miss

listen to the pronunciation of miss
İngilizce - Türkçe
özlemek

Seni özlemek istemiyorum. - I don't want to miss you.

ıska geçmek
kaçırmak

Ben uçuşumu kaçırmak istemiyorum. - I don't want to miss my flight.

Tom uçuşunu kaçırmak istemiyor. - Tom doesn't want to miss his flight.

evli olmayan bayan
ıska

Ok hedefini ıskaladı. - The arrow missed its target.

Bomba hedefi ıskaladı. - The bomb missed its target.

{f} kaçırmak (fırsat)
{i} bayan (evlenmemiş)
{f} aramak

Bütün köylüler kayıp bir kediyi aramak için dağlara gittiler. - All the villagers went into the mountains to look for a missing cat.

Polis kayıp çocuğu aramaktan vazgeçti. - The police have given up looking for the missing child.

{f} ıskalamak
(Tekstil) atkılamak, sıçramak
{f} özlem duymak
isabet ettirememek, ıskalamak, vuramamak; isabet etmemek, vurmamak: You missed the target. Hedefi ıskaladın. By some miracle the bullet
kavramamak
anlamamak
başarısızlık

Yorumcular Bu korkunç bir başarısızlıktı! diye bağırdılar. - That was a terrible miss! cried the commentators.

Eğer senin düzenli desteğin olmasa, benim misyonum başarısızlıkla sonuçlanırdı. - But for your steady support, my mission would have resulted in failure.

(Konuşma Dili) göresimek
(evlenmemiş) bayan
duymamak
tütmek
ıskalama
elinden kaçırmak
gözünden kaçırmak
hasretini çekmek
vuramama
gözden kaçırmak

Bu tür hatayı gözden kaçırmak çok kolaydır. - It's very easy to miss this kind of mistake.

isabet ettirememek
isabet ettirememe
hanımefendi

Sizinle tanışmak bir onurdur, hanımefendi. - It's an honor to meet you, miss.

{f} özle

Aşçılığını özleyeceğim. - I'll miss your cooking.

Hepimiz seni özledik. - We all have missed you.

(evlenmemiş bayanlara hitap ederken) Bayan
bayan

Bayan Thomas bize tarih öğretiyor. - Miss Thomas teaches us history.

Bayan Nakano'nun kaç yaşında olduğunu biliyor musun? - Do you know how old Miss Nakano is?

yokluğunu keşfetmek
olmadığının farkına varmak
yetişememek
vuramamak
{i} isabet etmeme
{i} Bayan, Matmazel, Mis (Evlenmemiş kadınların soyadından önce kullanılır.): Miss Joy Bayan Joy
{i} matmazel
{i} karavana
{i} kız

Mars Global Surveyor Kasım 1996'da kızıl gezegene olan 10 aylık bir göreve başladı. - In November of 1996, Mars Global Surveyor began a 10 month mission to the Red Planet.

Küçük kız kardeşimi özlüyorum. - I miss my little sister.

{i} hanım

Sizinle tanışmak bir onurdur, hanımefendi. - It's an honor to meet you, miss.

Sanırım hanıma ev almalıyım. - I guess I should get home to the missus.

i., k.dili. genç kız
{f} 1. isabet ettirememek, ıskalamak, vuramamak; isabet etmemek, vurmamak: You missed the target. Hedefi ıskaladın. By some miracle the bullet
(Askeri) BOŞ: Hedef üzerinde olmayan vuruş veya paralanma
görmemek
gidememek
ele geçirememek
bulamamak
yokluğunu hissetmek
miss fire ateş almamak
{f} gözlemek

Bay Peter Blake çevre değişikliğini gözlemek için bir görevdeyken 2001 yılında Amazon nehrinde korsanlar tarafından feci şekilde öldürüldü. - Sir Peter Blake was tragically killed by pirates on the Amazon river in 2001 as he was on a mission to monitor environment change.

yanlışlıkla atlamak
vuramam
vurmamak
{f} eksik olmak
isabet ettirememek veya etmemek
hasret kalmak
hedefi vuramama
missing
özlem

Herhangi birini özlemiyor musun? - Aren't you missing anyone?

