sessiz olmalarını söyledim, fakat onlar gürültülü olmaya devam ettiler.

Bill kept on crying for hours. - Bill saatlerce ağlamaya devam etti.

devam et
soldier on
devam et
keep on

I want to keep on living with him. - Onunla yaşamaya devam etmek istiyorum.

It's useless to keep on thinking any more. - Artık düşünmeye devam etmek işe yaramaz.

devam et
{f} ongoing
devam et
{f} attending

Saturday is the pottery class I've been attending since last year. - Cumartesi geçen yıldan beri devam ettiğim çömlekçilik dersidir.

Poverty prevented him from attending school. - Yoksulluk onun okula devam etmesini engelledi.

devam etme
progress

The work is now in progress. - İş şimdi devam etmektedir.

devam etme
continuation
devam etme
attendance
devam et
get on with it
ara vermeden devam etmek
follow on
devam et
soldieron
devam et
soldier#on
devam etme
continuance
devam etme
persist
görüşmeye devam etmek
keep track of
ikna olmaya devam etmek
remain convinced
inatla devam etmek
slog away
inatla devam etmek
slog on
koşmaya devam etmek
run on
olmaya devam etmek
rest
oturmaya devam etmek
remain seated
oturmaya devam etmek
keep one's seat
yanmaya devam etmek
keep in
yapmaya devam etmek
keep on doing
yapmaya devam etmek
keep doing
yoluna devam etmek
stand upon
yoluna devam etmek
stand on
çalıştırmaya devam etmek
keep on
Türkçe - Türkçe
sürümek
(Osmanlı Dönemi) MUZABERE
(Osmanlı Dönemi) MÜVAKEZA
devam etmek