kabul etmek

listen to the pronunciation of kabul etmek
Türkçe - İngilizce
approve

Tom has to approve this. - Tom bunu kabul etmek zorunda.

acknowledge

We have to acknowledge that. - Bunu kabul etmek zorundayız.

It's often very hard to acknowledge that you may have outgrown your friendship. - Arkadaşlığınızı aşmış olabileceğinizi kabul etmek genelde çok zordur.

agree

My sponsor was willing to agree to my suggestion. - Benim sponsorum benim öneriyi kabul etmek için istekliydi.

There is no choice but to agree to his plan. - Onun planını kabul etmekten başka seçenek yoktur.

accept

Tom is unwilling to accept the fact that he needs help when translating. - Tom çeviri yaparken yardıma ihtiyacı olduğu gerçeğini kabul etmek istemiyor.

Tom just had to accept things the way they were. - Tom sadece işleri olduğu gibi kabul etmek zorunda kaldı.

ok
confess
sustain
defer to
regard as
presume
recognize
enrol
take in
have

I have no choice but to accept your proposals. - Önerilerinizi kabul etmekten başka seçeneğim yok.

We will have to take on someone to do Tom's work. - Tom'un işini yapması için birini kabul etmek zorunda kalacağız.

(Ticaret) enact
(Konuşma Dili) come clean
daybreak
come to terms with
be sold on
(Kanun) concur
receive somebody
fall in with somebody
say yes
postulate
agree to

He was foolish to agree to the plan. - Planı kabul etmek aptalcaydı.

There is no choice but to agree to his plan. - Onun planını kabul etmekten başka seçenek yoktur.

acquiescence
accede to
consist of
accede
defer
embrace
consent
acquiesce
grant
assume
(Politika, Siyaset) receive

Tom isn't yet ready to receive visitors. - Tom henüz ziyaretçi kabul etmek için hazır değil.

ok, ok
concede
take

I'd like to take Tom up on his offer. - Tom'un teklifini kabul etmek istiyorum.

You have to take the good with the bad. - İyiyi ve kötüyü birarada kabul etmek zorundasın.

allow
assent
take something on
sanction
fall in with
assent to
favor
settle for
give in
go along with
hold
(Ticaret) endorse
avow oneself
favour
consider
honour [Brit.]
(çek) honor
(üyeliğe vb.) enfranchise
1. to accept; to consent, agree to; to acquiesce in. 2. to receive (someone)
turn thumbs up on
certify
(Hukuk) to adopt, to approve, to grant, to acknowledge
a) to accept, to consent, to agree (to), to assent (to), to accede b) to admit, to concede, to acknowledge c) to receive (sb) d) to approve, to adopt e) to presume
{f} affiliate
{f} adopt
brook
attach credence
naturalize
subscribe
buy
give credence
kabul etmek zorunda kalmak
concede
kabul etmek (bir dini)
embrace
kabul etmek (işi)
take on
üyeliğe kabul etmek
affiliate
kabul etme
{i} adoption
gerçeği kabul etmek
come clean
kabul et
(Konuşma Dili) let's face it
kabul etme
{i} acceptance

His acceptance of the present was regarded as bribery. - Onun hediyeyi kabul etmesi rüşvet olarak kabul edildi

yasa tasarısını kabul etmek
pass a bill
hemen kabul etmek
jump at
kabul et
agree

President Roosevelt agreed to help. - Başkan Roosevelt yardım etmeyi kabul etti.

They agreed to work together on the project. - Projede birlikte çalışmayı kabul ettiler.

kabul etme
acknowledge

You should acknowledge your failure. - Başarısızlığını kabul etmelisin.

It's often very hard to acknowledge that you may have outgrown your friendship. - Arkadaşlığınızı aşmış olabileceğinizi kabul etmek genelde çok zordur.

kabul etme
acceptingness
kabul etme
acknowledging

Tom was never very good at acknowledging mistakes. - Tom hataları kabul etmede çok iyi değildi.

Unlike yourself, I'm used to acknowledging my mistakes. - Senin aksine, ben hatalarımı kabul etmeye alışkınım.

kabul etme
acceptant
kabul etme
commissioning
kabul etme
(Bilgisayar) don't accept

Many doctors don't accept Medicare. - Birçok doktor Medicare'i kabul etmemektedir.

