getting

listen to the pronunciation of getting
İngilizce - Türkçe
{f} elde et

Kumar oynamak: kesin bir şekilde bir şey için hiçbir şey elde etmemek. - Gambling: The sure way of getting nothing for something.

İstediğimi elde etmeyi başardım. - I succeeded in getting what I wanted.

{i} elde etme

Tom Mary'den gerçeği elde etmeyi başardı. - Tom succeeded in getting the truth from Mary.

İstediğimi elde etmeyi başardım. - I succeeded in getting what I wanted.

elde ederek
{i} edinme

Ben erken kalkma alışkanlığı edinmek zorundayım. - I have to form the habit of getting up early.

(isim) edinme
get
elde etmek

Şu anda, tüm istediğim yiyecek bir şey elde etmek. - Right now, all I want to do is get something to eat.

Tam sevinç değerini elde etmek için, onu paylaşacak birisine sahip olmalısınız. - To get the full value of joy, you must have someone to divide it with.

getting along with one another
geçim
getting bored
canı sıkılma
getting spoiled
şımarma
getting started
(Bilgisayar) buradan başlayın
getting started
(Bilgisayar) başlarken
getting tired
yorulma
getting across
genelinde getting
getting along
geçim

Tom ve Mary'nin geçim sorunu var. - Tom and Mary have trouble getting along.

getting angry
sinirlenme
getting better
iyileşme

Çin halkının yaşamı şimdi gittikçe iyileşmesine rağmen, gelişme için hâlâ bir neden vardır. - Although the life of Chinese people is getting better and better now, there is still room for improvement.

İşler iyileşmeye devam ediyor. - Things keep getting better.

getting bigger
büyük getting
getting by
çıkartıldıktan
getting cold
soğuyor
getting crazy
çılgına dönüyor
getting dark
hava kararıyor
getting faster
hızlı getting
getting for
için getting
getting from bad to worse
kötü kötü için alıyorum
getting into trouble
sorun girmeden
getting nervous
sınır getting
getting on for
için ilerliyor
getting on my nerves
sinirlerine dokunmak
getting on my nerves
sinire dokunmak
getting panicky
panik getting
getting rid of ...
kurtulmak
getting sore
yara alıyorum
getting the hang of it
bir şeyi yapmayı öğrenmek
getting the hang of it
alışmak

she got in a little fender bender the first month, but i think she's getting the hang of it now.

getting there
orada getting
getting through
ulaşmıyorsa
getting up, reveille
Kalk borusu kalkmadan
getting used to
alışmak
getting wet
ıslanma
getting wise
bilge getting
getting worse
daha kötüleşmek
getting worse
daha kötüye gitmek
getting better
düzelen
getting bored
daralma
getting confused
bocalama
getting drunk
sarhoş olma
getting drunk
südreme
getting high
uçma
getting old
ihtiyarlama
getting on with
geçinmek
getting on with
anlaşmak
getting picture
(Bilgisayar) resim alınıyor
getting ready to do business
iş yapmaya hazır hale gelme
getting together
toplanma
get
{f} elde etmek; edinmek; kazanmak; almak; satın almak; yakalamak; ele geçirmek: He got it with difficulty. Zorla
get
{f} satın almak
get
getirmek

Tom'u geri getirmek için her şeyi yapacağım. - I'll do anything to get Tom back.

Onu geri getirmek istemez misin? - Don't you want to get him back?

get
yetişmek

Buraya zamanında gelmek için bu sabah ilk trene yetişmek zorundaydım. - I had to catch the first train this morning to get here in time.

Eğer trene yetişmek istiyorsan derhal hareket etmelisin. - You'll have to get a move on if you want to catch the train.

get
dolaşmak

Ayak altında dolaşmak istemiyorum. - I don't want to get in anybody's way.

O caddede dolaşmak neredeyse olanaksızdı. - It was almost impossible to get around on that street.

get
tutulmak
get
tedarik etmek
get
çanına ot tıkamak
get
kızmak

Heyecanlanmak kızmakla hiçte aynı değildir. - Getting excited is not at all the same as getting angry.

Kızmak için hiçbir neden yok. - There's no reason to get angry.

get
kaçmak

Ben sadece kaçmak zorunda kaldım. - I just had to get away.