Bir şey özlemiyor musun? - Aren't you missing something?

missing
özleme
missing
eksik

Bu kitabın son yaprağı eksik. - The last leaf of this book is missing.

Eksik bir peçete var. - There is a napkin missing.

missing
noksan
miss out
(Fiili Deyim ) 1- atlamak , geçmek 2- kaçırmak
miss out
atlamak
miss a news scoop
haber atlamak
miss a target
ıska geçmek
miss an opportunity
fırsatı kaçırmak
miss an opportunity
fırsat kaçırmak
miss an opportunity
fıratı değerlendirememek
miss an opportunity
fırsat tepmek
miss error
ikinci tür hata
miss error
ıskalama hatası
miss me
özle beni
miss me
beni özle

Gittiğimde beni özleyeceğini düşünüyorum. - I think you'll miss me when I'm gone.

Beni özleyeceğini biliyordum. - I knew you'd miss me.

miss opportunity
fırsatı kaçırmak
miss out
kapsamamak
miss out
gözden kaçırmak
miss penalty
(Spor) penaltı kaçırmak
miss penalty
(Spor) penaltıyı kaçırmak
miss someone bad
birini aşırı özlemek
miss someone very much
çok özlemek
miss the boat
treni kaçırmak
miss the bus
treni kaçırmak
miss the news
haber atlamak
miss the target
hedefi ıskalamak
miss the thread
(deyim) ipin ucunu kaçırmak
miss the train
treni kaçırmak
miss universe
dünya güzeli
miss out
gözden kaçır
miss out
içine almamak
miss the boat
fırsatı kaçırmak
miss the boat
vapuru kaçırmak
miss the mark
hedefi tutturamamak
miss the point
meseleyi kavramamak
miss 2
2 özledim
miss a beat
hiçbir ritmi kaçırmayın
miss a turn
pas geçmek
miss classes
Dersleri kaçırmak, derslere girememek
miss exam
sınavı kaçırmak
miss it
Kaçırmayın
miss one's period
Âdet görmemek, âdeti gecikmek
miss out on
kaçırmayın

Bu fırsatı kaçırmayın. - Don't miss out on this opportunity.

miss out on
(deyim) Bir fırsatı, şansı kaçırmak

He can't get the week off work so he's going to miss out on the chance of a free trip to the USA.

miss plant
miss bitki
miss ratio
kaçırma oranı
miss secret
gizemli bayan
miss small details
küçük detayları kaçırmak
miss so.'s guess
özledim o kadar. 'tahmin s
miss the plane
uçağı kaçırmak
miss the point
anlayamamak
miss the window
pencere özledim
miss the window
(deyim) Fırsatı kaçırmak

I will never get back to you, you missed the window.

miss the wood for the trees
(deyim) Bkz. not to see the wood for the trees veya not to see the forest for the trees
miss the world
dünya özledim
miss distance scorer
(Askeri) SAPMA MESAFESİ KAYITÇISI: Bir sapma mesafesi kayıtçısı, en yakın yaklaşma noktasındaki mermi yolundan hedefe olan düşey mesafeyi gösterir. Bu kayıtçı, ölçü aleti sapma mesafesini gösterir; ancak sağ-yukarı değerler bilinmemektedir
miss distance scorer
(Askeri) sapma mesafesi kayıtçısı
miss error
ikinci tur hata, iskalama hatasi
miss fire
ıskalamak
miss fire
ateş almamak
miss fire
(Fiili Deyim ) (silah) ateş almamak , tutukluk yapmak
miss one's footing
ayağı kaymak
miss out
(deyim) miss someone/sth. out atlamak. miss out on sth. [kd] kacirmak,yararlanamamak
miss out on
hakkını kaybetmek
miss the boat
(deyim) fırsatı vaktinde değerlendirmemek,fırsatı kaçırmak
miss the bus
fırsatı kaçırmak
miss the bus
(Fiili Deyim ) 1- otobüsü kaçırmak 2- fırsatı kaçırmak
miss the mark
ıskalamak
miss the mark
tahmini yanlış çıkmak
miss the mark
hedefi vuramamak
miss the mark
konu dışı olmak
miss the opportunity
fırsatı tepmek
miss the opportunity
fırsatı kaçırmak
miss the point
konuyu anlamamak
miss the point
birinin ne demek istediğini anlamamak/kaçırmak
missing
(Askeri) kayıp

