lose

listen to the pronunciation of lose
İngilizce - Türkçe
kaybetmek

Anahtarı kaybetmek senin dikkatsizliğindi. - It was careless of you to lose the key.

Bu maçı kaybetmek istemiyorum. - I don't want to lose this match.

yitirmek

Kız arkadaşımı yitirmek istemiyorum. - I don't want to lose my girlfriend.

mağlup olmak
zayi etmek
(Ticaret) ziyan etmek
kaybettirmek
geri kalmak (saat)
kazanamamak
(sögen) geri kalmak
yenilmek
duyamamak
kaybet

Avukat savunmada niçin kaybetti? - Why did the lawyer lose in the argument?

Tom soğukkanlılığını asla kaybetmez. - Tom never loses his cool.

harcamak
görememek ya da anlayamamak
israf etmek
kaçırmak
{f} (lost)
lose face itibarını kaybetmek
{f} geri kalmak
{f} mahrum etmek
{f} heba etmek
kendinde
{f} yenilmek, kaybetmek: ''Did your team win?'' ''No, it lost.''
{f} kaçırmak, elden kaçırmak
lose ground geri çekilmek
{f} azıtmak
mahrum olmak
mevkiini kaybetmek
f kaybetmek
{f} kaybolmak

Kaybolmak istemiyorum. - I don't want to lose.

(Ticaret) zarar etmek
lose weight
zayıflamak

O gerçekten zayıflamak istiyor. - She really wants to lose weight.

Zayıflamak zorundayım, bu yüzden diyetteyim. - I have to lose weight, so I'm on a diet.

lost
kayıp

Onlar onu kayıp kabul ettiler. - They gave him up for lost.

Kayıp bir köpeği kim buldu? - Who has found a lost dog?

lost
{s} kaybolmuş

O, kaybolmuş ve rahatsız hissetti. - He felt lost and uncomfortable.

Kaybolmuş olabileceğinden korkuyorum. - I am afraid that you will get lost.

lose out
(deyim) lose out (to someone) [kd] daha az basarili olduklari icin zarara girmek. lose out on sth. [kd] zarari olmak (genellikle para)
lose faith in someone
Birine karşı inancını yitirmek
lose face
{k} itibarını kaybetmek

İtibarını kaybetmek aşağılanmak anlamına gelir. - To lose face means to be humiliated.

lose one's head
paniğe kapılmak
lose track of
(bir şeye) dikkat etmemek, (bir şeyi) takip etmemek; (birinin) izini kaybetmek
lose faith in something
Birşeye olan inancını yitirmek
lose its charm
tadı tuzu kalmamak
lose its novelty
alışılmak
lose its taste
tadı kaçmak
lose on's appetite
İştahı kaçmak
lose one's head/temper
zıvanadan çıkmak
lose one's heart to
gönül vermek
lose one's heart to
(deyim) gönlünü kaptırmak
lose one's temper
çileden çıkmak
lose one's temper
(Argo) şalteri atmak
lose one's temper
küplere binmek
lose one's temper
itidalini kaybetmek
lose one's temper
öfkeye kapılmak
lose one's temper
gözü kararmak
lose one's temper
çılgına dönmek
lose one's temper
(Argo) şalterleri atmak
lose one's temper
(Argo) deliye dönmek
lose temper
gözü kararmak
lose weight
süzülmek
lose weight
zayıf düşmek
lose count
sayısını unutmak
lose face
saygınlığını yitirmek
lose face
şerefini kaybetmek
lose flesh
arıklamak
lose ground
mevkiini kaybetmek
lose ground
geri çekilmek
lose heart
cesareti kırılmak
lose office
kayıp eşya bürosu
lose one's appetite
iştahı kesilmek
lose one's bearings
pusulayı şaşırmak
lose one's bearings
yolunu kaybetmek
lose one's head
sapıtmak
lose one's head
kontrolünü kaybetmek
lose one's heart
abayı yakmak
lose one's life
hayatını kaybetmek
lose one's nerve
cesaretini kaybetmek
lose one's patience
sabrı taşmak
lose one's rag
tepesi atmak
lose one's reason
aklını bozmak
lose one's shirt
meteliğe kurşun atmak
lose one's temper
tepesi atmak
lose one's temper
kızmak
lose one's way
yolunu şaşırmak
lose oneself
özünü kaybetmek
lose sight of
unutmak
lose sight of
gözden kaybetmek
lose sight of
gözden kaybet
lose the thread
ipin ucunu kaçırmak
lose the way
yolu şaşırmak
lose touch with
bağlantıyı koparmak
lose touch with
ile teması kaybetmek
lose track of
izini kaybetmek
lose weight
kilo vermek

Bazı insanlar kilo vermek için öğün atlarlar. - In order to lose weight some people skip meals.

