tüymek

listen to the pronunciation of tüymek
Türkçe - İngilizce
scuttle
slip off
to travel, to flee, to slip away, to sneak off, to scuttle, to clear off, to clear out (of), to make off, to do a bunk, to bunk off
hook it
bunk
flee
slink off
slang to slip away, sneak off
skedaddle
skip out
make a bolt for it
pull out
bolt
sheer off
get away
(Konuşma Dili) hop it
(Konuşma Dili) be off
slip away
(deyim) escape from
(Konuşma Dili) beat it
(Konuşma Dili) bust out
turn
make off
fly
bunk off
travel
do a bunk
hare
scram
clear out
make oneself scarce
lam
take wing
take a powder
take flight
tüy
hair

He has a hairy chest. - Onun tüylü bir göğsü var.

I'm scared of big, black, hairy tarantulas! - Ben büyük, siyah, tüylü tarantulalardan korkuyorum!

tüy
feather

Tom suffocated Mary with a feather pillow. - Tom bir kuş tüyü yastıkla Mary'yi boğdu.

Tom was tarred and feathered by the crowd. - Tom kalabalık tarafından katranla kaplandı ve tüyle kaplandı.

tüy
(Tıp) cilium
tüy
fluff
tüyme
scuttling
tüy
feathering
tüy
{i} bristle
tüy
fuzz
tüyme
getaway
kaçmak, tüymek, sıvışmak
To escape, to hair, scram
tüy
(a) hair (forming part of the coat of a furry, hairy, or long-haired animal)
tüy
feather; quill; down; bristle, hair
tüy
(incecik) fluff
tüy
quill
tüy
fuzz, down (fine hair on the face or body)
tüy
villus
tüy
feather; quill; piece of down
tüy
down

This place is downright creepy. - Bu yer tamamen tüyler ürpertici.

The terrible scene sent shivers down his spine. - Korkunç sahne onun tüylerini diken diken etti.

tüy
pile
tüy
hackles
tüy
scarper
tüy
(kumaş) nap
tüy
plume
tüy
fuzz, down (on a plant part or fruit)
tüyme
{i} skedaddle

I've got to skedaddle or I'll be late. - Tüymem lâzım; yoksa geç kalacağım.

tüyme
{i} scamper
Türkçe - Türkçe
Kaçmak
Tüy
tüy tüs
tüy
İnsan ve hayvan derisi üzerinde bulunan ince kıl: "İnce güzel kaşlarının ortasında iki tüyü her zamanki gibi tersine dönmüş."- H. E. Adıvar
tüy
Bazı bitki ve meyvelerle bazı dokumalar üzerinde görülen ince, kısa, yumuşak ve sık uzantılar
tüy
İnsan ve hayvan derisi üzerinde bulunan ince kıl
tüyme
Tüymek işi veya durumu
tüymek