dönmek

listen to the pronunciation of dönmek
Türkçe - İngilizce
turn

We're going to have to turn back. - Geri dönmek zorunda kalacağız.

If I remember correctly, I think we have to turn left at the next corner. - Eğer doğru hatırlıyorsam, sanırım bir sonraki köşede sola dönmek zorundayız.

return

He left the Mexican capital to return to Texas. - O Texas'a dönmek için Meksika başkentinden ayrıldı.

In order to return to our era, what should we do? - Çağımıza geri dönmek için ne yapmalıyız?

rotate
turn back

It's too late to turn back. - Geri dönmek için çok geç.

We're going to have to turn back. - Geri dönmek zorunda kalacağız.

come back

If you don't want to come back, I'll understand. - Geri dönmek istemiyorsan, anlarım.

You may go out only if you come back soon. - Kısa sürede geri dönmek şartıyla dışarı çıkabilirsin.

revolve
swerve
go back

Do you think I'm too old to go back to school? - Benim okula geri dönmek için çok fazla yaşlı olduğumu düşünüyor musunuz?

Tom had to go back to Boston. - Tom Boston'a geri dönmek zorunda kaldı.

bear
pivot
circle
(Latin) averto
turn on
roll
back down
(Dilbilim) circle over
eddy
(Otomotiv) swivel
go round
(Askeri) haul
curve
cant
switch
swirl
get back

Tom has to get back to work. - Tom işe geri dönmek zorunda.

I have to get back to Boston. - Boston'a geri dönmek zorundayım.

break a promise
gyre
trundle
circumvolve
change one's religion
defect
start back
change into
break
devolve
switch to
return , revert
(yatakta) turn over
call back
to turn (toward)
deflect
go back on

I think I have to go back on a diet after Christmas. - Sanırım ben Noel'den sonra diyete geri dönmek zorundayım.

face
change one's mind
recall
to turn; to return, to turn back, to come back, to go back, to get back; to turn into, to become, to change into/to; to change; to go round; to swing; to spin; to swivel; to swerve; to gyrate; (baş) to whirl, to swim, to spin; to change one's religion, to
budge from
(din) apostatize
to make a turn (at), turn
to return, go back, come back
come home
get round
(dininden) abjure
to repeat, stay back in class
to renounce (a cause, a claim to or for something). döne döne by turning, by spinning. dönüp dolaşmak to walk back and forth
(for weather, circumstances) to change
wheel about
chop about
front
(for something tricky) to be going on
to change (one's plans); to break (a promise)
(gemi) put about
to turn into, become
( den) sheer from
gyrate
to be converted (to another religion or point of view)
chop round
to turn, revolve, rotate, spin
return to

He left the Mexican capital to return to Texas. - O Texas'a dönmek için Meksika başkentinden ayrıldı.

I wanted to return to your village. - Köyüne dönmek istedim.

{f} spin
dönme
rotation
dönme
{i} spin

In the sunlight my head started to spin, and I lay down to have a rest on the grass. - Güneş ışığında kafam dönmeye başladı ve dinlenmek için çim üzerinde uzandım.

What makes the earth spin? - Dünya'nın dönmesine ne neden olur?

geri dönmek
return

In order to return to our era, what should we do? - Çağımıza geri dönmek için ne yapmalıyız?

I want to return home, as I prefer to study and to succeed in life. - Okumayı ve hayatta başarılı olmayı tercih ettiğim için eve geri dönmek istiyorum.

dönmek dön
(Bilgisayar) return
dönmek (gemi)
put about
dört dönmek
(deyim) dance attendance on
dört dönmek
search everywhere
dört dönmek
1. to search desperately for a remedy. 2. to scurry around
dört dönmek
to search everywhere
etrafında dönmek
revolve
geri dönmek
revert
başı dönmek
fell dizzy
davula dönmek
to swell up
dön
{f} turn

Instead, I will turn to a discussion of the two economic variables I defined a moment ago. - Onun yerine az önce tanımladığım iki ekonomik değişkenin tartışmasına döneceğim.

