yer almak

listen to the pronunciation of yer almak
Türkçe - İngilizce
1. to be located in, be situated in (a place): Fethi ön sırada yer alıyor. Fethi's in the front row. 2. (for someone) to be involved in, have a part in (a job, a project). 3. to be in, appear in
to take part

They want to take part in the Olympic Games. - Olimpiyat Oyunları'nda yer almak istiyorlar.

Our company wants to take part in that research project. - Şirketimiz o araştırma projesinde yer almak istiyor.

be in

I don't want to be involved in this affair. - Ben bu işin içinde yer almak istemiyorum.

appear in
take part

Our company wants to take part in that research project. - Şirketimiz o araştırma projesinde yer almak istiyor.

The important thing is not to win the game, but to take part in it. - Önemli olan oyunda kazanmak değil, oyunun içinde yer almak.

(for someone) have a part in
rank as
be situated in (a place)
rank among
be in the swim
put in an appearance
rank

According to the American journal International Living, Uruguay is ranked among the twenty safest countries in the world. - Amerikan dergisi Uluslararası Yaşam'a göre, Uruguay dünyada en güvenli yirmi ülke arasında yer almaktadır.

Cotton ranks among the world's most important crops. - Pamuk, dünyanın en önemli ürünleri arasında yer almaktadır.

fall within
come in on
fall into
go in for
precondition
be located in
go on
(Kanun) enter
figure
Take place
enter into
lie

The treeline in the German alps lies at an elevation of about 1800 meters. - Alman Alpleri'nde ağaçların bittiği yer yaklaşık 1800 metre yükseklikte yer almaktadır.

Nagoya lies between Tokyo and Osaka. - Nagoya Tokyo ve Osaka arasında yer almaktadır.

occur
take place of
get ground
to get involved
join
yeralmak
take part
yer al
{f} figure
yer alma
taking part
-de yer almak
join in
yeralmak
partake
yer al
{f} figured
yeralmak
{f} figure
yeralmak
{f} precondition
yeralmak
be in the swim
yeralmak
rank among
yeralmak
rank as
yeralmak
rank with
yeralmak
go in for
yeralmak
fall into
yeralmak
put in an appearance
yeralmak
fall within
yeralmak
be out of the swim
yeralmak
take a pew
Türkçe - Türkçe
yansımak
yer almak

  Heceleme

  yer al·mak

  Telaffuz

  Etimoloji

  [ &r; after some vowels, ] (noun suffix.) Middle English -er, -ere, -ier, -iere; partly from Old English -ere ; partly from Old French -ier, -iere, from Latin -arius, -aria, -arium -ary; partly from Middle French -ere, from Latin -ator -or; more at -ARY, -OR.

  Günün kelimesi

  sempiternal