boşanmak

listen to the pronunciation of boşanmak
Türkçe - İngilizce
divorce

I heard that Mary wants a divorce. - Mary'nin boşanmak istediğini duydum.

The story is that Mary wants a divorce. - Söylenti Mary'nin boşanmak istemesi.

(for a firearm) to be discharged by accident
to be set loose, be set free, break loose; (for water) to break through its barriers
to burst forth with tears
(for rain) to pour down
to burst forth in a torrent of complaint or invective; to pour out one's heart
to be divorced (from)
obtain a divorce; be loosed; burst into tears
(for people) to pour out (of a closed place)
(for tears, blood) to pour out
(karı ve koca) to get divorced; (hayvan) to break loose; (gözyaşları) to well up
get divorced

Tom and Mary, the famous celebrity couple, want to get divorced. - Ünlü şöhretli çift Tom ve Mary boşanmak istiyorlar.

I don't want to get divorced. - Boşanmak istemiyorum.

well up
teem
burst into tears
be loosed
obtain a divorce
(Fiili Deyim ) get unhitched
boşanma
{i} divorce

For him, divorce is a good invention, with one sole disadvantage: you have to get married first. - Onun için boşanma tek dezavantajla iyi bir buluş: ilk önce evlenmek zorundasın.

Marriage is the main cause of all divorces. - Bütün boşanmalarının temel nedeni evliliktir.

boşa
for nothing

All my pains went for nothing. - Bütün çabalarım boşa gitti.

boşanma
divorcement
boşa
in vain
boşa
divorce

He divorced her after years of unhappiness. - O, yıllar süren mutsuzluktan sonra onu boşadı.

Tom divorced his first wife more than fifteen years ago. - Tom on beş yıldan daha önce ilk eşinden boşandı.

boşa
down the drain
boşa
all for nothing
boşanma
{i} split

Divorce can put mutual friends of the divorcing couple in a difficult position, particularly if it's an acrimonious split. - Boşanmalar, boşanan çiftlerin ortak arkadaşlarını zor durumda bırakabilir, özellikle de ayrılık sert ve tantanalı olmuşsa.

boşanma
split up
gözyaşları boşanmak
to dissolve in tears
gözünden yaşlar boşanmak
dissolve in tears
karısından boşanmak
divorce one's wife
kocasından boşanmak
divorce one's husband
sinirleri boşanmak
to have a fit of nerves, be unable to control oneself, get hysterical or slightly hysterical
ter boşanmak
suddenly to begin to sweat profusely
ter boşanmak
perspire suddenly
ter boşanmak
to perspire suddenly
yağmur boşanmak
for rain suddenly to come bucketing down
zembereki boşalmak/boşanmak
colloq . to be seized by a fit of laughter
zembereği boşanmak
to dissolve in laughter
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) t. Eşi ile olan nikâh bağını bozmak. Eşinden ayrılmak. (Medeni kanun, boşama yetkisini mahkemeye bırakmıştır. İslâm dini evlenmeyi Allah'ın emirleri dahilinde karşılıklı rızaya bağlı hür bir sözleşme olarak gördüğünden kadınla erkek boşanma yetkisinin kimde olacağını da kararlaştırabilirler. İsterlerse mahkemeyi, isterlerse velilerini, isterlerse eşlerden birini yetkili kılabilirler. Görülüyor ki, İslâm dini insanlara medeni kanundan daha çok hak ve hürriyet tanımıştır. İslâmiyet evleneceklerde denkliği, (
Karı ve koca mahkeme kararı ile birbirinden ayrılmak: "Ne oldu da kocasından boşandı, sen anladın mı?"- M. Ş. Esendal
Birdenbire ve bol bol akmak: "Bir zamandır kendimi tutamıyorum, gözyaşlarım birden boşanıyor."- E. E. Talu
Kapalı bir yerde bulunan insanlar birden dışarı çıkmak: "Yoksa tımarhane mi boşanmıştı?"- Ö. Seyfettin
Başlığından, koşum takımından veya bağından kurtulmak
Sıyrılmak, kurtulmak: "Sabırsız ellerle acele acele üst başından boşandı ve çıplak olarak denize atladı."- Halikarnas Balıkçısı
Mahkeme kararı ile birbirinden ayrılmak
Birdenbire ve bol bol akmak
Dertlerini, yakınmalarını anlatmak
Dertlerini, yakınmalarını anlatmak. Çok ağlamak: "Gözlerinden yaşlar boşandı birden."- C. Uçuk
Sıyrılmak, kurtulmak
Birden ve hızla kurtulmak
Birden dışarı çıkmak
Çok ağlamak
Baskı altında gergin duran bir şey birden ve hızla kurtulmak: "Vecihe, fazla kurulmuş bir zemberek şiddetiyle boşandı."- R. N. Güntekin
Hayvan, başlığından, koşum takımından veya bağından kurtulmak
Boşanma
serah
Boşanma
talak
boşa
Kafkas çingenelerine verilen ad
boşanma
Eşlerden birinin boşanma ilamı almasıyla evlilik birliğinin son bulması: "Bu üye, vaktiyle Perihan'ın evine sığınıp boşanmasına sebep olan doktor arkadaştı."- H. Taner
boşanma
Boşanmak işi
boşanma
Eşlerden birinin boşanma ilâmı almasıyla evlilik birliğinin son bulması
boşanmak