tüymek

listen to the pronunciation of tüymek
Türkçe - İngilizce
hook it
to travel, to flee, to slip away, to sneak off, to scuttle, to clear off, to clear out (of), to make off, to do a bunk, to bunk off
sheer off
skedaddle
bunk
scuttle
flee
slip off
slang to slip away, sneak off
slink off
skip out
make a bolt for it
pull out
bolt
get away
(Konuşma Dili) beat it
(Konuşma Dili) be off
(Konuşma Dili) hop it
slip away
(deyim) escape from
(Konuşma Dili) bust out
turn
fly
make off
bunk off
travel
do a bunk
hare
scram
clear out
make oneself scarce
take flight
take wing
take a powder
lam
tüy
hair

I'm scared of big, black, hairy tarantulas! - Ben büyük, siyah, tüylü tarantulalardan korkuyorum!

He has unsightly hairs growing out of his ears. - Onun kulağının dışında büyüyen çirkin tüyleri var.

tüy
feather

The male peacock has colorful tail feathers. - Erkek tavus kuşunun renkli kuyruk tüyleri vardır.

Tom keeps an eagle feather as a good-luck charm. - Tom iyi bir şans tılsımı olarak bir kartal tüyünü saklıyor.

tüy
(Tıp) cilium
tüy
fluff
tüyme
scuttling
tüy
{i} bristle
tüy
feathering
tüy
fuzz
tüyme
getaway
kaçmak, tüymek, sıvışmak
To escape, to hair, scram
tüy
(a) hair (forming part of the coat of a furry, hairy, or long-haired animal)
tüy
plume
tüy
(kumaş) nap
tüy
feather; quill; down; bristle, hair
tüy
down

My down jacket keeps me quite warm. - Tüy ceketim beni oldukça sıcak tutuyor.

This place is downright creepy. - Bu yer tamamen tüyler ürpertici.

tüy
fuzz, down (fine hair on the face or body)
tüy
(incecik) fluff
tüy
fuzz, down (on a plant part or fruit)
tüy
pile
tüy
quill
tüy
villus
tüy
feather; quill; piece of down
tüy
hackles
tüy
scarper
tüyme
scamper
tüyme
skedaddle

I've got to skedaddle or I'll be late. - Tüymem lâzım; yoksa geç kalacağım.

Türkçe - Türkçe
Kaçmak
Tüy
tüy tüs
tüy
İnsan ve hayvan derisi üzerinde bulunan ince kıl: "İnce güzel kaşlarının ortasında iki tüyü her zamanki gibi tersine dönmüş."- H. E. Adıvar
tüy
Bazı bitki ve meyvelerle bazı dokumalar üzerinde görülen ince, kısa, yumuşak ve sık uzantılar
tüy
İnsan ve hayvan derisi üzerinde bulunan ince kıl
tüyme
Tüymek işi veya durumu
tüymek