geri dön

listen to the pronunciation of geri dön
Türkçe - İngilizce
(Bilgisayar) go back

You should go back right now. - Şu an geri dönmelisin.

Tom will go back home soon. - Tom yakında eve geri dönecek.

(Bilgisayar) revert
(Bilgisayar) go back to

Tom had to go back to Boston. - Tom Boston'a geri dönmek zorunda kaldı.

Go back to your seat. - Koltuğunuza geri dönün.

turn away
got back
get back

Tom has to get back to work. - Tom işe geri dönmek zorunda.

I wish I'd get back to my childhood again. - Keşke tekrar çocukluğuma geri dönsem.

{f} returning

The typhoon prevented us from returning to Tokyo. - Tayfun bizim Tokyo'ya geri dönmemizi engelledi.

He is returning to this city. - O bu şehre geri dönüyor.

backtrack
{f} return

After a long absence, she returned home. - Uzun bir yokluktan sonra eve geri döndü.

He returned to Japan. - O, Japonya'ya geri döndü.

turn about
{f} returned

He returned to Japan. - O, Japonya'ya geri döndü.

He returned home three hours later. - Üç saat sonra eve geri döndü.

back to top
backslide
turn the car about!
bitince geri dön
(Bilgisayar) return when done
geri dön