Dün bavulumu bagaj odasına koydum ama şimdi kayıp gibi görünüyor. - I put my suitcase in the baggage room yesterday, but now it seems to be missing.

O, kayıp olarak kabul ediliyor. - He is regarded as missing.

near miss
(deyim) ucuz kurtulma ,kil payi kurtulma
you can't miss it
mutlaka görürsün
hit and miss transform
(Bilgisayar,Teknik) ıskala yakala dönüşümü
hit or miss.
ya herrü ya merrü
make someone miss
özletmek
miss out
dahil etmemek
missed
(Bilgisayar) kaçırıldı
misses
(Bilgisayar) kaçışlar
missing
(Bilgisayar) yok
missing
(Askeri) kaybolan

Sonunda kaybolan erkek kardeşini buldu. - He found his missing brother at last.

missing
namevcut
missing
taşan
missing
eksik kalan
missing
bulunmayan
missing
özleyerek
missing
gaip
missing
yitik
give sth a miss
-e boş vermek
hit and miss
gelişigüzel
hit or miss
gelişigüzel
hit or miss
rasgele
missing
{f} özle

Bir şey özlemiyor musun? - Aren't you missing something?

Herhangi birini özlemiyor musun? - Aren't you missing anyone?

never miss a trick
çöp atlamaz olmak
A miss is as good as a mile
(Atasözü) Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı var
I miss you so much
Seni çok özledim
Missed
ıskala
give a miss
(deyim) Bir işe veya faaliyete katılmamak; es geçmek
give it a miss
bir bayan vermek
give something a miss
(deyim) Bir işe veya faaliyete katılmamak; es geçmek
give sth a miss
Bir özledim sth vermek
good marksman may miss
iyi nişancı kaçırabilir
hit and, or miss
gelişigüzel
i miss you
seni özledim
lose/miss the thread
ipin ucunu kaçırmak
misses
isabetsizlik
missing
eksikleri
air miss
(Askeri) bkz: "near miss"
hit and miss
şansa
hit and miss
(deyim) rastgele;bahtina;gelisiguzel
hit and miss
rasgele
hit and miss transform
iskala yakala donusumu
hit or miss
sonunu düşünmeden
it's hit or miss
ne olursa olsun diye
missed
miss özle/farket/kaçır
missing
eksik,n.kayıp: v.özle: prep.özleyerek
missing
{s} eksik, olmayan, kayıp: There is a page missing. Bir sayfa eksik
missing
There is a page missing bir sayfa eksik
missing
missinglinklink the missing savaşta kayıp askerler
missing
miss özle/farket/kaçır
missing
{i} kaçırma

Tek bir günü kaçırmadan ya da geç kalmadan üç sene liseye devam etti. - He attended the high school for three years without missing a single day or being late.