Ben kilo vermek istiyorum. - I want to lose weight.

lose weight
arıklamak
lose a vote of confidence
güvenoyu almamak
lose ball
topu kaybetmek
lose conciousness
Bilincini kaybetmek
lose faith
inancını kaybetmek
lose focus
odak kaybetmek
lose for
için kaybetmek
lose grip
tutunmayı
lose ground
(herhangi bir uğraşıda) yenilgiye uğramak, yenilmek
lose ground
(savaşta) toprak kaybetmek
lose ground
1. (askerler) geri çekilmek. 2. (hastanın durumu) kötüye gitmek. 3. kayıplara uğramak
lose ground
(hasta) kötüye gitmek/kötüleşmek
lose head
kafa kaybetmek
lose it
kaybetmek
lose its importance
özelliğini yitirmek
lose its meaning
anlamını yitirmek
lose lose situation
Yukarı tükürsen bıyık,aşağı tükürsen sakal
lose one's concentration
Dikkatini kaybetmek/yitirmek
lose one's grip
Biri bir şeyi elinden kaydırmak
lose one's grip
Bir şeyin ya da durumun kontrolünü ya da onu kavramayı yavaş yavaş kaybetmek
lose one's head
(deyim) Kendinden geçmek, aklı başından gitmek
lose one's head
panik yapmak
lose one's nerve
sınırı bozulmak
lose one's religion
(deyim) Dinden imandan çıkmak, öfkeye kapılmak, soğuk kanlılığını yitirmek, itidalini kaybetmek
lose one's temper
Birden sinirlenmek, patlyıvermek, kendini kaybetmek
lose ones temper
olanlar öfkelenmek
lose oneself
Kendini kaybetmek, kendinden geçmek
lose one´s head
kendinden geçmek, aklı başından gitmek
lose one´s train of thought
ne dediğini/düşündüğünü unutmak
lose prestige
Prestij kaybmetmek
lose sight of
1. -i gözden kaybetmek. 2. -i unutmak
lose sleep over
(deyim) Kafaya takmak, dert etmek

Don't lose any sleep over the matter.

lose sleep over
(deyim) Endişe ve düşüncelerle uykularını yitirmek
lose so.'s shirt
kaybetmek çok. 'gömlek var
lose so.'s temper
kaybetmek çok. 'temper s
lose so.'s wind
kaybetmek çok. 'rüzgar s
lose so.'s wits
kaybetmek çok. 's fikir
lose temper
Kendini kaybetmek, öfkeden kendini kaybetmek
lose the edge
kenar kaybetmek
lose the plot
çılgına dönmek
lose the plot
Esas (göz önüne alınması gereken) hedefi kaybederek anlamsız davranmak
lose the plot
Bir olayın,hikayenin veya konuşmanın gerçek anlamını ya da vermek istediği mesajı görememek
lose their temper
onların öfkelenmek
lose to
kaybedebilirsiniz
lose touch
İletişimi kaybetmek
lose track of time
zamanın nasıl geçtiğini unutmak
lose way
yolunu kaybetmek
lose your way
Yolunu kaybetme
lose yourself
kendini kaybetmek
lose-lose
lose-kaybetmek
lose/miss the thread
ipin ucunu kaçırmak
lost
dalgın

Tom biraz dalgın görünüyor. - Tom looks a little lost.

lose face
bozulmak
lose weight
incelmek
losing
kaybeden

2.Dünya Savaşı sona erdi ve Olimpiyatlar 1948'de Londra'da yeniden başladı, ama savaşın kaybeden ülkeleri olan Almanya ve Japonya davet edilmediler. - World War II ended and the Olympics were revived in 1948 in London, but the losing countries of the war, Germany and Japan, were not invited.

losing
kaybederek

Eğer ne yediğine dikkat etmezsen, bu kadar uzun zaman kaybederek verdiğin bütün kiloyu geri alacaksın. - If you aren't careful about what you eat, you'll put back on all the weight that you spent so much time losing.

