give

listen to the pronunciation of give
İngilizce - Türkçe
vermek

Tom'un bütün istediği onun vermek zorunda olduğu tüm aşkı kabul edecek bir kadın bulmaktı. - All Tom wanted was to find a woman who would accept all the love he had to give.

Koko'ya yeni bir evcil hayvan vermek istediler. - They wanted to give Koko a new pet.

{f} (gave, giv.en)
{f} sebep olmak: Her presence gives him pleasure. Varlığı ona mutluluk veriyor. It gave him a shock. Onu şoke
dogruluğunu kabullenmek
ver

Bu kitabı sana vereceğim. - I will give you this book.

Bana yapacak bir şey ver. - Give me something to do.

{f} yapıvermek
{i} uysallık
itiraf

Tom'a itiraf etmek için bir şans vermeliyiz. - We should give Tom a chance to confess.

Şüpheli suçunu itiraf edene kadar üçüncü dereceden suçlu sayıldı. - The suspect was given the third degree until he confessed his crime.

{f} ödemek
eğilmek
{f} uçlanmak
bahşetmek
koku

Güzel koku göz önüne alındığında, öğle yemeğinin hazır olduğundan şüphe yok. - Given the lovely smell, there's no doubting that lunch is ready.

Çiçekler güçlü bir koku yayarlar. - The flowers give off a strong odor.

bitmek
tanımak
(hastalık) geçirmek
bulaştırmak
esnek davranmak
itiraf etmek

Tom'a itiraf etmek için bir şans vermeliyiz. - We should give Tom a chance to confess.

çökmek
{f} hediye etmek

Doğum günü için Tom'a ne hediye etmek istiyorsun? - What do you want to give Tom for his birthday?

bel vermek
doğruluğunu kabullenmek
esneklik
{i} yumuşaklık
{f} gitmek

Bu geceki konser için bana bir çift bilet verildi. Benimle gitmek ister misin? - I was given a couple of tickets for tonight's concert. Would you like to go with me?

give a good account of oneself iyi davranmak
{f} düzenlemek
{f} esnemek
sebep olmak
hibe etmek
bakmak
getirmek
koparmak
yaymak
göstermek

Ne demek istediğimi göstermek için size güzel bir örnek vereceğim. - I will give you a good example to illustrate what I mean.

teslim olmak

Askerler kahramanca savaştılar fakat sonunda teslim olmak zorunda kaldılar. - The soldiers fought valiantly, but finally they had to give in.

vermem

Zengin olsam, ona para vermem. - Even if I were rich, I wouldn't give money to him.

Tom bana istediğin bir şeyi sana vermemi söyledi. - Tom told me to give you anything you want.

verilmek

İnsana da aşırı sıcaklıklara karşı koruyucu cihazlar verilmektedir. - Man, too, has been given protective devices against extreme temperatures.

give a speech
Konuşma yapmak
give up
vazgeçmek

Planımdan vazgeçmek zorunda kaldım. - I had to give up my plan.

Tom asla vazgeçmek istemedi fakat seçeneği yoktu. - Tom never wanted to give up, but he had no choice.

give a lesson
ders vermek
give birth
{f} doğurmak

Birçok ebe geleceğe doğurmak için gereklidir. - Many midwives are needed in order to give birth to the future.

Bu gerçek bir hikaye. Bir kadın, doğurmak için ünlü bir kadın-doğum kliniğine yatırıldı. - This is a true story. A woman was admitted to a reputed obstetrics clinic to give birth.

give shape
şekil vermek
give up
bırakmak

Sigarayı bırakmak kolay değildir, fakat sağlığının uğruna bırakmalısın. - To give up smoking is not easy, but you should for the sake of your health.

