beğenmek

listen to the pronunciation of beğenmek
Türkçe - İngilizce
appreciate
like

People came to like her paintings. - İnsanlar onun tablolarını beğenmek için geldiler.

You've got to like Tom. - Tom'u beğenmek zorundasın.

approve
enjoy
to like, to enjoy, to admire; to choose, to prefer, to select; to approve (of), to applaud
to like, admire; to approve (of), be pleased (with)
decide up
care
relish
applaud
be fond of; decide on
to choose; to prefer. Beğenemedin mi? So you don't approve? Beğen beğendiğini. Choose whichever you like
dig
(Konuşma Dili) go for
approve of
prefer
choose
hold in esteem
hold in high esteem
admire
decide on
appove
beğenme
appreciation
beğenme
favor
kendini beğenmek
full of oneself
kendini beğenmek
be full of oneself
beğenme
disapprove
beğenme
approbation
beğenme
approval
beğenme
appro

Tom doesn't approve of that kind of language. - Tom o tür dili beğenmez.

beğenme
enjoyment
beğenme
partiality
beğenme
dislike

He disliked her at first glance. - İlk bakışta onu beğenmedi.

Many people disliked that change. - Birçok kişi bu değişikliği beğenmedi.

beğenme
disrelish
kendini beğenmek
to be conceited
kendini beğenmek
think one is the cat's whiskers
kendini beğenmek
to be full of oneself
kendini beğenmek
think oneself no small potatoes
kendini beğenmek
feel one's oats
kendini beğenmek
think one is the cat's pyjamas
yerini beğenmek
(for a plant) to grow well in the spot in which it's been planted
çok beğenmek
regard
çok beğenmek
think the world of
çok beğenmek
admire
Türkçe - Türkçe
Onaylamak, kabul etmek, tasvip etmek
İyi veya güzel bulmak
İyi veya güzel bulmak: "Kuvvetini beğenen Murat farkına varmadan gülümsediğini neden sonra fark etti."- R. H. Karay
Benzerleri arasından birini seçip ayırma
Benzerleri arasından birini seçip ayırma: "Otellerden bir otel beğeneceğiz."- R. H. Karay
açmak
Beğenme
beğeniş
Beğenme
(Osmanlı Dönemi) UNUŞE
beğenme
Beğenmek işi
beğenmek