Tom arabasının kontrolünü kaybederek yoldan çıktı. - Tom swerved hard, losing control of his car.

losing
zarar gören
lost
zayi olmak
lost
(Bilgisayar) kaybedildi

Birçok eski teknoloji ortaçağda kaybedildi. - Many ancient technologies were lost during the Middle Ages.

Birçok Roma teknolojisi ortaçağ sırasında kaybedildi. - Many Roman technologies were lost during the Middle Ages.

lost
kaybettirmek
lost
araya gitmek
lost
şaşkına dönmüş
lost
tantuna gitmek
lost
f., bak. lose. s
lost
kaybetmek

Sevmek ve kaybetmek hiç sevmemekten daha iyidir. - It's better to have loved and lost than never to have loved at all.

lost
yitik
lost
elden gitmek
lost
yitmek
lost
düşünceye dalmış

Tom biraz düşünceye dalmış gibi görünüyordu. - Tom looked a little lost.

Ne dedin? Özür dilerim, düşünceye dalmışım. - What did you say? I'm sorry, I was lost in thought.

losing
{i} kaybediş
losing
{f} kaybet

Ben onu kaybetmeye dayanamam. - I can't stand losing her.

Kendimi kaybetmeden babamla konuşamam. - I can't talk with my father without losing my temper.

lost
boşa gitmiş
lost
değerlendirilmemiş
lost
kaçırılmış
lost
yitirilmiş
lost
geçmiş
lost
{f} kaybet

Tom parayı elden çıkarmak için zaman kaybetmedi. - Tom lost no time in parting with the money.

Bütün paramı kaybettim. - I've lost all my money.

losing
yitirme
lost
yitiren
lost
kaybetti
lost
kendini kaybetmiş
lose face
mahçup olmak
lose face
yüzü kalmamak
lose face
bozum olmak
lose face
rezil olmak

O rezil olmak istemediği için ona yardım etme önerimi reddetti. - Because he didn't want to lose face, he refused my offer to help him.

lose grip
(deyim) lose one's grip bir şeyin kontrolünü yavaş yavaş kaybetmek
lose ground
gerilemek
lose ground
(Fiili Deyim ) gerilemek , gücünü gittikçe kaybetmek
lose ground
önemini yitirmek
lose out
{k} zarara uğramak
lose out
başaramamak
lose out
kazanamamak
lose out
kaybetmek
lose out
kaybolmak
lose touch
(deyim) lose one's touch yeteneğini kaybetmek
losing
ziyan gören
losing
kazançlı olmayan
losing
kaybedeceği belli olan
lost
{s} mahvolmuş
lost
yolunu şaşırmış, kaybolmuş
lost
boşa gitmiş (zaman)
lost
{s} şaşırmış

Tom kaybolmuş ve şaşırmış gibi görünüyor. - Tom looks lost and confused.

lost
lost cause kaybedilmiş dava
lost
duygusunu kaybetmiş
lost
yolunu şaşırmış
lost
ümitsiz dava
lost
(Askeri) KAYIP: Topçu ve deniz topçu destek ateşinde topçu veya havan atışlarının gözlenemediğini belirtmek için gözcü tarafından kullanılan terim. Bak. "sensing"
lost
lost in tamamen dalmış
lost
{s} kaybedilmiş

Gülümseme olmayan bir gün, kaybedilmiş bir gündür. - A day without smiling is a day lost.

Bu kabilenin atasal ayinlerinin çoğu zamanla kaybedilmiştir. - Many of the ancestral rites of this tribe have been lost over time.

lost
zayi olmuş
lost
harap olmuş
İngilizce - İngilizce
Of a clock, to run slower than expected

It's already 5:30? My watch must have lost a few minutes.

To cause (something) to cease to be in one's possession or capability due to unfortunate or unknown circumstances, events or reasons

She lost her position when the company was taken over.

To fail to be the winner

Did you win this time? - No, I lost again.

To shed, remove, discard, or eliminate

When we get into the building, please lose the hat.

To have (an organ) removed from one's body, especially by accident

He lost his spleen in a car wreck.