O birkaç kez sigarayı bırakmak için çalıştı, ancak başarısız oldu. - He tried to give up smoking several times, but failed.

give in
pes etmek
give in
(Dilbilim) yenilgiyi kabullenmek
give off
çıkarmak
give in to
(Dilbilim) -e teslim etmek
give off
yaymak
give rise to
neden olmak
give up
{f} teslim etmek
give way
yol vermek
give an appetite
İştah açmak
give a fuck
(Atasözü) Siklemek, takmak
give condolences
Taziye sunmak
give opinion
Fikir vermek
give seed
Tohum vermek
give someone a wide berth
Birinden uzak durmak, yaklaşmamak
give someone walking papers
Birini işten çıkarmak, yol vermek
give three cheers for someone
Ödüllendirmek, mükafatlandırmak
give a look
bakmak
give a ride
gezdirmek araba
give a ride
arabayla götürmek
give away
(deyim) bagislamak ,elinden cikarmak. 2.aciga vurmak ,elevermek. a give-away aciga vurma,ele verme. give the game/show away (kd) bir gizi ortaya dökmek
give away
bağışlamak
give away
ele vermek
give birth to
(deyim) yol açmak
give chase
izlemek
give credit to
(Konuşma Dili) övmek
give due
(deyim) give someone his due birinin iyi tarafını görmek,hakkını vermek
give form
şekillendirmek
give in
(Dilbilim) kaydettirmek
give it a shot
şansını denemek
give oneself up
teslim olmak
give out
(Fiili Deyim ) 1- çıkarmak , yaymak 2- yorgunlukta bitmek
give out
sona ermek
give out
çok yorulmak
give priority to
-e öncelik tanımak. in order of priorities önem sırasına göre
give priority to
öncelik tanımak
give s.o. the creeps
birinin tüylerini ürpertmek
give smb. a hug
sarılmak
give smb. notice
izne çıkarmak
give the creeps
(deyim) give someone the creeps içine ürperti vermek,dehşet ya da tiksinti hissi uyandırmak
give up
teslim olmak
give way
öncelik tanımak
give a crap
aldırmak, aldırış etmek, umursamak
give a dog a bad name and hang him
(deyim) insanın adı çıkacağına canı çıksın
give a novel touch to
renk katmak
give a sigh of relief
oh demek
give a tug at something
Bir şeyi birdenbire, sertçe çekmek
give a wide berth
(deyim) köşe bucak kaçmak
give a wide berth
(deyim) kaçınmak
give a wide berth
(deyim) korunmak
give a wide berth
(deyim) sakınmak
give a wide berth to
kaçınmaya dikkat etmek
give account of
(Politika, Siyaset) bir şeyin hesabını vermek
give account of
(Politika, Siyaset) açıklama yapmak
give advice to
akıl öğretmek
give affront to
kızdırmak
give affront to
gücendirmek
give an account of
(deyim) hesabını vermek
give an eye to
göz kulak olmak
give away
sırrını açıklamak
give away
bağış yapmak
give away
armağan etmek
give away
sırrı dışarı vermek
give away
(Dilbilim) gelinin elini damada vermek
give away
(Dilbilim) geçmesine izin vermek
give away
(Dilbilim) gelini damada vermek
give away
(Dilbilim) geçit vermek
give birth
doğum yapmak

Eğer gerçekten aile değerlerine önem veren bir milletsek, çoğu kadının doğum yapmak için ücretli izin bile alamadığı gerçeğine katlanmazdık. - If we’re truly a nation of family values, we wouldn’t put up with the fact that many women can’t even get a paid day off to give birth.

give birth to
doğurmak

Birçok ebe geleceğe doğurmak için gereklidir. - Many midwives are needed in order to give birth to the future.

give birth to
doğum yapmak
give birth to a child
çocuk doğurmak
give cause for
(deyim) olmak
give cause for
(deyim) yol açmak
give himself up
kendini feda etmek
give hope to
umutlandırmak
give in
razı olmak
give in
(Dilbilim) yazdırmak
give in
çökmek
give in
göçmek
give in
(Dilbilim) bırakmak
give in
amana gelmek
give in to temptation
(deyim) şeytana uymak
give no respite to
göz açtırmamak
give off
saçmak
give off a smell
kokutmak
give one a piece of one's mind
(deyim) lafını esirgememek
give one's hand on
(deyim) el sıkışmak
give out
(Dilbilim) açık etmek
give out
yazılı kağıdı dağıtmak
give out
(Dilbilim) sonuna gelmek
give out
(Dilbilim) açıklamak
give out
tükenmek

Onların sabrı tükenmek üzereydi. - Their patience was about to give out.