Laura son dakikada sadece arkasını dönmek ve kaçmak için yaklaşıyor numarası yaptı. - Laura pretended to get closer, only to turn around and run away at the last minute.

get
hayret uyandırmak
get
savuşmak
get
sızmak
get
çıkmak

İyi bir koltuk almak için yapmanız gereken tek şey, erken çıkmaktır. - All that you have to do to get a good seat is to leave early.

Arabaki herkes arabadan çıkmak ve bacaklarını germek istediğini söyledi. - Everybody in the car said they wanted to get out and stretch their legs.

get
anlaşmak

Tom'la anlaşmak çok kolay. - Tom is very easy to get along with.

get
tırmanmak
get
hızlanmak
get
açıklamak
how are you getting along
(isim)sıl geçiyor günleriniz
how are you getting along
nasıl geçiyor günleriniz
get
{f} idrak etmek
get
uyuşmak
get
{f} ettirmek

Tom saçını tıraş ettirmek için, hastanenin yakınındaki berbere gitti. - Tom went to the barbershop near the hospital to get his hair cut.

Kamyonunu tamir ettirmek için ne kadar ödemek zorunda kaldın? - How much did you have to pay to get your truck fixed?

get
{f} etmek

Ben asla dans etmekten usanmam. - I never get sick of dancing.

Buraya park etmek için izin aldın mı? - Did you get permission to park here?

get
{f} kavramak

Bu dikiş makinasını kavramak ne kadar sürer? - How long does it take to get the hang of this sewing machine?

get
{f} yapmak

Tom yapmak istediği şeyi yapmak için alır. - Tom gets to do anything he wants to do.

Yürüyüş yapmak için bir süre dışarı çıkalım. - Let's get out for a while to take a walk.

get
hale gelmek
get
gidip alma
get
ele geçirmek elde etmek
get
gebe
get
{f} gelmek

Bill ve John sohbet etmek için ayda bir kez bir araya gelmekten hoşlanıyorlar. - Bill and John like to get together once a month to chat.

Şirketin tepesine gelmek için, onun sıkı çalıştığını herkes biliyor. - Everyone knows that he worked hard to get to the top of the company.

get
{f} götürmek

Tom'u okula götürmek zorunda kaldım. - I had to get Tom to school.

Tom'u eve geri götürmek zorundayız. - We've got to get Tom back home.

get
{f} ele geçirmek

Tom seni ele geçirmek için dışarıda. - Tom is out to get you.

get
mat etmek
get
yemek

Çok azla yemek yersen şişmanlarsın. - If you eat too much, you will get fat.

Helen yeterince yemek yemiyor ve zayıflıyor. - Helen does not eat enough and she is getting thin.

get
düzenlemek
get
kurtulmak

Çöpten kurtulmak yetkililer için büyük bir baş belası haline gelmiştir. - Getting rid of garbage has become a major headache for the authorities.

Ondan kurtulmak istiyorum. - I want to get rid of it.

get
katılmak

Katılmaktan hoşlanmıyoruz. - We don't like to get involved.

Tom ve ben sadece yemek yemek için hazırlanıyoruz. Bize katılmak ister misin? - Tom and I are just getting ready to eat. Would you like to join us?

get
ayrılmak

Hava kararmadan önce eve dönmek istiyorsak şimdi ayrılmak zorundayız. - We have to leave now if we want to get home before dark.

Ben bu adadan ayrılmak istiyorum. - I want to get off this island.

get
yakalanmak (hastalığa)
get
gidip getirmek
get
kurtarmak
get
ulaşmak

Tom çatıya ulaşmak için merdivene tırmandı. - Tom climbed up a ladder to get to the roof.

Araba ile oraya ulaşmak benim bir buçuk saatimi aldı. - It took me an hour and a half to get there by car.

get
temin etmek
get
yetmek
get
geçmek

Tom Mary ile temasa geçmek istiyor. - Tom wants to get in touch with Mary.

Sanırım geçmek için yeterince iyi Fransızca konuşabilirim. - I think I can speak French well enough to get by.

get
uymak
get
uydurmak
get
doğrultmak
get
duymak

Tom'un Mary hakkında konuşmasını duymaktan bıktım. - I get tired of hearing Tom talking about Mary.

