them

listen to the pronunciation of them
English - Turkish
onları

Dima bir gecede 25 adamla yattı ve sonra onları öldürdü. - Dima slept with 25 men in one night and then killed them.

Onların hepsi sadece kızları götürmek için buradalar. - All of them are just here to pick up girls.

onlara

Eğer yapmadığım bir şey için ailem beni cezalandırdıysa , onlara doğruları söylerdim ve benim masumiyetle ilgili onları ikna etmeye çalışırdım. - If my parents punished me for something I didn't do, I would tell them the truth and try to convince them of my innocence.

Sosyal ağlarda hırsızlar, sahteciler, sapıklar veya katiller olabilir. Güvenliğiniz için, onlara inanmamalısınız. - There may be thieves, fakers, perverts or killers in social networks. For your security, you shouldn't believe them.

onlar

Takımımız beyzbolda onları 5-0 mağlup etti. - Our team defeated them by 5-0 at baseball.

Dima bir gecede 25 adamla yattı ve sonra onları öldürdü. - Dima slept with 25 men in one night and then killed them.

onlardan

Onlardan herhangi birini seçebilirsin. - You may choose any of them.

Güneşin etrafında dönen dokuz gezegen vardır,Dünya onlardan biridir. - There are nine planets travelling around the sun, the earth being one of them.

her
ona

O, ona nerede yaşadığını sordu. - He asked her where she lived.

Muhabir: Ona bir kedi yavrusu aldınız mı? - Reporter: Did you buy her a kitten?

him
ona

O, ona bir süveter aldı. - She bought him a sweater.

Ona söyleyecek hiçbir şeyim yok. - I've got nothing to say to him.

that
(İnşaat) şu

Bu bir ev, şu ise camidir. - This is a house and that is a mosque.

Karlarla örtülü şu dağa bak. - Look at that mountain which is covered with snow.

you
sen

Artık seni sevmiyorum. - I no longer love you.

Artık seni sevmiyorum. - I don't like you anymore.

it
ona
our
bizim

O bizim beyzbol sahamızdır. - That is our baseball field.

Tatoeba Projesi bizim sanal evimizdir. - Tatoeba Project is our virtual home.

somebody
birisi

Onun bir gün birisi olacağından eminim. - I'm sure he's going to be somebody someday.

Birisi telefona cevap verebilir mi? - Can somebody get that?

you
siz

Siz insanları anlamıyorum. - I do not understand you.

Siz burada bir öğretmen misiniz yoksa bir öğrenci misiniz? - Are you a teacher or a student here?

somebody
{i} biri

Birinin bağırdığını duyduk. - We heard somebody shout.

Biri bu tabağı kırdı. - Somebody has broken this dish.

us
biz
someone
birisi

Birisi onun kolundan tuttuğunda o korkudan çığlık attı. - She screamed with horror as someone took hold of her arm.

Bir yabancı omzuma arkadan dokundu. Beni başka birisiyle karıştırmış olmalı. - A stranger tapped me on the shoulder from behind. He must have mistaken me for someone else.

that
o
them selves
onları canlarından
them to
onlara
them to them
onları kendilerine
There is no love lost between them
k. dili Birbirlerini hiç sevmezler./Birbirlerinden nefret ederler
this
bu
that
bağlaç ki
his
onun

Onun favori beyzbol takımı Devler'dir, fakat o Aslanlar'ı da seviyor. - His favorite baseball team is the Giants, but he also likes the Lions.

Onun kız arkadaşı Japon. - His girlfriend is Japanese.

that
conj. şu
me
bana
that
{z} (çoğ. those)
us
bizi
your
sizin

Ben dün sizin babanıza rastladım. - I ran into your father yesterday.

Geçen sene Bayan Kato sizin öğretmeniniz miydi? - Was Ms. Kato your teacher last year?

my
benim
it
o
those
(İnşaat) şunlar

Şunlar Tom'un köpekleri. - Those are Tom's dogs.

Şunlar kimin ayakkabıları? - Whose shoes are those?

that
bu kadar

İki yaşındaki bir çocuk bu kadar hızlı koşabilir mi? - Can a two-year-old boy run that fast?

Bu kadarı yeter. Ben artık istemiyorum. - That's enough. I don't want any more.

ones
birileri
to them
onlara

Tom romanı onlara önerdi. - Tom recommended the novel to them.

Delia'nın onlara allerjisi olduğu için bu yemek tarifinden fındıkları çıkarttım. - I've left out the nuts in this recipe because Delia's allergic to them.

my
(İnşaat) benim N
his
eril onun
they
onlar

Onlar çukur kazıyorlar. - They're digging a hole.