give out
(Dilbilim) açık açık söylemek
give out
bitmek
give rein to
başıboş bırakmak
give rein to
dizginini salıvermek
give rein to
-in dizginini salıvermek
give rein to
-i başıboş bırakmak
give rise
mahal vermek
give rise to
mahal vermek
give shape to
şekil vermek
give shape to
şekillendirmek
give somebody notice
uyarı vermek
give somebody notice of
uyarmak
give somebody the thumbs up
tam not vermek
give somebody the thumbs up
tam puan vermek
give somebody up
umudunu kesmek
give somebody up
ilişkiyi kesmek
give someone a leg up
(deyim) arka çıkmak
give someone a leg up
(deyim) birine yardım etmek
give someone cold shoulder
(Ev ile ilgili) Birine karşı soğuk davranmak
give something a wide berth
Birşeyden uzak durmak, yaklaşmamak
give something the thumbs up
tam not vermek
give thanks to
şükretmek
give the devil his due
(Konuşma Dili) hakça muamele etmek
give the game away
(deyim) açığa çıkarmak
give the lie to
yanlış olduğunu göstermek
give the show away
(deyim) açığa çıkarmak
give them an inch and they'll take a mile
(deyim) yüz verirsin astarını isterler
give them an inch and they'll take a mile
(deyim) elimizi verdik kolumuzu kaptırdık
give them an inch and they'll take a mile
(deyim) elini ver kolunu kaptır
give umbrage to
gücendirmek
give up
vaz geçmek
give up
el çekmek
give up
el etek çekmek
give up
feda etmek
give up
umudunu kesmek

Hayalinden umudunu kesmek zorundaydı. - She had to give up her dream.

give up a claim
davadan vazgeçmek
give up as a bad job
işin ucunu bırakmak
give up as a bad job
işin peşini bırakmak
give up brigandage
düze inmek
give up frequenting
ayağını çekmek
give up frequenting
ayağını kesmek
give up hope
umudunu kaybetmek
give up hope
umudunu kesmek
give up something to somebody
helal etmek
give up the business
işlere son vermek
give up the ghost
(deyim) ruhunu teslim etmek
give up the ghost
son nefesini vermek
give up thought of
aklından çıkarmak
give up to
(Dilbilim) kendini tümüyle vermek
give up to
(Dilbilim) ellerine bırakmak
give up to
(Dilbilim) bir şeye bırakmak
give up to
(Dilbilim) kullanıma bırakmak
give up to
(Dilbilim) teslim etmek
give up to
(Dilbilim) birine bırakmak
give up to
(Dilbilim) kendini (bir şeye) adamak
give vent to
-i belli etmek
give voice to
(Dilbilim) sesini yükseltmek
give way to
(Dilbilim) kafasından atmak
give way to
(Dilbilim) kendini kaptırmak
give way to
(Dilbilim) olmasına izin vermek
give way to
(Dilbilim) yolunu açmak
give way to
(Dilbilim) (trafikte) yol vermek
give weight to
(deyim) ağırlık vermek
give a bias to
peşin hüküm ver
give a boost
destek ver
give a present
hediye vermek
give a rap on the knuckles
azarlamak
give a report
rapor vermek
give a slip
atlat
give a vent to
açığa vurmak
give advice
öğüt vermek
give an audience to
huzura kabul etmek
give an ear to
kulak vermek
give away
vermek

Belki de onlar pozisyonlarını vermek istemiyorlar. - Maybe they don't want to give away their positions.

Neden bütün sırlarımı dışarı vermek zorundasın? - Why must you give away all of my secrets?

give away
(Dilbilim) yok pahasına satmak
give away
açık etmek
give away
dağıtmak
give birth to a litter
yavrula
give chase
peşine düşmek
give credence
inanmak
give credence
kabul etmek
give ear to
dinlemek
give evidence
tanıklık etmek

O, tanıklık etmek için çağrıldı. - He was called to give evidence.

give forth
neşretmek
İngilizce - İngilizce
To transfer the possession or holding of (something to someone or something else)
The amount of bending that something undergoes when a force is applied to it

This chair doesn't have much give.

To provide, as, a service or a broadcast

A friendly voice on the phone welcoming prospective new clients is a must. Don't underestimate the importance of giving good phone.

To estimate or predict (a duration or probability for something)

I'll give their marriage six months.''.