To be unable to follow or trace (somebody or something) any longer

Mission control lost the satellite as its signal died down.

To fail to win (a game, competition, trial, etc). Often followed by out

We lost the match.

To shed (weight); to reduce

I’ve lost five pounds this week.

To have (a relative or friend) die

She lost all her sons in the war.

{v} to suffer loss, fail, miss, let slip, forfeit, bewilder
If you lose a contest, a fight, or an argument, you do not succeed because someone does better than you and defeats you. A C Milan lost the Italian Cup Final The government lost the argument over the pace of reform No one likes to be on the losing side
To wander from; to miss, so as not to be able to and; to go astray from; as, to lose one's way
miss from one's possessions; lose sight of; "I've lost my glasses again!"
If someone loses it, they become extremely angry or upset. I completely lost it. I went mad, berserk
suffer the loss of a person through death or removal; "She lost her husband in the war"; "The couple that wanted to adopt the child lost her when the biological parents claimed her"
vi [not to win] kalah 2 vt [to put something somewhere and not know where it is] menghilangkan (hilang)
fail to keep or to maintain; cease to have, either physically or in an abstract sense; "She lost her purse when she left it unattended on her seat"
If you lose something, you do not know where it is, for example because you have forgotten where you put it. I lost my keys I had to go back for my checkup; they'd lost my X-rays
retreat
If you lose blood or fluid from your body, it leaves your body so that you have less of it. During fever a large quantity of fluid is lost in perspiration
be set at a disadvantage; "This author really suffers in translation"
Not to employ; to employ ineffectually; to throw away; to waste; to squander; as, to lose a day; to lose the benefits of instruction
To cause to part with; to deprive of
If a business loses money, it earns less money than it spends, and is therefore in debt. His shops stand to lose millions of pounds
To ruin; to destroy; as destroy; as, the ship was lost on the ledge
If you lose a close relative or friend, they die. My Grandma lost her brother in the war
To cease to have; to possess no longer; to suffer diminution of; as, to lose one's relish for anything; to lose one's health
misplace or fail, as in: I don't care if I win or lose, I just enjoy playing the game
If you lose a part of your body, it is cut off in an operation or in an accident. He lost a foot when he was struck by a train
as the result of any kind of contest
If you lose weight, you become less heavy, and usually look thinner. I have lost a lot of weight Martha was able to lose 25 pounds
If someone loses their life, they die. the ferry disaster in 1987, in which 192 people lost their lives Hundreds of lives were lost in fighting
allow to go out of sight; "The detective lost the man he was shadowing after he had to stop at a red light"
to lose your balance: see balance to lose the battle but win the war: see battle to lose contact: see contact to lose your cool: see cool to lose face: see face to lose your grip: see grip to lose your head: see head to lose heart: see heart to lose your mind: see mind to lose your nerve: see nerve to lose the plot: see plot to lose sight of: see sight to lose your temper: see temper to lose touch: see touch to lose track of: see track
If someone or something loses heat, their temperature becomes lower. Babies lose heat much faster than adults
To suffer loss, disadvantage, or defeat; to be worse off, esp
fail to win; "We lost the battle but we won the war" suffer the loss of a person through death or removal; "She lost her husband in the war"; "The couple that wanted to adopt the child lost her when the biological parents claimed her" allow to go out of sight; "The detective lost the man he was shadowing after he had to stop at a red light" miss from one's possessions; lose sight of; "I've lost my glasses again!" fail to keep or to maintain; cease to have, either physically or in an abstract sense; "She lost her purse when she left it unattended on her seat" fail to get or obtain; "I lost the opportunity to spend a year abroad" fail to make money in a business; make a loss or fail to profit; "I lost thousands of dollars on that bad investment!"; "The company turned a loss after the first year
If you lose yourself in something or if you are lost in it, you give a lot of attention to it and do not think about anything else. Michael held on to her arm, losing himself in the music He was lost in the contemplation of the landscape. = absorb
To cause (something) to cease to be in ones possession or capability due to unfortunate or unknown circumstances, events or reasons
to be deprived of; as, to lose money from one's purse or pocket, or in business or gaming; to lose an arm or a leg by amputation; to lose men in battle
place (something) where one cannot find it again; "I misplaced my eyeglasses"
To part with unintentionally or unwillingly, as by accident, misfortune, negligence, penalty, forfeit, etc
If you lose an opportunity, you do not take advantage of it. If you don't do it soon you're going to lose the opportunity They did not lose the opportunity to say what they thought of events. a lost opportunity
If you lose an ability, you stop having that ability because of something such as an accident. They lost their ability to hear He had lost the use of his legs
Term used by parent when a child loses a portion of their paycheck for not doing what was to be done cheerfully and happily Term that is used when a child loses money from paycheck for each individual item not done according to parent's expectations
To prevent from gaining or obtaining
If you lose time, something slows you down so that you do not make as much progress as you hoped. They claim that police lost valuable time in the early part of the investigation Six hours were lost in all
[MIT] vi 1 To fail A program loses when it encounters an exceptional condition or fails to work in the expected manner 2 To be exceptionally unesthetic or crocky 3 Of people, to be obnoxious or unusually stupid (as opposed to ignorant) See also {deserves to lose} 4 n Refers to something that is {losing}, especially in the phrases "That's a lose!" and "What a lose!"
fail to get or obtain; "I lost the opportunity to spend a year abroad"
{f} fail to keep possession of; mislay, misplace; be deprived of; be defeated, fail; be bereaved; suffer a loss; waste; miss; go in the wrong direction; become less effective or valuable, diminish
If something loses you a contest or loses you something that you had, it causes you to fail or to no longer have what you had. My own stupidity lost me the match His economic mismanagement has lost him the support of the general public. see also lost
If things are lost, they are destroyed in a disaster. the famous Nankin pottery that was lost in a shipwreck off the coast of China
To be deprived of the view of; to cease to see or know the whereabouts of; as, he lost his companion in the crowd
fail to make money in a business; make a loss or fail to profit; "I lost thousands of dollars on that bad investment!"; "The company turned a loss after the first year
to be less or have less -- "How many kilograms did Bambee lose " (183)
fail to perceive or to catch with the senses or the mind; "I missed that remark"; "She missed his point"; "We lost part of what he said"
To fail to obtain or enjoy; to fail to gain or win; hence, to fail to catch with the mind or senses; to miss; as, I lost a part of what he said
You say that you lose something when you no longer have it because it has been taken away from you or destroyed. I lost my job when the company moved to another state She was terrified they'd lose their home
If someone loses a quality, characteristic, attitude, or belief, they no longer have it. He lost all sense of reason He had lost his desire to live
If you lose your way, you become lost when you are trying to go somewhere. The men lost their way in a sandstorm
fail to win; "We lost the battle but we won the war"
lose count
to forget the number of times that something has happened