Onlar iyi bir çifttir. - They are a good couple.

that
Keşke

Keşke sigara içmeyi bıraksa. - I wish that she would stop smoking.

Keşke o gitarı alabilsem. - I wish I could buy that guitar.

that
(sıfat) öteki
that
(bağlaç) şu, o, ki, diye, için
her
o
him
kendine

O, aynada kendine bakmadı mı? - Hasn't he looked at himself in a mirror?

Kendi kendine şöyle dedi: Bu operasyon başarıyla sonuçlanacak mı? - He said to himself, Will this operation result in success?

him
o
something
birşey

Bu öğleden sonra Tom'un birşeyler yapmasına yardım edeceğim. - I'm going to help Tom do something this afternoon.

Yarın sabah Tom'un birşeyler yapmasına yardım etmeliyim. - I have to help Tom do something tomorrow morning.

their
onların

Yağmur nedeniyle onların gezisi ertelendi. - Their trip has been cancelled due to rain.

Onların erkek çocuğunun adı John. - Their son's name is John.

her
onun

Onun ailesi ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum. - I don't know anything about her family.

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet her at the coffee shop.

they
insanlar

Kesilmiş uzuvları olan insanlar onları hâlâ orada gibi hissetmeye devam ediyor. - People with amputated limbs continue to feel them as if they were still there.

İnsanların ne dediği umurumda değil. - I don't care about what they say.

US
amerika
me
aman!
this
bu kadar

Her gün bu kadar sıcak mı? - Is it this hot every day?

Asla tekrar bu kadar geç kalma. - Never be this late again.

that
{s} öteki

Bu araba ötekinden daha iyi bir çalışmaya sahip. - This car has a better performance than that one.

all of them
bunların hepsi
her
{z} dişil onu; ona; ondan; onun: He loves her. Onu seviyor. He looked at her. Ona baktı. They hated her. Ondan nefret ettiler. It pleased
her
kendisi

Yeni bir araba satın alması için babasına baskı yaptığında Catherine'nin bir art niyeti vardı; O, arabayı kendisinin sürebileceğini umuyordu. - Catherine had an ulterior motive when she urged her father to buy a new car. She hoped that she'd be able to drive it herself.

Ben, o kızın kendisine yeni bir görünüm vermek için saçını kestiğini düşünüyorum. - I think that girl cut her hair to give herself a new look.

her
dişil onun
her
onu

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet her at the coffee shop.

Aşk onu rüyalarında görmektir. - Love is seeing her in your dreams.

her
ondan

O ondan daha akıllıdır. - He's smarter than her.

Seni ondan daha çok seviyorum. - I love you more than her.

her
dişil onu
her
kendine

Kız bayıldı, fakat biz onun yüzüne su döktüğümüzde o kendine geldi. - The girl fainted, but she came to when we threw water on her face.

O, sırrı kendine sakladı. - She kept the secret to herself.

him
onu

Onu tanıdıkça daha çok seversin. - The more you know about him, the more you like him.

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet him at the coffee shop.

him
kendi

O, çocuklarını kendi etrafına topladı. - He gathered his children around him.

Kendisine HAYIR dedi. Yüksek sesle EVET dedi. - He said NO to himself. He said YES aloud.

my
{z} benim. ünlem O, ...! (Hayret belirtmek için kullanılır.): My, my, how nice you look! O, bu ne güzellik böyle!
my
vay!
somebody
bir kimse
something
biraz

O, oryantal sanatında birazcık uzmandır. - He is something of an expert on oriental art.

Tom Mary'den yiyecek bir şey alabilmesi için biraz para istedi. - Tom asked Mary for some money so he could buy something to eat.

that
{z} o, şu: Did you see that? Onu gördün mü? This is a verbena and that's a lantana. Bu mineçiçeği, o da ağaçminesi. After That cat has been up to O kedi yine marifetini göstermiş
that
böyle

Sen benimle nasıl böyle konuşabilirsin? - How dare you speak to me like that?

Böyle bir durumun tekrar olacağının olası olmadığını düşünüyorum. - I think it's unlikely that a situation like this one would ever occur again.

that
için

O, geçen yıl o şirket için çalışmaya başladı. - He began to work for that company last year.

Bu, bir kişi için küçük bir adımdır ama insanlık için dev bir sıçramadır. - That's one small step for man, one giant leap for mankind.

that
diye

Ailesinin dengeli bir diyet yaptığından emin. - She makes sure that her family eats a balanced diet.