To bend slightly when a force is applied
{v} to bestow, deliver, pay, grant, yield, resign, apply
To allow or admit by way of supposition
to pronounce; to render or utter, as an opinion, a judgment, a sentence, a shout, etc
be flexible under stress of physical force; "This material doesn't give"
To set forth as a known quantity or a known relation, or as a premise from which to reason; used principally in the passive form given
To excite or cause to exist, as a sensation; as, to give offense; to give pleasure or pain
consent to engage in sexual intercourse with a man; "She gave herself to many men"
execute and deliver; "Give bond"
give (as medicine); "I gave him the drug"
To communicate or announce, as advice, tidings, etc
occur; "what gives?"
submit for consideration, judgment, or use; "give one's opinion"; "give an excuse"
bestow; "give hommage"; "render thanks"
To attribute; to assign; to adjudge
To yield; to furnish; to produce; to emit; as, flint and steel give sparks
give food to; "Feed the starving children in India"; "don't give the child this tough meat"
To yield possesion of; to deliver over, as property, in exchange for something; to pay; as, we give the value of what we buy
deliver in exchange or recompense; "I'll give you three books for four CDs"
To pledge; as, to give one's word
To open; to lead
organize or be responsible for; "hold a reception"; "have, throw, or make a party"; "give a course"
the ability of a material or substance to bend or stretch when put under pressure
convey, as of a compliment, regards, attention, etc ; bestow; "Don't pay him any mind"; "give the orders"; "Give him my best regards"; "pay attention"
Slang: to hypothesize as a basis for planning the play or defense as in a situation of discussing the post mortum of a certain hand: "Give North the Queen of Spades, then "
break down, literally or metaphorically; "The wall collapsed"; "The business collapsed"; "The dam broke"; "The roof collapsed"; "The wall gave in"; "The roof finally gave under the weight of the ice"
To exhibit as a product or result; to produce; to show; as, the number of men, divided by the number of ships, gives four hundred to each ship
perform for an audience; "Pollini is giving another concert in New York"
cause to have, in the abstract sense or physical sense; "She gave him a black eye"; "The draft gave me a cold"
legal use: accord by verdict; "give a decision for the plaintiff"
To transfer, yield or bestow something of value to another
To yield to force or pressure; to relax; to become less rigid; as, the earth gives under the feet
bestow; "Don't pay him any mind"; "give the orders"; "Give him my best regards"; "pay attention" bestow; "give hommage"; "render thanks" legal use: accord by verdict; "give a decision for the plaintiff" propose; "He gave the first of many toasts at the birthday party" be flexible under stress of physical force; "This material doesn't give" bring about; "His two singles gave the team the victory" perform for an audience; "Pollini is giving another concert in New York" present to view; "He gave the sign to start" transfer possession of something concrete or abstract to somebody; "I gave her my money"; "can you give me lessons?"; "She gave the children lots of love and tender loving care" leave with; give temporarily; "Can I give you my keys while I go in the pool?"; "Can I give you the children for the weekend?" give as a present; make a gift of; "What will you give her for her birthday?" convey or reveal information; "Give one's name" give or convey physically; "She gave him First Aid"; "I gave him a punch in the nose" give (as medicine); "I gave him the drug" cause to have, in the abstract sense or physical sense; "She gave him a black eye"; "The draft gave me a cold" deliver in exchange or recompense; "I'll give you three books for four CDs" emit or utter; "Give a gulp"; "give a yelp" execute and deliver; "Give bond
bay, ban
To grant power or license to; to permit; to allow; to license; to commission
To shed tears; to weep
To give a gift or gifts
give or convey physically; "She gave him First Aid"; "I gave him a punch in the nose"
endure the loss of; "He gave his life for his children"; "I gave two sons to the war"
present to view; "He gave the sign to start"
afford access to; "the door opens to the patio"; "The French doors give onto a terrace"
To devote; to apply; used reflexively, to devote or apply one's self; as, the soldiers give themselves to plunder; also in this sense used very frequently in the past participle; as, the people are given to luxury and pleasure; the youth is given to study
give as a present; make a gift of; "What will you give her for her birthday?"
estimate the duration or outcome of something; "He gave the patient three months to live"; "I gave him a very good chance at success"
give entirely to a specific person, activity, or cause; "She committed herself to the work of God"; "give one's talents to a good cause"; "consecrate your life to the church"
bring about; "His two singles gave the team the victory"
place into the hands or custody of; "hand me the spoon, please"; "Turn the files over to me, please"; "He turned over the prisoner to his lawyers"
convey, as of a compliment, regards, attention, etc
bestow; "Don't pay him any mind"; "give the orders"; "Give him my best regards"; "pay attention"
bring about; "The trompe l'oeil-illusion establishes depth"
{i} elasticity, flexibility, ability to yield
To bestow without receiving a return; to confer without compensation; to impart, as a possession; to grant, as authority or permission; to yield up or allow
{f} bestow; deliver; donate; produce; be convinced, weaken, yield; do, provide, host (a party, etc.)
vt memberi (beri)
leave with; give temporarily; "Can I give you my keys while I go in the pool?"; "Can I give you the children for the weekend?"
propose; "He gave the first of many toasts at the birthday party"
give or supply; "The cow brings in 5 liters of milk"; "This year's crop yielded 1,000 bushels of corn"; "The estate renders some revenue for the family"
convey or reveal information; "Give one's name"
emit or utter; "Give a gulp"; "give a yelp"
dar
proffer (a body part); "She gave her hand to her little sister"
the elasticity of something that can be stretched and returns to its original length
be the cause or source of; "He gave me a lot of trouble"; "Our meeting afforded much interesting information"
allow to have or take; "I give you two minutes to respond"
guide or direct, as by behavior of persuasion; "You gave me to think that you agreed with me"
To move; to recede
give 110%
Make the maximum possible effort