Tom bir tek gün bile kaçırmadan ya da hiç geç kalmadan üç yıl liseye devam etti. - Tom attended high school for three years without missing a single day or ever being late.

missing
olmayan

Bu dramada bir şey eksik.O gerçek derinliği olmayan basit ikaz edici bir masal. - This drama is missing something. All it is is a simple cautionary tale with no real depth.

missing
eksik, atlanmış
missing
(Askeri) KAYIP, KAYBOLAN, KAYBOLMUŞ, EKSİK: Nerede bulundukları bilinmeyen fakat, muharebede kaybolmadıkları veya geriye tahliye edilmedikleri malum olan personel. Ayrıca bakınız: "battle casualties" ve "nonbattle casualties"
near miss
(Askeri) TEHLİKELİ YAKLAŞMA (DOD, NATO): Uçuş esnasında, iki uçak arasındaki mesafenin tehlikeli bir durum oluşturabileceği hal. Aynı zamanda buna airmiss denmektedir
near miss
(Askeri) (DOD, IADB) (AIRCRAFT) TEHLİKELİ YAKLAŞMA (UÇAK) (AMERİKA SAVUNMA BAKANLIĞI, AMERİKAN SAVUNMA KURULU): Uçuş esnasında iki pilot arasındaki mesafenin her ikisince, muhtemel çarpışma tehlikesine yol açacak bir durum teşkil ettiği kabul edilen hal. Bak. " near collision"
not to miss
kaçırmamak
we miss you so much
sizi çok özledik
İngilizce - İngilizce
Form of address for an unmarried woman
Form of address for a teacher or a waitress

Excuse me Miss, Donny’s been pinching my pencils again.

To be late for something (a means of transportation, a deadline etc)

I missed the plane!.

A title of respect for a young woman (usually unmarried) with or without a name used

You may sit here, Miss Jones.

To fail to attend

Joe missed the meeting this morning.

To fail to hit

I missed the target.

An unmarried woman; a girl
To feel the absence of someone or something, sometimes with regret

I miss you!.

An act of avoidance

I think I’ll give the meeting a miss.

A failure to obtain or accomplish
To fail to understand or have a shortcoming of perception

miss the joke.

A failure to hit
{i} failure to hit something; lack; omission, misfire; failure; evasion, avoidance
leave undone or leave out; "How could I miss that typo?"; "The workers on the conveyor belt miss one out of ten"
{n} a young or unmarried woman, mistake, loss
{v} not to hit, to escape, fail, omit, want
Form of address for a teacher
Mississippi
{i} title for an unmarried woman, Mademoiselle
A kept mistress
{f} fail to strike (a target); be late, fail to be present; feel absence, long for; omit; avoid
A pulse delivered to the gap that does not result in
To fail of hitting, reaching, getting, finding, seeing, hearing, etc
Mistake; error; fault
To discover the absence or omission of; to feel the want of; to mourn the loss of; to want
Harm from mistake
A title of courtesy prefixed to the name of a girl or a woman who has not been married
In the game of three-card loo, an extra hand, dealt on the table, which may be substituted for the hand dealt to a player
To fail to obtain, learn, or find; with of
To be absent, deficient, or wanting
be absent; "The child had been missing for a week"
See Mistress, 4
fail to reach or get to; "She missed her train"
To fail to hit; to fly wide; to deviate from the true direction
a failure to hit (or meet or find etc) fail to experience; "Fortunately, I missed the hurricane"
Same as open
a failure to hit (or meet or find etc) fail to experience; "Fortunately, I missed the hurricane" fail to reach; "The arrow missed the target" feel or suffer from the lack of; "He misses his mother" fail to reach or get to; "She missed her train" fail to perceive or to catch with the senses or the mind; "I missed that remark"; "She missed his point"; "We lost part of what he said" fail to attend an event or activity; "I missed the concert"; "He missed school for a week" be without; "This soup lacks salt"; "There is something missing in my jewellery box!" be absent; "The child had been missing for a week
fail to experience; "Fortunately, I missed the hurricane"
A missed spare (blow, error, open)
a failure to hit (or meet or find etc)
To omit; to fail to have or to do; to get without; to dispense with; now seldom applied to persons
See Mistress, 5
Loss; want; felt absence
be absent; "The child had been missing for a week
feel or suffer from the lack of; "He misses his mother"
The act of missing; failure to hit, reach, find, obtain, etc
An error; a blow; usually does not refer to an unmade split
fail to reach; "The arrow missed the target"
To fail to board (a means of transportation)
a young woman; "a young lady of 18"
fail to attend an event or activity; "I missed the concert"; "He missed school for a week"
as, to miss the mark one shoots at; to miss the train by being late; to miss opportunites of getting knowledge; to miss the point or meaning of something said
be without; "This soup lacks salt"; "There is something missing in my jewellery box!"
A young unmarried woman or a girl; as, she is a miss of sixteen
fail to perceive or to catch with the senses or the mind; "I missed that remark"; "She missed his point"; "We lost part of what he said"
In a categorical verification problem, a no-event forecast that is associated with an event observed See contingency table
To go wrong; to err
The rating you get on a step when you don't hit the arrow anytime close to the beat
The incorrect guessing of a target in an ESP test
Miss Right
A perfect, ideal or suitable female mate or wife