Kilo alacağı korkusuyla diyet yapıyor. - She is on a diet for fear that she will put on weight.

those
{z} s., çoğ., bak. that
you
sana

Bu kitabı sana vereceğim. - I will give you this book.

Sana satranç oynamayı öğreteceğim. - I will teach you to play chess.

his
zam onunki
my
hayret
my
vay be
my
vay canına!
my
Aman! Olur şey değil Hayret!
my
million years
my
vay be!
my
ünl
something
falan

Öğle yemeğin için bir sandviç falan hazırlayacağım. - I'll fix a sandwich or something for your lunch.

Bir pizza falan sipariş edebiliriz. - We could order a pizza or something.

something
{i} önemli bir şey

Sana önemli bir şey söylemek üzereyim. - I'm about to tell you something important.

Önemli bir şey biliyor gibi görünüyor. - She seems to know something important.

that
O that
that
in that mademki
us
amerika birleşik devletleri
something
bir parça şey
all of them
alayı
at them
onlara
give them an inch and they'll take a mile
(deyim) yüz verirsin astarını isterler
give them an inch and they'll take a mile
(deyim) elimizi verdik kolumuzu kaptırdık
give them an inch and they'll take a mile
(deyim) elini ver kolunu kaptır
her
kendi

Kendisine HAYIR dedi. Yüksek sesle EVET dedi. - She said NO to herself. She said YES aloud.

Ona kendi odamı gösterdim. - I showed her my room.

his
eril onunki
it
ebe (oyunlarda)
it
(Bilgisayar) bilişim
it
cinsel ilişki
it
ebe (oyunda)
most of them
birçoğu
one of them
onlardan biri

Onlardan birini seçebilirsin. - You may choose one of them.

Tom onlardan birinden her zaman soğuk algınlığı kapmaktan korktuğu için çocukların etrafında olmaktan hoşlanmaz. - Tom doesn't like being around children because he's always afraid of catching a cold from one of them.

some of them
bazıları

Lütfen onlardan bazılarını götür. - Please take some of them.

Tom, Mary'ye bir sürü soru sordu, ama o bazılarına cevap vermeyi reddetti. - Tom asked Mary a lot of questions, but she refused to answer some of them.

they
kendileri

Onlar kendilerini silahlarla silahlandırdılar. - They armed themselves with rifles.

İnsanlar kendilerini düşünemedikleri için onu sürekli başkalarını kopyalayan insanlar yaparlar. - People who are constantly copying others do it because they can't think for themselves.

this
(Bilgisayar) belirtilen
up to them
keyifleri bilir
up to them
karar onların
something
olağanüstü bir şey

Olağanüstü bir şey görmek istiyor musun? - Do you want to see something extraordinary?

for them
onlar için
her
(dişil) onu
him
(eril) onu
his
(eril) onun
it
onu
it
(oyunda) ebe
me
beni
me
mi
me
ben
most of them
onların çoğu
my
aman!
some of them
onların bazıları
somebody
önemli birisi
something
(hiç yoktan iyi) bir şey
something
bir şey

Sana küçük bir şey getirdim. - I brought you a little something.

Tatlı bir şey istiyorum. - I want something sweet.

that
-an
that
ki ona

Tom o kadar hızlı yürüyüyordu ki ona yetişemedik. - Tom was walking so fast that we couldn't catch up with him.

Tom dedi ki ona göre Mary, kaybettiği anahtarı John'un nerede bulduğunu biliyormuş. - Tom said that he thought Mary knew where John had found the key she'd lost.

that
ki onu

Bıçak o kadar kördü ki onunla eti kesemedim ve benim çakımı kullanmak zorunda kaldım. - The knife was so dull that I couldn't cut the meat with it and I had to use my pocketknife.

O gitar o kadar pahalı ki onu satın alamam. - That guitar is so expensive that I can't buy it.

that
-dığı(nı)
that
-diği
that
ki
that
-diği(ni)
that
öylesine

Erkek kardeşim okumaya öylesine dalmıştı ki odaya girdiğimde beni farketmedi. - My brother was so absorbed in reading that he did not notice me when I entered the room.

Hikayeye inanacak kadar öylesine aptal değildir. - He is not such a fool as to believe that story.

that
ki o

Babam o kadar yaşlıdır ki o çalışamaz. - My father is so old that he can't work.

