make

listen to the pronunciation of make
İngilizce - Türkçe
yapmak

Hatalar yapmak her zaman yanlış değildir. - To make mistakes is not always wrong.

Hatalar yapmaktan korkmayın. - Don't be afraid to make a mistake.

{f} elde etmek

Kâr elde etmek için mücadele eden komisyoncular her zaman kitabına göre oynamıyorlar. - Brokers struggling to make a profit don't always play by the book.

Fiyatlar düştüğünde hâlâ kâr elde etmek mümkündür. - It is still possible to make a profit when prices are falling.

çiş yapmak
{i} biçim

Ben bu kararı kolay bir biçimde vermedim. - I didn't make this decision lightly.

{f} yaratmak

Ben bir fark yaratmak istiyorum. - I want to make a difference.

Bununla ilgili bir sorun yaratmak istemiyorum. - I don't want to make an issue of it.

{i} yapı

Nasıl bir radyo yapılacağını bilir. - He knows how to make a radio.

Nasıl şekerleme yapılacağını bilir. - She knows how to make candy.

(Spor) çeşit

O, yüz çeşitten fazla ekmek yapmasını bilir. - She knows how to make more than a hundred types of bread.

Hangi çeşit bilgisayar kullanıyorsun? - What make of computer do you use?

(Elektrik, Elektronik) devreyi kapatmak
(Bilgisayar) eski dosyanın
işemek
imal etmek
olarak atamak
-dırmak
yapım

Tom bir maket yapımcısıdır. - Tom is a model maker.

Tarihin gerçek yapımcıları kitlelerdir. - The true makers of history are the masses.

somurtmak
akdetmek
-tirmek
almak (yol)
düdüklemek
yol almak
başarıya ulaştırmak
inşa etmek
hazırlamak

Akşam yemeği hazırlamak zorunda mısın? - Do you have to make dinner?

Tom az önce son fincan kahveyi içti. Ona bir demlik daha hazırlamak zorunda kalacağız. - Tom just drank the last cup of coffee. We'll have to make another pot.

düzeltmek

Kötü bir anlaşmayı elden geldiği kadar düzeltmek zorundaydık. - We had to make the best of a bad deal.

İşleri düzeltmek için ne gerekiyorsa yapacağım. - I'll do whatever it takes to make things right.

-e neden olmak
meydana getirmek
yap

İyi bir kız çocuğu, iyi bir eş yapacaktır. - A good daughter will make a good wife.

Yapabileceğini biliyorum. - I know you can make it.

marka

Araban hangi markadır? O bir Forddur. - What make is your car? It is a Ford.

Japon marka bir saatim var. Çok dakiktir. - I have a watch of Japanese make, which keeps very good time.

kılmak
{i} verim

Verimli bir FBI ajanı görevlerini yürütme hakkında bir şey söylemiyor. - An efficient FBI agent does not make any bones about carrying out his duties.

{f} yaptırmak

Yarın golf oynamak için bir rezervasyon yaptırmak istiyorum. - I'd like to make a reservation to play golf tomorrow.

Bu akşam için rezervasyon yaptırmak istiyorum. - I'd like to make a reservation for tonight.

elek

Bu elektrikli süpürge çok gürültü yapıyor. - This vacuum cleaner makes a lot of noise.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, elektriğimizin % 39'unu kömür sağlar. - In the United States, coal makes 39% of our electricity.

{f} ilişki kurmak
devrenin kapanması
(Tıp) Elektrik devresinin kapanması
{i} yapılış, yapı, biçim
{i} verim, randıman
{f} etmek

Kaybı telafi etmek zorundaydım. - I had to make up for the loss.

Onlar Güneş Tanrısı'nı mutlu etmek için her gün bir lama öldürdü. - Every day they killed a llama to make the Sun God happy.

{f} sağlamak

Tom iyi bir yaşam sağlamaktadır. - Tom makes a good living.

O iyi bir yaşam sağlamaktadır. - She makes a good living.

{f} (made)
{i} yapılış şekli
{f} olarak atamak, yapmak: The board made him president of the company. Yönetim kurulu onu şirketin
{i} kazanç

Biz hiç kimsenin kendi kısa vadeli kazançları için Amerikan halkından yararlanmadıklarından emin olacağız. - We're gonna make sure that no one is taking advantage of the American people for their own short-term gain.

