have

listen to the pronunciation of have
İngilizce - Türkçe
{f} sahip olmak

Eğer yurt dışına gidiyorsanız, bir pasaporta sahip olmak gereklidir. - If you are going abroad, it's necessary to have a passport.

Bir araba sürmek için bir ehliyete sahip olmak gereklidir. - It is necessary to have a license to drive a car.

{f} göz yummak
{f} yapmak

Ben bu küçük odayla ilgili en iyisini yapmak zorundayım. - I have to make the best of that small room.

Zaman zaman daha akademik biriyle detaylı bir konuşma yapmak istiyorum. - I like to have a deep conversation with a more academic person from time to time.

{f} (had, hav.ing) kuraldışı çekimleri: şimdiki zaman I, you, we, they have; he, she it has; geçmiş zaman had
it has geçmi zaman had malik olmak
içmek

Bir fincan kahve daha içmek istiyorum. - I'd like to have another cup of coffee.

Bir yerde içki içmek için dışarı çıkmak ister misiniz? - Would you like to go out to have a drink somewhere?

{f} almak

Saatimi kaybettim, bu yüzden bir tane almak zorundayım. - I lost my watch, so I have to buy one.

Bankada paçayı yırtmak ve A52 yi almak zorundasın. - You'll have to get off at the bank and take the A52.

yemek

O günlerce yemek yememiş olabilir. - He might not have eaten for days.

Onu yemek zorunda değilsiniz. - You don't have to eat it.

geçirmek

Çinli firmalar, dünya pazarını ele geçirmek için bir arayış başlattı. - Chinese firms have embarked on a quest to conquer the world market.

Yarına kadar görevi gözden geçirmek zorundayım. - I have to go through the task by tomorrow.

elinde bulunmak
kuraldışı çekimleri
he
she it has
anlamak

Bu tür müzik, daha yaşlı insanların anlamakta zorluk çektiği bir şeydir. - This kind of music is something that older people have difficulty understanding.

Bunun nasıl yapıldığını anlamak zorundayız. - We have to figure out how to do this.

-si olmak
buyurmak
bilmek

Ben sadece bilmek zorundayım. - I simply have to know.

Tom yardım etmek için zamanın olup olmadığını bilmek istiyor. - Tom wants to know if you have any time to help.

haiz olmak
eline ulaşmak
doğurmak
izin vermek

Gitmene izin vermek zorundayım. - I have to let you go.

İçeri girmeme izin vermek zorundasın. - You have to let me in.

{f} elde etmek

Tom'un o hakkı elde etmek için sadece bir şansı olacak. - Tom will have only one chance to get that right.

Yaptığını sandığım başarı türünü elde etmek istiyorsan, öyleyse daha çok çalışmak zorunda kalacaksın. - If you want to achieve the kind of success that I think you do, then you'll have to study harder.

fi
yaptırmak

Bunu yaptırmak için ödeme yaptım. - I paid to have this done.

Bugün bunu gerçekten yaptırmak zorundayım. - I really have to get this done today.

karşılaşmak

Keşke seninle tekrar karşılaşmak zorunda olmasam. - I wish I wouldn't have to meet you again.

(have got)
(yardımcı fiil)
(rüya) görmek
sahip ol

Yüksek yerlerde arkadaşlara sahip olmak güzel olmalı. - It must be nice to have friends in high places.

Eğer yurt dışına gidiyorsanız, bir pasaporta sahip olmak gereklidir. - If you are going abroad, it's necessary to have a passport.

çağırmak

Polis çağırmak zorunda kalacağım. - I'm going to have to call the police.

Eğer o böyle içmeye devam ederse eve bir taksi çağırmak zorunda kalacak. - If he keeps drinking like that, he'll have to take a taxi home.

davet etmek

Faturayı ödemek zorunda kaldım! Bir dahaki sefere, onlar beni davet etmek zorunda kalacaklar. - I had to pay the bill! The next time, I'll have them invite me.

Pul koleksiyonum yok ama onu davet etmek için bir mazeret olarak kullanabildiğim Japon kartpostal koleksiyonum var. - I don't have a stamp collection, but I have a Japanese postcard collection that I could use as an excuse to invite him.

kural dışı çekimleri
{f} olmak

Eğer yurt dışına gidiyorsanız, bir pasaporta sahip olmak gereklidir. - If you are going abroad, it's necessary to have a passport.

Windows ile eklentilere sahip olmak zorundasın,yoksa o dosyalarını okumaz. - With Windows, you have to have extensions or it won't read your files.

{f} dolandırmak
{f} aldatmak

Ben her zaman sana karşı dürüst oldum. Neden beni aldatmak istiyorsun? - I have always been honest with you. Why do you want to deceive me?

{i} hile

Ben hile yapma niyetim yok. Konu ne? - I have no intention of cheating. What's the point?

Son zamanlarda bir çok hileli iğrenç olaylar vardı. - Recently there have been a lot of nasty incidents with fraud.

{f} kabul etmek

Böyle uygunsuz bir öneriyi kabul etmek zorunda değildin. - You didn't have to accept such an unfair proposal.

Tom'un işini yapması için birini kabul etmek zorunda kalacağız. - We will have to take on someone to do Tom's work.