Erkek kardeşim okumaya öylesine dalmıştı ki odaya girdiğimde beni farketmedi. - My brother was so absorbed in reading that he did not notice me when I entered the room.

that
o kadar

John o kadar telaşlıydı ki konuşmaya vakti yoktu. - John was in such a hurry that he had no time for talking.

Ekvatora yakın dar bir bölgede bulunan, tropik yağmur ormanları o kadar hızlı yok oluyorlar ki 2000 yılına kadar onların % 80 yok olabilir. - The tropical rainforests, located in a narrow region near the equator, are disappearing so fast that by the year 2000 eighty percent of them may be gone.

that
adl.şu
that
-dığı
that
-en
those
onlar

Ama bu cümleleri nerede buluruz? Ve onları nasıl çeviririz? - But where do we get those sentences? And how do we translate them?

Onlar benim arkadaşlarım. - Those are my friends.

with them
onlarla
someone
biri

Sen yaşayabileceğin herhangi biriyle evlenme - sen onsuz yaşayamayacağın kişiyle evlen. - You don't marry someone you can live with — you marry the person whom you cannot live without.

Birisi bana içtiğin her sigara ömründen yedi dakika alır dedi. - Someone told me that every cigarette you smoke takes seven minutes away from your life.

something
{i} 1. bir şey: She wants something brighter. Daha frapan renkli bir şey istiyor. Can I get you something to drink? Size içecek bir şey
If it´s just the same to you, I´ll go with them
Senin için farketmezse onlarla giderim
If the wishes were horses, the gypsies would ride them
(Atasözü) Arzular gerçekleşse, çingeneler attan inmezdi
One's
-nin
You
istediğin
a true friend is always there when you need them
gerçek arkadaş, ihtiyacın olduğunda yanında olandır
about them
onlara
do unto others you would have them do unto you
(Atasözü) Kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapma. / Sana ne yapılmasını istiyorsan başkasına da onu yap
each of them
her biri(leri)
either of them
ya onları
give it to them
onlara ver
it
(Bilgisayar) (ınformation Technology - İT) Bilgi Teknolojisi
it
(ınformation technology) Bilgi teknolojisi
let them
onlara izin
many of them
çoğu
me
bana kalırsa
me
bendee
me
Dear me! Olur şey değil!
neither of them knows
ikisi de bilir
not a single one of them
onlardan bir kişi/tane bile, onlardan bir tek bile: Not a single öne of them came to her aid. Onlardan bir tek kişi bile yardımına koşmadı
ones
siraye
smb
konuk olmak
smb
etmek
somebody
{i} kimisi
someones
birileri
something
birşeyler

Yarın sabah Tom'un birşeyler yapmasına yardım etmeliyim. - I have to help Tom do something tomorrow morning.

Bu öğleden sonra Tom'un birşeyler yapmasına yardım edeceğim. - I'm going to help Tom do something this afternoon.

take them off
off onları almak
tell them apart
apart onlara
that
yaptığı
they
onlarda
this
böyle

Ben böyle bir şapka almakla ilgileniyorum. - I am interested in getting a hat like this.

Sık sık kendini çalışma odasına kapatır ve böyle şeyler yazar. - He often shuts himself up in the study and writes things like this.

to report to them
onlara rapor
up to them
onlara göre
us
bizden
us
bizimle
you
sizden

Yakında sizden haber almak için sabırsızlanıyorum. - I am looking forward to hearing from you soon.

Tatoeba: Bizim sizden daha eski cümlelerimiz var. - Tatoeba: We've got sentences older than you.

you
sizleri
you
sende

Fark bu: o senden daha çok çalışıyor. - The difference is this: he works harder than you.

Ben senden daha güzelim. - I am more beautiful than you.

SB
(Askeri) yedek üs (standby base)
among them
aralarında

Kendi aralarında tartıştılar. - They quarreled among themselves.

Aralarında bir uyum hüküm sürdü. - A harmony prevailed among them.

amongst them
aralarında

İnsanlar kendi aralarında mücadele ederken melekler yukarıdan izlerler. - Angels watch from above as men fight amongst themselves.

between them
aralarında

Aralarında karıştırma tehlikesi var. - There is danger of confusion between them.

Bill ve Joan şekeri aralarında paylaştırdılar. - Bill and Joan divided the candy between them.

every man jack of them
(Konuşma Dili) her biri
every man jack of them
(Konuşma Dili) tek tek hepsi
him
eril onu
him
His veya Her Imperial Majesty
his
onunki

Bu araba onunki gibi görünüyor. - It looks like this car is his.