I have lost count of the number of girls I have kissed.

lose face
To lose the respect of others, to be humiliated or experience public disgrace
lose heart
to despair, experience reduced morale
lose it
To be explosively angry; to lose one's temper

When my dad found out I had failed the exams, he just lost it.

lose it
To lose control of a situation
lose one's cool
To become upset or disconcerted; to lose one's temper

When things don't go your way, no matter how trivial, how do you react? Do you lose your cool and explode?.

lose one's head
To behave irrationally or to lose one's self-control, especially in a distressing situation

He never lost his head in a crisis, Mr. Mandela wrote of his comrade.

lose one's lunch
Vomit, throw up
lose one's marbles
To go crazy

Jimi's obsession with his guitar garnered him a nickname around Clarksville: Marbles. He was so named because people thought he had lost his marbles and was crazy as a result of his excessive practicing.

lose one's mind
To become mad, insane
lose one's rag
To become angry

Come on, everyone loses their rag occasionally. It can’t be that bad. ’.

lose one's shirt
To lose all of one's money; to go broke; to undergo financial ruin or disaster

Since nearly losing his shirt in a business deal a few years back, he investigates new opportunities more cautiously.

lose one's shit
To lose one's temper
lose one's shit
To have a sudden burst of emotion, regardless of the type of feeling

I watched Lady Gaga's Telephone video last night, and I lost my shit..

lose one's temper
to be explosively angry. To get very cross

When my dad found out I had failed the exams, he completely lost his temper.

lose one's touch
To lose one's special mastery of or knack for a particular skill or activity

They had more than 45 years in the business, but it was clear they never lost their touch.

