gayret etmek

listen to the pronunciation of gayret etmek
Türkçe - İngilizce
make an effort
go for
hump
try

I have to try harder at school. - Okulda daha fazla gayret etmek zorundayım.

strive
try hard

I have to try harder at school. - Okulda daha fazla gayret etmek zorundayım.

endeavor
cultivate
study
strain after
jockey for
endeavour [Brit.]
to exert oneself, to make an effort, to try hard, to strive, to endeavour
rustle
to endeavor, try hard, do one's best
take care
hump oneself
strain at
strain
{i} endeavour
drive in
bear down
gayret et
{f} endeavor

They endeavored in order to do their duty. - Görevlerini yapmak için gayret ettiler.

He has consistently endeavored to help the poor. - Fakirlere sürekli yardım etmeye gayret etti.

gayret et
bestir yourself
gayret sarf etmek
to exert oneself, to try hard
Türkçe - Türkçe
Emekle çalışmak, çabalamak, uğraşmak
(Osmanlı Dönemi) EZEM
(Osmanlı Dönemi) TASALLUB
(Osmanlı Dönemi) HIFZE
Gayret etme
(Osmanlı Dönemi) İCHAD
gayret etmek