Birçok insan onun nasıl kazanç elde edeceğini bilen yetenekli bir iş adamı olduğunu ifade etti. - Many people stated he was a capable businessman who knew how to make a profit.

dili kendi kazancı peşinde olmak
mamulât
yapı/marka
make Xyap
cinsi münasebet için eş aramak
{f} varmak
neden olmak
be on the make k
tutmak

Doğum gününde dilek tutmak bir Amerikan geleneğidir. - It's an American tradition to make a wish on your birthday.

Bilgisayarımı güvende tutmak için gerekeni yapıyorum. - I make sure to keep my computer secure.

çevirmek
zorlamak
üretim

Kasımda yağ üretimi için zeytinler hasat edilir. - In November, olives are harvested from the trees to make oil.

eylemek
devirmek
düzenlemek
mecbur etmek
becermek
anlamak

Nasıl çalıştığını anlamak için ayrı şeyler almayı isterim. - I like to take things apart to see what makes them tick.

Bazen iyice anlamak için hata yapmalısın. - Sometimes you should sometimes make a mistake to be properly understood.

hesap etmek
hazırlayın
yapık
make up
{i} uydurmak
make a mistake
hata yapmak

Acele ettiğinde, hata yapmak kolaydır. - When you're in a hurry, it's easy to make a mistake.

make love
sevişmek

Seninle sevişmek istiyorum. - I want to make love with you.

Aşk hakkında konuşmak sevişmektir. - To talk about love is to make love.

make use of
faydalanmak
make happy
sevindirmek
make smaller
küçültmek
make an effort
gayret etmek
made
{s} yapılmış

Lojban'ın geliştirilmesinde, dili ilk aşamasından beri tarafsız tutmak için çabalar tutarlı olarak yapılmıştır. - In the development of Lojban, efforts were consistently made since the initial phase to keep the language culturally neutral.

Bu masa ağaçtan yapılmıştır. - This table is made out of wood.

making
yapma

Hata yapmaktan korkuyor. - He is afraid of making mistakes.

Öyle bir yargılama yapmak yanlış fikirlere yönlendirebilir. - Making such a judgement may lead to wrong ideas.

make up
{i} makyaj yapmak
make up
{i} barışmak
make out
(deyim) seçmek,okumak ,sökmek,anlamak,cikarmak
make up
{i} oluşturmak

İslam Danimarka'nın en büyük ikinci dini olup, onun 210.000 inananı toplumunun% 3.7'sini oluşturmaktadır. - Islam is the second largest religion in Denmark, of which its 210,000 believers make up 3.7% of its society.

make sense
mantıklı olmak

O mantıklı olmak zorunda değil. - It doesn't have to make sense.

make up
(deyim) tamamlamak. make up for sth. karsilamak,telafi etmek. make up to someone gozune girmeye calismak,yaranmak. make sth. up to someone telafi etmek
make a faux pas
pot kırmak
make a mistake
yanılmak
make it up
uzlaşmak
make sense
anlaşıl
make up
{i} telâfi etmek

Kaybı telafi etmek zorundaydım. - I had to make up for the loss.

Hastanedeki kötü deneyimlerini telafi etmek için, Tom içmesi gerekenden biraz daha fazla içti. - To make up for his unpleasant experiences in the hospital, Tom drank a little more than he should have.

make up
(deyim) dostluğu yeniden kurmak
make up one's mind
kararını vermek
make out
farketmek
make up
{i} uyduruvermek
make out
(Argo) mala vurmak
make out
(deyim) açıkça görmek
make sense
anlamı olmak
make sense
akla uygun gelmek
Make something count
Birşeyi verimli/faydalı kullanmak, boşa harcamamak
make a demand
Talep etmek
make a dream come true
Bir hayâli gerçekleştirmek
make a monkey out of someone
(Ev ile ilgili) Birisi ile dalga geçmek, alay etmek, kafa bulmak, maymun etmek, maymuna çevirmek
make a reservation
Yer ayırtırmak
make amendment
Bkz. make amends
make friends with someone
Biriyile arkadaş olmak
make matters worse
Durumu daha da kötü hâle getirmek
make one's point
Kastettiği şeyi ifade etmek
make one's skin crawl
Korkutmak, huzursuz etmek
make predictions
Tahmin(ler)de bulunmak
make something happen
Gerçekleştirmek
make up a story
Bir hikaye uydurmak
make up to
(deyim) gönlünü almak
make a claim to
sahip çıkmak
make a claim to
istekte bulun
make a complaint about
şikâyetçi olmak
make a difference
farketmek
make a face
surat etmek
make a fire
ateş yakmak
make a living
geçimini sağlayabilme
make a mistake
yanlış yapmak, hata etmek/işlemek
make a mistake
hata yap

Ben hata yapmayı sevmiyorum. - I don't like to make a mistake.

