iyi geçinmek

listen to the pronunciation of iyi geçinmek
Türkçe - İngilizce
get along

It's hard to get along with Tom. - Tom'la iyi geçinmek zor.

He is hard to get along with. - Onunla iyi geçinmek zordur.

get along with

He is hard to get along with. - Onunla iyi geçinmek zordur.

I should've tried harder to get along with everyone in the class. - Sınıftaki herkesle iyi geçinmek için daha çok çalışmalıydım.

keep in with
to rub along with sb/together, to hit it off (with sb)
stand in with
hit it off
get on with
agree
hit it off with
rub along
biriyle iyi geçinmek
get on with
biriyle iyi geçinmek
get along with
iyi geçinmek