Senin çevirini onunkiyle kıyasla. - Compare your translation with his.

his
{z} eril onunki; onun: I don't want his. Onunkini istemiyorum. That dog's his. O köpek onun. Take his outside. Onunkini dışarıya çıkar. s
i need them the day after tomorrow
yarından sonra almam gerekiyor
i need them tomorrow
yarın almam gerekiyor
i need them tonight
bu akşam almam gerekiyor
i would like to try both of them on
her ikisini de denemek istiyorum
it
çekicilik
it
ilişki
it
cazibe
it
önemli kimse
it
{i} (oyunlarda) ebe
it
şahsiyet
neither of them
ikisi de değil
none of them
hiçbiri

Onlardan hiçbirinin kaza geçirmediğini umuyorum. - I hope that none of them got into an accident.

Onların hiçbiri hayatta değil. - None of them is alive.

not a single one of them
onlardan bir tek bile
one's
nin
one's
birinin

Birinin ününü sürdürmek zordur. - It is hard to maintain one's reputation.

Kitaplar birinin aklının ürünleridir. - Books are the offspring of one's mind.

ones
olan

Japon flütleri çoğunlukla bambu kamışından yapılır, fakat son zamanlarda bazı ağaç olanları ortaya çıkmıştır. - Most Shakuhachi are made from bamboo, but recently some wooden ones have appeared.

Daha kaliteli olanlarına sahip misin? - Do you have better quality ones?

s.b
fen fakültesi mezunu
sb
antimon
somebody
{z} biri, birisi, bir kimse: Somebody telephoned you. Biri sana telefon etti. i., k.dili. önemli biri, hatırı sayılır biri
somebody
önemli kimse

Ben önemli kimseyim ve önemliyim. - I am somebody and I am important.

somebody
hatırı sayılır kimse
somebody
büyük şahsiyet
somebody
{i} bazısı
somebody
{i} kimse

O onun biri olduğunu düşünüyor ama aslında hiç kimse değil. - He thinks he is somebody, but really he is nobody.

Fransızca anlayan kimseyi arıyorum. - I'm looking for somebody who understands French.

somebody
{i} şahsiyet
someone
önemli kimse
someone
bir kimse

O, şüpheleneceğin bir kimse değildi. - He wasn't someone you'd suspect.

Bugün belirli bir kimse müthiş kırılgan oluyor. - A certain someone is being awfully fragile today.

someone
şahsiyet
someone
kimse

Sıkılmış bir yumrukla kimsenin elini sıkamazsın. - You can't shake someone's hand with a clenched fist.

Neden kimse Tom'a yardım etmedi? - Why didn't someone help Tom?

something
bir şey: She wants something brighter. Daha frapan renkli bir şey istiyor. Can I get you something to drink? Size içecek bir şey
stick them up
eller yukarı
this
işbu
with the best of them
(bir alanın) en iyi olanlarıyla: He can fence with the best of them. En iyi eskrimcilerle eskrim yapabilir
wrap them separately, please
ayrı paketleyin lütfen
you
size

İçmek için size ne alabilirim? - What can I get you for drinking?

Ben size yardımcı olmaktan mutlu olurum. - I will be glad to help you.

you
seni

İstasyona giderken ben seni geçtim. - I can beat you to the station.

Artık seni sevmiyorum. - I don't love you anymore.

you
sizi

Bu otobüs sizi müzeye götürecek. - This bus will take you to the museum.

Sizin hangi tür şarabınız var? - What kind of wine do you have?

Turkish - Turkish

Definition of them in Turkish Turkish dictionary

HER
(Osmanlı Dönemi) f. Bütün, hep, tamamen
HER
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir: "Bir hafta, her gece çalışmak suretiyle hikâyesini bitirdi."- H. E. Adıvar
His
(Osmanlı Dönemi) VAKŞ
His
(Osmanlı Dönemi) RUH
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Arslan yatağı
his
Duygu
his
Duyu
his
Duygu: "Birisi duygularına, hislerine kulak verir, öteki hile ve desise seslerine ..."- B. Felek
his
Sezgi, sezme
his
Duyu. Sezgi, sezme
it
Köpek
it
Terbiyesiz kimse
me
Göz
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Meşelik
HİM
(Osmanlı Dönemi) Deveye ârız olan susuzluk hastalığı
HİM
(Osmanlı Dönemi) Kürtçede: Temel, esas
her
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir
him
Eskiden, Bingazi ve Trablusgarp'tan alınan bir çeşit vergi
him
Bina temeli
him
Derinlemesine eşilen ve duvar örülen çukur
it
Köpek: "İt ürür, kervan yürür."- Atasözü
it
Değersiz, terbiyesiz kimse: "Babaları da zaten itin biri."- H. Taner
it
Değersiz, terbiyesiz kimse
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses
me
Evrenin tasarlandığı gibi işlemesini sağlayan kutsal kurallar ve düzenlemeler
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses: "Kara koyun kuzular kuzulamaz / Me deme."- F. H. Dağlarca
me
Eylemleri olumsuz yapmakta kullanılan ek
me
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı, okunuşu
sb
Antimon elementinin simgesi
English - English
those

Them kids need to grow up.