{f} etmek

Biz altıda orada olacaksak, şimdi hareket etmek zorundayız. - If we are to be there at six, we will have to start now.

Korkarım ki paydos etmek zorunda kalacağım. - I'm afraid I'll have to call it a day.

{i} varlıklı kimse
{f} sahip olmak; -si olmak. 2
{f} bulunmak

Adil payına katkıda bulunmak zorundasın. - You have to contribute your fair share.

Bayanlar ve Baylar, şu anda Tokyo Uluslararası Havaalanı'na inmiş bulunmaktayız. - Ladies and Gentlemen, we have now landed at Tokyo International Airport.

{i} kumpas
{i} üçkâğıt
{f} zorunda olmak

Sana ateş etmek zorunda olmak istemiyorum. - I don't want to have to shoot you.

Tom'un o şarkıyı tekrar söylemesini dinlemek zorunda olmak istemiyorum. - I don't want to have to listen to Tom sing that song again.

saymak

Bütün oy pusulalarını saymak zorundayız. - We have to count all of the ballots.

Zaten verdiğin her şeyi saymak iyi değil. - It's not good to count all the things that you have already given.

tutmak

Üç yıldır bir günlük tutmaktayım. - I have kept a diary for three years.

Kendini tutmak zorundasın. - You have to hold back.

sahipler
zorunda

Yarın on saat çalışmak zorunda kalacağım. - I'll have to study ten hours tomorrow.

Çocuklar yerde uyumak zorunda kalacaklar gibi. - It seems that the children will have to sleep on the floor.

have sex
sevişmek

Onunla sevişmek istiyorum. - I want to have sex with her.

have fun
Eğlenmek

Eğlenmek istiyor musun? - Do you want to have fun?

İnsanlarla görüşmek ve eğlenmek istiyorum. - I want to meet people and have fun.

have mercy
acımak
have a break
ara vermek
have a nap
kestirmek
have got
sahibi ol
have got
sahibi olmak
have got to
mecbur olmak
have a barbecue
Barbekü yapmak
have a trick up one's sleeve
(Ev ile ilgili) Gizli bir planı bulunmak
have an ear for something
(Dil, müzik vs.) Bir şeyi yapmaya yeteneği olmak
have eyes bigger than stomach
Aç gözlü olmak
have some shut-eye
Kestirmek, biraz uyumak
have the ace in one's hand
(Ev ile ilgili) Elinde kozu olmak
have sex
seks yap

Biz birbirimizi seviyoruz ancak artık seks yapmıyoruz. - We love each other, but we don't have sex anymore.

Kadınlar da seks yapmak ister. - Women want to have sex too.

Have it your way
Nasıl istersen öyle yap!
have a baby
doğurmak
have a bee in one's bonnet
takıntısı olmak
have a bee in one's bonnet
kafaya takmak
have a go
(deyim) have a go (at sth.) (kd) bir denemek
have a high opinion of
önemsemek
have a high opinion of
değer vermek
have a nice day
İyi günler
have a nice weekend
iyi hafta sonları
have a nice working day
iyi çalışmalar
have a nice working day
hayırlı işler
have a seat
otur
have a walk
yürümek
have an ache
sancılanmak
have control over
egemen olmak
have control over
etkisi olmak
have fun
eğlen

Tom eğlenmeyi seviyor. - Tom likes to have fun.

Eğlenin ama kaybolmayın. - Have fun, but don't get lost.

have got
sahip olmak
have in mind
akılda tutmak
have lunch
öğle yemeği ye

Biz sık sık birlikte öğle yemeği yeriz. - We often have lunch together.

Bugün öğle yemeği yemedim. - I didn't have lunch today.

have lunch
(Fiili Deyim ) öğle yemeği yemek

Babam öğle yemeği yemek için okumayı bıraktı. - My father stopped reading to have lunch.

Öğle yemeği yemek için iyi bir yer biliyor musunuz? - Do you know a good place to have lunch?

have money to burn
{k} (deyim) para babası olmak,denizde kum onda para
have one's hackles up
kızmak
have sex
seks yapmak, sevişmek
have the drop on
geride bırakmak
have time
zamanı olmak
have time
vakti olmak
have to
zorunda olmak

Sizin için endişelenmek zorunda olmak istemiyorum. - I don't want to have to worry about you.

Kimseyi incitmek zorunda olmak istemiyorum. - I don't want to have to hurt anyone.

have to
zorunda kalmak

Seni incitmek zorunda kalmak istemiyorum ama yoluma çıkarsan başka seçeneğim kalmayacak. - I don't want to have to hurt you, but if you get in my way, I'll have no choice.

