get

listen to the pronunciation of get
İngilizce - Türkçe
elde etmek

Şu anda, tüm istediğim yiyecek bir şey elde etmek. - Right now, all I want to do is get something to eat.

Tom'un o hakkı elde etmek için sadece bir şansı olacak. - Tom will have only one chance to get that right.

{f} elde etmek; edinmek; kazanmak; almak; satın almak; yakalamak; ele geçirmek: He got it with difficulty. Zorla
{f} varmak

Hava kararmadan önce eve varmak istiyorsan, acele etsen iyi olur. - You'd better hurry up if you want to get home before dark.

Hava kararmadan otele varmak istiyorum. - I want to reach the hotel before it gets dark.

{f} satın almak
yetişmek

Buraya zamanında gelmek için bu sabah ilk trene yetişmek zorundaydım. - I had to catch the first train this morning to get here in time.

Eğer trene yetişmek istiyorsan derhal hareket etmelisin. - You'll have to get a move on if you want to catch the train.

dolaşmak

Ayak altında dolaşmak istemiyorum. - I don't want to get in anybody's way.

O caddede dolaşmak neredeyse olanaksızdı. - It was almost impossible to get around on that street.

tutulmak
tedarik etmek
sızmak
çanına ot tıkamak
çıkmak

İyi bir koltuk almak için yapmanız gereken tek şey, erken çıkmaktır. - All that you have to do to get a good seat is to leave early.

Tom bir süre kasabanın dışına çıkmak istediğini söyledi. - Tom said he wanted to get out of town for a while.

açıklamak
hızlanmak
tırmanmak
savuşmak
anlaşmak

Tom'la anlaşmak çok kolay. - Tom is very easy to get along with.

hayret uyandırmak
kaçmak

Boston'dan kaçmak zorunda kaldım. - I had to get away from Boston.

Tom kaçmak için hiç zaman kaybetmedi. - Tom lost no time in getting away.

kızmak

Heyecanlanmak kızmakla hiçte aynı değildir. - Getting excited is not at all the same as getting angry.

Kızmak için neden yok. - That's no reason to get angry.

uyuşmak
{f} idrak etmek
{f} anlamak
{f} yapmak

Yürüyüş yapmak için bir süre dışarı çıkalım. - Let's get out for a while to take a walk.

Tom'un işleri hatasız yapmak için tek şansı vardı. - Tom had only one chance to get things right.

{f} etmek

Ben asla dans etmekten usanmam. - I never get sick of dancing.

Buraya park etmek için izin aldın mı? - Did you get permission to park here?

{f} yaptırmak

Tom'un işi yaptırmak için kesinlikle yeterli zamanı var. - Tom definitely had enough time to get the job done.

Tom ödevini zamanında yaptırmak için bile uğraşmadı. - Tom didn't even try to get his homework done on time.

{f} kavramak

Bu dikiş makinasını kavramak ne kadar sürer? - How long does it take to get the hang of this sewing machine?

{f} ettirmek

Diğerlerini bize yardım ettirmek zorunda kalacağım. - I'm going to have to get the others to help us.

Arabayı tamir ettirmek 300 dolara maloldu. - It cost $300 to get the car fixed.

{f} olmak

Tom çevrim içi olmakta zorlanıyordu. - Tom had trouble getting online.

Tom'un canı sarhoş olmak istedi. - Tom felt like getting drunk.

ele geçirmek elde etmek
{f} getirmek

O her sabah altıda kalkmayı kural haline getirmektedir. - She makes it a rule to get up at six every morning.

Onu geri getirmek istemez misin? - Don't you want to get her back?

vurmak
uğraşmak
{f} götürmek

Tom'u eve geri götürmek zorundayız. - We've got to get Tom back home.

Tom'u hastaneye götürmek zorundayız. - We have to get Tom to the hospital.

{f} ele geçirmek

Tom seni ele geçirmek için dışarıda. - Tom is out to get you.

hale gelmek
gebe
gidip alma
{f} gelmek

Bill ve John sohbet etmek için ayda bir kez bir araya gelmekten hoşlanıyorlar. - Bill and John like to get together once a month to chat.

Bill ve John konuşmak için ayda bir kez bir araya gelmekten hoşlanıyorlar. - Bill and John like to get together once a month to talk.

hayret ettirmek
işitmek

Çocukların yalan söylemesinin ana nedeni azar işitmekten kaçınmaktır. - The main reason kids tell lies is to avoid getting into trouble.

ulaşmak

Oraya ulaşmak için uzun bir yol yürümek zorundasın. - You have to walk a long way to get there.

Adaya ulaşmak onlar için zordu. - It was hard for them to get to the island.

sağlamak

Onun o projeyi ciddiye almasını sağlamak için buradayız. - We have got to get him to take that project seriously.

Bize bir indirim yapmalarını sağlamak zor olacak. - It'll be difficult to get them to give us a discount.

bulup getirmek
doğrultmak
bir yere koyma
başarmak
yemek

Yakında Japon yemeklerini yemeye alışırsın. - You will soon get used to eating Japanese food.

