to be together or coexist well, without arguments or trouble

listen to the pronunciation of to be together or coexist well, without arguments or trouble
İngilizce - Türkçe

to be together or coexist well, without arguments or trouble teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

get along
birbiriyle geçinmek
get along
uyuşmak
get along
anlaşabilmek
get along
olmak (belirli bir şekilde)
get along
geçinip gitmek
get along
gelişmek
get along
ayrılmak
get along
gitmek: "We'd better be getting along. - Gitmeliyiz."
get along
idare etmek, yapmak; ile arası ... olmak: "How will he get along over there? - Orada nasıl yapacak?"; "He'll get along fine. - İyi olacak./Becerir o."; "How's she getting along in French? - Fransızcayla arası nasıl?"
get along
yaşlanmak
get along
with (bir işle) meşgul olmak
get along
birbiriyle iyi geçinmek
get along
ilerlemek
get along
yeterli olmak
get along
(deyim) ilerlemek,becermek,başarmak
get along
devam etmek
get along
geçinmek

Onunla iyi geçinmek zordur. - He is hard to get along with.

Kendisiyle geçinmek çok zordur. - He is rather hard to get along with.

get along
anlaşmak

Tom'la anlaşmak çok kolay. - Tom is very easy to get along with.

İngilizce - İngilizce
get along

She never did get along with her brother.

to be together or coexist well, without arguments or trouble