Tom seninle dövüşmek zorunda kalmak istemiyor. - Tom doesn't want to have to fight you.

have up
(deyim) have someone up for sth. [kd] mahkemeye cagirmak,suclamak. have sth. up one's sleeve (kd) gizli bir bilgisi olmak,gizli bir plan yapmak
have a bone to pick
paylaşacak kozu olmak
have a bone to pick
(Konuşma Dili) paylaşılacak kozu olmak
have a bone to pick
halledilecek davası olmak
have a bone to pick with
(deyim) paylaşacak kozu olmak
have a clue
bir fikri olmak

do you have clue about this? - bu konuda bir fikrin/bilgin var mı?.

have a clue
bilgisi olmak

do you have a clue about this? - bu konuda bir fikrin/bilgin var mı?.

have a finger in every pie
(deyim) her tarakta bezi olmak
have a fit
(deyim) sinirden kudurmak
have a fit
çok sevinmek
have a fit
(deyim) öfkeden kudurmak
have a fit
küplere binmek
have a fit
çılgına dönmek
have a fit
(deyim) tepesi atmak
have a fit
zıvanadan çıkmak
have a fit
(deyim) öfkelenmek
have a fit
(deyim) çok kızmak
have a fit
fenalık geçirmek
have a good trip!
hayırlı yolculuklar
have a good trip!
yolunuz açık olsun!
have a mind to
niyetinde olmak
have a nice day
iyi çalışmalar
have a right to
hak kazanmak
have a right to
(Konuşma Dili) hakkı olmak
have a ring to it
(Ev ile ilgili) Kulağa ilginç gelmek, kulağa cazip gelmek
have a tinkle
çiş yapmak
have a voice
söz sahibi olmak
have an accident
kaza yapmak
have an axe to grind
şikayeti olmak
have an axe to grind
şikayetçi olmak
have an interview
mülakat yapmak
have an interview
görüşmek
have been around
görmüş geçirmiş olmak
have been around
(Konuşma Dili) görmüş geçirmiş
have eyes bigger than stomach
(Ev ile ilgili) Gözü aç olmak
have got a head
başı ağrımak
have half a mind to
-esi gelmek
have in hand
(deyim) sorumluluğunu yüklenmek
have in hand
(deyim) üzerine almak
have influence
hatırı sayılmak
have on one's mind
(deyim) endişelenmek
have one's back to the wall
(deyim) köşeye sıkışmak
have one's heart in
(deyim) dört elle sarılmak
have other fish to fry
(deyim) daha önemli bir işi olmak
have resort to
başvurmak
have something to do with
ilişkisi olmak
have something to do with
alakası olmak
have the edge on
avantajlı olmak
have the goodness to
nezaketen
have the time of one's life
eğlenceli vakit geçirmek
have the time of one's life
(deyim) hayatını yaşamak
have to
-meli
have to
-mek zorunda olmak
have to
mecburiyetinde kalmak
have to
gerekmek

Karşılıklı adımlar atmak gerekmektedir. - Mutual steps have to be taken.

have to
-malı
have to do with
ile ilgisi olmak
have to do with
ile bir ilgisi olmak
have you got a pencil
kalemin var mı
have you got the time?
saatiniz var mı?
have a bad time
çok sıkıntı çekmek
have a bash at
bir denemek
have a bathroom
banyo yapmak
have a chip on one's shoulder
öfkesi burnunun ucunda olmak
have a crush on
abayı yakmak
have a death adder in one's pocket
günahını vermemek
have a good mind to do sth
yapmayı aklına koymak
have a good time
iyi vakit geçirmek
have a good time
eğlenmek

O eğlenmek için şehre gitti. - He went to the city to have a good time.

Tom'un eğlenmek için paraya ihtiyacı yok. - Tom doesn't need money to have a good time.

have a hand in
bir işle ilgisi olmak
have a high temperature
ateşi olmak
have a holiday
izine çıkmak
have a liking for
-den hoşlanmak
have a look at
bakmak
have a look at
-e bir göz atmak
have a meal
yemek yemek
have a mind to
niyeti olmak
have a roving eye
çapkın olmak
have a rubdown
masaj yaptırmak
have a run of luck
şansı yaver gitmek
have a seat
buyrun oturun
have a shower
duş almak
have a smack at
bir denemek
have a soft spot for
düşkün olmak
have a sore throat
anjin olmak
have a stab at
denemek
have a temperature
ateşi olmak
have a thick head
kalın kafalı olmak
have a voice in sth
bir şeyde söz sahibi olmak
have an abortion
düşük yapmak
have an excuse
mazereti olmak
have as a guest
misafir olarak kabul et
have as a meaning
anlam olarak al
have been around
çok deneyimli olmak
have benefit from
kar et
have designs on
ele geçirmek için planlar yapmak
have done with
son vermek
have for sale
satmak için al
have got
-e sahip olmak
have got to
zorunda olmak
have green fingers
bahçe işlerinden anlamak
have heart to
kıyama
have in mind
hatırında tutmak
have intercourse
ilişki içinde bulun
have it away with
ile düşüp kalkmak
have it in for
zıt gitmek
have it out with
tartışmak
have no bearings on
ile ilgisi olmamak
have no regrets
bir pişmanlık duymamak
have no use for
nefret etmek
have nothing between one's ears
ağzı açık ayran budalası olmamak
have nothing to do with
ile ilgisi olmamak
have on
işletmek
have on
giy

Giydiğin güzel bir elbisedir. - That's a pretty dress you have on.