Helen yeterince yemek yemiyor ve zayıflıyor. - Helen does not eat enough and she is getting thin.

(hastalığa) yakalanmak
çıkarmak

Tom'u oradan çıkarmak zorundayız. - We have to get Tom out of there.

Seni buradan çıkarmak zorundayız. - We have to get you out of here.

kafasına girmek
geçinmek

Onunla iyi geçinmek zordur. - He is difficult to get along with.

Onunla iyi geçinmek zordur. - He is hard to get along with.

mat etmek
ilgilenmek

Ben iş stratejisi ile ilgilenmek istiyorum. - I want to get involved with business strategy.

-tırmak
almak

Bunun gibi bir kamera almak istiyorum. - I would like to get a camera like this.

Ben biraz hava almak için yürüyüşe gittim. - I went for a walk to get some air.

gidip getirmek
-tirmek
{f} yaptır+e
gidip almak
hazırlamak

Annem akşam yemeğini hazırlamakla meşguldü. - Mother was busy getting ready for dinner.

Bayan West kahvaltı hazırlamakla meşgul. - Mrs. West is busy getting breakfast ready.

bakmak

Tom daha iyi bakmak için öne doğru eğildi. - Tom leaned forward to get a better look.

Dişlerinize iyi bakmak önemlidir böylece yaşlandığınızda normal şekilde yiyebileceksiniz. - It's important to take good care of your teeth so you'll be able to eat properly when you get older.

erişmek
{f} kazanmak

Yüksek bir maaş almasam bile, bu şekilde para kazanmaktan vazgeçmeye istekli değilim. - Even if I don't get a high salary, I'm not willing to quit this way of making a living.

Kısa zamanda çok para kazanmak kolay değildi. - It was not easy to get a lot of money in a short time.

{f} edinmek

Gerçek bir iş edinmek istiyorum. - I want to get a real job.

Müşteri ile olan uyumunuz hakkında bir fikir edinmek istiyorum. - I would like to get a feel for your rapport with the customer.

bulmak

İstikrarlı bir iş bulmak zorundasın. - You've got to get a steady job.

Bazı insanlar iş bulmak için sahte isimler kullanmak zorunda kaldı. - Some people had to use false names to get work.

{f} açığını bulmak
{f} canına okumak
{f} başlamak

Erken başlamak istiyorum. - I'd like to get an early start.

Hemen başlamak istiyorum. - I'd like to get started right away.

{f} başına gelmek
{f} öldürmek

Tom'un bu dört insanı öldürmekten kurtulmasına izin veremeyiz. - We can't let Tom get away with murdering those four people.

O acıkmaya başladı, bu yüzden bir balık öldürmek için nehire küçük bir taş attı. - She started to get hungry, so she threw a small stone in the river to kill a fish.

get rid of
kurtulmak

Kötü bir alışkanlıktan kurtulmak kolay değildir. - It is not easy to get rid of a bad habit.

Ondan kurtulmak istiyorum. - I want to get rid of it.

get drunk
sarhoş olmak

Sarhoş olmak için yeterince içelim. - Let's drink enough to get drunk.

Çalışanların alışkanlıklarından biri sarhoş olmak ve ertesi güne kadar sefil hayatlarını unutmak için iş gününün sonunda bir barda ya da restoranda toplanmaktır. - One of the employees' habits is to gather in some bar or restaurant at the end of the workday to get drunk and forget their miserable life until the next day.

get on
binmek

Bir sonraki uçağa binmek mümkün mü? - Is it possible to get on the next flight?

Bu trene binmek zorundayım. - I've got to get on this train.

get along
birbiriyle geçinmek
get lost
kaybolmak

Kaybolmaktansa geri dönmek daha iyidir. - It's better to walk back than to get lost.

Kaybolmak istemiyoruz. - We don't want to get lost.

get out
çıkmak

Tom bir süre kasabanın dışına çıkmak istediğini söyledi. - Tom said he wanted to get out of town for a while.

Aslan kafesinden dışarı çıkmak için mücadele etti. - The lion struggled to get out of his cage.

get over
atlatmak

Soğuk algınlığını atlatmak için en iyi yol nedir? - What's the best way to get over a cold?

Soğuk algınlığımı atlatmak uzun zamanımı alacak. - It'll take me a long time to get over my cold.

get tired
yorulmak
get up
kalkmak

Erken kalkmak onun alışkanlığıydı. - It was his habit to get up early.

Sabah erken kalkmak sağlığın için faydalıdır. - It's good for your health to get up early in the morning.

get bored
usanmak
get on well
geçinmek
get wet
ıslanmak

Yağmur yağarken ıslanmak istemiyorsan sana bir şemsiye gerekir. - You need an umbrella when it's raining if you don't want to get wet.

Kediler ıslanmaktan nefret ederler. - Cats hate to get wet.

get engaged
Nişanlanmak
get injured
Yaralanmak

Yaralanmak istemedim. - I didn't want to get injured.

get better
düzelmek
get dark
kararmak
get excited
heyecanlanmak
get in
(arabaya) binmek
get ready
hazırlanmak

Sabahleyin iş için hazırlanmak çok zamanımı alır. - It takes me a lot of time in the morning to get ready for work.

