terk etmek

listen to the pronunciation of terk etmek
Türkçe - İngilizce
desert
leave

I didn't know he had decided to leave his job. - Onun işini terk etmek için karar verdiğini bilmiyordum.

Jane was about to leave the house. - Jane evi terk etmek üzereydi.

a) to leave, to abandon, to forsake, to walk out on sb b) to give up, to quit, to renounce
(Dilbilim) walk out
walk out on
(Dilbilim) go away
(Bilgisayar) exit
(Politika, Siyaset) assign
forsake
(Kanun) waive
cast off
(deyim) leave behind
vacate
give off
expose
(Dilbilim) give in
renounce
quit
to abandon, leave, quit; to forsake; to desert
(Hukuk) to assign
(Argo) jack in
run out on
abjure
give over
come away
abandon

They had to abandon their vehicles in the snow. - Araçlarını karda terk etmek zorunda kaldılar.

We have to abandon the plan. - Planı terk etmek zorundayız.

to flee
clean
terketmek
forsake
terketmek
{f} renounce
terketmek
defect
terketmek
come away
terketmek
{f} flee
terketmek
{f} abandon
terketmek
walk out on
konaklama yerini terk etmek
(Turizm) vacate
terk etme
quit

I've decided to quit doing that. - Onu yapmayı terk etmeye karar verdim.

terk etme
(Askeri) defection
terk etme
abdication
terketmek
go back on
terketmek
lay aside
yerini terk etmek
(deyim) give way to
terk etme
{i} relinquishing
terketmek
desert
terketmek
chuck
terketmek
{f} void
Terketmek
dump
terketmek
fall off
tacını tahtını terk etmek
to abdicate
terk etme
dereliction
terketmek
walk away
terketmek
jilt
terketmek
throw over
terketmek
revolt from
terketmek
disuse
terketmek
leave

Sami wanted to leave Layla. - Sami, Leyla'yı terketmek istiyordu.

Tom will have to leave. - Tom terketmek zorunda kalacak.

terketmek
walk out of
terketmek
walk-on
terketmek
vacate
terketmek
jack in
terketmek
ditch
terketmek
expose
terketmek
cede
terketmek
desolate
terketmek
relinquish
terketmek
discard
terketmek
resign
terketmek
grant
terketmek
walk on
terketmek
quit
Türkçe - Türkçe
Bırakmak, ayrılmak
Bakmamak, ihmal etmek
Salıvermek, vazgeçmek
atmak
(Osmanlı Dönemi) GAFUL
Terketmek
(Osmanlı Dönemi) AFV
Terketmek
(Osmanlı Dönemi) İ'FA'
Terketmek
(Osmanlı Dönemi) REFZ
Terketmek
(Osmanlı Dönemi) IHLAL
terk etmek