yükselmek

listen to the pronunciation of yükselmek
Türkçe - İngilizce
rise

The European Union was created as a result of a desire to rise above French-German enmity. - Avrupa Birliği Fransız-Alman düşmanlığı üzerinde yükselmek için bir arzunun bir sonucu olarak oluşturuldu.

go up

Fees are about to go up. - Ücretler yükselmek üzere.

Prices are about to go up again. - Fiyatlar tekrar yükselmek üzere.

gain
to rise, increase, mount
improve
(for a voice) to get louder, rise in volume
to rise, advance, be promoted; to better oneself, come up in the world
to rise (in someone´s estimation)
to rise, ascend
to rise (in someone's estimation)
be in the ascendent
ascend
be in the ascendant
scale up
step up
upheave
tower
nose up
rear up
heighten
climb
louden
steepen
harden
soar
to rise, to ascend, to go up, to mount; to rise, to go up, to increase, to mount; to rise, to advance; (güneş) to come up, to climb
swell
upsurge
sublime
get one's promotion
escalate
arise
(Konuşma Dili) bump up
gone up
buoy
rise out
shoot up
rear
risen
boom
tower up
go
come in
rose
surge
come up
get high
work one's way up
scend
billow
increase
lift
yükselme
{i} ascent
yükselme
{i} raise

I deserve that raise. - O yükselmeyi hak ediyorum.

dimdik yükselmek
soar
işinde yükselmek
Work one's way up
yüksel
{f} rose

The yen rose to the dollar. - Yen dolar karşısında yükseldi.

All sorts of rumors rose about her past. - Onun geçmişi hakkında her türlü söylenti yükseldi.

yüksel
went up

A cheer went up from the audience. - Seyircilerden bir tezahürat yükseldi.

The rocket went up smoothly. - Roket sorunsuzca yükseldi.

yükselme
{i} escalation
yükselme
gain
yükselme
{i} increase

The world's population tends to increase. - Dünya nüfusu yükselme eğilimindedir.

yükselme
flowering
yükselme
{i} advance
yüksel
rise

The cost of living has risen. - Yaşamanın maliyeti yükseldi.

I waited for the curtain to rise with my heart beating in excitement. - Ben, kalbim heyecanla atarken perdenin yükselmesini bekledim.

yükselme
rising

How will we feed everyone if the world's population keeps rising? - Dünya nüfusu yükselmeye devam ederse herkesi nasıl besleyeceğiz?

Whoever you vote for, prices will go on rising. - Kime oy verirsen ver, fiyatlar yükselmeye devam edecek.

yükselme
{i} rise

I waited for the curtain to rise with my heart beating in excitement. - Ben, kalbim heyecanla atarken perdenin yükselmesini bekledim.

Prices will continue to rise. - Fiyatlar yükselmeye devam ediyor.

aniden yükselmek
surge
birdenbire yükselmek/artmak
skyrocket
dikine yükselmek
(Havacılık) zoom
refah düzeyi yükselmek
prosper
yüksel
tall

The tree was so tall that it towered over the garden wall. - Ağaç o kadar yüksekti ki bahçe duvarının üzerinde yükseldi.

yükselme
greasy
yükselme
elevator
yükselme
elevation
yükselme
pitch
yükselme
towering
yükselme
rising out
yükselme
(Ticaret) upturn
yükselme
jump
yükselme
arising
kule gibi yükselmek
spire
yüksel
go up

Prices are about to go up again. - Fiyatlar tekrar yükselmek üzere.

Prices will continue to go up. - Fiyatlar yükselmeye devam edecek.

yüksel
{f} towering
yüksel
{f} buoy
yüksel
get high

As global warming increases, sea levels get higher and higher. - Küresel ısınma artarken deniz seviyesi gittikçe yükseliyor.

yüksel
got high
yüksel
{f} tower

The tree was so tall that it towered over the garden wall. - Ağaç o kadar yüksekti ki bahçe duvarının üzerinde yükseldi.

The tower rose up against the blue sky. - Kule mavi gökyüzüne doğru yükseldi.

yüksel
{f} rising

The Recruit scandal is a corruption scandal concerning public officials and politicians who accepted as bribes undisclosed shares from the RecruitCoscom company. The shares had been rising steadily. - Acemi asker skandalı kamu görevlilerini ve rüşvet olarak RecruitCoscom'dan gizli payları alan politikacıları ilgilendiren bir rüşvet skandalıdır. Hisseler sürekli yükseliyordu.

The sun is rising now. - Güneş şimdi yükseliyor.

yüksel
{f} risen

The exchange rate for the yen against the dollar has risen. - Yen için döviz kuru dolar karşısında yükseldi.

The level of water in the river has risen. - Nehrin su seviyesi yükseldi.

yüksel
gone up

My grades at school have gone up. - Okulda notlarım yükseldi.

Why have coffee prices gone up? - Kahve fiyatları neden yükseldi?

yükselme
ascension
yükselme
boost
yükselme
promotion
yükselme
promotional
Yüksel
(isim) Be lofty, be noble
ateşi yükselmek
to have one's fever go up
birden yükselmek
zoom
dalgalar halinde yükselmek
billow
döne döne yükselmek
wreathe
göğe yükselmek
rear up
kale gibi yükselmek
tower
kardinalliğe yükselmek
raise to the purple
kolayca yükselmek
get on the gravy train
omuzlarında yükselmek
push under
yeniden yükselmek
rally
yükselme
lift
yükselme
uprising
yükselme
{i} swell
yükselme
preferment
yükselme
rising; boost; advancement
yükselme
flux
yükselme
upthrust
yükselme
swelling
yükselme
(Hukuk) progress, upsurge, upswing
yükselme
upheaval
yükselme
climb
yükselme
hike
yükselme
progress
yükselme
step up
yükselme
pickup
yükselme
advancement
yükselme
upsurge
yükselme
scaling
yükselme
distinction
yükselme
stepup
yükselme
uplift
Türkçe - Türkçe
Çoğalmak, artmak
Fiyat, çoğalmak, artmak
Yükseğe çıkmak
Yüce duruma gelmek, yücelmek
Yükseğe çıkmak: "Derenin sağ tarafında yükselen tepenin yamaçları daha hafif eğimli, daha genişti."- N. Cumalı
Güçlenmek, şiddetlenmek
Aşaması artmak
Güçlenmek, şiddetlenmek: "Sağdan soldan nargile gurultularının yükseldiği işitiliyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu
(Osmanlı Dönemi) VAKL
(Osmanlı Dönemi) İRTİFA ALMAK
işinde yükselmek
1. Makam mevki sahibi olmak.2. Terfi etmek
Yükselme
terfi
yükselme
Terfi: "... askerî hâkimlerin yaş haddi, yükselme ve emeklilikleri kanunda gösterilir."- Anayasa
yükselme
Suların kabararak yüzeyinin yükseğe çıkması
yükselme
Yükselmek işi, itila
yükselme
Yer kabuğunun yerin düşey salınımından ileri gelen kımıldanımı
yükselmek