get on with it

listen to the pronunciation of get on with it
İngilizce - Türkçe
sözüne devam etmek
devam et
continue
devam ettirmek
continue
sürdürmek

Kadınlara yardımcı olmayı sürdürmek istiyorum. - I want to continue to help women.

continue
{f} devam etmek

Ben eğitime devam etmek için karar verdim. - I've decided to continue studying.

Gezisine gizlice devam etmek zorunda kaldı. - He had to continue his trip in secret.

continue
sürmek
continue
{i} devam

Fiyatlar tırmanmaya devam ediyor. - Prices continue to climb.

Bilgisayarların hiçbiri yanmış bir kartla çalışmaya devam edemez. - None of the computers can continue to run with a burnt card.

get on with
biriyle iyi geçinmek
get on with
(Fiili Deyim ) 1- -e devam etmek 2- ..ile geçinmek
continue
süregelmek
continue
(Bilgisayar) sürdür

Tom o kabul ettiği sürece desteğini sürdürmeye kararlıydı. - Tom was determined to continue his support for as long as it took.

Tom bu evli kadınla birlikte olmayı sürdürdü. - Tom continued his relationship with that married woman.

continue
olagelmek
continue
baki kalmak
continue
(Bilgisayar) sürdür devam et
continue
idame etmek
continue
süregitmek
get on with
birisiyle uyuşmak
get on with
işini sürdürmek
get on with
mutabık kalmak
get on with
devam etmek

Tom hayatına devam etmek istiyordu. - Tom wanted to get on with his life.

Hayatıma devam etmek istiyorum. - I want to get on with my life.

get on with
iyi geçinmek
get on with
işine gücüne bakmak
get on with
işinin başına dönmek
get on with somebody
anlaşmak
continue
kalmak
get on with
get on with sb: biriyle geçinmekget on with the job: işiyle başa çıkmakto be easy get on with: geçinilmesi kolay olmak
get on with
anlaşmak
get on with
ile geçinmek
get on with
-e devam etmek
get on with sb.
sb ile olsun
get on with somebody
biri ile olsun
get on with someone
Birisi ile olsun
get on with someone
Biriyle iyi geçinmek, iyi ilişkiler içinde olmak
get on with sth
devam etmek
continue
{f} uzamak
continue
devam et,v.devam et: n.devam
continue
sürdür devam et (mek)
get with it
uyanık ol
get with it
canlan
get with it
{k} uyanmak, kendine gelmek (Mecazen söylenir.)
İngilizce - İngilizce
get on with it

  Türkçe nasıl söylenir

  get ôn wîdh ît

  Telaffuz

  /ˈget ˈôn wəᴛʜ ət/ /ˈɡɛt ˈɔːn wɪð ɪt/

  Videolar

  ... we can get on with it. ...

  Günün kelimesi

  illeist