Tom iş için hazırlanmak zorunda. - Tom has to get ready for work.

get worse
kötüleşmek
get along
ayrılıp gitmek
get better
iyileşmek

Ben gitarda iyileşmek istiyorum. - I want to get better at guitar.

Biz iyileşmek zorundayız. - We have to get better.

get better
İyileşmek

Ben gitarda iyileşmek istiyorum. - I want to get better at guitar.

Teniste iyileşmek istiyorum. - I want to get better at tennis.

get used to
alışmak

Peruk takmaya alışmak biraz zaman alacak. - It'll take some time to get used to wearing a wig.

Burada yaşamaya alışmak biraz zaman alacak. - It'll take some time to get used to living here.

get hungry
acıkmak
get angry
sinirlenmek

İnsanlar ona karşı geldiği zaman o sinirlenmek eğilimindedir. - He tends to get angry when people oppose him.

get angry
öfkelenmek
get up
yataktan kalkmak
get around
(Fiili Deyim ) etrafı dolaşmak
get out
defol

Defol! Ve sakın bana bir daha dokunma! - Get out! And don't ever touch me again!

En iyisi buradan defol. - You'd better get out of here.

get along
iyi geçinmek

Lütfen başka herkesle iyi geçinmek için elinden geleni yapmaya çalış. - Please try your best to get along with everybody else.

Onunla iyi geçinmek zordur. - He is hard to get along with.

get at
ulaşmak

O, tavana ulaşmak için yeterince uzun değildi. - He wasn't tall enough to get at the ceiling.

get at
kastetmek, demek istemek; ima etmek
get on
geçinmek: They get on well. Birbiriyle iyi geçiniyorlar
get down
(bir işe vb) başlamak
get down
(deyim) [kd] yutmak. get down to sth. baslamak,iyice girismek. get down to brass tacks (kd) esas konuya gelmek get down to business şurdan burdan konuştuktan sonra asıl meseleyi görüşmek
get through
içinden geçmek
get away
kaçmak

Ben sadece kaçmak zorunda kaldım. - I just had to get away.

O güzel, bu doğru ama o ağzını bir defa açtı mı sen yalnızca kaçmak isteyeceksin. - She's beautiful, that's true—but once she opens her mouth, you'll only want to get away!

get across
kızdırmak
get angry
(Fiili Deyim ) kızmak

Kızmak için neden yok. - That's no reason to get angry.

Kızmak için hiçbir neden yok. - There's no reason to get angry.

get around
gezinmek

Tom gezinmek için koltuk değneği kullandı. - Tom used crutches to get around.

Sonunda, hastalıktan dolayı yürüyemez hale geldi ve gezinmek için motorlu tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldı. - In the end, because of the disease, he became unable to walk and had to use a motorized wheelchair to get around.

get away
yakasını kurtarmak
get away with
yanına kar kalmak
get by
geçin

Böylesine küçük bir gelirle geçinemem. - I can't get by on such a small income.

Asgari ücretle geçinmek zordur. - It's hard to get by on minimum wage.

get down
(deyim) get someone down neşesini kırmak ,canını sıkmak. get sth. down
get down
yazarak kaydetmek
get it
{k} (deyim) anlamak
get over
(bir hastalık) geçmek: Have you gotten over your cold? Nezlen geçti mi?
get round to
zaman ayırmak
get through
geçirmek
get down
not tutmak
get along with
iyi anlaşmak
get along with
iyi geçinmek

Lütfen başka herkesle iyi geçinmek için elinden geleni yapmaya çalış. - Please try your best to get along with everybody else.

Onunla iyi geçinmek zordur. - He is hard to get along with.

get down
sofradan kalkıp oturmak
get out of
(Fiili Deyim ) -den dışarı çıkmak
get over
etkisini atlatmak
get off
inmek

Beşinci caddede inmek istiyorum. - I'd like to get off at Fifth Avenue.

Affedersiniz, bir sonraki durakta inmek zorundayım. - Excuse me, I have to get off at the next stop.

get along with
anlaşmak

Tom'la anlaşmak çok kolay. - Tom is very easy to get along with.

get down
çömelmek
get through
geçmek

Güvenlikten geçmek zorundayız. - We have to get through security.

get up
giyinip süslenmek
get up
düzenlemek
get a handle on something
Anlamaya/kavramaya başlamak
get by
Atlatmak
get inspired
İlham almak
get into a row
(Ev ile ilgili) Kavga etmek, kavgaya tutuşmak
get lean
Zayıflamak, kilo vermek
get out of bed
Yataktan kalkmak, uyanmak
get out scot-free
(Ev ile ilgili) Bir bedel veya ceza ödemeden kurtulmak, paçayı sıyırmak
get panic
Paniklemek
get score
Puan almak
get stressed
Streslenmek
get the hang of something
Birşeyin yolunu/nasıl yapılacağını öğrenmek
get the most out of something
Birşeyden en iyi şekilde yararlanmak, birşeyden en iyi şekilde istifade etmek
get to somewhere
Bir yere varmak, gitmek
get a kick out of
-den zevk almak
get a load of
argo -e göz atmak
get along with
ile anlaşmak
get along with
(Dilbilim) ile iyi geçinmek
get along with
ile geçinmek

Tom ile geçinmek kolaydır. - Tom is easy to get along with.