This is a very important game, and the only way we'll win is if every one of you gives 110% out there on the pitch.

give a bad name
To cause people to lose respect, reverence or esteem for something or someone
give a blowjob
To fellate, to suck a penis or other phallic object
give a damn
To look after

Young children can learn to give a damn about a pet.

give a damn
To be concerned about, have an interest in, to care about

Frankly, my dear, I don't give a damn.

give a flying fuck
to care whatsoever (mostly used in the negative)

I don't give a flying fuck about how many laps I can run in 20 minutes, I'm more interested in something over there.

give a fuck
to care

You can tell by all the crippled soldiers coming back that Bush really doesn't give a fuck, because they only needed a little more armor on their humvees.

give a gun
To order a gun to be fired; sometimes construed with dative (or to), implying that it is done as an honor, as a help (occasionally as a hostile demonstration)
give a hundred percent
to commit oneself totally to something; to do one's utmost
give a light
To care

Don’t you give a light for the hell you’ve made?.

give a loose
To give vent (to), to let loose (unrestrained feelings, emotions etc.)

There I began to breathe a little freer, and to give a loose to those warm emotions which the sight of such an encounter had raised in me.

give a man a fish
Shortened form of give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime
give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed h
It is more worthwhile to teach someone to do something, than to do something for them
give a monkey's
Care whatsoever; give a toss; give two hoots
give a person line
to allow a person more or less liberty until it is convenient to stop or check him/her, like a hooked fish that swims away with the line
give a rat's arse
To care, to have or to show an interest

I just don't give a rat's arse!.

give a ring
Call (someone) on the telephone

If you're town, give me a ring and I'll arrange to meet up with you.

give a shit
To care, to have or to show an interest

I just don't give a shit!.

give a shite
To care; mind; consider important

I'd carry a sandwichboard only the girl in the office told me they're full up for the next three weeks, man. God, you've to book ahead, man, you'd think it was for the Carl Rosa. I don't give a shite anyway so long as I get a job, even as a crossing sweeper.

give a sneck posset
To fasten the door latch
give a sneck posset
To give someone a cold reception; to close the door on someone; to reject them
give a toss
Care; mind; give two hoots; give a shit
give about
to encompass or surround something
give about
to spread a rumour
give about
to distribute or circulate something
give against
to attack or assault someone or something
give against
to impinge against something
give an eye-tooth
Alternative form of give one's eye-teeth

How his frownHath scatter'd them like leaves! they fly from himAs nimbly as their bodies had no more weightThan their petitions. I would give an eye-tooth,To read but three lines.

give and take
A process of compromise or accommodation

They hoped for a solution, but both knew it would require some give and take.