Don't accept drinks from strangers. - Yabancılardan içecek kabul etmeyin.

kabul etme
avow
kabul etme
(Kanun) acknowledgement
kabul etme
embracement
kabul etme
conceding
kutsal olarak kabul etmek
enshrine
memnuniyetle kabul etmek
embrace
zorla kabul etmek
enforce
üye olarak kabul etmek
co-opt
kabul et
{f} admitted

Everyone admitted that the earth is a sphere. - Herkes dünyanın bir küre olduğunu kabul etti.

Tom admitted that what Mary said was true. - Tom Mary'nin söylediğinin doğru olduğunu kabul etti.

kabul et
{f} conceding
kabul et
concede

The professor I was arguing with finally conceded and said I was right. - Tartıştığım profesör sonunda haklı olduğumu kabul etti.

The accountant would not concede the mistake. - Muhasebeci hatayı kabul etmezdi.

kabul et
{f} postulated
kabul et
acquiesce
kabul et
{f} agreed

The girl's parents agreed to her request. - Kızın ebeveynleri onun ricasını kabul etti.

Well, OK, Willie finally agreed. - Tamam, pekala, Willie nihayet kabul etti.

kabul et
accept

They accepted her as the city's best doctor. - Onlar onu şehrin en iyi doktoru olarak kabul ettiler.

I accepted her invitation. - Onun davetini kabul ettim.

kabul et
{f} accepted

They accepted her as the city's best doctor. - Onlar onu şehrin en iyi doktoru olarak kabul ettiler.

I accepted her invitation. - Onun davetini kabul ettim.

kabul etme
acknowledgment
kabul etme
acquiescence
kabul etme
{i} disclaim
hatasını kabul etmek
Stand corrected
aziz kabul etmek
saint
düello davetini kabul etmek
take up the glove
düello davetini kabul etmek
pick up the glove
düelloyu kabul etmek
pick up the gauntlet
evlatlıka kabul etmek
to adopt (a child)
evlenme teklifini kabul etmek
accept one's proposal
evlilik teklifini kabul etmek
accept one's proposal
gerçekleri kabul etmek
to face or accept the facts
gülümsemeyle kabul etmek
smile approval
hediyeyi kabul etmek
accept a gift
hemen kabul etmek
snap up
huzuruna kabul etmek
give audience to smb
iddiayı kabul etmek
admit a claim
insanları oldukları gibi kabul etmek
take people as they are
itirazı kabul etmek
sustain an objection
kabul et
intromit
kabul et
conceded

The professor I was arguing with finally conceded and said I was right. - Tartıştığım profesör sonunda haklı olduğumu kabul etti.

kabul etme
avowal
kabul etme
agreement

We had to agree to total confidentiality and sign a non-disclosure agreement. - Toplam gizliliği kabul etmek ve bir gizlilik sözleşmesi imzalamak zorundaydık.

kabul etme
intromission
kabul etme
(vücut) take
kabul etme
acquiesce
kabul etme
embrace
kabul etme
(Nükleer Bilimler) receiving

I also use this study for receiving guests. - Bu çalışma odasını misafirleri kabul etmek için de kullanırım.

kabul etme
reception
kabul ve tasdik etmek
to approve, ratify
kefaleti kabul etmek
grant bail
kiliseye kabul etmek
confirm
kutsal kabul etmek
enshrine
memnuniyetle kabul etmek
be sold on
meydan okumayı kabul etmek
(deyim) take up the gauntlet
misafir olarak kabul etmek
have as a guest
olmuş kabul etmek
(Hukuk) take for granted
onaylamak ve kabul etmek
(Ticaret) approve and adapt
oylama ile kabul etmek
vote through
postulat olarak kabul etmek
postulate
seve seve kabul etmek
grasp at
sorumluluk kabul etmek
accept responsibility
sorumluluk kabul etmek
assume responsibility
teklif kabul etmek
accept the offer
teklif kabul etmek
accept the proposal
teklifi kabul etmek
accept the offer
teklifi kabul etmek
accept the proposal
tekrar kabul etmek
readmit
uygun koşullar kabul etmek
(Hukuk) adopt appropriate measures
yenilgiyi kabul etmek
buckle
yurttaşlığa kabul etmek
to naturalize
üyeliğe kabul etmek
initiate
Türkçe - Türkçe
Onaylamak
Yanına, katına almak
Bir armağanı almak
Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olmak
(Osmanlı Dönemi) TEKABBÜL
kabul eylemek
kabullenmek
(Hukuk) TEKKABÜL
razı etmek
itiraf etmek
almak
Kabul etme
ahiz
Kabul etme
(Osmanlı Dönemi) AHZ
kabul etmek