Tom ayakkabılarını giymemişti. - Tom didn't have on his shoes.

have one's cake and eat it
bir şeyin kaymağını yemek
have one's hands full
zor başa çıkmak
have one's hands tied
eli kolu bağlı olmak
have one's head in the clouds
aklı bir karış havada olmak
have one's heart in one's mouth
yüreği ağzına gelmek
have one's heart set against sth
bir şeye karşı durmak
have one's knife in sb
diş bilemek
have one's own back
intikamını almak
have one's way
başına buyruk olmak
have one's wits about one
dikkatli ve mantıklı olmak
have owing
alacağı olmak
have pity on
acımak
have recourse to
sığınmak
have recourse to
yardım dilemek
İngilizce - İngilizce
To engage in sexual intercourse with

He's always bragging about how many women he's had.

To cause to be

The lecture's ending had the entire audience in tears.

To cause to, by a command or request

They had me feed their dog while they were out of town.

To defeat in a fight; take

I could have him!.

To partake of a particular substance (especially a food or drink) or action

I'm going to have some pizza and some Pepsi right now.

To be affected by an occurrence. (Used in supplying a topic that is not a verb argument.)

I've had three people today tell me my hair looks nice.

To be related in some way to (with the object identifying the relationship)

The dog down the street has a lax owner.

To trick, to deceive

Yeah! You had me alright! Between your threatening stance and your armed-to-the-teeth men, I never would've thought that was just a joke.

To depict as being

Their stories differed; he said he'd been at work when the incident occurred, but her statement had him at home that entire evening.

To feel or be (especially painfully) aware of

Dan certainly has arms today, probably from scraping paint off four columns the day before.

To give birth to

My wife is having the baby right now!.

Used in forming the perfect aspect and the past perfect aspect

I had already eaten.

must

Note: there's a separate entry for have to.

The burglar must have entered the mansion from the roof. - The cat burglar must have entered the mansion from the roof.

I must've made a mistake. - I must have made a mistake.

To be able to speak a language

I have no German.

To be afflicted with, to suffer from, to experience something negative

We had a hard year last year, with the locust swarms and all that.

To possess, own, hold

Look what I have here — a frog I found on the street!.

Used as interrogative auxiliary verb with a following pronoun to form tag questions. (For further discussion, see "Usage notes" below)

UK usage He has some money, hasn't he?.

Allow

You're a very naughty boy. If I've told you once, I've told you a thousand times. I won't have you chasing the geese!.

{v} to possess, enjoy, get, procure, contain
Used with a following pronoun to form tag questions after statements that use "have" to form the perfect tense or (in UK usage) that use "have" in the present tense
To hold, regard, or esteem
undergo; "The stocks had a fast run-up"
cause to move; cause to be in a certain position or condition; "He got his squad on the ball"; "This let me in for a big surprise"; "He got a girl into trouble"
To accept possession of; to take or accept
a person who possesses great material wealth
be confronted with; "What do we have here?"; "Now we have a fine mess"
To be under necessity or obligation; to be compelled; followed by an infinitive
have a personal or business relationship with someone; "have a postdoc"; "have an assistant"; "have a lover"
to aim at one or at a thing; to attack; to have with a companion
{i} one who has, one who belongs to a wealthy class
have as a feature; "This restaurant features the most famous chefs in France"
{f} possess; contain; receive, get; take; need; cause to occur; give birth to, bear; be required to, must; endure
achieve a point or goal; "Nicklaus had a 70"; "The Brazilian team got 4 goals"; "She made 29 points that day"
undergo (as of injuries and illnesses); "She suffered a fracture in the accident"; "He had an insulin shock after eating three candy bars"; "She got a bruise on her leg"; "He got his arm broken in the scuffle"
cause to do; cause to act in a specified manner; "The ads induced me to buy a VCR"; "My children finally got me to buy a computer"; "My wife made me buy a new sofa"
To bear, as young; as, she has just had a child
have left; "I have two years left"; "I don't have any money left"; "They have two more years before they retire"
have sex with; archaic use; "He had taken this woman when she was most vulnerable"
receive willingly something given or offered; "The only girl who would have him was the miller's daughter"; "I won't have this dog in my house!"; "Please accept my present"
suffer from; be ill with; "She has arthritis"
To hold in possession or control; to own; as, he has a farm
To cause or procure to be; to effect; to exact; to desire; to require
To get possession of; to obtain; to get
To understand

If Tom had been speaking French, I would've been able to understand him. - If Tom had been speaking French, I would have been able to understand him.