Gittiğim her yerde Noel müziklerini duymaktan bıkıyorum. - I'm getting tired of hearing Christmas music everywhere I go.

get
bir yere koyma
get
bulup getirmek
get
başarmak
get
hayret ettirmek
get
(hastalığa) yakalanmak
get
kafasına girmek
get
işitmek

Çocukların yalan söylemesinin ana nedeni azar işitmekten kaçınmaktır. - The main reason kids tell lies is to avoid getting into trouble.

get
çıkarmak

Tom'u buradan çıkarmak zorundayız. - We've got to get Tom out of here.

Tom yedek lastiği çıkarmak için bagajı açtı. - Tom opened the trunk to get the spare tire.

get
geçirmek

Seninle daha fazla vakit geçirmek isterim, ama işime geri dönmeliyim. - I'd love to be able to spend more time with you, but I have to get back to work.

Tom seni ele geçirmek için dışarıda. - Tom is out to get you.

get
sağlamak

Onun yeni teoriyi anlamasını sağlamak imkansızdır. - It is impossible to get him to understand the new theory.

Yeni metro 20 dakika içinde okula gitmemi sağlamaktadır. - The new subway enables me to get to school in 20 minutes.

get
ayarlamak
get
geçinmek

Kendisiyle geçinmek çok zordur. - He is rather hard to get along with.

Onunla iyi geçinmek zordur. - He is hard to get along with.

get
sokmak

Tom'un başını belaya sokmakla ilgili uzun bir geçmişi var. - Tom has a long history of getting into trouble.

Başını derde sokmak istemiyorum. - I don't want to get you into trouble.

get
-ebilmek
get
sinirlendirmek
get
eline geçmek
get
binmek

Bir sonraki uçağa binmek mümkün mü? - Is it possible to get on the next flight?

Ben arabaya binmekten usanıyorum. - I'm getting sick of the ride.

get
mesaj almak
get
gezinmek

Sonunda, hastalıktan dolayı yürüyemez hale geldi ve gezinmek için motorlu tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldı. - In the end, because of the disease, he became unable to walk and had to use a motorized wheelchair to get around.

Tom gezinmek için koltuk değneği kullandı. - Tom used crutches to get around.

attention getting
dikkat çekici
get
{f} yaptır+e
get
-tırmak
get
almak

Ne kadar pahalı olursa olsun, o klasik arabayı almak istiyorum. - I want to get that classic car no matter how expensive it is.

Ben biraz hava almak için yürüyüşe gittim. - I went for a walk to get some air.

get
gidip almak
get
hazırlamak

Annem akşam yemeğini hazırlamakla meşguldü. - Mother was busy getting ready for dinner.

Bayan West kahvaltı hazırlamakla meşgul. - Mrs. West is busy getting breakfast ready.

get
olmak

Tom çevrim içi olmakta zorlanıyordu. - Tom had trouble getting online.

Tom'un canı sarhoş olmak istedi. - Tom felt like getting drunk.

get
bakmak

Dişlerinize iyi bakmak önemlidir böylece yaşlandığınızda normal şekilde yiyebileceksiniz. - It's important to take good care of your teeth so you'll be able to eat properly when you get older.

Tom daha iyi bakmak için öne doğru eğildi. - Tom leaned forward to get a better look.

get
ilgilenmek

Ben iş stratejisi ile ilgilenmek istiyorum. - I want to get involved with business strategy.

get
vurmak
get
varmak

Ofisime varmak yaklaşık on beş dakika alır. - It takes about 15 minutes to get to my office.

Arabayla istasyondan amcamın evine varmak yaklaşık sadece beş dakika aldı. - It took only about five minutes to get to my uncle's house from the station by car.

get
anlamak
get
uğraşmak
get
yaptırmak

Tom işleri çabucak yaptırmak istedi. - Tom wanted to get things done quickly.

Tom'un işi yaptırmak için kesinlikle yeterli zamanı var. - Tom definitely had enough time to get the job done.

get
-tirmek
get
{f} kazanmak

Çok para kazanmak istedim. - I wanted to get a lot of money.

Yüksek bir maaş almasam bile, bu şekilde para kazanmaktan vazgeçmeye istekli değilim. - Even if I don't get a high salary, I'm not willing to quit this way of making a living.

get
{f} edinmek

Müşteri ile olan uyumunuz hakkında bir fikir edinmek istiyorum. - I would like to get a feel for your rapport with the customer.