Yeni okul öğrencileri ile geçinmek zor gibi görünüyor - It seems to be difficult for her to get along with students in the new school.

get along with
geçinmek

Kendisiyle geçinmek çok zordur. - He is rather hard to get along with.

Yeni okul öğrencileri ile geçinmek zor gibi görünüyor - It seems to be difficult for her to get along with students in the new school.

get around
yürümek
get around to
zaman ayırmak
get away
atlat
get away
tüymek
get away
çekilmek
get back
(Fiili Deyim ) geri dönmek

Sana geri dönmek zorunda kalacağım. - I'll have to get back to you.

Onu son kez aradığımda, bana İtalya'ya geri dönmek istediğini söyledi. - The last time I called her she told me that she wants to get back to Italy.

get back
dönmek

Tom işe geri dönmek zorunda. - Tom has to get back to work.

Tom Mary'den kalmasını rica etti fakat o işe geri dönmek zorundaydı. - Tom asked Mary to stay, but she had to get back to work.

get confused
bocalamak
get cracking
{k} (gayretle) başlamak
get divorced
boşanmak

Boşanmak istemiyorum. - I don't want to get divorced.

Tom boşanmak istediğini söyledi. - Tom said he wanted to get divorced.

get down
(birşeyi) aşağıya indirmek
get down
(bir işe vb) girişmek
get dressed
üstünü giymek
get drunk
kafayı bulmak
get even
(deyim) get even (with someone) birinden öcünü almak,acısını çıkarmak
get even with
(deyim) ödeşmek
get fat
(Fiili Deyim ) şişmanlamak
get hitched
(Fiili Deyim ) evlenmek
get hold of
(birini) bulmak
get hurt
(Fiili Deyim ) yaralanmak , incinmek
get in
arabaya binmek
get in contact with
iletişime geçmek
get in touch with
bağlantıya geçmek
get in with
{k} (birinin) arkadaşlığını kazanmak; (birinin) gözüne girmek
get into
(Fiili Deyim ) -e girmek , giymek , binmek
get into
(deyim) get into one's stride tam yoluna girmek
get into trouble
derde sokmak
get into trouble
başını belaya sokmak
get into trouble
belaya uğramak
get into trouble
başı derde girmek
get into trouble
belaya çatmak, başı belaya girmek
get into trouble
belaya çatmak
get off
(Kanun) beraat ettirmek
get off
-den inmek
get off
(deyim) gondermek. 3.[kd] ogrenmek. get off with someone [kd] karsi cinsten biriyle hemen samimi olmak. get someone off with someone [kd] birini karsi cinsten biriyle tanistirmak. get (someone) off the ground başarılı bir şekilde başlamak,gelişmek veya çalışmak
get off
(deyim) konusmamak. get someone off kurtarmak. get sth. off
get off
git işine
get off
(Kanun) suçsuz çıkarmak
get off
cezadan kurtarmak
get off
paçayı kurtarmak
get on
(taşıta) binmek
get on
(deyim) anlaşmak. get on to someone
get on one's nerves
sinirine dokunmak
get on one's nerves
sinirini bozmak
get on with
(Fiili Deyim ) 1- -e devam etmek 2- ..ile geçinmek
get out of
kaçınmak
get out of
sorumluluktan kaçmak
get over
(deyim) yenmek,ustesinden gelmek
get over
yol katetmek
get rid of
yakayı sıyırmak
get rid of
-i yok etmek; -i ortadan kaldırmak, -i bertaraf etmek
get somebody up
kaldırmak
get something over
bir şeyi bitirmek
get the sack
kovulmak
get the sack
işten atılmak
get through
sınavı geçmek
get through
ulaşmak
get through
başarmak
get through to
ulaşmak
get to
varmak

Arabayla istasyondan amcamın evine varmak yaklaşık sadece beş dakika aldı. - It took only about five minutes to get to my uncle's house from the station by car.

Yokohama'ya varmak iki saatimi aldı. - It took me two hours to get to Yokohama.

get to
(fiil)rmak, başlamak, yapıyor bulunmak, dolabı sezmek, dalavereyi anlamak
get up
(deyim) isler karistirmak,birseyler yapmak(genellikle istenmeyen). get the wind up (kd) korkuya kapılmak,telaşa düşmek
get well
geçmiş olsun
get along with
uyuşmak
get over
(deyim) get over someone unutamamak. get over sth
get to
(Fiili Deyim ) 1- -e varmak 2- başlamak
Get on
(Getting on [in years]) Yaşlanmak
get along
gelişmek
get along
uyuşmak
İngilizce - İngilizce
To respond to (a telephone call, a doorbell, etc)

Can you get that call, please? I'm busy.