This catterpillar will turn into a beautiful butterfly. - Bu tırtıl harika bir kelebeğe dönüşecek.

dönme
renegade
dönme
tumble
eski haline dönmek
revert
gözü dönmek
to see red
geri dönmek
regain
-e dönmek
turn into
-e dönmek
face
arkaya dönmek
turn around
başı dönmek
feel woozy
başı dönmek
feel dizzy
boşa dönmek
run idle
deliye dönmek
go crazy
dön
(Bilgisayar) transform

A steam engine is a machine by means of which heat is transformed into work. - Bir buhar makinesi onun vasıtasıyla ısının işe dönüştürüldüğü bir makinedir.

This differential equation can be easily solved by Laplace transform. - Bu diferansiyel denklemler Laplace dönüşümüyle kolayca çözülebilir.

dön
wheel

Who were you with on the Ferris wheel? - Dönme dolapta kimle birlikteydin?

Do you know who invented the Ferris wheel? - Dönme dolabı kimin icat ettiğini biliyor musun?

dönme
encircling
dönme
inflection
dönme
(Telekom) slewing
dönme
swirl
dönme
(Ticaret) turnover
dönme
volution
dışına dönmek
turn out
eksen etrafında dönmek
wheel
eksen üzerinde dönmek
pivot
eve dönmek
come home
eve erken dönmek
keep early hours
geri dönmek
start back
geri dönmek
fetch up
geri dönmek
cut back
geri dönmek
(Politika, Siyaset) retail
geri dönmek
(Latin) averto
geri dönmek
backtrack
geri dönmek
go back

Do you think I'm too old to go back to school? - Benim okula geri dönmek için çok fazla yaşlı olduğumu düşünüyor musunuz?

Tom had to go back to Boston. - Tom Boston'a geri dönmek zorunda kaldı.

geri dönmek
come back

If you don't want to come back, I'll understand. - Geri dönmek istemiyorsan, anlarım.

We'll have to come back. - Geri dönmek zorunda kalacağız.

geri dönmek
get back

Tom has to get back to work. - Tom işe geri dönmek zorunda.

The last time I called her she told me that she wants to get back to Italy. - Onu son kez aradığımda, bana İtalya'ya geri dönmek istediğini söyledi.

geriye dönmek
about-turn
geriye dönmek
(Askeri) about-face
hızla dönmek
twirl
ilkel haline geri dönmek
revert
köşeyi dönmek
strike it rich
sola (dönmek)
counterclockwise
sözden dönmek
backpedal
vida gibi dönmek
screw
virajı dönmek
round the bend
çabuk dönmek
reel
dön
veer

I saw his car veering to the right. - Onun arabasının sağa doğru döndüğünü gördüm.

dön
{f} twirl
dön
back down

Tom can't back down now. - Tom şimdi sözünden dönemez.

Tom refused to back down. - Tom sözünden dönmeyi reddetti.

dön
{f} veering

I saw his car veering to the right. - Onun arabasının sağa doğru döndüğünü gördüm.

dön
return to

He left the Mexican capital to return to Texas. - O Texas'a dönmek için Meksika başkentinden ayrıldı.

The president was forced to return to Washington. - Başkan Washington'a dönmek zorunda kaldı.

dön
{f} rotating

The black hole is surrounded by a rotating disk of ionized gas. - Kara delik, iyonize gazdan oluşan dönen bir diskle çevrilidir.

At the equator, the Earth is rotating at a speed of about about 2200 kilometers per hour. - Ekvatorda, Dünya yaklaşık saatte 2200 kilometre hızla dönüyor.

