geri git

listen to the pronunciation of geri git
Türkçe - İngilizce
(Bilgisayar) go back

You'd better go back home now. - Şimdi eve geri gitsen iyi olur.

If you'd told me about it earlier, I could've been free. However, tomorrow I have plans to go back home. - Bana ondan daha önce bahsetseydin, boş olabilirdim. Fakat yarın eve geri gitme planlarım var.

{f} regressing
{f} regress
gone back
went back
geri git