To cause to become; to bring about

I'll get this finished by lunchtime.

Lineage
Offspring
To don or doff clothing, etc

I can't get these boots off (or on).

(with various prepositions, such as into, over or behind; for specific idiomatic senses see individual entries get into, get over, etc.) To adopt or assume (a certain position or state)

We got behind the wall.

To obtain, purchase or acquire

You need to get permission to leave early.

To go or come (to a specified place, or in a specified manner)

She got from one side of the bridge to the other in no time.

To betake oneself

Get thee behind me.

To getter

I put the getter into the container to get the gases.

To catch out, trick successfully

He keeps calling pretending to be my boss — it gets me every time.

A difficult return or block of a shot
To physically assault

I'm gonna get him for that.

To beget (of a father)

Walter had said, dear God, Thomas, it was St fucking Felicity if I'm not mistaken, and her face was to the wall for sure the night I got you.

To hear completely; catch

Sorry, I didn't get that. Could you repeat it?.

To take or catch (a scheduled transportation service)

I'll get the 9 a.m. to Boston.

To become ill with or catch (a disease)

I went on holiday and got malaria.

To understand

I don't get what you mean by fun. This place sucks!.

It's usually easy for Norwegians to understand what Swedes are saying. - It's usually easy for Norwegians to get what Swedes are saying.

To cause to do

I can't get it to work.

To find as an answer

What did you get for question four?.

To become

Don't get drunk tonight.

To begin (doing something)

After lunch we got chatting.

To fetch

Can you get my bag from the living-room, please?.

To receive

He got a severe reprimand for that.

Who do you expect to receive Christmas presents from? - Who do you expect to get Christmas presents from?

To bring to reckoning; to catch (as a criminal)

The cops finally got me.

To arrive (at) or progress (towards a place or outcome)

We're slowly getting there.

To perplex, stump

That question's really got me.

To be able, permitted (to do something); to have the opportunity (to do something)

I'm so jealous that you got to see them perform live!.

To be (used to form the passive of verbs)

He got bitten by a dog.

A git
A Jewish writ of divorce
v. Jewish divorce document written in Aramaic and obtained from a rabbinic court. In Orthodox and Conservative Judaism it is the only valid way to end a marriage, though outside Israel a civil divorce is required first. In Reform Judaism a civil divorce suffices. To obtain a get, mutual consent of husband and wife is usually required, except in special cases such as apostasy, impotence, insanity, or refusal to cohabit
{f} receive; obtain; purchase; take; understand; be infected (with a disease); arrive; come; become; cause; bring; persuade
{v} to procure, gain, win, learn, arrive, induce
A difficult but successful return
Gets the object associated with the specified key in the dictionary
reach a destination; arrive by movement or progress; "She arrived home at 7 o'clock"; "She didn't get to Chicago until after midnight"
perceive by hearing; "I didn't catch your name"; "She didn't get his name when they met the first time"
communicate with a place or person; establish communication with, as if by telephone; "Bill called this number and he got Mary"; "The operator couldn't get Kobe because of the earthquake"
Returns the value to which the key is mapped in this dictionary
evoke an emotional response; "Brahms's `Requiem' gets me every time"
Ground Elapsed Time A time reference used in transcripts and flight plans to give the time at which events during a mission occur, measured in hours, minutes, and seconds since liftoff
grasp with the mind or develop an undersatnding of; "did you catch that allusion?"; "We caught something of his theory in the lecture"; "don't catch your meaning"; "did you get it?"; "She didn't get the joke"; "I just don't get him"
apprehend and reproduce accurately; "She really caught the spirit of the place in her drawings"; "She got the mood just right in her photographs"
To procure; to obtain; to gain possession of; to acquire; to earn; to obtain as a price or reward; to come by; to win, by almost any means; as, to get favor by kindness; to get wealth by industry and economy; to get land by purchase, etc
In SNMP, a command given by the Console to retrieve a single data object from the agent's MIB
A Visual Basic keyword, the part of a Property procedure that gets the value of a property
To catch (a disease)
irritate; "Her childish behavior really get to me"; "His lying really gets me"
reach and board; "She got the bus just as it was leaving"
To beget; to procreate; to generate
move into a desired direction of discourse; "What are you driving at?"
To hear

I'm glad to hear Tom didn't get hurt. - I'm glad to hear that Tom didn't get hurt.

I'm glad to hear that Tom didn't get hurt. - I'm glad to hear Tom didn't get hurt.

