yükselmek

listen to the pronunciation of yükselmek
Türkçe - İngilizce
rise

The European Union was created as a result of a desire to rise above French-German enmity. - Avrupa Birliği Fransız-Alman düşmanlığı üzerinde yükselmek için bir arzunun bir sonucu olarak oluşturuldu.

go up

Fees are about to go up. - Ücretler yükselmek üzere.

Prices are about to go up again. - Fiyatlar tekrar yükselmek üzere.

to rise, increase, mount
improve
gain
(for a voice) to get louder, rise in volume
to rise (in someone´s estimation)
to rise, advance, be promoted; to better oneself, come up in the world
to rise, ascend
get one's promotion
tower
step up
scale up
ascend
be in the ascendent
to rise (in someone's estimation)
be in the ascendant
upheave
rear up
heighten
sublime
climb
louden
steepen
nose up
harden
soar
to rise, to ascend, to go up, to mount; to rise, to go up, to increase, to mount; to rise, to advance; (güneş) to come up, to climb
swell
upsurge
arise
escalate
shoot up
(Konuşma Dili) bump up
gone up
buoy
boom
tower up
come in
rose
go
risen
rear
rise out
come up
surge
work one's way up
get high
billow
increase
lift
scend
yükselme
{i} ascent
yükselme
{i} raise

I deserve that raise. - O yükselmeyi hak ediyorum.

dimdik yükselmek
soar
işinde yükselmek
Work one's way up
yüksel
{f} rose

All sorts of rumors rose about her past. - Onun geçmişi hakkında her türlü söylenti yükseldi.

The yen rose to the dollar. - Yen dolar karşısında yükseldi.

yüksel
went up

A cheer went up from the audience. - Seyircilerden bir tezahürat yükseldi.

The rocket went up smoothly. - Roket sorunsuzca yükseldi.

yükselme
gain
yükselme
{i} advance
yükselme
{i} escalation
yükselme
flowering
yükselme
{i} increase

The world's population tends to increase. - Dünya nüfusu yükselme eğilimindedir.

yüksel
rise

Prices are still on the rise. - Fiyatlar hâlâ yükseliştedir.

The cost of living has risen. - Yaşamanın maliyeti yükseldi.

yükselme
rising

The costs kept rising. - Maliyetler yükselmeye devam etti.

How will we feed everyone if the world's population keeps rising? - Dünya nüfusu yükselmeye devam ederse herkesi nasıl besleyeceğiz?

yükselme
{i} rise

I waited for the curtain to rise with my heart beating in excitement. - Ben, kalbim heyecanla atarken perdenin yükselmesini bekledim.

Prices will continue to rise. - Fiyatlar yükselmeye devam ediyor.

aniden yükselmek
surge
birdenbire yükselmek/artmak
skyrocket
dikine yükselmek
(Havacılık) zoom
refah düzeyi yükselmek
prosper
yüksel
tall

The tree was so tall that it towered over the garden wall. - Ağaç o kadar yüksekti ki bahçe duvarının üzerinde yükseldi.

yükselme
(Ticaret) upturn
yükselme
elevation
yükselme
elevator
yükselme
greasy
yükselme
towering
yükselme
jump
yükselme
arising
yükselme
rising out
yükselme
pitch
kule gibi yükselmek
spire
yüksel
gone up

My grades at school have gone up. - Okulda notlarım yükseldi.

The cost of living has gone up. - Yaşamanın maliyeti yükseldi.

yüksel
{f} risen

The river's water level has risen. - Nehrin su seviyesi yükseldi.

Dear Brothers and Sisters, Jesus Christ is risen! Love has triumphed over hatred, life has conquered death, light has dispelled the darkness! - Sevgili kardeşlerim, Hazreti İsa yükseldi! Sevgi nefret üzerinde zafer kazandı, hayat ölümü ele geçirdi, ışık karanlığı dağıttı.

yüksel
{f} rising

The rising sun seen from the top was beautiful. - Tepeden görülen yükselen güneş güzeldi.

The sun is rising now. - Güneş şimdi yükseliyor.

yüksel
{f} tower

The tree was so tall that it towered over the garden wall. - Ağaç o kadar yüksekti ki bahçe duvarının üzerinde yükseldi.

The tower rose up against the blue sky. - Kule mavi gökyüzüne doğru yükseldi.

yüksel
got high
yüksel
get high

As global warming increases, sea levels get higher and higher. - Küresel ısınma artarken deniz seviyesi gittikçe yükseliyor.

yüksel
{f} buoy
yüksel
{f} towering
yüksel
go up

Every time cigarettes go up in price, many people try to give up smoking. - Her zaman sigara fiyatları yükseliyor, çok sayıda insan sigara içmeyi bırakmaya çalışıyor.

There's no guarantee that the stock will go up. - Hisse senedinin yükseleceğinin bir garantisi yok.

yükselme
boost
yükselme
promotion
yükselme
ascension
yükselme
promotional
Yüksel
(isim) Be lofty, be noble
ateşi yükselmek
to have one's fever go up
birden yükselmek
zoom
dalgalar halinde yükselmek
billow
döne döne yükselmek
wreathe
göğe yükselmek
rear up
kale gibi yükselmek
tower
kardinalliğe yükselmek
raise to the purple
kolayca yükselmek
get on the gravy train
omuzlarında yükselmek
push under
yeniden yükselmek
rally
yükselme
distinction
yükselme
scaling
yükselme
upsurge
yükselme
advancement
yükselme
pickup
yükselme
step up
yükselme
progress
yükselme
hike
yükselme
climb
yükselme
upheaval
yükselme
uprising
yükselme
(Hukuk) progress, upsurge, upswing
yükselme
swelling
yükselme
upthrust
yükselme
flux
yükselme
rising; boost; advancement
yükselme
swell
yükselme
preferment
yükselme
uplift
yükselme
stepup
yükselme
lift
Türkçe - Türkçe
Güçlenmek, şiddetlenmek
Aşaması artmak
Güçlenmek, şiddetlenmek: "Sağdan soldan nargile gurultularının yükseldiği işitiliyordu."- Y. K. Karaosmanoğlu
Çoğalmak, artmak
Fiyat, çoğalmak, artmak
Yükseğe çıkmak: "Derenin sağ tarafında yükselen tepenin yamaçları daha hafif eğimli, daha genişti."- N. Cumalı
Yüce duruma gelmek, yücelmek
Yükseğe çıkmak
(Osmanlı Dönemi) VAKL
(Osmanlı Dönemi) İRTİFA ALMAK
işinde yükselmek
1. Makam mevki sahibi olmak.2. Terfi etmek
Yükselme
terfi
yükselme
Yer kabuğunun yerin düşey salınımından ileri gelen kımıldanımı
yükselme
Yükselmek işi, itila
yükselme
Suların kabararak yüzeyinin yükseğe çıkması
yükselme
Terfi: "... askerî hâkimlerin yaş haddi, yükselme ve emeklilikleri kanunda gösterilir."- Anayasa
yükselmek