dönme
relapse
dönme
{i} twirl
dönme
turnabout
dönme
gyration
dönme
reversal
dönme
{i} veering
dönme
revolution
dönme
apostle
dönme
angular motion
dönme
abjuration
geriye dönmek
turn about
başı dönmek
Feel dizzy, feel queer, feel giddy, be giddy
deliye dönmek
Go crazy, become insane, go mad, lose one's mind
dön
revert
gözü dönmek
See red, become very angry
sine-i millete dönmek
To go john galt (for a politician or politicians to return to 'normal life' and let things go to hell)
sözünden dönmek
Back pedal, break one's word, back down, back down from, back out, back out of, backtrack, renege
-a dönmek
get back to
Arafat'ta soyulmuş hacıya dönmek
to lose everything one has and have nowhere to turn
adama dönmek benzemek
to look presentable; to look like somebody; to look like something
aksi yöne dönmek
(deyim) face about
aleyhe dönmek
boomerang
aleyhine dönmek
turn on
aleyhine dönmek
turn upon
aleyhine dönmek
to backfire, to boomerang on
aleyhine dönmek
back fire
aleyhine dönmek
1. (for one person) to turn against (another). 2. (for events, a situation) to go against
aleyhine dönmek
turn against
aleyhine dönmek
turn to one's disadvantage
anadan (yeni) doğmuşa dönmek
to be restored to happiness, health, freedom from care, and simplicity
arapsaçına dönmek
to turn into a mess, become thoroughly confused
arapsaçına dönmek
to tangle
aslına dönmek
turn basic
aynı yoldan geri dönmek
backtrack
açlıktan gözü/gözleri kararmak/dönmek
to be very hungry, be starving, be famished
ağızı çiriş çanağına dönmek
to have one's mouth get dry and bitter
başa dönmek
be back to square one
başladığı yere dönmek
recur
başı dönmek
feel giddy
başı dönmek
to feel dizzy, to feel giddy
başı dönmek
feel queer
başı dönmek
be giddy
besmele görmüş şeytana dönmek
colloq . to be frightened to death
beyininden vurulmuşa dönmek
to be greatly upset (by an unexpected event)
beyninden vurulmuşa dönmek
to be shocked
bir şeyler dönmek
be in the wind
birdenbire dönmek
wheel round
birdenbire dönmek
wheel around
bocuk domuzuna dönmek
to get very fat
boş dönmek
to come back emptyhanded
boşa dönmek
to run idle
cin çarpmışa dönmek
to in a terrible state, to be shocked
deliye dönmek
be consumed with
deliye dönmek
1. to jump with joy. 2. to get frantic, be in a frenzy
deliye dönmek
to go crazy
denizden çıkmış balığa dönmek
to feel like a fish out of water
dilenci değneğine dönmek
to become very thin
dininden dönmek
renege
dut yemiş bülbüle dönmek
to become tongue-tied
dut yemiş bülbüle dönmek
to be tongue-tied, become sad and quiet
dön
sheer
dön
return

After I returned from Turkey, my Turkish deteriorated. - Türkiye'den döndükten sonra Türkçem zayıfladı.

When will you return? - Ne zaman geri döneceksin?

dönme
conversion

Conversion to the metric system was opposed by tool manufacturers. - Metrik sisteme dönmeye üreticileri tarafından karşı çıkıldı.

dönme
turning; rotation; conversion; convert; transsexual
dönme
converted to Islam
dönme
{i} convert

She loved fat men, so she decided to convert to Buddhism. - O şişman erkekleri seviyordu, bu yüzden Budizm'e dönmeye karar verdi.

dönme
torsion
dönme
cycle
dönme
{i} turn

He never turns his back on a friend in need. - Muhtaç arkadaşlarına asla sırtını dönmez.

She did not turn up after all. - Beklenenin tersine geri dönmedi.

dönme
{i} proselyte
dönme
circumvolution
dönme
mutation
dönme
{i} wheel

The first Ferris wheel was built in 1893 in Chicago. - İlk dönme dolap 1893 yılında Chicago'da inşa edildi.

Who were you with on the Ferris wheel? - Dönme dolapta kimle birlikteydin?

dönme
{i} deflection
dönme
{i} facing
dönme
{i} loop
dönme
{i} deflexion
dönme
{i} whirligig
dönme
{i} winding
dönme
veer
dönme
{i} twist
dönme
turning

Sami's world stopped turning. - Sami'nin dünyası dönmeyi durdurdu.