(the value of a slot) To retrieve the value of the slot
reach by calculation; "What do you get when you add up these numbers?"
give certain properties to something; "get someone mad"; "She made us look silly"; "He made a fool of himself at the meeting"; "Don't make this into a big deal"; "This invention will make you a millionaire"; "Make yourself clear"
undergo (as of injuries and illnesses); "She suffered a fracture in the accident"; "He had an insulin shock after eating three candy bars"; "She got a bruise on her leg"; "He got his arm broken in the scuffle"
make children; "Abraham begot Isaac"; "Men often father children but don't recognize them"
To prevail on; to induce; to persuade
reach with a blow or hit in a particular spot; "the rock caught her in the back of the head"; "The blow got him in the back"; "The punch caught him in the stomach"
To catch (a means of public transport)
leave immediately; used usually in the imperative form; "Scram!"
receive as a retribution or punishment; "He got 5 years in prison"
receive a specified treatment (abstract); "These aspects of civilization do not find expression or receive an interpretation"; "His movie received a good review"; "I got nothing but trouble for my good intentions"
Hence, with have and had, to come into or be in possession of; to have
of mental or physical states or experiences; "get an idea"; "experience vertigo"; "get nauseous"; "undergo a strange sensation"; "The chemical undergoes a sudden change"; "The fluid undergoes shear"; "receive injuries"; "have a feeling"
suffer from the receipt of; "She will catch hell for this behavior!"
come into the possession of something concrete or abstract; "She got a lot of paintings from her uncle"; "They acquired a new pet"; "Get your results the next day"; "Get permission to take a few days off from work"
take the first step or steps in carrying out an action; "We began working at dawn"; "Who will start?"; "Get working as soon as the sun rises!"; "The first tourists began to arrive in Cambodia"; "He began early in the day"; "Let's get down to work now"
Fashion; manner; custom
get a fix
To obtain something necessary, especially a dose of an addictive drug or anything else compulsively sought after
get a grip
To relax; to calm down; to stop being angry; to come to one's senses or become more rational

He needs to get a grip if he's getting that angry over such a little thing.

get a handle on
To build or acquire a basic level of understanding or control

After a week of poring over the manuals, I am just beginning to get a handle on the software.

get a jump on
To start early, especially to start before something begins or before others begin

If you'd like to get a jump on the holiday season, many craft stores already have holiday patterns out.

get a kick out of
To be delighted by; to be amused by

I really got a kick out of the clowns' juggling act.

get a leg up
To gain some advantage; to get a head start

He hopes that all the extra advertising will give him a leg up on the competition.

get a leg up
To get a boost or a lift

I can climb over the fence if I get a leg up from you.

get a life
to have a fuller or more interesting and worthwhile existence
get a load of
To experience someone or something, especially by looking or listening

Get a load of the eyesome femininity at the International Casino, as the Times put it.

get a move on
To hurry up, to get moving

I need to get a move on if I'm going to arrive before 3.

get a rise
To elicit a reaction of annoyance for sadistic pleasure
get a rise from
Alternative form of get a rise out of
get a rise out of
To obtain a reaction from someone, especially one of annoyance

Ahmadinejad is no simpleton. . . . His Holocaust denial is a flagrant ploy—the easiest way to get a rise out of the Jewish community.

get a room
A jocular or sarcastic expression commanding a couple to stop displaying affection in public, and to rent a hotel or motel room to continue amorous activities in private
get a word in edgeways
Alternative form of get a word in edgewise
get a word in edgewise
To break into or participate in a conversation

Everyone was talking at once. I couldn't get a word in edgewise.

get a wriggle on
to get a move on

While accepting he needs to get a wriggle on, Australia's annual great hope remains defiant and insists he can overcome a nightmare draw and once again challenge for the Norman Brookes Challenge Cup.

get about
To be seen in a variety of different places

That's the third party Brenda's been to this week. She certainly gets about.

get about
To become widely known (also get out)

If this story gets about then I'm finished.

get about
To be mobile, physically active

The first walk I took when I grew stronger and was able to get about was up to Aunt Jane's, notwithstanding she had never so much as been to ask after me all these days.

get across
To cross; to move from one side (of something) to the other, literally or figuratively

Bridge the digital divide. Let the poor get across.

get across
To make an idea evident; to successfully explain a thought or feeling

Better organized writing helps to get the point across.

get after
To attempt to convince another to move into action

Parents get after their children to do homework for the best.

get after
To move into action in attempt to catch or defeat another

Do you think the girl's going to ask you out? Get after her!.

get after
To move into action in pursuit of something

If you want to win, you've got to get after it.

get along
to be together or coexist well, without arguments or trouble

She never did get along with her brother.

get along
To survive; to do well enough

She didn’t have a lot of money, but she had enough to get along.

get around
To transport oneself from place to place

Granny uses a wheelchair to get around.

get around
To avoid or bypass an obstacle

Tax consultants look for ways to get around the law.

get around
To come around something

Cross at the rocks when you get around the bend.

get around
To move to the other side of an obstruction

There's no trail going through. We can't get around to the lake.

get around
To circumvent the obligation and performance of a chore

My brother always gets around cleaning his room himself.

get around to
To eventually begin or return to some procrastinated task

The busy orator and mother of two couldn't get around to her unfinished speech.

get at
To attack verbally or physically; to annoy, bother

My cat was badly injured after the neighbour's dog got at her.

get at
To persuade by intimidation, to tamper with

That was a ridiculous verdict. I think the jury was got at.

