get the most out of something

listen to the pronunciation of get the most out of something
İngilizce - Türkçe
Birşeyden en iyi şekilde yararlanmak, birşeyden en iyi şekilde istifade etmek
get the most out of something

  Heceleme

  get the most out of some·thing

  Türkçe nasıl söylenir

  get dhi mōs aut ıv sʌmthîng

  Telaffuz

  /ˈget ᴛʜē ˈmōs ˈout əv ˈsəmᴛʜəɴɢ/ /ˈɡɛt ðiː ˈmoʊs ˈaʊt əv ˈsʌmθɪŋ/

  Günün kelimesi

  onychophagia