lose one's virginity
To have sexual intercourse for the first time
lose oneself in
to be deeply occupied, focused or absorbed in someone or something

Sometimes, when we lose ourselves in fear and despair, in routine and constancy, in hopelessness and tragedy, we can thank God for Bavarian sugar cookies.

lose the number of one's mess
to die, to perish

Shore folk think sailors are heartless, and that when a poor chap is lost overboard, they only say that So-and-so has lost the number of his mess! and, after having an auction over his kit in the fo'c's'le, then dismiss him from their memory! — J.C. Hutcheson, Fritz and Eric, 1880.

lose the plot
To cease to be behaving in a predictable and/or rational manner
lose the plot
To have one's results decline severely in quality or suddenly fall below an acceptable standard, especially when compared to past excellence
lose touch
To cease to be familiar with someone or something or to cease to communicate or have contact

Suddenly, friends found me again that I had lost touch with years ago.

lose track
To forget one's train of thought or temporarily misplace an item or its place in a sequence

With all that had happened, she had lost track of the time.

lose weight
to become less heavy

I'll need to lose weight if I want to fit into my old jeans.

lose one's train of thought
(Ev ile ilgili) Forget what one was talking or thinking about
lose it
To lose control; blow up.To become deranged or mentally disturbed.To become less capable or proficient; decline
lose one's cool
(deyim) Fail to maintain a calm and controlled attitude
lose one's grip
Become unable to understand or control one's situation
lose one's religion
(deyim) Lose one's temper
lose out
To fail to achieve or receive an expected gain
lose out on
To miss (an opportunity, for example)
lose sleep over
(deyim) Worry about someone or something a lot, sometimes when one should be sleeping. (Often used with any and the negative.)

1. Yes, Kelly is in a little bit of trouble, but I'm not going to lose any sleep over her. 2. Don't lose any sleep over the matter. I refuse to lose sleep about it.

lose temper
Become impatient, become irritated
lose the plot
to become crazy
lose the plot
Behave strangely or foolishly: "I can't believe Stuart did that - he must be losing the plot."
lose time
To operate too slowly. Used of a timepiece.To delay advancement
lose-lose
Presenting two options both of which put one at a disadvantage: "a lose-lose proposition"
lose-lose situation
A no-win situation or less commonly a "lose-lose" situation, is one where a person has choices, but no choice leads to success. If an executioner offers the condemned the choice of dying by being hanged, shot, or poisoned, since all choices lead to death, the condemned is in a no-win situation. Simply put, this bleak situation is one where no matter what choice one makes, the result from choosing either one will be the same: nobody wins at all
losing
That loses or lose, or has or have lost

Being on the losing team is disappointing.

losing
Present participle of lose
lost
Unable to find one's way; unavailable, with location unknown

Deep beneath the ocean, the Titanic was lost to the world.

