devam et

listen to the pronunciation of devam et
Türkçe - İngilizce
go on

My father would not permit me to go on to college. - Babam üniversiteye devam etmeme izin vermezdi.

In this world, it's difficult to go on behaving like a human being. - Bu dünyada insan gibi davranmaya devam etmek zordur.

go ahead!

Go ahead and unwrap your gift. - Devam et ve hediye paketini aç.

By all means. Go ahead. - Kesinlikle. Devam et.

{f} go ahead

Go ahead and unwrap your gift. - Devam et ve hediye paketini aç.

By all means. Go ahead. - Kesinlikle. Devam et.

keep it up

You are doing very well. Keep it up. - Çok iyi yapıyorsun. Devam et.

(Bilgisayar) continue

Corporate bankruptcies continued at a high level last month. - Şirket iflasları geçen ay yüksek bir düzeyde devam etti.

The Cold War continued. - Soğuk Savaş devam etti.

(Bilgisayar) continue anyway
right on

Tom just kept right on talking. - Tom hemen konuşmaya devam etti.

(Bilgisayar) resume

Tom resumed speaking. - Tom konuşmaya devam etti.

Tom resumed clearing the table. - Tom masayı temizlemeye devam etti.

soldier on
{f} ongoing
keep on

It's useless to keep on thinking any more. - Artık düşünmeye devam etmek işe yaramaz.

Keep on working while I'm away. - Ben uzaktayken çalışmaya devam et.

{f} attending

Saturday is the pottery class I've been attending since last year. - Cumartesi geçen yıldan beri devam ettiğim çömlekçilik dersidir.

Poverty prevented him from attending school. - Yoksulluk onun okula devam etmesini engelledi.

kept on

Ken kept on singing that song. - Ken o şarkıyı söylemeye devam etti.

Bill kept on crying for hours. - Bill saatlerce ağlamaya devam etti.

kept going
{f} continued

Tom continued to study French for another three years. - Tom üç yıl daha Fransızca çalışmaya devam etti.

Black Americans continued to suffer from racism. - Siyah Amerikalılar, ırkçılıktan dolayı acı çekmeye devam ettiler.

keep going

Stay cool and keep going. - Sakin ol ve gitmeye devam et.

We have to keep going. - Gitmeye devam etmek zorundayız.

{f} continuing

Tom paused for a moment before continuing with the story. - Hikayeye devam etmeden önce Tom bir an durdu.

Poverty prevented him from continuing his studies. - Fakirlik onun çalışmalarına devam etmesini engelledi.

get on with it
soldier#on
soldieron
devam et