Ben erken kalkma alışkanlığı edinmek zorundayım. - I have to form the habit of getting up early.

get
erişmek
get
bulmak

Aptal oğlumun ne yaptığını biliyor musun? Şimdi bile o üniversiteden mezun olup iş bulmak yerine tüm zamanını pachinko oynayarak geçiriyor. - You know what my idiot son's doing? Even now he's graduated from university he spends all his time playing pachinko instead of getting a job.

Neredeyse öğrenmek isteyebileceğin her dilde yerli konuşurlar tarafından hazırlanmış ses dosyalarını bulmak kolaylaşıyor. - It's getting easier to find audio files by native speakers for almost any language you might want to study.

Get
allanma
fear of getting dumped
terk edilme korkusu
for getting further by time
zamanla
for getting further by time
zamanı geldiğinde

we have started to be active in different sectors; cnstruction, natural stones, mining for getting further by time.

getting married
evleniyor
go getting
getting gitmek
recuperation; getting well; return
iyileşme, şifa; iade
anticipate getting money
avucu kaşınmak
are you getting off
İniyor musunuz
be getting on in years
yaşlanmak
get
{f} başlamak

İşe başlamak istiyorum. - I want to get to work.

İlerlemenin sırrı başlamaktır. - The secret of getting ahead is getting started.

get
{f} açığını bulmak
get
{f} canına okumak
get
{f} (got, got.ten/got, --ting)
get
{f} yalanını çıkarmak
get
{f} öldürmek

Tom'un bu dört insanı öldürmekten kurtulmasına izin veremeyiz. - We can't let Tom get away with murdering those four people.

Bizi öldürmek mi istiyorsun? - You want to get us killed?

get
{f} başına gelmek
getting better
düzelme
getting married
evlenme

Ben evlenme hakkında düşünüyordum. - I was thinking about getting married.

Tom, Mary ile evlenmenin o güne kadar yaptığı en iyi şey olduğuna inanıyor. - Tom believes that getting married to Mary was the best thing he's ever done.

how are you getting on?
ne alemdesiniz?
it is getting dark
hava kararıyor
it is getting dark
karanlık basıyor
it's getting foggy
sis başlıyor
it's getting on for ten
saat on'a yaklaşıyor
what are you getting at
ne demek istiyorsun
what are you getting at
(isim) demek istiyorsun
what is someone getting at
(deyim) amaci ne? istedigi ne?
without getting married
evlenmeden
İngilizce - İngilizce
act of obtaining
Present participle of get
{n} the act of getting, gain, profit
Getting is the present participle of get
{i} act of receiving or obtaining; becoming
The act of obtaining or acquiring; acquisition
the act of acquiring something; "I envied his talent for acquiring"; "he's much more interested in the getting than in the giving"
That which is got or obtained; gain; profit
Getting on for means the same as nearly. I've been trying to give up smoking for getting on for two years now It was getting on for two o'clock
getting along
Present participle of get along
getting any
Having sex (habitually, not currently)

Are you getting any?.

getting around to
Present participle of get around to
getting better
Present participle of get better
getting down
Present participle of get down
getting dressed
Present participle of get dressed
getting drunk
Present participle of get drunk

She's getting her parents good and drunk before she asks for a new car.

