gayret etmek

listen to the pronunciation of gayret etmek
Türkçe - İngilizce
make an effort
go for
hump
strive
try

I have to try harder at school. - Okulda daha fazla gayret etmek zorundayım.

try hard

I have to try harder at school. - Okulda daha fazla gayret etmek zorundayım.

study
strain after
jockey for
cultivate
to exert oneself, to make an effort, to try hard, to strive, to endeavour
rustle
endeavor
to endeavor, try hard, do one's best
take care
hump oneself
strain at
strain
endeavour [Brit.]
{i} endeavour
drive in
bear down
gayret et
{f} endeavor

He has consistently endeavored to help the poor. - Fakirlere sürekli yardım etmeye gayret etti.

He endeavored in order to do his duty. - Görevini yapmak için gayret etti.

gayret et
bestir yourself
gayret sarf etmek
to exert oneself, to try hard
Türkçe - Türkçe
Emekle çalışmak, çabalamak, uğraşmak
(Osmanlı Dönemi) EZEM
(Osmanlı Dönemi) TASALLUB
(Osmanlı Dönemi) HIFZE
Gayret etme
(Osmanlı Dönemi) İCHAD
gayret etmek