Korkarım ki bir hata yapacak. - I am afraid he will make a mistake.

make a mistake
yanlış yapmak

Ben bir yanlış yapmak istemiyorum. - I do not want to make a mistake.

make a point of doing sth
(deyim) ozellikle dikkat etmek
make amends
(deyim) make amends (to someone)(for sth.) kusurnu düzeltmek,bedelini ödemek,özür dilemek
make an effort
uğraşmak
make angry
sinirlendirmek
make believe
-i (bir şey) olarak düşünmek/hayal etmek: Make believe you're a king. Kendini kral olarak düşün
make certain of
garantiye almak
make clear
adını koymak
make do
(deyim) make do (with sth.) (kd) elde olanla idare etmek
make do
yetinmek

Sahip olduklarımızla yetinmek zorunda kalacağız. - We'll have to make do with what we have.

Sahip olduklarımızla yetinmek zorunda kalacağız. - You will have to make do with what we have.

make feel
hissettirmek
make for
(deyim) make for someone/sth. ...e dogru gitmek,yurumek. make for sth. ...e neden olmak,yardim etmek
make for
(Fiili Deyim ) -e doğru gitmek , -e neden olmak
make friends
arkadaş olmak

Nancy ile arkadaş olmak istiyorum. - I want to make friends with Nancy.

Biz arkadaş olmak için burada değiliz. - We're not here to make friends.

make friends
dostluk kurmak
make fun of
dalga geçmek

O benimle dalga geçmek istiyor. - He wants to make fun of me.

make fun of
alay etmek

Yaşlı bir adamla alay etmek yanlıştır. - It is wrong to make fun of an old man.

Tom Mary ile alay etmekten hoşlanıyor. - Tom likes to make fun of Mary.

make into
(Fiili Deyim ) -e haline getirmek , -e dönüştürmek
make it big
{a} (deyim) cok basarili olmak
make it up
barışmak
make little of
önemsememek
make mention of
-den bahsetmek, -den söz etmek, -in sözünü etmek, -i anmak
make of
-e anlam vermek: I couldn't make anything of his behavior. Onun
make off
(deyim) sıvışmak , kaşmak. make off with sth. aşırmak , çalıp kaçmak
make official
resmileştir
make one's day
sevindirmek
make out
(deyim) (birini) tanımlamak
make out
(deyim) yanıtını bulmak
make out
güçlükle anlamak
make over
(fiil) yenilemek
make peace
barışmak
make provision
önlem almak
make provision against
önlem almak
make sense
anlaşılır olmak
make sense of
anlamlandırmak
make smb. laugh
güldürmek
make smb. loose his job
ayağını kaydırmak
make something up
uydurmak
make sure
unutmamak
make sure
garantiye almak
make sure
tahkik etmek
make the most of it
tadını çıkarmak
make up
düzmek
make up one's mind
karara varmak
make up one's mind
to -i aklına koymak, -e karar vermek
make out
ayırdetmek
make out
(deyim) açıkça anlamak
make up
{i} toparlamak
make a fool of someone
(Ev ile ilgili) Birisi ile dalga geçmek, alay etmek, kafa bulmak, maymun etmek, maymuna çevirmek
make a motion
teklifte bulunmak
make a wish
bir dilek tut
make a wish
dilekte bulunmak
make certain
emin olmak

Hiç hata yapmadığımızdan emin olmak için iki kez kontrol ettim. - I checked twice to make certain we hadn't made any mistakes.

