to become invisible, vanish or disappear

listen to the pronunciation of to become invisible, vanish or disappear
İngilizce - Türkçe

to become invisible, vanish or disappear teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

go away
(Fiili Deyim ) uzaklara gitmek

Uzaklara gitmek istemiyorum. - I don't want to go away.

Tom uzaklara gitmek istemiyor. - Tom doesn't want to go away.

go away
gitmek

Uzaklara gitmek istemiyorum. - I don't want to go away.

Tom uzaklara gitmek istemiyor. - Tom doesn't want to go away.

go away
çekip gitmek
go away
yaylanmak
go away
çık git
go away
basıp gitmek
go away
uzaklaşmak
go away
(deyim) (bir yeri) terk etmek
go away
ayrılmak
go away
uzaklaş

Eşyalarını al ve uzaklaş. - Pick up your things and go away.

Tom Mary'nin uzaklaşmasını rica etti. - Tom asked Mary to go away.

go away
Defolup gitmek
go away
defolmak
İngilizce - İngilizce
go away
to become invisible, vanish or disappear