lost
Simple past tense and past participle of lose
lost
{a} no longer perceptible, gone, perished
Lost
lore
losable
Such as can be lost
lose face
enter into disrepute, suffer embarrassment or disgrace
lose ground
go backward; lose control, lose advantage
lose it
(Slang) lose control; lose virginity
lose it
lose control of one's emotions; "When she heard that she had not passed the exam, she lost it completely"; "When her baby died, she snapped"
lose out
{f} fail; lose, fail to win in a competition; be disadvantaged
lose out
If you lose out, you suffer a loss or disadvantage because you have not succeeded in what you were doing. We both lost out Laura lost out to Tom Women have lost out in this new pay flexibility Egypt has lost out on revenues from the Suez Canal. = miss out
lose touch
lose the sense of; lose contact with
lose weight
take off weight
loses
Present participle of to lose; misplaces
losing
Causing or incurring loss; as, a losing game or business
losing
Given to flattery or deceit; flattering; cozening
losing
{i} misplacing
losing
The action of the verb to lose
lost
spiritually or physically doomed or destroyed; "lost souls"; "a lost generation"; "a lost ship"; "the lost platoon"
lost
the Force of the mystical, magical, and forgotten The source of faith and magic, and the governing Force for esoteric occult knowledges Governed by Saturn, the Mystic
lost
people who are destined to die soon; "the agony of the doomed was in his voice"
lost
incapable of being recovered or regained; "his lost honor
lost
not gained or won; "a lost battle"; "a lost prize"
lost
Having wandered from, or unable to find, the way; bewildered; perplexed; as, a child lost in the woods; a stranger lost in London
lost
You use lost to refer to a period or state of affairs that existed in the past and no longer exists. He seemed to pine for his lost youth the relics of a lost civilisation
lost
Not employed or enjoyed; thrown away; employed ineffectually; wasted; squandered; as, a lost day; a lost opportunity or benefit
lost
unable to function; without help
lost
Parted with unwillingly or unintentionally; not to be found; missing; as, a lost book or sheep
lost
Lost is the past tense and past participle of lose
lost
adj [{of objects}] hilang 2 adj [{of persons}] tersesat (sesat)
lost
If something is lost, it is not used properly and is considered wasted. Fox is not bitter about the lost opportunity to compete in the Games The advantage is lost
lost
(adj ) oSanin, ohshahnihn
lost
A person who is presumed to have wandered away and has become lost and unable to return to a known location
lost
If you feel lost, you feel very uncomfortable because you are in an unfamiliar situation. Of the funeral he remembered only the cold, the waiting, and feeling very lost I feel lost and lonely in a strange town alone
lost
not caught with the senses or the mind; "words lost in the din"
lost
deeply absorbed in thought; "as distant and bemused as a professor listening to the prattling of his freshman class"; "lost in thought"; "a preoccupied frown"
lost
Ruined or destroyed, either physically or morally; past help or hope; as, a ship lost at sea; a woman lost to virtue; a lost soul
lost
Parted with; no longer held or possessed; as, a lost limb; lost honor
lost
Dead "He got lost" means he ain't coming back without a resurrection
lost
no longer in your possession or control; unable to be found or recovered; "a lost child"; "lost friends"; "his lost book"; "lost opportunities"
lost
If something is lost, or gets lost, you cannot find it, for example because you have forgotten where you put it. a lost book My paper got lost He was scrabbling for his pen, which had got lost somewhere under the sheets of paper
lost
Not perceptible to the senses; no longer visible; as, an island lost in a fog; a person lost in a crowd
lost
nIII: talk
lost
having lost your bearings; confused as to time or place or personal identity; "I frequently find myself disoriented when I come up out of the subway"; "the anesthetic left her completely disoriented"
lost
If you are lost or if you get lost, you do not know where you are or are unable to find your way. Barely had I set foot in the street when I realised I was lost I took a wrong turn and we got lost in the mountains
lost
If advice or a comment is lost on someone, they do not understand it or they pay no attention to it. The meaning of that was lost on me. the past tense and past participle of lose
lost
The item has been lost
lost
Hardened beyond sensibility or recovery; alienated; insensible; as, lost to shame; lost to all sense of honor
lost
If you describe something as lost, you mean that you no longer have it or it no longer exists. a lost job or promotion The sense of community is lost The riots will also mean lost income for Los Angeles County
lost
Dead "He got lost," means he ain't coming back without a resurrection
lost
{s} no longer in the possession of, misplaced; irrecoverable; unable to find the right way to go; defeated; destroyed; involved, immersed (in one's thoughts, etc.)
lost
incapable of being recovered or regained; "his lost honor"
lost
When you have no clue how to play the lanes
lost
perplexed by many conflicting situations or statements; filled with bewilderment; "obviously bemused by his questions"; "bewildered and confused"; "a cloudy and confounded philosopher"; "just a mixed-up kid"; "she felt lost on the first day of school"
lost
past of lose
lost
Occupied with, or under the influence of, something, so as to be insensible of external things; as, to be lost in thought
lost
not caught with the senses or the mind; "words lost in the din" no longer in your possession or control; unable to be found or recovered; "a lost child"; "lost friends"; "his lost book"; "lost opportunities" spiritually or physically doomed or destroyed; "lost souls"; "a lost generation"; "a lost ship"; "the lost platoon" not gained or won; "a lost battle"; "a lost prize" incapable of being recovered or regained; "his lost honor
lost
If you describe a person or group of people as lost, you think that they do not have a clear idea of what they want to do or achieve. They are a lost generation in search of an identity
lost
Losing vision and body awareness in a move
lost
no longer known; irretrievable; "a forgotten art"; "a lost art"; "lost civilizations"
lose