give as good as one gets
To behave toward others in a manner resembling or commensurate with their behavior towards oneself, especially in a situation where one is insulted or otherwise ill-treated

The Foreign Correspondents Association's annual banquet last week turned into an angry slanging match. Botha gave as good as he got. I am sick and tired of a lot of foreign representatives descending on my country and picking up on all the dirty work instead of all the beauty, promise and goodwill, Botha said.

give away
To make a gift of (something)

I didn't like that book, so I gave it away.

give away
To relinquish control over

It was a risk: Editors like to control magazine content .

give away
To unintentionally reveal a secret, or expose someone

He gave away his hiding place when he accidentally sneezed.

give away
To concede an advantage in weight, time, height etc

Despite giving away twenty pounds in weight, the challenger found a knock-out blow in the second round.

give away
To formally hand over a bride to the bridegroom; often by her father

Who giveth away this woman to this man in Holy matrimony?.

give away the store
To transact, trade, or negotiate badly, by paying, providing, or conceding too much to the other party

Bush's tax plan offers next to nothing to average Americans, while giving away the store to multimillionaires, said Senate Minority Leader Harry Reid.

give back
To contribute money, goods, or, especially, services for charitable purposes, as if in return for one's own success

We organize this Thanksgiving dinner at the old-age home to give back to the community.

give back
To return, restore (a thing to its original owner or location etc.)

Give me back my book!.

give birth
To become the female parent of

She gave birth to a beautiful baby girl.

give birth
To release live offspring from the body into the environment

It was clear that she was about to give birth.

give birth
To become the source of

Einstein gave birth to a famous equation relating energy to mass.

give by
to stand aside
give chase
To chase or pursue a person

After the robbery, the police gave chase but didn't catch the suspect.

give cry
To cry out
give cry
To give full pursuit; chase after

The journalists gave cry after the Prince, like a pack of hounds when they strike the trail of a fox.

give curry
to direct abusive language at (someone) angrily
give ear
To listen: to devote one's attention to an auditory event

All these fall, and my soul gives ear.

give face
To confront
give face
To honor; to pay respect
give forth
To emit or release something

The chimney gave forth a cloud of grey smoke.

give forth
To give off an emanation

The roses give forth a very heady scent at this time of the year.

give head
To perform oral sex on another person
give heed
To pay attention; to heed
give him enough rope and he'll hang himself
If one gives someone enough freedom of action, they may destroy themselves by foolish actions
give hostage to fortune
To take an action or make a statement that is risky because it could cause you trouble later

I hope the other report will be completed at a very early date, but to put a timescale on it would be to give hostage to fortune and I am not prepared to do that.

give in
to relent, yield, surrender or admit defeat

OK, I don't know the answer. I give in.

give in
to droop the head
give in
to collapse or fall

The roof gave in under the weight of the snow.

give into
to give in to
give it a go
To try or attempt

Why not give it a go? You may find it easier than you thought.

give it a shot
Try or attempt (something)

I don’t think it will work, but I suppose you could give it a shot.

give it a whirl
To try, test or attempt

I don't know how to begin, but I'll give it a whirl, anyway.

give it one's best shot
To make one's best effort or attempt; to try as hard as possible

I didn't win the contest, but I sure gave it my best shot.

give it some welly
To apply great physical effort to (something)
give it the gun
Literal meaning
give it the gun
To cause a vehicle to accelerate; to open the throttle of an engine
give it up
To welcome on stage, to cheer
give me
form of words used as a request by a telephone-user to be connected with a specified person, number, etc

Give me the president.''.

give me
Imperative form of give
give me
An expression of strong preference or approbation

Give me the pliant minde, whose gentle measure Complies and suits with all estates.

give me liberty or give me death
A set-phrase indicating enormous displeasure at any over-authoritarian policy or law
give notice
To announce one's intent to leave a job; to inform an employer that one is leaving

He gave notice yesterday that he'll leave in two weeks.

give of oneself
To devote oneself unselfishly to a task, especially to give time and energy

Thank you to all our dedicated volunteers who have given of themselves to make this project a success.

give off
To emit

The substance was giving off smoke.

give one enough rope
To allow one to function unhindered, or without further overbearing oversight
give one's eye-teeth
To sacrifice something valuable