get at
To manage to gain access to

I have a lot of money in my trust fund. I just can't get at it.

get at
To understand or ascertain by investigation

We need to get at the root cause of all this.

get at
To mean, signify

I don't understand. What are you getting at?.

get away
(with from when used with an object) To avoid capture; to escape (from)

I almost caught the critter, but it got away from me.

get away
Expressing disbelief

You bought that for twenty pounds? Get away!.

get away
To move away (from)

Get away from me!.

get away
To slip from one's control

I can't cope any more. Things are getting away from me.

get away
(with to when used with an object) To take a break from one's present circumstances; to journey (to), especially on holiday

Next weekend we're hoping to get away to the seaside.

get away
To start moving; to depart

The train got away exactly on time.

get away
Sarcastically express disbelief, often to indicate that another's statement was obvious

Get away.

get away with
To do something which is prohibited, forbidden or generally not allowed, and not be punished for the action

Our teacher’s so strict, he'd never let us get away with anything in class.

get away with
To avoid doing something, or to avoid the consequences of not doing something

He thought he could get away with not doing any work..

get away with murder
To do something bad or illegal and not be punished

2005:He said I found out about everything he did and said, 'I can't get away with nothing, and Jim can get away with murder.' I don't think that I let any of my kids get away with murder, and I don't think any one of them ever did much serious mischief. — (Can we this quote?) James M. Hill, Sr., I Have Been Blessed!: Hard Work and Happiness, Aforesight Press, ISBN 0977485994, page 205:.

get back
to retrieve, to have an item returned

I lent her my guitar over the Christmas holidays, and will get it back when the term starts.

get back
Return to where one came from

When I get back from holiday, I expect the house to be tidy.

get back at
To retaliate; to take revenge

She put toothpaste in his shoes to get back at him for the frog he left in her refrigerator.

get back to
To return contact with (someone)

I'll get back to you when I have an answer.

get back to
Return to (an activity)

I'll get back to work as soon as I've finished this game.

get behind
To fail to keep to a schedule; to fall behind

Hurry up with packing those cases. We're getting behind.

get behind
To give one's support to (a person, project etc.)

We all need to get behind our leader.

get behind
To move to a position behind (something)

I got behind the wheel of my new car.

get bent
Used to dismiss a person or what they are saying, and end the conversation
get bent out of shape
To take offense; to become angry, agitated or upset

They stopped inviting him to the gatherings, and he really got bent out of shape about it.

get better
To improve
get better
To recover from an illness
get busy
Have sex

The couple was getting busy in the front room when the doorbell rang.

get busy
Start working, usually in opposition to idleness

Stop playing computer games, and get busy with your homework.

get by
To subsist; to succeed, survive, or manage, at least at a minimal level

Do you think they can get by on only one salary?.

get by the balls
To have complete control over someone, especially of a woman abusing a man's infatuation with her

John Wayne).

get carried away
To become excessively involved, to take something too far

It was nice of him to write a poem for his new girlfriend, but shooting a full-length film is getting carried away.

get changed
To change one's clothing (usually for a specific purpose)
get cold feet
to become nervous or anxious and reconsider a decision about an upcoming event

The groom got cold feet before his wedding.

get cracking
To get started; to get busy

If I'm going to finish my homework by Thursday, I had better get cracking.

get cross
To become angry

When they find them making a mistake, sometimes they get cross with them, and sometimes they encourage them more gently.

get down
To duck or take cover, usually to avoid harm. Commonly used as a caution or warning in the imperative

With bullets flying, all I could do was get down and pray.

get down
To dance with abandon
get down
To leave the table

Mummy, can I get down?.

get down to brass tacks
Deal with the important details
get down to business
to become involved with something work-related
get down with
To become good friends with somebody, or group of people

It was pretty easy for me to get down with the crew.

get down with
To join in an activity with somebody, or group of people

It's not easy to get down with a group in which every instrument except the drums is doing it's own thing.

get down with the kids
To attempt to ingratiate oneself with people younger than oneself by adopting or imitating their language, mannerisms, clothing, etc, often to the derision of the people imitated
get dressed
to beclothe oneself, to put on clothes
get drunk
To make drunk

We got him drunk by spiking the punch.

get drunk
To intoxicate oneself with alcohol

I'm going out tonight to get drunk.

get even
To get revenge
get freaky
To have sex

I saw the couple getting freaky in a video on the Internet.

get fresh
To flirt
get fucked
A curse meaning "go to hell"

How dare you do that to Elizabeth? Get fucked!.

get fucked
Go away, get lost

Get fucked-- I don't need your help.

get fucked
A term used to express contempt

Get fucked-- I'm disgusted with the way you acted today.

get going
To begin or commence

We'd better get this project going. If we don't get going on it soon, we won't finish in time.

get going
To leave, or depart

It is quite late, I'd best get going before sunset.

get high
To intoxicate oneself with drugs or other substances

I was going to make love to you, but I got high. - Afroman - Because I Got High.

get hitched
To get married, to wed

They're gonna get hitched next Saturday.

get in
To enter a place; to gain access

They hacked his password and finally got in.

