anlaşmak

listen to the pronunciation of anlaşmak
Türkçe - İngilizce
agree

I've got to agree with Tom on this one. - Bu konuda Tom'la anlaşmak zorunda kaldık.

Britain was in no hurry to agree on a peace treaty. - Bir barış anlaşması üzerinde anlaşmak için İngiltere'nin hiç acelesi yoktu.

compromise
get along

Tom is very easy to get along with. - Tom'la anlaşmak çok kolay.

come to an agreement
conspire
concert
get along with

Tom is very easy to get along with. - Tom'la anlaşmak çok kolay.

fix on
reach an agreement
fix up on
to come to an understanding, reach an agreement
covenant
come to terms; settle
settle with
close
(Hukuk) to agree

It is useless to try to persuade him to agree. - Anlaşmak için onu ikna etmeye çalışmak işe yaramaz.

Britain was in no hurry to agree on a peace treaty. - Bir barış anlaşması üzerinde anlaşmak için İngiltere'nin hiç acelesi yoktu.

to understand each other; to come to an agreement, to come to terms; to get on with sb; to get on well (with sb)
go along; make a bargain
bargain
getting on with
compound
concur
come

We hope to come to an accord with them about arms reduction. - Biz silah azaltma konusunda onlarla anlaşmak istiyoruz.

get

Tom is very easy to get along with. - Tom'la anlaşmak çok kolay.

agree with

I've got to agree with Tom on this one. - Bu konuda Tom'la anlaşmak zorunda kaldık.

I have to agree with Tom on this one. - Bu konuda Tom'la anlaşmak zorunda kaldık.

come to terms with
get on with somebody
coincide
be in accord with
come to terms on something
hit it off with somebody
understand each other
term
get on
iron out
get on well
hit it off
get on well with somebody
assent
conclude
agree to
cotton up to
see eye to eye with
agre
get on with
difference
be in rapport with
compact
go along
{f} settle
{f} cotton
keep in with
come to terms
hit it off with smb
anlaşma
{i} deal

Tom made good money on that deal. - Tom o anlaşmada iyi para yaptı.

Maybe we can make a deal. - Belki de bir anlaşma yapabiliriz.

anlaşma
agreement

You really should get this agreement down in writing. - Gerçekten bu anlaşmayı yazılı olarak kayıt altına almanız gerekir.

She took what he said as meaning agreement. - O, onun söylediğini anlaşma olarak aldı.

anlaşma
compact
anlaşma
{i} concert
anlaşma
concord
anlaşma
{i} conspiracy
anlaşma
accord

These disputes between the two nations should be solved in accordance with international law. - İki ülke arasındaki bu anlaşmazlıklar, uluslararası hukuka uygun olarak çözülmelidir.

We hope to come to an accord with them about arms reduction. - Biz silah azaltma konusunda onlarla anlaşmak istiyoruz.

anlaşma
{i} contract

The details of the agreement are set forth in the contract. - Anlaşmanın ayrıntıları sözleşmede belirtilir.

The contract is invalid if you were forced to sign it. - Eğer imzalamaya zorlandıysanız, anlaşma geçersizdir.

anlaşma
{i} assent
anlaşma
settlement

The two countries came to a political settlement over this dispute. - İki ülke bu ihtilaf üzerine politik bir anlaşmaya vardı.

The two countries will negotiate a settlement to the crisis. - İki ülke kriz için bir anlaşma görüşecekler.

anlaşma
(Tekstil) arrangament
anlaşma
arrangement

We made arrangements to meet at 6 p.m. on Monday. - Biz Pazartesi günü saat akşam 6'da buluşmak için anlaşma yaptık.

We've come to an arrangement. - Biz bir anlaşmaya vardık.

anlaş
(Bilgisayar) negotiate

Attempts to negotiate a peace treaty failed. - Barış anlaşması görüşme girişimleri başarısız oldu.

The two countries will negotiate a settlement to the crisis. - İki ülke kriz için bir anlaşma görüşecekler.

anlaşma
(Ticaret) amicable settlement
anlaşma
(Politika, Siyaset) determination
anlaşma
arrange

We've come to an arrangement. - Biz bir anlaşmaya vardık.