get something; come into possession of; "receive payment"; "receive a gift"; "receive letters from the front"
Used as interrogative auxiliary verb with a following pronoun to form tag questions. (For further discussion, see "Usage notes" below)"
organize or be responsible for; "hold a reception"; "have, throw, or make a party"; "give a course"
have or possess, either in a concrete or an abstract sense; "She has $1,000 in the bank"; "He has got two beautiful daughters"; "She holds a Master's degree from Harvard"
of mental or physical states or experiences; "get an idea"; "experience vertigo"; "get nauseous"; "undergo a strange sensation"; "The chemical undergoes a sudden change"; "The fluid undergoes shear"; "receive injuries"; "have a feeling"
To cause or force to go; to take
suffer from; be ill with; "She has arthritis" undergo; "The stocks had a fast run-up" have or possess, either in a concrete or an abstract sense; "She has $1,000 in the bank"; "He has got two beautiful daughters"; "She holds a Master's degree from Harvard" have left; "I have two years left"; "I don't have any money left"; "They have two more years before they retire" achieve a point or goal; "Nicklaus had a 70"; "The Brazilian team got 4 goals"; "She made 29 points that day" have a personal or business relationship with someone; "have a postdoc"; "have an assistant"; "have a lover" have as a feature; "This restaurant features the most famous chefs in France" be confronted with; "What do we have here?"; "Now we have a fine mess
serve oneself to, or consume regularly; "Have another bowl of chicken soup!"; "I don't take sugar in my coffee"
have ownership or possession of; "He owns three houses in Florida"; "How many cars does she have?"
To take or hold (one's self); to proceed promptly; used reflexively, often with ellipsis of the pronoun; as, to have after one; to have at one or at a thing, i
To put in an awkward position; to have the advantage of; as, that is where he had him
To possess, as something which appertains to, is connected with, or affects, one
be confronted with; "What do we have here?"; "Now we have a fine mess
give birth (to a newborn); "My wife had twins yesterday!"
hab
ave
have a ball
To enjoy thoroughly; to have lots of fun or excitement

And everybody havin' a ball (Hah, ho, Yippie Yi Yo)''.

have a bath
To wash oneself in a bath; to bath
have a bone in one's leg
Used as a fatuous excuse to avoid doing something

No, I can't. I've got a bone in my leg..

have a bone to pick
To have a complaint or grievance with somebody

I have a bone to pick with the accountant who made that costly mistake.

have a break
To rest; to temporarily discontinue a specified activity
have a bun in the oven
To be pregnant; to be expecting a baby

Her parents were surprised to learn that she had a bun in the oven.

have a clue
To be knowledgeable about a topic or situation
have a couple
To drink enough alcohol to be slightly drunk

For even the puniest, wouldn’t know a muscle if it shook his hand at a party and said ‘Hello, I’m Mister Bicep,’ foul-mouthed, inconsiderate, insensitive, ‘isn’t a feeling what you do with your hands?’ oaf– once he's had a couple (and he is dreaming of coupling) – voila!.

have a cow
To get angry; have a fit

My mom had a cow when I came in late.

have a crack at
To attempt (something); to try to do (something)

Let me have a crack at it.

have a few
To drink enough alcohol to be slightly drunk

The phone at the lake house rings and rings, until my father's voice, very groggy — it's the way he sounds once he's had a few — is finally heard.

have a fit
To become suddenly enraged

She'll have a fit when she finds out a younger woman got the job she was hoping for.

have a fit
To experience an epileptic seizure

She needs to keep her sugar level low or she'll have a fit.

have a frog in one's throat
To feel the need to cough; to have a tickle in one's throat; to have a scratchy or uneven voice

I just woke up and I have a frog in my throat. Give me a minute.

have a go
To make an attempt; to try

I've never tried karate before, but I'm willing to have a go.

have a go
Shout at or tell off unnecessarily or excessively

My teacher had a go at me earlier, just for missing one sodding homework. I was fuming.

have a go
To attack or criticize

Yes, we had a go.

have a good time
To enjoy oneself
have a handle on
To be in control; to understand or grasp

To work efficiently, it's important to have a handle on the procedures involved.

have a head for
to be capable with, to be knowledgeable about

I can't come rock climbing because I don't have a head for heights.

have a heart
To be kind or sympathetic; to treat others kindly

Have a heart and be lenient with him; he's only a child.

have a laugh
To laugh
have a laugh
To joke; kid around
have a laugh
To enjoy oneself; have fun
have a look
To examine, to observe
have a look-see
Take a look

I’ve had a look-see at your work, and I think you’ve done a pretty good job of things.

have a memory like a sieve
Alternative form of have a mind like a sieve
have a mind like a sieve
To have a poor memory; to have difficulty remembering things

Oh, that's right. You said that yesterday, didn't you? I have a mind like a sieve.

have a mind of one's own
To form one's personal opinions and choose one's actions without being governed by the views or choices of others; to be independently minded; to think for oneself

Be a little audacious — disagree on at least one thing so they know you have a mind of your own.

have a nice day
Goodbye
have a pair
To be manly

Sound off like you got a pair! (drill sergeant in Full Metal Jacket).

have a quiet word
When you get a moment I'd like to have a quiet word
have a quiet word
To speak to someone in private
have a screw loose
To be insane or irrational

I think old Mr. Jacobs has a screw loose; he keeps trying to feed his cats bird seed.

have a seat
A polite directive to sit down

Thanks for coming in. Please, have a seat.

have a seat
To sit down; to take a seat
have a stab
To make an attempt, a try
have a wank
To masturbate
have a way with
To be skilled, adept, or graceful in something

She has a way with animals, and they seem instinctively to trust her.

have a whale of a time
To enjoy oneself greatly

We had a whale of a time at the party Saturday night.

have a word
To speak to someone in private, often with a negative implication

She knew she was in big trouble when the teacher asked to have a word with her after class.

