gerilemek

listen to the pronunciation of gerilemek
Türkçe - İngilizce
regress
(Dilbilim) go down
go back
fall away
(deyim) go to rack and ruin
back
fall
(Konuşma Dili) go into a decline
(deyim) go to ruin
recede
drop off
stand back
retrograde
turn back
to draw back, to go back, to recede; to retrograde, to retrogress
deteriorate
worsen
redound
(for prices) to go down, fall, drop
to regress, retrogress, move backward; to retreat, pull back
to drop down, regress, retrogress
slip
retreat
(for a sickness) to be on the wane
draw back
drop back
drop behind
remount
fall back
degrade
come down in the world
retrogress
lose ground
jib
gerileme
regression

Stagnation means regression. - Durgunluk gerileme anlamına gelir.

gerileme
{i} decadence
gerileme
{i} declension
gerileme
{i} withdrawal
gerileme
descension
gerileme
set back
gerileme
slipping
gerileme
comedown
gerileme
(Gıda) retrograde
gerileme
deteriorate
gerileme
lag
gerileme
(Ticaret) retreatment
gerileme
contraction
gerileme
(Tıp) remission
gerileme
retrogress
gerileme
derogation
gerileme
setback

This is only a temporary setback. - Bu sadece geçici bir gerileme.

gerileme
retrogression

Technological retrogression will be unlikely. - Teknolojik gerileme pek mümkün olmayacak.

gerileme
recession

The world economy is in recession now. - Dünya ekonomisi şimdi gerileme döneminde.

gerileme
back tracking
gerileme
decline

The company is turning to export markets to make up for a decline in domestic sales. - Şirket yurtiçi satışlarındaki bir gerilemeyi telafi etmek için ihracat pazarlarına yöneliyor.

The town began to decline after the local factory closed. - Kasaba yerel fabrika kapandıktan sonra gerilemeye başladı.

gerileme
backslidden
gerileme
retrocession
Gerileme
backtracking
gerile
retrograde
gerile
regress

Stagnation means regression. - Durgunluk gerileme anlamına gelir.

gerileme
retrogadation
gerileme
{i} throwback
gerileme
recessional
gerileme
downfall
gerileme
(İnşaat) tensile
gerileme
retrogradation
gerileme
regress

Stagnation means regression. - Durgunluk gerileme anlamına gelir.

gerileme
downgrade
gerileme
retreat
gerileme
recession; withdrawal; regression, decline
gerileme
regression, retrogression
ürkerek gerilemek
shrink back
Türkçe - Türkçe
Bir tepki karşısında katı sayılan bir tutumdan vazgeçmek
Daha aşağı bir dereceye düşmek
Geri çekilmek, geriye çekilmek: "Dürdane gerileyip baktı, kurnaz bir kahkaha ile göğsü oynadı."- M. Yesarî
Hastalık, gelişmeksizin yok olmaya yüz tutmak
Geri çekilmek, geriye çekilmek
Gelişmeksizin yok olmaya yüz tutmak
GERiLEME
Gerilemek işi
GERiLEME
Sonuçlardan ilkelere, etkilerden sebeplere ve birleşiklerden yalınçlara doğru usa vurma işlemi
GERiLEME
Geri çekilme, ricat
GERiLEME
Bir dokunun, bir organın bir evrim geçirmesi veya bir yapının basitleşmesi
GERiLEME
Kavrama yeteneğinin giderek zayıflaması durumu
Gerileme
(Osmanlı Dönemi) DEREKÎ
gerilemek