Sandy Flash burst into a roaring laugh. “Him! Ah-ha! you think we go snacks, eh? Do I look like a fool? Barton'd give his eye-teeth to put the halter round my neck with his own hands! No, no, young man; I have ways and ways o' learnin' things that you nor him'll never guess.”.

give oneself airs
to act pretentiously, or in a snobbish manner; to swagger
give or take
Approximately; plus or minus some unknown amount

He was six feet tall, give or take.

give out
to send forth, emit; to cause to be sent forth. also, to put forth, utter (prayers)
give out
to issue; to distribute

Can you help me to give out the new books to the class, please?.

give out
To complain, sulk, chastise

He was always giving out about the weather.

give out
transitive. to utter, publish; to announce, proclaim, report. to give (it) out: to profess, give it to be believed that. also, to give (a person) out to be (so and so)
give out
intransitive of persons: to desist (in later use, to desist through exhaustion of strength or patience). of an implement, a limb, a machine, etc.: to break down, get out of order, fail. of a supply: to run short, come to an end

So your old car finally gave out, did it?.

give out
to announce (a hymn) to be sung; to read out (the words) for the congregation to sing
give over
To entrust (something) to another

She gave the deeds over to the solicitor for safe-keeping.

give over
To addict, resign or apply (one’s self)
give over
Usually as an imperative. To tell someone to stop molesting, fooling around, or saying silly things. Or sometimes to stop saying flattering things

Give over with your nonsense, will you!.

give over
To give up, hand over, surrender (something)

Diocletian, the emperor, was so much affected with it that he gave over his sceptre and turned gardener.

give over
To yield completely, to quit, to abandon

For, as indeed was very natural in such case, all government of the Poor by the Rich has long ago been given over to Supply-and-demand, Laissez-faire and such like, and universally declared to be ‘impossible’.

give over
To devote oneself to a particular activity

He gave himself over to a monastic life.

give place
to be substituted by something
give place
to yield

neither give place to the Devil - Ephesians 4:27.

give rise to
To be the origin of; to produce; to result in
give some skin
To greet or congratulate someone by slapping his or her palm; see slap me five

Long time, bro. Give me some skin.

give somebody a hand
To applaud or clap (also to give (someone) a big hand)

Please give all our dedicated volunteers a hand for their hard work.

give somebody a hand
To help, aid, or assist

Could you please give me a hand carrying this mattress?.

give somebody a hard time
To tease, kid, or rib

He's usually pretty good-natured when the children give him a hard time about his bald spot.

give somebody a piece of one's mind
To express one's opinion strongly; to voice one's disagreement or dissatisfaction

That is the fourth time this week my neighbor's barking dog has woken me up. I'm going to go give her a piece of my mind about it.

give somebody an earful
To shout very loudly at someone

I should've never tried to grind the business' computer system to halt. Firstly I got sacked, and then my boss gave me a right earful.

give somebody pause
To give somebody cause for concern

Here is a fact that will give you pause. Many states do not publish the voting records of their legislators.

give somebody the brush-off
To rebuff, snub or curtly reject someone

I asked three different clerks, and they all gave me the brush-off.

give somebody the cold shoulder
To snub, resist or reject somebody; to regard somebody distantly

I must have made him angry with my comment. He’s been giving me the cold shoulder ever since I said it.

give somebody the heave-ho
to fire, expel or break up with someone

I'm looking for work again because they gave me the heave-ho.

give somebody the old heave-ho
Alternative form of give somebody the heave-ho

Now I won't have to explain to her what sort of friend you really were and why I gave you the old heave-ho.

give somebody the runaround
To delay, dodge, or frustrate (someone), especially by providing useless information or directions

They gave me the runaround when I called. I got a full tour of the facility by phone, but no answer to my question.

give somebody the slip
To evade, escape, or get away from somebody

One way or another I'm gonna lose ya, I'm gonna give you the slip.

give somebody what-for
To admonish or berate; to speak angrily at somebody

He really gave the kid what-for about the baseball through his window.

give someone a big head
To flatter someone excessively; to overpraise someone, usually resulting in them becoming proud, arrogant or conceited

Please stop telling me how smart I am - you'll give me a big head!.

give someone five
To slap someone's hand
give someone grief
To cause pain

Her elbow has been giving her grief.