get in
To secure membership at a selective school

All of our students who applied to university got in.

get in
To be elected to some office

Do the early results say our candidate will get in?.

get in
To get into or inside something, literally or figuratively

You'd better get in gear. We've got work to do!.

get in
An exclamation of joy

You gained full marks in the exam. Get in!.

get in someone's hair
To annoy someone
get in someone's hair
To hinder someone or interfere with their actions
get in the way
to obstruct, hinder, or interfere
get in with
To become involved or associated with (especially a group of people)

I'm very worried about her – she's got in with the wrong crowd.

get inside someone's pants
To have sex with (someone), especially for the first time
get into
To reach into an object

The small child got into everything.

get into
To become involved in a discussion or issue

He got into politics.

get into
To move into an object, such that one ends up inside it

She got into the car.

get into
To enter an unfavourable state

How did we get into such a mess?.

get into one's stride
To become familiar with something recently learnt
get into someone's pants
To have sex with

My groupie has been trying to get into my pants for ages. Maybe one day I’ll give in to her demands.

get into trouble
To perform an action which is illegal, prohibited, forbidden or proscribed and to become subject to punishment for such action
get into trouble
to become pregnant
get it
To possess a preferred outlook on a given issue or issues

Her principal really just doesn't get it; that new policy won't prevent any violence.

get it
To realize or understand why a joke is funny

I thought it was hilarious, but she didn't get it.

get it
To understand, comprehend, or grasp

If they aren't getting it, explain it a different way.

get it
To get what's coming to one: to feel someone's wrath; to receive punishment; to receive a retaliation; to receive a beating

After the way she spoke to him, she's really going to get it this time.

get it on
To have sex

I can see the sparks between us, let's get it on, baby!.

get it on
To invite an opponent to a fight, or to agree to a fight.''

You want a piece of me? OK, let's get it on!.

get it on
To hurry up; to get a move on

I need to get it on, there's not much time left.

get it over with
To do or finish, especially said of something unpleasant.''

He didn’t want to go to the doctor for his shots, but he decided it would be better just to get it over with.

get it up
to achieve a penile erection

I love my boyfriend, but am left unsatisfied because he can't get it up.

get jiggy
To have sexual intercourse

He told that girl he wants to get jiggy with her.

get knotted
A mildly offensive expression of refusal

You want me to go to the party with you? Get knotted!.

get laid
To have sex

Dave hasn't even touched a woman in three months. We have to get him laid.

get life
Receive a life sentence
get lost
To lose one's way

I got lost in his reasoning.

get lost
To be absent, to seem to be absent

The violins 'get lost with the rest of the music.

get lost
Used to tell somebody to go away or leave one alone
get lucky
To encounter luck
get lucky
To have a desired sexual opportunity fulfilled

He got lucky in the past week with two different women.

get married
to become married, to espouse
get moving
To start hurrying to undertake a task

We should get moving with the props if we want this play ready on time.

get off
To incur (mild) consequences

The vandal got off easy, with only a fine.

get off
To stop using a piece of equipment

Can you get off the phone, please? I need to use it urgently.

get off
To become sexually aroused, to take pleasure in

It takes more than a picture in a girlie magazine for me to get off''.

get off
To disembark from mass transportation, such as a bus or train

You get off the train at the third stop.

get off
To have sex

You are not allowed to get off in my bedroom.

get off
To move (something) from being on top of (something else) to not being on top of it

Could you get the book off the top shelf for me?.

get off
To stop (doing something), to desist from (doing something)

Get off, she said skeptically.

get off
To fall asleep

If I wake up during the night, I cannot get off again.

get off
To disembark

When we reach the next stop, we'll get off.

get off
To stop touching or interfering with something or someone

Don't tickle me - get off!.

get off
To move from being on top of (something) to not being on top of it

Get off your rear and help me.

get off
To complete a shift or a day's work

If I can get off early tomorrow, I'll give you a ride home.

get off
() To observe a boundary in some (usually disapproved of) behaviour

Where do you get off talking to me like that?.

get off lightly
end up with a mild punishment

My cousin got off lightly with a spanking after he broke the boy’s leg.

get off of one's cloud
to detain from pestering a person

Hey! You! Get off of my cloud!.

get off on
To be excited or aroused by; to derive pleasure from

I don't get off on champagne.

get off on the wrong foot
Alternative form of start off on the wrong foot
get off one's chest
to relieve oneself by talking to someone
get off one's high horse
To stop acting in an imperious, overbearing or bossy manner
get off someone's back
To cease pestering or criticizing someone, i.e. to leave them alone
get off the ground
To make (something) succeed

He couldn't get George's career off the ground.

get off the ground
To succeed or begin to succeed

His big plans to get rich never quite seemed to get off the ground.

Türkçe - İngilizce

get teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

Got
{i} Goth

Gothic novels reappeared at the end of the century. - Gotik romanlar yüzyılın sonunda yeniden ortaya çıktı.

She was well known for her gothic appearance. - O, gotik görünümüyle iyi tanındı.

get