Konserin saat kaçta başladığını Tom'un bildiğinden emin olmak zorundayım. - I have to make certain Tom knows what time the concert starts.

make dim
donuklaştırmak
make explicit
belirginleştirmek
make good use of
iyi kullanmak
make high
yükseltmek
make history
(Konuşma Dili) adı tarihe geçmek
make it
(deyim) başarıya ulaşmak
make little of
küçümsemek
make mention of
sözünü etmek
make no sense
mantıklı olmamak
make out
(deyim) ortaya çıkartmak
make out
tanzim etmek
make out
(deyim) sonuca ulaşmak
make out
(Argo) aşk yaşamak
make out
basarılı olmak
make out
(deyim) aşk yapmak
make out
(deyim) sevişmek
make out
(Argo) cinsel ilişki yaşamak
make out
(deyim) işi pişirmek
make out
(deyim) netlikle görmek
make out
(deyim) öyle göstermeye çalışmak
make possible
olanaklandırmak
make public
(Politika, Siyaset) kamuya açıklamak
make sense
anlamlı olmak
make sense
anlamı olmak: Does this poem make sense? Bu şiirin anlamı var mı?
make somebody to dig up
eştirmek
make someone up
birine makyaj yapmak
make something up
karşılamak
make something up
tamamlamak
make something up
paket yapmak
make something up
hazırlamak
make something up
yerini doldurmak
make sure
garantilemek
make sure
(deyim) güvence vermek
make sure
sağlam kazığa bağlamak
make sure of
Emri pekiştirmek için kullanılır: Make sure she's here at eight! Ne yapıp edip onun
make sure that
sağlama almak
make the most out of something
Birşeyden en iyi şekilde yararlanmak, birşeyden en iyi şekilde istifade etmek
make up
(deyim) (ilacı) hazırlamak
make up
(deyim) kaybı telafi etme

Biz onun kaybı telafi etmesi gerektiğini önerdik. - We suggested that she should make up for the loss.

Kaybı telafi etmeliyiz. - We must make up for the loss.

make up
(deyim) bütünü oluşturmak
make up
yatak yapmak
make up
(deyim) bütünleşmek
make up
kafadan atmak
make up
(deyim) reçete hazırlamak
make up
boyanmak
make up
(deyim) açmak
make up
(deyim) (para/zaman) kaybı giderme
make up for something
karşılamak
make up to
(deyim) beğeni kazanmaya çalışmak
make up to someone
yaranmak
make up with
gönlünü almak
make up with
barışmak
Türkçe - Türkçe

make teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

MADE
(Osmanlı Dönemi) f. Dişi. Erkeğin zıddı
İngilizce - İngilizce
To induct into the Mafia or a similar organization (as a made man)

Henry Hill: Paulie's gonna make you?.

To cause to do

I was made to feel like a criminal.

The closing of an electrical circuit
To behave, to act

To make like a deer caught in the headlights.

How a thing is made; construction
To indicate or suggest to be

His past mistakes don’t make him a bad person.

or noun To cause to be

Scotch will make you a man.

Brand or kind; often paired with model

What make of car do you drive?.

To arrive at a destination, usually at or by a certain time

We should make Cincinnati by 7 tonight.

To bring into success

She married into wealth. She has it made.

To constitute

This makes the third infraction.

Past or future target of seduction (usually female)
A promotion
Recognition or identification, especially from police records or evidence
Mate; a spouse or companion

Th'Elfe therewith astownd, / Vpstarted lightly from his looser make, / And his vnready weapons gan in hand to take.

A halfpenny
Origin of a manufactured article; manufacture

The camera was of German make.

The act or process of making something, especially in industrial manufacturing
Quantity produced, especially of materials
To cover neatly with bedclothes
To cover (a given distance) by travelling

I made over twenty miles that day, for I was now hardened to fatigue and accustomed to long hikes, having spent considerable time hunting and exploring in the immediate vicinity of camp.

To recognise (without being recognised in return)

David Sinclair: (walking) Almost at Seventh; I should have a visual any second now. (rounds a corner, almost collides into Kaleed Asan) Damn, that was close.Don Eppes: David, he make you?David Sinclair: No, I don't think so.

To move at (a particular speed)

The ship could make 20 knots an hour in calm seas.

A person's character or disposition
To interpret

I don’t know what to make of it.

The declaration of the trump for a hand
To force to do

Don’t let them make you suffer.

A software utility for automatically building large applications, or an implementation of this utility
To create, construct, or produce

We’ll make a man out of him yet.