getting even
Present participle of get even
getting high
Present participle of get high
getting it
Present participle of get it
getting off
Past participle of get off
getting on
Present participle of get on
getting out
Present participle of get out
getting over
Present participle of get over
getting the knack
Present participle of get the knack
getting to
Present participle of get to
getting to the point
Present participle of get to the point
getting up
Present participle of get up
getting up early
arising early in the morning, waking up early
getting a license
receiving a license
getting any?
(Slang) are you getting any sex?
getting back
returning; avenging oneself, revenge
getting bald
becoming bald, losing one's hair
getting drunk
getting intoxicated, drinking oneself into a drunken stupor
getting even
a reciprocal group action; "in return we gave them as good as we got"
getting hoarse
losing one's voice, getting a sore throat
getting into a state
losing control, becoming hysterical
getting into the habit of
becoming accustomed to
getting into trouble with the law
committing a crime
getting jealous
becoming jealous, growing envious
getting married
weds, is married
getting near
getting close, getting closer
getting nervous
starting to feel nervous, beginning to feel excited and upset
getting organized
putting things in order
getting panicky
becoming frightened, becoming alarmed
getting pregnant
entering into a pregnant state, becoming pregnant
getting rich
becoming rich
getting smaller
growing smaller
getting started
Documentation Glish Learn More Programming Contact Us
getting started
What you need to know to create or help run an fMRI experiment
getting started
What's New Snapshot of the Program Publications Contacts Resources Hazardous Waste Treatment Technologies Glossary Environmental Links Other EPA Offices EPA Locator
getting started
Client Testimonials
getting started
From the library's webpage http: //www mwcc mass edu/library click on Databases, and after choosing the appropriate on-campus or off-campus access, click on Grove Dictionary of Art (Remember, off-campus access requires a valid library barcode number) At the next screen, click on Enter Site
getting sunburnt
having one's skin burnt by the sun
getting tenure
being given permanent employment in a public institution
getting tired
becoming fatigued, becoming worn-out
getting to know better
learning from experience
getting together
meeting together, coming together
getting used to
getting accustomed to, adjusting to, adapting to
getting well
recovering from an illness
getting wet
becoming wet
get out while the getting's good
To leave at an opportune time or before adverse conditions appear
get out while the getting's good
To sell all or part of one's holdings in stocks, real estate, a business, etc. while conditions are good, particularly in anticipation of a drop in prices
get
To understand

I don't get what you mean by fun. This place sucks!.

It's usually easy for Norwegians to understand what Swedes are saying. - It's usually easy for Norwegians to get what Swedes are saying.

get
To beget (of a father)

Walter had said, dear God, Thomas, it was St fucking Felicity if I'm not mistaken, and her face was to the wall for sure the night I got you.

get
To obtain, purchase or acquire

You need to get permission to leave early.

get
A difficult return or block of a shot
get
To don or doff clothing, etc

I can't get these boots off (or on).

get
(with various prepositions, such as into, over or behind; for specific idiomatic senses see individual entries get into, get over, etc.) To adopt or assume (a certain position or state)

We got behind the wall.

get
To take or catch (a scheduled transportation service)

I'll get the 9 a.m. to Boston.

get
To getter

I put the getter into the container to get the gases.

get
To catch out, trick successfully

He keeps calling pretending to be my boss — it gets me every time.

get
Lineage
get
To hear completely; catch

Sorry, I didn't get that. Could you repeat it?.

get
To become ill with or catch (a disease)

I went on holiday and got malaria.

get
Offspring
get
To go or come (to a specified place, or in a specified manner)

She got from one side of the bridge to the other in no time.

get
To betake oneself

Get thee behind me.

get
To arrive (at) or progress (towards a place or outcome)

We're slowly getting there.

get
To physically assault

I'm gonna get him for that.

get
v. Jewish divorce document written in Aramaic and obtained from a rabbinic court. In Orthodox and Conservative Judaism it is the only valid way to end a marriage, though outside Israel a civil divorce is required first. In Reform Judaism a civil divorce suffices. To obtain a get, mutual consent of husband and wife is usually required, except in special cases such as apostasy, impotence, insanity, or refusal to cohabit
get
{f} receive; obtain; purchase; take; understand; be infected (with a disease); arrive; come; become; cause; bring; persuade
get
{v} to procure, gain, win, learn, arrive, induce
attention-getting
likely to attract attention; "a catchy title for a movie"
attention-getting
seizing the attention; "eye-catching posters"
attention-getting
seizing the attention; "eye-catching posters
get
move into a desired direction of discourse; "What are you driving at?"
get
To hear

I'm glad to hear Tom didn't get hurt. - I'm glad to hear that Tom didn't get hurt.