He waited for years and years, hoping someday to find Miss Right.

Miss.
Mississippi, as used in case citations
miss a trick
Used in negative (usually) to say that a person is alert and always able to take advantage of any situation

John managed to make a profit on that old car you sold him. He never misses a trick, does he?.

miss out
To miss an experience or lose an opportunity, etc. that should not be missed

I think he's going to miss out on the opportunity to date her if he doesn't hurry.

miss the boat
To fail to take advantage of an opportunity; to overlook or be too late to pursue an option or course of action

The price discount ended yesterday and I just missed the boat on a great deal.

miss the mark
To fail to reach the result that was intended

This manifesto missed the mark and they failed to enlist people's attention as they had hoped.

miss the mark
To fail to hit the target
miss the point
To fail to grasp the meaning of an utterance

Do you know what I mean, or are you missing my point?.

miss a beat
(deyim) Deviate from regular smooth performance: Tthe company changed ownership without missing a beat
miss out on
Lose a good opportunity for something

He missed out on a better job.

miss the window
(deyim) Miss an opportunity, miss the bus, miss the boat
Miss 1
In some schools, children address their women teachers as Miss. `Chivers!' --- `Yes, Miss?'
Miss 1
You use Miss in front of the name of a girl or unmarried woman when you are speaking to her or referring to her. It was nice talking to you, Miss Giroux
Miss America Pageant
a beauty contest held every year in Atlantic City, New Jersey, in which women who have won beauty contests in each of the 50 states represent those states. One of them is chosen to serve as Miss America for one year
Miss Havisham
a character in the book Great Expectations by Charles Dickens. She is a strange, rich old woman who hates men because her future husband left her on their wedding day. She still wears her wedding dress and everything in her house has been left exactly as it was on her wedding day, and is now covered in cobwebs
Miss Jane Marple
a character in crime novels by Agatha Christie. Miss Marple is a very nice polite old English lady who is also clever at discovering criminals, especially murderers
Miss Piggy
a puppet in the form of a pig with long blond hair who appears in the television programme The Muppets. She thinks that she is very beautiful and expects everyone to admire her, and she gets angry if the other characters do not do what she wants
Miss Universe
a US competition in which women from many different countries compete to be judged the most beautiful and to win the title "Miss Universe
Miss Universe
winner of the Miss Universe beauty pageant
Miss Universe contest
yearly competition for choosing the most beautiful woman to represent the world
Miss Universe pageant
annual worldwide beauty contest
Miss World
a competition in which women from many different countries compete to be judged the most beautiful. The winner is given the title Miss World
Miss World pageant
annual worldwide beauty contest
miss 2
If you miss something, you feel sad because you no longer have it or are no longer doing or experiencing it. I could happily move back into a flat if it wasn't for the fact that I'd miss my garden He missed having good friends
miss 2
If you miss something such as a meeting or an activity, you do not go to it or take part in it. It's a pity Makku and I had to miss our lesson last week `Are you coming to the show?' --- `I wouldn't miss it for the world.'
miss 2
If you miss something, you fail to notice it. From this vantage point he watched, his searching eye never missing a detail It's the first thing you see as you come round the corner. You can't miss it notice