{i} model; type
{n} a form, structure, nature, companion
be suitable for; "Wood makes good furniture"
amount to; "This salary increase makes no difference to my standard of living"
gather and light the materials for; "make a fire"
assure the success of; "A good review by this critic will make your play!"
induce to have sex; "Harry finally seduced Sally"; "Did you score last night?"; "Harry made Sally"
reach in time; "We barely made the plane"
Brand Name or Automobile Manufacturer (Ford, Acura, BMW)
favor the development of; "Practice makes the winner"
create or manufacture a man-made product; "We produce more cars than we can sell"; "The company has been making toys for two centuries"
make, formulate, or derive in the mind; "I draw a line here"; "draw a conclusion"; "draw parallels"; "make an estimate"; "What do you make of his remarks?"
make by combining materials and parts; "this little pig made his house out of straw"; "Some eccentric constructed an electric brassiere warmer"
change from one form into another; "make water into wine"; "make lead into gold"; "make clay into bricks"
To increase; to augment; to accrue
add up to; "four and four make eight"
proceed along a path; "work one's way through the crowd"; "make one's way into the forest"
To put in a desired or desirable condition; to cause to thrive
eliminate urine; "Again, the cat had made on the expensive rug"
(1) fulfill (a contract)
put in order or neaten; "make the bed"; "make up a room"
earn on some commercial or business transaction; earn as salary or wages; "How much do you make a month in your new job?"; "She earns a lot in her new job"; "this merger brought in lots of money"; "He clears $5,000 each month"
To (non-specifically) make a hand means to get a decent hand that has a shot at winning the pot I didn't make a hand for two hours, but then I went on a major rush
charge with a function; charge to be; "She was named Head of the Committee"; "She was made president of the club"
cause to be enjoyable or pleasurable; "make my day"
Structure, texture, constitution of parts; construction; shape; form
compel or make somebody or something to act in a certain way; "People cannot be made to integrate just by passing a law!"; "Heat makes you sweat"
develop into; "He will make a splendid father!"
act in a certain way so as to acquire; "make friends"; "make enemies"
head into a specified direction; "The escaped convict took to the hills"; "We made for the mountains"
the act of mixing cards haphazardly
Brand; often paired with model
achieve a point or goal; "Nicklaus had a 70"; "The Brazilian team got 4 goals"; "She made 29 points that day"
calculate as being; "I make the height about 100 feet"
To cause to exist; to bring into being; to form; to produce; to frame; to fashion; to create
To attain; i e , to "make harbor " To "make fast" is to secure Tides that "make" increase To "make sail" is to set sail
create by artistic means; "create a poem"; "Schoenberg created twelve-tone music"; "Picasso created Cubism"; "Auden made verses"
To gain, as the result of one's efforts; to get, as profit; to make acquisition of; to have accrue or happen to one; as, to make a large profit; to make an error; to make a loss; to make money
the proportions to which a diamond has been cut A good make will have proportions that maximize the brilliance and fire of a diamond A poor make will lead to a diamond that has little sparkle due to the inability of the cut to properly reflect light
To proceed; to tend; to move; to go; as, he made toward home; the tiger made at the sportsmen
represent fictitiously, as in a play, or pretend to be or act like; "She makes like an actress"
make a break for it
To attempt to escape; to flee; to run away

To restrain runaways who are too fragile to survive on the outside, Administrator Edward Farmilant of Chicago's Somerset nursing home gave the front door guard pictures of 36 patients who might make a break for it.

make a clean breast
to be honest about something; to confess

Master, he said that day to me, this must come to an end. I must make a clean breast of it. This Nemo is leaving land and going up to the north. But I declare to you that I have had enough of the South Pole, and I will not follow him to the North..

make a decision
To decide

You need to make a decision whether or not to go.

make a difference
To matter
make a difference
To carry out an action, the result of which is a significant change, or an altered circumstance
make a face
To make a facial expression, often for humor, as a taunt, or to indicate distaste
make a fool of
To cause (someone) to seem foolish
make a go of it
To attempt to make a success of it; especially, to attempt to make a living

He quit his regular job and tried to make a go of it as an artist.

make a hash of
to do badly, particularly to make a mess while doing

Pouring drinks is one thing I always make a hash of, so please help yourselves.

make a killing
To win or earn a large amount of money

Danny Boyle's critical darling 'Slumdog Millionaire' has made a killing at the box office and is now being lavished with awards.

make a leg
to make a deep bow with the right leg drawn back
make a living
To earn enough income to support oneself and, if applicable, one's family
make a meal of
To spend more time and energy on some task than it warrants; to make something overly complicated

: Make it quick and painless, she'd told herself, don't make a meal of it.

make a mistake
To err, to be wrong
make a monkey of
Alternative form of make a monkey out of
make a monkey out of
To cause a person, group, or action to appear foolish or inferior; to subject someone or something to ridicule