Sami's world stopped turning. - Sami'nin dünyası dönmeyi bıraktı.

dönme
(inancından) apostasy
dönme
turning, rotation, revolution
dönme
swing
dönme
gyre
Türkçe - Türkçe
Belirli bir yerde dolaşmak
Durumdan duruma geçmek, değişmek, olduğundan daha değişik bir durum almak, benzemek
Söz konusu etmek, hatırlamak: "Biz yine onun gençliğine, lise öğretmeni olduğu zamana dönelim."- H. Taner
Kendini bir yandan bir yana çevirmek
Bir şeyi andıracak duruma girmek, benzemek
Hileyle, gizlice yapılmak: "Burada bir şeyler oluyor, bir şeyler dönüyor, ama anlayamıyorum."- R. H. Karay
Sınıfta kalmak. İnanç, din veya düşüncesini değiştirmek: "... annesinin İtalyan Yahudisi iken döndüğünü söylemişti."- Ö. Seyfettin
Geri gelmek, geri gitmek
Durumdan duruma geçmek, değişmek, olduğundan daha değişik bir durum almak, benzemek: "Erkekler tekaüt olunca çocuğa dönüyorlar."- R. N. Güntekin
Sapmak: "Gülümseyerek bir köşeyi döndü."- P. Safa
Kendi ekseni üzerinde veya başka bir şeyin dolayında hareket etmek: "İçeride anahtarın acı bir gıcırtısıyla döndüğünü duydum."- Y. Z. Ortaç
Yönetilmek, düzene konulmak, çekip çevrilmek
Sapmak
Hileyle, gizlice yapılmak
Yönelmek
Bırakılan bir konu veya işe başlamak; söz konusu etmek, hatırlamak
Bir şeyi andıracak duruma girmek, benzemek: "Dikmen yolları, mabede adak için gidenlerin yollarına dönmüştü."- A. Gündüz
Sınıfta kalmak
Geri gelmek, geri gitmek: "Ertesi gün aynı yoldan Bodrum'a döndük."- Halikarnas Balıkçısı
Yönelmek: "Babam birdenbire bana döndü."- S. F. Abasıyanık
Kendi ekseni üzerinde veya başka bir şeyin dolayında hareket etmek
İnanç, din veya düşüncesini değiştirmek
Bırakılan bir konu veya işe başlamak
(Osmanlı Dönemi) TEDEHDÜH
(Osmanlı Dönemi) TATAVVÜF
(Osmanlı Dönemi) CEVLE
(Osmanlı Dönemi) TELEBBÜT
sine-i millete dönmek
Milletin vekilliğinden ayrılıp, milletin kendisine, içine, onun bağrına, sinesine dönmek, halkın arasına karışmak. Seçimlerde yeterli oyu alarak meclise gönderilen bir partinin, "millete rağmen" millet aleyhine gelişen bir oluşumu önlemek için, demokratik ortamda yapılabilecek her şeyi yaptıktan, denenebilecek her yolu denedikten sonra, yine de çözüme ulaşamaması durumunda bütün milletvekillerinin son çare olarak topyekün istifa etmesi şeklinde gerçekleştirebilecek bir eylemdir
Dönme
(Osmanlı Dönemi) İNHİRAF
Dönme
(Osmanlı Dönemi) AVDETÎ
Dönme
mühtedi
dönme
Başka bir dinde iken Müslüman olan, mühtedi
dönme
Dönmek işi: "Dönmeyi kararlaştırmış da olsa, bir aksilik, mutlaka bir aksilik, benim saadetime engel olacaktı."- T. Buğra
dönme
Ameliyatla cinsiyet değiştiren kimse
dönme
Biçimi değişmeyen bir şeklin ekseni çevresindeki hareketi
dönme
Dönmek işi
İngilizce - Türkçe

dönmek teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

swerve aniden yana sapmak; sapmak, dönmek; saptirmak, döndürmek
(amaçtan) ani dönüş, sapma
tersine dönmek
Become reversed
yüzseksen derece tersine dönmek
(deyim) Be at the exact opposite end of the spectrum

If finding a beautiful girl for the first time was hard, this time it was at the exact opposite end of the spectrum.

dönmek