give someone grief
To hassle, abuse

Fred was giving me grief over the money I owed him.

give someone his head
To allow (someone) to act without constraint: to give (someone) free rein
give someone the chair
To execute a person by means of the electric chair

Joseph O'Dell, convicted of a brutal rape and murder, was sentenced to death after a Virginia prosecutor told the jury that if they didn't give him the chair, he'd one day get out and be free to kill again.

give someone the creeps
To give someone a feeling of uneasiness or mild fright

Walking through the graveyard late at night gave me the creeps.

give someone the eye
To show flirtatious signs with one's eyes

I saw him giving me the eye as soon as I entered the room.

give someone the shits
to annoy or frustrate someone

Can you stop sending me text messages at two in the morning? You're giving me the shits!.

give someone what for
To punish; to rebuke

'e gived 'em up, an' repented somethin' horrid — there still bein' the buns to come — but Miss Soapy she gave 'im what- for-proper, she did!.

give something a miss
To forego something

I decided to give the new Franzen book a miss.

give something up as a bad job
To cease a task that has a history of failure and little chance of immediate success

After hours of trying, he eventually gave it up as a bad job.

give stick
Abuse, insult, or denigrate
give suck
To suckle; to give milk from the breast (to)

She brought forth the earth from her belly. She gave suck. The earth brought forth woman and the woman brought forth the first man out of her belly..

give the boot
to fire, to sack, to dismiss

They said I couldn’t do the job so they gave me the boot. So, now I’m looking for work again.

give the devil his due
To acknowledge the positive qualities of a person who is unpleasant or disliked

And to give the devil his due he's finer than ever. Too damn fine for this crowd!.

give the elbow
To fire (an employee); to terminate the employment of

They said I couldn't do the job so they gave me the elbow. So, now I'm looking for work again.

give the finger
To make an obscene gesture by closing the fist and extending the middle finger upwards
give the lie to
to prove something to be false; to refute

They found plenty of email that gave the lie to his assertion that he didn't know about the incident.

give the store away
Alternative form of give away the store
give the time of day
To acknowledge somebody; to give somebody any respect or attention

If he doesn't think you are rich enough, he won't even give you the time of day.

give thought
to consider, think about or evaluate something

I have recently given some thought to manly sports, and I venture a few words in regard to their value in every scheme of all-round education.

give two hoots
Care about; place value in; give a toss
give up
to abandon

I gave up my faith years ago.

give up
to stop or desist; to quit

They gave up the search when it got dark.

give up
to surrender

His friends gave him up to the police.

give up
to admit defeat, to capitulate

OK, I give up, you win.

give up
to lose hope

They gave him up for dead.

give up
to relinquish

You could not have visited me! she cried, looking aghast. No, to be sure you could not; but I never thought of that before. That would have been too dreadful!--What an escape!--Dear Miss Woodhouse, I would not give up the pleasure and honour of being intimate with you for any thing in the world..

give up the ghost
To cease clinging to life; to die

And Jesus cried with a loud voice, and gave up the ghost.

give up the ghost
To cede a commitment to or identification with
give up the ghost
To quit; to cease functioning

My old computer finally gave up the ghost the other day.

give voice
To sing
give voice
To verb; to express an opinion or a feeling
give way
To be followed, succeeded, or replaced by

Winter gave way to spring.

give way
To yield to persistent persuasion

The mother gave way to her crying child.

give way
To give precedence to other road users

At the crossing, cars must give way to pedestrians.

give way
To collapse or break under physical stresses

After years of neglect, the rusty old bridge could give way at any time.

give weight
to attach importance to

Requiring concrete suggestions or motivations beyond those actually needed by a person of ordinary skill in the art, and failing to give weight to suggestions implicit from the prior art as a whole errs on the side of issuing patents to obvious inventions .

give weight
to improve the credibility or legitimacy of

We soldiers don’t hate one another when the war is over, and maybe the fact that I’ve fought through it will give weight to my words.

give what for
To scold; to punish, especially verbally

When she found out, she really gave him what for.

give-and-take
A lively exchange of conversation
give-and-take
The settling of differences through compromise and mutual concessions
Türkçe - İngilizce

give teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

give notice
uyarı vermek
give