It is very difficult to make a monkey out of policy makers who can read and write and can argue a case logically.

make a mountain out of a molehill
To treat a problem as greater than it is; to blow something out of proportion; to exaggerate the importance of something trivial

If you're stuck in traffic, try not to make a mountain out of a molehill worrying about it too much. It could be much worse.

make a muscle
To flex the biceps muscles in the upper arm as a show of muscular strength or development
make a name for oneself
to gain fame
make a pig's ear of
To do badly; to make a mess of

Instead, he had lain awake for hours, knowing he'd made a pig's ear of everything, and trying to think of a way to sort things out.

make a point
To take care in doing something of something; to pay attention or ensure that something is done

Make a point to carry your calendar with you at all times.

make a point
To argue or promote an idea

I suppose the people who wrote that stuff on the wall were trying to make a point, but they mainly made a mess.

make a silk purse of a sow's ear
To produce something refined, admirable, or valuable from something which is unrefined, unpleasant, or of little or no value

A smart development can make a silk purse of a sow's ear, and the effect on older properties can be quite dramatic.

make a spectacle of oneself
To embarrass oneself or others in public
make a splash
To do something that attracts attention

If you want to make a splash at the event, do something especially memorable.

make a stick for one's own back
To take a decision that will have personally adverse consequences

Allowing a known trouble-maker to join the team is making a stick for your own back.

make a stink
To complain; to demand attention or remedy for a problem

If nothing happens when you ask nicely, make a stink until something gets done.

make a virtue of necessity
To make the best of a difficult situation; to recast or portray an action or situation in which one has no alternatives as an action or situation which was deliberately chosen on its merits

Nietzsche, as I gather, regarded the slave-morality as having been invented and imposed on the world by slaves making a virtue of necessity and a religion of their servitude.

make against
To contradict; to defeat; to refute; to work against

I must take more exercise than I have done for time past—it will make against my Studies but it is better to have health to preach what I now know ... than to know more and not be able to preach at all.

make amends
To repair a relationship; to make up; to resolve an argument or fight; to make reparations or redress

I hope they can stop fighting and make amends.

make an ass of
To cause (someone) to seem foolish
make an example of
To punish someone so as to be a warning to others

He made an example of' the drunken sailor with twenty lashes, to show that he must have a sober crew.

make an exhibition of oneself
To embarrass oneself or others in public
make an honest woman
To marry (a woman), especially if she is having a sexual relationship

the mother, Mr Jones, Mr Nightingale, and his love, stept into a hackney-coach, which conveyed them to Doctors' Commons; where Miss Nancy was, in vulgar language, soon made an honest woman, and the poor mother became one of the happiest of all human beings.

make an offer
To bid, propose, to initiate a proposal
make away
To destroy
make away
To kill
make away
To depart, leave; to make off
make away
To kill oneself, commit suicide

Hostratus the friar took that book which Reuchlin had written against him, under the name of Epist. obscurorum vivorum, so to heart, that for shame and grief he made away himself.

make away
To get rid of, dispose of

Will you,’ said he, ‘on your honour, let me see them uncurtailed, and not offer to make them away; no, not a single paper?’.

make away with
to transfer or alienate; hence, to spend; to dissipate
make away with
to steal
make belief
The abstract quality of making believe
make believe
imaginary; conjured in someone's imagination, especially when imagined by a child
make believe
The act of pretending that what is imaginary is real
make believe
To pretend or imagine

Let's build a fort out of chairs and blankets and make believe we are pirates.

make book
To be very confident

Oh, you can make book that she didn't start no love-making. She ain't the kind to curl up in a man's ear and whisper..

make book
To gamble, either by placing or taking bets

In the American League, front-running Cleveland was an odds-on favorite with the men who make book on baseball.

make common cause
To cooperate, to enter into an alliance for a shared goal
make do
to survive, get by with, or use whatever is available (due to lack of resources)

There is barely enough money, so we will have to make do with what we have.

make do and mend
A philosophy, during World War II, of repairing clothes etc that would normally be discarded due to shortages and rationing

The 'make do and mend' campaign was the Board of Trade's central propaganda effort directed at housewives. It gave advice on preservation, renovation, and repair of clothing and other household goods.

make do with
to get along with whatever is available

The recipe calls for exotic mushrooms, but we'll have to make do with ordinary ones.

make ends meet
to have enough money to cover expenses; to get by financially; to get through the pay period (sufficient to meet the next payday)

