to become nervous or anxious and reconsider a decision about an upcoming event

listen to the pronunciation of to become nervous or anxious and reconsider a decision about an upcoming event
İngilizce - Türkçe

to become nervous or anxious and reconsider a decision about an upcoming event teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

get cold feet
Tereddüde düşmek, kararsızlığa kapılmak, şüpheler duymaya başlamak
get cold feet
Loading... Diodes
get cold feet
(deyim) gözü yememek
get cold feet
çekinmek
get cold feet
(Argo) götü yememek
get cold feet
korkmak
İngilizce - İngilizce
get cold feet

The groom got cold feet before his wedding.

to become nervous or anxious and reconsider a decision about an upcoming event

  Heceleme

  to be·come nerv·ous or anx·ious and re·con·sid·er a de·ci·sion a·bout an upcoming e·vent

  Türkçe nasıl söylenir

  tı bîkʌm nırvıs ır ängkşıs ınd rikınsîdır ı dîsîjın ıbaut ın ʌpkʌmîng ivent

  Telaffuz

  /tə bəˈkəm ˈnərvəs ər ˈaɴɢksʜəs ənd ˌrēkənˈsədər ə dəˈsəᴢʜən əˈbout ən ˈəpˌkəməɴɢ ēˈvent/ /tə bɪˈkʌm ˈnɜrvəs ɜr ˈæŋkʃəs ənd ˌriːkənˈsɪdɜr ə dɪˈsɪʒən əˈbaʊt ən ˈʌpˌkʌmɪŋ iːˈvɛnt/