çabalamak

listen to the pronunciation of çabalamak
Türkçe - İngilizce
struggle
endeavor
strive

To strive against the stream requires courage. - Akıntıya karşı çabalamak cesaret gerektirir.

{i} endeavour
go for
to endeavour, to strive, to struggle, to labour, to labor , to exert oneself, to make an effort
study
hump oneself
strain
tug
go after
scramble
to flounder; to flail or thrash one's arms and legs. Çabalama kaptan ben gidemem. (Konuşma Dili) Don't force me; I simply can't do it
strain at
exert oneself
to strive, struggle, exert oneself
work
endeavour [Brit.]
exert
flounder around
exsert
flounder
seek
Labour
labor
çabalama
struggle
boşuna çabalamak
flounder
çabalama
{i} scramble
çabala
{f} struggle

She struggled to get up. - O kalkmak için çabaladı.

Tom struggled to make ends meet. - Tom geçimini yapmak için çabaladı.

çabalama
flounder
çabalama
exerting
çabala
make an effort
çabala
{f} flounder

How long did you flounder around before you asked for help? - Yardım istemeden önce ne kadar çabaladın?

çabala
flounder around
çabala
made an effort
çabala
struggling
çabalama
Effort, striving, struggle, exertion
tüm gücüyle çabalamak
strain every nerves
tüm gücüyle çabalamak
be all for smth
çabalama
effort
çabalama
effort, striving, struggling, exertion
çabalama
conation
çabalama
throe
Türkçe - Türkçe
Güç bir durumdan kurtulmaya uğraşmak
Bir işi başarmak için uğraşmak, gayret etmek: "Çalış, didin, çabala; aklını, bilgini ve emeğini ortaya koy, bir şeyler elde et."- T. Buğra
Güç bir durumdan kurtulmaya uğraşmak: "Denize girince arkamdan atılır, çabalayarak yüzer, bana yetişmeye çalışır."- N. Cumalı
Bir işi başarmak için uğraşmak, gayret etmek
çabalama
Çabalamak işi
çabalamak