Although most of the poor and displaced in Khartoum struggle to make ends meet, a very small number not only find work, but form small co-operatives.

make eyes at
To flirt with someone by making obvious glances
make faces
Alternative form of make a face

Tarzan on his part never lost an opportunity to show that he fully reciprocated his foster father's sentiments, and whenever he could safely annoy him or make faces at him or hurl insults upon him from the safety of his mother's arms, or the slender branches of the higher trees, he did so.

make file
A configuration file that describes the steps involved in building an application from its source code
make files
plural form of make file
make for
To tend to produce or result in

It was such a day as one dreams about, with that pleasant warmth in the air that makes for indolent content.

make for
To confirm, favour, strengthen (an opinion, theory, etc.)

That they are “conditions of thought” does not make for Kant’s theory of the categories one iota more than it makes for the theory of Aristotle or for the theory of Locke.

make for
To set out to go (someplace); to move towards

e disappeared into his house much as a startled weasel makes for its hole.

make fun of
To tease, ridicule or make jokes about, generally in a pejorative manner

Please stop making fun of your sister and just help her.

make game of
to ridicule; to jest
make good
: To complete successfully

The check bounced, but he said he will make good on it next month.

make good
To achieve substantial success in life, often in business
make good on
to fulfill (a promise etc)
make haste
To hurry or hasten
make hay
to take advantage of an opportunity
make hay
to cut grass to turn into hay for animal feed
make hay while the sun shines
To act while an opportunity exists; to take action while a situation is favorable
make head or tail of
To determine to be good or bad
make head or tail of
To understand even minimally

See if you can make head or tail of this chapter. I'm baffled.

make headway
To progress; to move forward

I worked on them all day, but barely made headway at all.

make into
To cause (the first object) to become (the second object), to change

The potion made him into a toad.

make it
to survive, to live through something

Don’t die, pal. You’re gonna make it little buddy. Come on, man. We’re gonna help you, and you’re gonna make it.

make it
to reach a place

I was scrambling to my feet when I saw the car sliding back toward me, having not quite made it to the crest of the hill.

make it
to have sexual intercourse

a fellow who knew how to make every girl happy, but once he’d made it with her didn’t know where to go from there.

make it
to become famous and successful

Cause there’s a million better bands.

make it big
To become famous and successful
make it hot for
to cause trouble, suffering or discomfort for someone
make it snappy
Do it quickly; be quick about it

Bring me a coffee, and make it snappy!.

make it up as one goes along
To improvise continuously
make known
To disclose a secret

I wouldn't make this known to anyone else, if I were you.

make known
To announce some information generally

The decision was made known when it appeared on the evening news.

make light of
To regard without due seriousness; to joke or disregard inappropriately

I wish you wouldn't make light of the matter, when it obviously means a great deal to him.

make like
To behave in the manner of

In his office is an eight-foot bull whip; Ed likes to snap it around and make like a slave-driver.

make like
To behave as though

Make like we're getting married and repeat after me, 2004 is the year I will moisturise daily.

make like a banana and split
to leave, depart
make like a tree and leave
to leave, depart
make love
To engage in sexual intercourse
make love
To flirt; to romance
make love, not war
A hippie anti-war slogan encouraging love and peace
make merry
To enjoy oneself in a jolly and festive manner
make no bones about
To see no difficulty in, have no objection to
make off
To run away; to exit

e was so frightened, being new to the sight, that he made off again, and never stopped until he had run a mile or more.

make off with
to steal something and run
make old bones
To last a long time; to last or store well

It is a nice fruity wine, but it doesn't make old bones.

make old bones
To live to an old age

With his heart condition, he'll never make old bones.

make one's mark
To make, or leave, a lasting impression, especially to achieve apparent success
make one's way
To move forward, usually toward a destination or goal, physically or conceptually
make oneself scarce
To leave or depart, or to avoid or stay away

Perhaps I should make myself scarce before he finds any more miserable tasks to assign to me.

make or break
To be a crucial factor in determining the success of something

Vince knew that his ability to come up with a catchy hook would make or break his song.

make out
To kiss passionately or make love

We found a secluded spot where we could make out in private.

make out
To succeed; to turn out or end up

Oh, you were on a TV game show? How did you make out?.

make out
To designate as the recipient, the payee

Cheques may be made out to the Foo Bar Company.

make out
To fabricate a story

I had to make out that my car was stolen in order to get any insurance money.