miss 2
If you miss a chance or opportunity, you fail to take advantage of it. Williams knew that she had missed her chance of victory It was too good an opportunity to miss. seize
miss 2
to see if the expression you are looking for is shown under another headword
miss 2
If you miss something such as a plane or train, you arrive too late to catch it. He missed the last bus home. catch
miss 2
If you miss the meaning or importance of something, you fail to understand or appreciate it. Tambov had slightly missed the point get
miss 2
Please look at category
miss 2
to miss the boat: see boat not to miss a trick: see trick see also missing, hit and miss, near miss
miss 2
In sport, if you miss a shot, you fail to get the ball in the goal, net, or hole. He scored four of the goals but missed a penalty. Miss is also a noun. Striker Alan Smith was guilty of two glaring misses
miss 2
If you miss something, you fail to hit it, for example when you have thrown something at it or you have shot a bullet at it. She hurled the ashtray across the room, narrowly missing my head When I'd missed a few times, he suggested I rest the rifle on a rock to steady it. hit Miss is also a noun. After more misses, they finally put two arrows into the lion's chest
miss 2
If you give something a miss, you decide not to do it or not to go to it. Do you mind if I give it a miss?
miss 2
If you miss someone who is no longer with you or who has died, you feel sad and wish that they were still with you. Your mama and I are gonna miss you at Christmas
miss a shot
not hit the mark, miss the target
miss fire
not hit the target
miss one's footing
stumble, slip, fall, lose one's balance
miss out
If you miss out on something that would be enjoyable or useful to you, you are not involved in it or do not take part in it. We're missing out on a tremendous opportunity Well, I'm glad you could make it. I didn't want you to miss out. = lose out
miss out
skip, omit, leave out
miss out
If you miss out something or someone, you fail to include them. There should be an apostrophe here, and look, you've missed out the word `men' altogether! What about Sally? You've missed her out. = leave out
miss out on
fail to grasp, lose an opportunity
miss the aim
miss the mark, not hit the target; miss the point, totally misunderstand the purpose (of something)
miss the bus
fail to catch the bus on time; miss an opportunity, muff a chance
miss the mark
not hit the target, fall short of the goal
miss the point
fail to grasp the main point
miss the train
be late for the locomotive train
Misses
Alternative spelling of Missus
Misses
Eye dialect spelling of Mrs
N.D. Miss.
United States District Court for the Northern District of Mississippi, as used in case citations
S.D. Miss.
United States District Court for the Southern District of Mississippi, as used in case citations
a miss is as good as a mile
A failure remains a failure, regardless of how close to success one has actually come
give something a miss
To forego something

I decided to give the new Franzen book a miss.

hit-and-miss
inconsistent, unpredictable, sometimes succeeding and sometimes failing

His choice of jokes is rather hit-and-miss.

hit-or-miss
Inconsistent; unpredictable; erratic
junior miss
A clothing size for girls
misses
plural form of miss
misses
Alternative spelling of missus. (Mrs)
misses
Third-person singular simple present indicative form of miss
missing
To be running roughly due an occasional lack of a spark or other irregular fault
near miss
Very, very close. Nearly a hit, but a miss, nonetheless
give a miss
(deyim) Not take part in an activity

I think I'll give the barbecue a miss. I'm on a diet.

give something a miss
(deyim) Not take part in an activity

I think I'll give the barbecue a miss. I'm on a diet.