have a word in someone's ear
To speak to someone in private
have a word in someone's ear
When you get a moment I'd like to have a word in your ear
have an ax to grind
Alternative spelling of have an axe to grind
have an axe to grind
To have a dispute, resentment, or grudge, sometimes with a disposition to act on that resentment covertly; to have a bias; to take issue with something

He said: This guy has an axe to grind because Colonel Tim embarrassed him in front of his troops..

have an eye for
To have good taste; to have the ability to discriminate or identify quality

He has an eye for fine porcelain dishes and figurines.

have another thing coming
Alternative form of have another think coming
have another think
To reflect on a frustrating or disappointing event; to reframe such an event
have another think coming
To be deluded, to be mistaken; to need to rethink something one has determined; to need to reconsider one's plans or expectations

If you think you're going to marry my daughter, you have another think coming.

have another thought coming
Alternative form of have another think coming
have ants in one's pants
To be sexually excited
have ants in one's pants
To be agitated and constantly fidgeting
have at
To attack; to engage in combat with

The Prince of Venosa was in their midst, shouting: Have at the traitor! Kill! Kill!.

have at you
an exclamation indicating that one is about to strike the person addressed, typically with a sword or other hand-held weapon. E.g., "Dark and sinister man, have at thee." Barrie JM (1904), Peter Pan
have bats in one's belfry
To be crazy or eccentric

You would certainly take the prize for bats in the belfry!--flying off on a wild-goose chase across a country where even the geese need a compass to keep to the course.

have been around
To be experienced in worldly matters; to be seasoned, not naive

Williams: She has been around. She has met world leaders.

have been around the block
Alternative form of have been around
have butterflies in one's stomach
To be nervous, uncertain, or anxious

He had butterflies in his stomach the morning of his wedding.

have egg on one's face
To suffer embarrassment or humiliation; to damage one's reputation

I hope the bishop of Hereford comes out of this with a great deal of egg on his face. - The Obverser, 01/04/2007, Bishop blocks gay youth worker's job,.

have eyes bigger than one's belly
To take more food on one's plate than one can eat; to be greedy

Your eyes are bigger than your belly.

have eyes bigger than one's stomach
To take more food on one's plate than one can eat; to be greedy

Your eyes are bigger than your stomach.

have eyes for
To be romantically interested in

The moon maybe high but I can't see a thing in the sky, 'Cause I only have eyes for you.

have eyes in the back of one's head
To be particularly, especially uncannily, observant; a perceived ability to see in all directions at once

It's so busy at our office you need eyes in the back of your head to work there!.

have fun
Used to wish somebody a good and enjoyable time when they're about to do something
have fun
To enjoy oneself
have got
To have, own or possess

She's got three children. One boy and two girls.

have got
To be obliged or obligated

I've got to do my homework.

have got someone's back
To be prepared and willing to support or defend (someone)
have had it up to here
to have become very frustrated or angry; to have reached the limit of one's patience or forbearance

I have had it up to here with your nonsense!.

have had one's Weet-Bix today
To exhibit plenty of vitality or strength or other superior performance
have had one's chips
To be dead or finished

He must have had his chips, she thought, and our children will be born fatherless.

have had one's day
Alternative form of have seen one's day
have in mind
To consider, to contemplate, to intend

I had in mind buying you a present when I went to the store.

have it
To be beyond repair

These socks have had it - there are holes in both toes.

have it
To understand or believe

Conventional wisdom has it that heat rises, but in fact heat diffuses: hot air rises.

have it
To have died

He didn't survive the operation - he's had it.

have it coming
To deserve or merit, as the consequences of one's actions

Although one might baulk at giving an 83-year-old a hard time, this particular 83-year-old has it coming.

have it going on
To be attractive or socially successful or have an aura of success
have it going on
To instigate, observe, or allow an event to continue
have it in for
To be very angry at; to have a grudge against; to have little tolerance for

My boss must really have it in for me; that was the third lecture this week!.

have it large
To engage intensely in pleasure-seeking activities

On the dance floor, people are having it large: hands in the air, whooping and yelling, boogieing in a sweaty drug fueled mass.

have it made
To have accomplished all there is to do; to have no further work or difficulty; to have achieved a lifestyle characterized by good fortune and comfort

It's a great idea, and if it catches on and sells well, we'll have it made.

have it off
to engage in sexual intercourse
have it your way
Do something the way you want to, but be prepared for the consequences

OK, have it your way, format the hard disk and see what happens.

have kittens
To become extremely upset
have mercy
To show mercy or compassion; to stop inflicting punishment or a barrage

The mean boss would have mercy on the marginally performing employee, except he was in a foul mood today and decided to say what he really thought of her.

have more chins than a Chinese phone book
To be exceedingly fat, especially under the chin (as in a "double chin")

My friend, Hank Zona, used to nod his head in someone's direction and whisper, That guy has more chins than a Chinese phone book..

have not
singular variant of have nots
have nots
The poor or underprivileged, contrasted to those who have possessions, power or wealth: the haves
have one's cake and eat it too
To seek to have two things which are mutually incompatible (such as eating a piece of cake and yet still possessing that piece for future use)

Do you seriously want to break up with her and still have sex with her? You can't have your cake and eat it too!.