We made arrangements to meet at 6 p.m. on Monday. - Biz Pazartesi günü saat akşam 6'da buluşmak için anlaşma yaptık.

anlaşma
(Ticaret) charter
anlaşma
(Politika, Siyaset) league
anlaş
{f} handshake
anlaş
cotton up to
anlaş
agree with

Tom and Mary almost always agree with each other. - Tom ve Mary hemen hemen her zaman birbirleriyle anlaşırlar.

Tom and I usually agree with each other. - Tom ve ben genellikle birbirlerimizle anlaşırız.

anlaş
concur
anlaşma
accordance

In accordance with our agreement, he stopped asking me personal questions. - Bizim anlaşma uyarınca o bana kişisel sorular sormaya son verdi.

These disputes between the two nations should be solved in accordance with international law. - İki ülke arasındaki bu anlaşmazlıklar, uluslararası hukuka uygun olarak çözülmelidir.

anlaşma
(Tekstil) compromise

After much negotiation, the two sides in the dispute reached a compromise. - Görüşmelerden sonra iki taraf, anlaşmazlık konusunda bir uzlaşmaya vardılar.

Was the Missouri Compromise legal? - Missouri Anlaşması yasal mı?

anlaşma
{i} concurring
anlaşma
consensus
anlaşma
{i} handshake
anlaşma
entente
anlaşma
conclusion
anlaşma
convention
anlaşma
alliance
anlaşma
treaty

Grant asked the Senate to approve the treaty. - Grant Senato'dan anlaşmanın onaylanması istedi.

The United States had a treaty with France. - Amerika Birleşik Devletleri'nin Fransa ile bir anlaşması vardı.

anlaş
{f} handshaking
anlaşma
{i} covenant
anlaşma
the deal
anlaşma
the agreement
anlaşma
inter rater
anlaşma
deal for
anlaş
{f} assent
anlaş
concurring
anlaşma
agreement, understanding, accord, covenant, arrangement, compact, bond
anlaşma
{i} rapport
anlaşma
{i} understanding

They came to an understanding. - Onlar bir anlaşmaya vardı.

They have a secret understanding between them. - Aralarında gizli bir anlaşma var.

anlaşma
{i} bargain

Tom and I made a bargain. - Tom ve ben anlaşmaya vardık.

You made a bargain with us. - Bizimle anlaşmaya vardın.

anlaşma
showdown
anlaşma
concordat
anlaşma
{i} hookup
anlaşma
{i} pact

Tom and I made a pact. - Tom ve ben bir anlaşma yaptık.

anlaşma
{i} composition
anlaşma
agreement, understanding
anlaşma
harmony, mutual understanding
anlaşma
(İnşaat) bid
anlaşma
{i} axis
anlaşma
(Hukuk) accord, agreement, pledge
anlaşma
pact, treaty
bakımı için anlaşmak
farm out
fiyatta anlaşmak
strike a bargain
gizlice anlaşmak
conspire
gizlice anlaşmak
collude
iyi anlaşmak
stand in with
iyi anlaşmak
rub along
iyi anlaşmak
get along with
kesinlikle anlaşmak
(deyim) see eye to eye with
pazarlıkta anlaşmak
strike a bargain
temelde anlaşmak
be in substantial agreement
üç aşağı beş yukarı anlaşmak
(for a buyer and a seller) to agree on a price (after bargaining)
Türkçe - Türkçe
Sözleşmek, sözleşme imzalamak
Düşünce, duygu, amaç bakımından birleşmek, antant kalmak
Sözleşmek, mukavele imzalamak
Düşünce, duygu, amaç bakımından birleşmek, antant kalmak: "Uyuşmazlığın her safhasında taraflar da anlaşarak Yüksek Hakem Kuruluna başvurabilir."- Anayasa
antant kalmak
Anlaşma
(Hukuk) İTİLAF
Anlaşma
konvansiyon
anlaşma
Devletler arası siyasal, ekonomik, kültürel vb. alanlarda yapılan uzlaşma ve bu uzlaşmanın tespit edildiği belge, uyuşma, itilaf, antant
anlaşma
Anlaşmak işi
anlaşma
Sözleşme, mukavele
anlaşmak