I miss you
I wish you were here, I am longing to see you again
Little Miss Muffet
a character from a nursery rhyme (=an old song or poem for young children) . She is a young girl who is frightened by a spider and runs away. The rhyme goes: Little Miss Muffet/Sat on a tuffet,/Eating her curds and whey;/There came a great spider,/Who sat down beside her,/And frightened Miss Muffet away
give it a miss
abstain from, avoid
give one a miss
avoid running into
hit and miss
If something is hit and miss or hit or miss, it is sometimes successful and sometimes not. Farming can be very much a hit-and-miss affair
hit or miss
haphazardly, randomly; carelessly, in an indifferent manner
hit or miss
see hit and miss
hit or miss
(Ticaret) An accuracy verification technique where each measurement is classified as either a hit (inside acceptable limits) or a miss (outside). A target is set for the required hit percent out of the total
hit-and-miss
random, arbitrary; sometimes succeeding and sometimes failing
hit-and-miss
done in a way that is not planned or organized random
hit-or-miss
dependent upon or characterized by chance; "a haphazard plan of action"; "his judgment is rather hit-or-miss"
missable
Able to avoid detection
missed
past of miss
missed
not caught with the senses or the mind; "words lost in the din"
misses
plural of miss
misses
third-person singular of miss
missing
Cells in a hypercube for which data is applicable but does not currently exist
missing
not able to be found; "missing in action"; "a missing person
missing
not existing; "innovation has been sadly lacking"; "character development is missing from the book"
missing
If something is missing, it is not in its usual place, and you cannot find it. It was only an hour or so later that I discovered that my gun was missing The playing cards had gone missing
missing
A military service member is in a missing (missing) status if not at his duty location due to apparent involuntary reasons as a result of a non-hostile action and his location is not known
missing
Absent from the place where it was expected to be found; lost; wanting; not present when called or looked for
missing
specifies that missing values of the process variable are to be treated as a Pareto category represented with a bar on the chart If the process variable is a character variable, a missing value is defined as a blank internal (unformatted) value If the process variable is numeric, a missing value is defined as any of the SAS missing values If you do not specify the MISSING option, missing values are excluded from the analysis
missing
{s} absent; lacking
missing
present participle of miss
missing
The index can contain missing values
missing
A casualty status for which the United States Code provides statutory guidance concerning missing members of the Military Services Excluded are personnel who are in an absent without leave, deserter, or dropped-from-the-rolls status A person declared missing is categorized as follows
missing
If you say that something is missing, you mean that it has not been included, and you think that it should have been. She had given me an incomplete list. One name was missing from it
missing
not able to be found; "missing in action"; "a missing person"
missing
not there -- " the units section is missing the "hundred" part " (9)
missing
Someone who is missing cannot be found, and it is not known whether they are alive or dead. Five people died in the explosion and more than one thousand were injured. One person is still missing. If a member of the armed forces is missing in action, they have not returned from a battle, their body has not been found, and they are not thought to have been captured
missing
Failure of one or more cylinders to fire
missing
{i} one or something that is absent; one or something that is missing, lost
missing
Not able to be located; gone; absent; lost
missing
If a part of something is missing, it has been removed or has come off, and has not been replaced. Three buttons were missing from his shirt
near miss
You can say that there is a near miss when something is nearly hit by another thing, for example by a vehicle or a bomb. Details have been given of a near miss between two airliners over southern England earlier this week We've had a few near misses in the raids, as I expect you've noticed. = narrow escape
near miss
A near miss is an attempt to do something which fails by a very small amount. Milan's successful defence of the European Cup and near-miss in the Italian championship last season
near miss
an accidental collision that is narrowly avoided
near miss
failure to hit a target, failure to reach a goal; narrow escape
you can't miss it
you will find it easily
Türkçe - İngilizce

miss teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

efendim! Yes!/Sir!/Madam!/Ma'am!/Miss!
(used as a reply to someone who has called one's name and as a substitute for "Hello!" when answering the telephone). E
miss