I'm glad to hear that Tom didn't get hurt. - I'm glad to hear Tom didn't get hurt.

get
(the value of a slot) To retrieve the value of the slot
get
reach and board; "She got the bus just as it was leaving"
get
reach by calculation; "What do you get when you add up these numbers?"
get
Hence, with have and had, to come into or be in possession of; to have
get
give certain properties to something; "get someone mad"; "She made us look silly"; "He made a fool of himself at the meeting"; "Don't make this into a big deal"; "This invention will make you a millionaire"; "Make yourself clear"
get
suffer from the receipt of; "She will catch hell for this behavior!"
get
irritate; "Her childish behavior really get to me"; "His lying really gets me"
get
Acquire
get
To beget; to procreate; to generate
get
come into the possession of something concrete or abstract; "She got a lot of paintings from her uncle"; "They acquired a new pet"; "Get your results the next day"; "Get permission to take a few days off from work"
get
To prevail on; to induce; to persuade
get
in baseball: earn or achieve a base by being walked by the pitcher; "He drew a base on balls"
get
To adopt or assume (a certain position or state)
get
Retrieve the value associated with the key provided
get
achieve a point or goal; "Nicklaus had a 70"; "The Brazilian team got 4 goals"; "She made 29 points that day"
get
A Jewish writ of divorce
get
An SNMP command that allows the management component to retrieve data stored in a device's MIB
get
A git
get
To respond to (a telephone call, a doorbell, etc)
get
To cause to do
get
attract and fix; "His look caught her"; "She caught his eye"; "Catch the attention of the waiter"
get
To perplex, stump
get
In the kernel, often means "get a reference to" This may be as simple as incrementing a usage count, or it may imply attempting to retrieve an object from a cache of some sort, or allocating kernel memory See put
get
To begin (doing something)
get
To obtain mental possession of; to learn; to commit to memory; to memorize; as to get a lesson; also with out; as, to get out one's Greek lesson
get
To catch out, trick
get
To receive

Who do you expect to receive Christmas presents from? - Who do you expect to get Christmas presents from?