have one's ducks in a row
To be organized; to have one's affairs in order; specifically, to have a multi-person effort coordinated towards the exact same goal

Wouldn't it be nice to have our ducks in a row and not have to search for the papers every time we needed them?.

have one's ears lowered
To get a haircut

When you need a haircut, you go to a barber, so here I am at Tommy's Bronxville's tonsorial prepared to get clipped. Or, as we said as kids, have my ears lowered.

have one's feet on the ground
To be a practical person. To be sensible

We think we can trust John with this new position as he has his feet on the ground.

have one's fingers in many pies
to be involved in many different things
have one's hand out
To be requesting benefits, especially if not entitled to them

Whenever there was an appropriations bill, he always had his hand out for his guys.

have one's hands full
To be busy or thoroughly preoccupied

He already has his hands full with two kids and a full-time job, yet he still makes time to volunteer.

have one's hands tied
to be powerless to act, to be thwarted

I'm sorry, there's nothing I can do. My hands are tied.

have one's head in the clouds
To have fantastic or impractical dreams; to think impractically

He has his head in the clouds when it comes to finances, with no idea how much that lifestyle will cost.

have one's head in the clouds
To daydream; to think about matters other than the present reality

He sat there with his head in the clouds all day, when he should have been minding the store.

have one's heart set on
to want or desire deeply, regardless of practicality or rationality

He should buy a truck for his job, but he has his heart set on a sports car.

have one's name on it
To be reserved for someone

That new bartender has got my name all over her, hands off!.

have one's number on it
Te be destined for someone

I'll catch that fish. It has my number on it.

have one's way
to obtain the circumstances one wishes for; to do what one wishes to do, or to have others do what one wishes them to do

He held out to me a bowl of steaming broth, that filled the room with a savour sweeter, ten thousand times, to me than every rose and lily of the world; yet would not let me drink it at a gulp, but made me sip it with a spoon like any baby. Thus while I drank, he told me where I was, namely, in an attic at the Why Not?, but would not say more then, bidding me get to sleep again, and I should know all afterwards. And so it was ten days or more before youth and health had their way, and I was strong again; and all that time Elzevir Block sat by my bed, and nursed me tenderly as a woman. So piece by piece I learned the story of how they found me.

have one's way
to make love with someone
have one's way with
To engage in sexual intercourse with
have one's wicked way
To have sexual intercourse
have one's wits about one
To remain calm, composed, or aware

It is important for emergency responders to have their wits about them at all times.

have one's work cut out for one
To face a large task or project

If he plans to translate all the idioms, he has his work cut out for him.

have other fish to fry
To have more important things to do

No, for certain. I have other fish to fry here..

have second thoughts
To change one's opinion, or be uneasy about a previous decision

At first it seemed a good idea, but now it's getting close I'm having second thoughts.

have seen better days
To be in poor condition, to be worn-out

Your sofa has certainly seen better days, isn't it time you got a new one?.

have seen one's day
To be at the point in a life cycle or career of no longer being useful or effective; to be worn-out

Written off by most observers as a champion who had seen his day, the Sampras who stalked the courts as world number one for six straight years in the 1990s rose from the ashes to add to his lustre with a record-setting 14th Grand Slam title.

have sex
To take part in a sexual act
have someone by the short hairs
To have someone in a difficult situation in which he or she is without alternatives and can be controlled

The Saudis know that as long as we consume 7 billion barrels per year (4 billion of them imported from abroad), they have us by the short hairs.

have someone's back
To be prepared and willing to support or defend (someone)
have someone's guts for garters
To reprimand severely

If you go out and play and get your clothes dirty, I'll have your guts for garters!.

have someone's hide
To punish or subdue someone

Why doesn't The St. Petersburg Times scrape together $30 million and purchase football's Tampa Bay Buccaneers? Then, when I tell John McKay how to coach, he'd listen or I'd have his hide.

have someone's number
To understand a person's character, capabilities, or situation

Llodra, a doubles specialist who is ranked 38 in singles, was charging to the net at every opportunity and played some brilliant shots but Murray seemed to have his number at that stage.

have something to eat
To eat anything
have the biscuit
To be of no further use; to be near death
have the blues
To be depressed, to have a low morale

I've had the blues ever since my sweetheart left.

have the floor
To have permission or time to speak, especially in a formal situation

The representative from New Hampshire has the floor.

have the hots for
to be attracted to somebody (sexually or romantically)

I think Donnie has the hots for Lisa.

have the run of
To have permission or freedom to move around throughout an area or to use something at will

The dog usually has the run of the house and yard, so he was perplexed when we tied him up in back during the party.

have the time
To know the current time, or be able to consult a device which does

Hey, do you have the time? I think I'm late for work.

have the time
To be available, to have nothing more important to do

I can't do it yet, I don't have the time.

have the time of one's life
To enjoy oneself immensely
have the time of one's life
To enjoy oneself more than ever before
have the wind up
To be frightened or disturbed
have the wolf by the ear
To be in a sticky situation – a dangerous situation from which one cannot disengage, but in which one cannot safely remain
have tickets on oneself
To be conceited

Our nickname for him was Tickets, because he had tickets on himself, Mr Thompson said. He was a good sportsman, but he also loved to tell us how good he was..