make out
To discern

Though nothing of the vault except the roof was visible from where I lay, and so I could not see these visitors, yet I heard every word spoken, and soon made out one voice as being Master Ratsey's. This discovery gave me no surprise but much solace, for I thought that if the worst happened and I was discovered, I should find one friend with whom I could plead for life.

make out
To characterize as; often with to be

His version of the story makes me out to be the bad guy.

make out like a bandit
To profit greatly; to get an excessively good deal

Somebody must be making out like a bandit if they have managed to sell a $50 product for $500 like that!.

make over
To improve upon and/or take in a new direction

The senator needs to make over his image.

make over
To renovate or to convert to a different use, particularly houses, offices, or rooms within them

We're going to make over the garage into a guest suite.

make over
To transfer ownership, especially by means of a legal document
make over
To create a new physical look, especially with a new hairstyle, cosmetics, or clothes

Cindy is going to make over Karen tomorrow.

make quick work of
To accomplish a specified task easily and quickly
make right
To right, rectify, or ameliorate a relationship or situation

We had some bad blood initially, but in the end it was all made right by talking things over.

make room
Rearrange or organize existing people, objects, furniture, belongings, etc., to create space for new objects
make sense
To be coherent or reasonable

Somehow the combination didn’t make sense, but Cranston took it at face value, whatever that was worth.

make sense
To decipher or understand

Can you make sense of her handwriting?.

make short work of
to make a task quicker or easier

A good electric screwdriver will make short work of the disassembly process.

make somebody's hair curl
Alternative form of curl someone's hair
make someone cry
To willfully cause someone to cry, usually after berating or yelling at him/her intensely

The young woman's boss was stern and old-school, and he was out to make her cry after refusing to tolerate her mistakes.

make someone's day
To make someone happy or to be a source of satisfaction

Thank you for the unexpected gift. It really made my day.

make someone's hair curl
Alternative form of curl someone's hair
make someone's skin crawl
To disturb or bother; to frighten or disgust

The sound of fingernails on a chalkboard just makes my skin crawl.

make someone's teeth itch
To bother or unsettle a person; to put someone on edge

The squeaking won’t do any harm, but if it makes your teeth itch, oil the hinge.

make something of oneself
To attempt to be successful on one's own initiative

He moved to the big smoke when he was 17 to make something of himself.

make sure
To verify; to recheck; to use extra care or caution

When you leave, make sure you lock the door behind you.

make the bed
To arrange the sheets of a bed in a neat way
make the cut
To succeed; to be chosen out of a field of candidates or possibilities

Out of a pool of twenty applicants, only 3 made the cut.

make the grade
To prove satisfactory; to be successful or worthy of merit

In the end, only eight plucky contestants made the grade.

make the most of
Realise the maximal value, worth, or potential of something; derive as much benefit or profit from something as is possible

Make the most of yourself, for that is all there is of you. — Ralph Waldo Emerson.

make the rounds
To circulate something from one place to another

The naked photos of that celebrity have been making the rounds in the tabloids.

make the rounds
To go from one place to another for a particular reason

The doctors at the hospital check on the patients when they make the rounds at nine o'clock.

make the welkin ring
To make a loud noise
make the welkin ring
To celebrate or revel
make things hot for
Alternative spelling of make it hot for
make tracks
To leave or depart; to go away

I had better make tracks now, since my plane leaves soon.

make tracks
To leave in a hurry
make tracks for
to go in pursuit for
make tracks for
to head for
make up
to invent, imagine, or concoct (a story, claim, etc.)

He was a great storyteller and could make up a story on the spot.

make up
to assemble, or mix

I can make up a batch of stew in a few minutes, but it will take a two hours to cook.

make up
to constitute; to compose; to form
make up
To overcome a disadvantage
make up
to compensate, fill in or catch up

Cuba took limited free market-oriented measures to alleviate severe shortages of food, consumer goods, and services to make up for the ending of Soviet subsidies.

make up
to resolve, forgive or smooth over an argument or fight

They fight a lot, but they always manage to make up.

make up
to apply cosmetics or makeup

Let's leave as soon I make up my face.

make up one's mind
To decide; to reach a conclusion

I can't make up my mind whether to have ice cream or cake.

make use
To use, usually productively and/or for a specific purpose
make water
To urinate

I need to go make water. - Hoke Colburn, Driving Miss Daisy.

make waves
To cause a disturbance
make