get
acquire as a result of some effort or action; "You cannot get water out of a stone"; "Where did she get these news?"
get
Jet, the mineral
get
overcome or destroy; "The ice storm got my hibiscus"; "the cat got the goldfish"
get
One of two methods to submit form content, the other being POST
get
succeed in catching or seizing, especially after a chase; "We finally got the suspect"; "Did you catch the thief?"
get
v [{to mean "to do"} (I have to ~ my work finished )] 2 vt [to catch/take] menangkap (tangkap) 3 vt [to obtain] memperoleh (oleh) 4 vt [to pay someone to do something (I have to ~ my hair washed )] di- [(Rambut saya harus dicuci )] 5 vt [to receive (He got a car from his parents )] menerima (terima)
get
To fetch
get
Get has many slang and colloquial uses In formal writing, avoid using g e t to mean the following: "to evoke an emotional response" (That song gets to me or Her pouting gets to me); "to take revenge on" (I plan to get her back); "to finish" (We got done); "must" (I've got tostudy); and "have" (I've got three tests this Friday) Get has many slang and colloquial uses In formal writing, avoid using g e t to mean the following: "to evoke an emotional response" (That song gets to me or Her pouting gets to me); "to take revenge on" (I plan to get her back); "to finish" (We got done); "must" (I've got tostudy); and "have" (I've got three tests this Friday)
get
get a value associated with a key in the dictionary Example: mydict /Max get
get
enter or assume a certain state or condition; "He became annoyed when he heard the bad news"; "It must be getting more serious"; "her face went red with anger"; "She went into ecstasy"; "Get going!"
get
cause to move; cause to be in a certain position or condition; "He got his squad on the ball"; "This let me in for a big surprise"; "He got a girl into trouble"
get
To be able, permitted (to do something); to have the opportunity (to do something)
get
To bring to reckoning; to catch (as a criminal)
get
go or come after and bring or take back; "Get me those books over there, please"; "Could you bring the wine?"; "The dog fetched the hat"
get
Contract of divorce Rabbinic term for a legal divorce in Israel
get
Artifice; contrivance
get
To find as an answer
get
A CGI method that is used to retrieve a document from an HTTP server or to send an input form from the user back to the HTTP server With GET, data in the input form is appended to the URL
get
To arrive at, or bring one's self into, a state, condition, or position; to come to be; to become; with a following adjective or past participle belonging to the subject of the verb; as, to get sober; to get awake; to get beaten; to get elected
get
Fashion; manner; custom
get
This command is used to retrieve a file, such as a list archive It should be sent to the command address This command may be made made private so only list members can use it
get
To cause to become; to bring about
get
To be (used to form the passive of verbs)
get
Find in this IdentityDictionary the key identical to the given item and return its corresponding value
get
reach with a blow or hit in a particular spot; "the rock caught her in the back of the head"; "The blow got him in the back"; "The punch caught him in the stomach"
get
apprehend and reproduce accurately; "She really caught the spirit of the place in her drawings"; "She got the mood just right in her photographs"
get
In SNMP, a command given by the Console to retrieve a single data object from the agent's MIB
get
Gets the object associated with the specified key in the dictionary
get
reach a destination; arrive by movement or progress; "She arrived home at 7 o'clock"; "She didn't get to Chicago until after midnight"
get
perceive by hearing; "I didn't catch your name"; "She didn't get his name when they met the first time"
get
communicate with a place or person; establish communication with, as if by telephone; "Bill called this number and he got Mary"; "The operator couldn't get Kobe because of the earthquake"
get
Ground Elapsed Time A time reference used in transcripts and flight plans to give the time at which events during a mission occur, measured in hours, minutes, and seconds since liftoff
get
grasp with the mind or develop an undersatnding of; "did you catch that allusion?"; "We caught something of his theory in the lecture"; "don't catch your meaning"; "did you get it?"; "She didn't get the joke"; "I just don't get him"
get
A difficult but successful return
get
To become
get
To catch (a disease)
get
make children; "Abraham begot Isaac"; "Men often father children but don't recognize them"
get
of mental or physical states or experiences; "get an idea"; "experience vertigo"; "get nauseous"; "undergo a strange sensation"; "The chemical undergoes a sudden change"; "The fluid undergoes shear"; "receive injuries"; "have a feeling"
get
receive a specified treatment (abstract); "These aspects of civilization do not find expression or receive an interpretation"; "His movie received a good review"; "I got nothing but trouble for my good intentions"
get
receive as a retribution or punishment; "He got 5 years in prison"
get
leave immediately; used usually in the imperative form; "Scram!"
get
To catch (a means of public transport)
get
Returns the value to which the key is mapped in this dictionary
get
evoke an emotional response; "Brahms's `Requiem' gets me every time"
get
To procure; to obtain; to gain possession of; to acquire; to earn; to obtain as a price or reward; to come by; to win, by almost any means; as, to get favor by kindness; to get wealth by industry and economy; to get land by purchase, etc
get
undergo (as of injuries and illnesses); "She suffered a fracture in the accident"; "He had an insulin shock after eating three candy bars"; "She got a bruise on her leg"; "He got his arm broken in the scuffle"
get
acquire as a result of some effort or action; "You cannot get water out of a stone"; "Where did she get these news?
get
To procure to be, or to cause to be in any state or condition; with a following participle
get
A security permission granted in the access control list that allows users or groups to retrieve information from the server
get
Offspring; progeny; as, the get of a stallion
get
take vengeance on or get even; "We'll get them!"; "That'll fix him good!"; "This time I got him"
get
cause to do; cause to act in a specified manner; "The ads induced me to buy a VCR"; "My children finally got me to buy a computer"; "My wife made me buy a new sofa"
get
To betake; to remove; in a reflexive use
get
an entity corresponding to the requested resource is sent in the response
get
purchase; "What did you get at the toy store?"
get
op (key: protected Key) Valuethrows KeyInvalid; Returns the value of the responder whose key matches the key argument Leaves the responder unchanged
get
come to have or undergo a change of (physical features and attributes); "He grew a beard"; "The patient developed abdominal pains"; "I got funny spots all over my body"; "Well-developed breasts"
get
To make acquisition; to gain; to profit; to receive accessions; to be increased
get
be a mystery or bewildering to; "This beats me!"; "Got me--I don't know the answer!"; "a vexing problem"; "This question really stuck me"
get
A GPIB interface message that causes all devices with GET capability and are currently addressed to listen to initiate a programmed action, for example to store the current reading, take a sweep on an oscilloscope, etc The GET command provides a means of triggering multiple devices simultaneously
get
In these tutorials, get means "retrieve"
get
be stricken by an illness, fall victim to an illness; "He got AIDS"; "She came down with pneumonia"; "She took a chill"
get
take the first step or steps in carrying out an action; "We began working at dawn"; "Who will start?"; "Get working as soon as the sun rises!"; "The first tourists began to arrive in Cambodia"; "He began early in the day"; "Let's get down to work now"
get
A Visual Basic keyword, the part of a Property procedure that gets the value of a property
it was getting dark
nighttime was falling, twilight came
getting