have to
Must; need to; to be required to. Indicates obligation

You have to wear a seat belt.

have to
Must (logical conclusion)

It has to be an electrical fault.

have to do with the price of fish
have to do with the price of tea in China
have truck with
to have dealings with; to truck with

I've had no truck with them for some time.

have up
To accuse, arrest, try for a criminal act

If Richard Dawkins had his way, a fair number of you and, as it happens, me, would be had up for child abuse. According to him, that's what religious indoctrination of children by their parents is.

have words
To argue, to have an argument

That sort don't have words, Ellen. They just sit and goggle..

have words
To speak sternly, angrily, or in an argumentative manner to

This man is highly irresponsible, a spokeswoman tells the Post. We definitely want to have words with him..

have-a-go hero
An ordinary member of the public who intervenes, often at personal risk, to stop a troublemaker, hooligan or ne'er-do-well in the act of committing a crime
have-not
singular variant of have nots
have-nots
Alternative spelling of have nots
have a lot on one's mind
(Ev ile ilgili) Have many things to worry about; to be preoccupied
have big shoes to fill
(Ev ile ilgili) Have to meet high expectations about something that came before
have got
have or possess, either in a concrete or an abstract sense; "She has $1,000 in the bank"; "He has got two beautiful daughters"; "She holds a Master's degree from Harvard"
have got
there is, there are, there exists
have had enough
exasperated, out of patience, sick and tired, fed up
have a bat
(Ev ile ilgili) Engage in the act of masturbation
have a ring to it
(Ev ile ilgili) (never in continuous tenses) If a word or idea has a ring to it, it sounds interesting or attractive
have a trick up one's sleeve
(Ev ile ilgili) Hide something from someone, have a fall-back plan
have one's cake and have it
(deyim) To wish to have one's cake and eat it too or simply have one's cake and eat it (sometimes eat one's cake and have it too) is to want more than one can handle or deserve, or to try to have two incompatible things. This is a popular English idiomatic proverb, or figure of speech
have one's cake and have it too
(deyim) To wish to have one's cake and eat it too or simply have one's cake and eat it (sometimes eat one's cake and have it too) is to want more than one can handle or deserve, or to try to have two incompatible things. This is a popular English idiomatic proverb, or figure of speech
better to have loved and lost than never to have loved at all
Love is worthwhile despite the pain involved in separation
better to have loved and lost than never to have loved at all
Having experience of love, even if it ended, is better than having no experience of love
hast
Second-person singular simple present form of have

Thou hast gone from me.

hath
Third-person singular simple present indicative form of have

Thirty days hath September.

haves
Third-person singular simple present indicative form of have
had
Had is sometimes used instead of `if' to begin a clause which refers to a situation that might have happened but did not. For example, the clause `had he been elected' means the same as `if he had been elected'. Had he succeeded, he would have acquired a monopoly Had I known what the problem was, we could have addressed it
had
If you say that you have had it, you mean that you are very tired of something or very annoyed about it, and do not want to continue doing it or it to continue happening. I've had it. Let's call it a day. Past tense and past participle of have. the past tense and past participle of have
had
If you have been had, someone has tricked you, for example by selling you something at too high a price. If your customer thinks he's been had, you have to make him happy
have a break
(deyim) Take a breather, take a break, stop over, stop off, have a slack
Türkçe - İngilizce
(Askeri) HAVE QUICK frequency modulation net
(Askeri) HAVE QUICK; headquarters
(Askeri) HAVE QUICK frequency modulation training net
working face, face, breast
mining
shaft
has
{s} peculiar
had
measure
had
limitation
had
(Ticaret) margin
had
(Ticaret) measures
had
bound
has
fief
has
peculiar to
has
privy
has
real

She's really touchy about her new braces. - O, yeni pantolon askısı hakkında gerçekten hassas.

Mary isn't really sick. She's faking it. - Mary gerçekten hasta değil. Numara yapıyor.

has
inherent in
has
proper to
had
limit
had
stint
has
appropriate
had
n. boundary, extremity, limit, limitation, measure, stint

hâd.

Had
(Tıp) sharp
had
{i} boundary
had
{i} extremity
had
verge
had
limit, boundary; degree, extent
had
limit, point, degree
had
(Matematik) , log. term
has
private
has
genuine, real, fine (person)
has
special

If your illness becomes worse, call in a specialist. - Hastalığın daha da kötüleşirse, bir uzman doktoru ara.

There are few specialists in the world who can treat this disease. - Dünyada bu hastalığı tedavi edebilen az sayıda uzman var.

has
(Nükleer Bilimler) intrisinc
has
belonging to; special to; peculiar to, unique to
has
Ottoman hist. a fief of over 100,000 akçe
has
pure, unadulterated, genuine, real; of the best quality, of the highest quality, quality
has
peculiar to, special, proper to; pure, unmixed, unadulterated
has
royal, belonging to the sultan
hâd
critical, acute
hâd
acute
hâd
sharp, pointed " keskin, sivri; acute" " iveğen, akut; critical
hâd
med. acute
hâd
sharp, pointed
uğurlar olsun! Have a safe trip!/Have a good trip!
(said to one departing)
have