Third person singular pronoun of indeterminate or irrelevant gender

If there be found among you, within any of thy gates which the LORD thy God giveth thee, man or woman, that hath wrought wickedness in the sight of the LORD thy God, in transgressing his covenant, nd hath gone and served other gods, and worshipped them, either the sun, or moon, or any of the host of heaven, which I have not commanded; nd it be told thee, and thou hast heard of it, and enquired diligently, and, behold, it be true, and the thing certain, that such abomination is wrought in Israel: hen shalt thou bring forth that man or that woman, which have committed that wicked thing, unto thy gates, even that man or that woman, and shalt stone them with stones, till they die.

Third personal plural pronoun used after a preposition or as the object of a verb

She treated them for a cold. (direct object).

In non-standard spoken English, them is sometimes used instead of `those'. `Our Billy doesn't eat them ones,' Helen said
pron. those people (3rd person)
You use them instead of `him or her' to refer to a person without saying whether that person is a man or a woman. Some people think this use is incorrect. It takes great courage to face your child and tell them the truth
You use them to refer to a group of people, animals, or things. Kids these days have no one to tell them what's right and wrong His dark socks, I could see, had a stripe on them
them WEAK STRONG Them is a third person plural pronoun. Them is used as the object of a verb or preposition
The objective case of they
{p} plural the oblique case of they
dem
him

Daphnis has forgotten me. He is dreaming of marrying some wealthy maiden. Ah! Why did I make him swear by his goats instead of by the Nymphs! He has forgotten them as he has forgotten me. - Daphnis has forgotten me. He is dreaming of marrying some wealthy maiden. Ah! Why did I make him swear by his goats instead of by the Nymphs! He has forgotten them as he has forgotten me.

them thar
Dialectic form of them there, meaning those

There's gold in them thar hills.

them's the breaks
That is the way things happen; that's life
them's the facts
That's the truth, that's how it is; frequently used in reference to an unfortunate truth
there is no love lost between them
they do not like each other, they can't stand one another
there was chemistry between them
there were attracted to one other, they had an immediate mutual understanding
there's a gulf between them
there's a sea of disagreement between them, there is a substantial difference between them, they do not agree with an essential difference of opinion
ME
Maine, a state of the United States of America
ME
Middle English
ME
Medical examiner, or coroner
ME
Montreal Exchange, a futures and derivatives exchange (formerly also a stock exchange)
MY
Motor Yacht - diesel-driven yacht
SB
sideband
SB
The statistic reporting the number of stolen bases
SB
傻屄 literally "stupid pussy"
SB
season best (this season's personal best)
call them as one sees them
Alternative form of call it as one sees it
her
Belonging to her

This is her book.

her
The form of she used after a preposition or as the object of a verb; that woman, that ship, etc

The lady with the green feathers in her hat. A big Gainsborough hat. I am quite sure it was Miss Hartuff..

him
he when used after a preposition or as the object of a verb

She treated him for a cold (direct object).

his
Belonging to him

This is his book.

his
That which belongs to him; the possessive case of he, used without a following noun

The decision was his to live with.

his
Used erroneously in place of ’s after a noun, especially a masculine noun ending in s, to express the possessive case

Ahab his mark for Ahab's mark.

how do you like them apples
directed jestingly or mockingly at someone who has received surprising information, ridiculing the situation

Our governor has just vetoed a bill that would offer more money to our schools. How do you like them apples?.

how do you like them apples
Used after an actual or proposed action with which the listener might be displeased. Also used after refuting an argument

I can't give you a raise now; if I did, this whole company would go bankrupt, and you wouldn't have a job at all. Now how do you like them apples?.

if you can't beat them, join them
If your adversaries are stronger than yourself, it is better to join the adversaries
if you love somebody, set them free
One should be willing to let go of someone they love if they truly love them
it
most fashionable

With Hit Girl, Moretz is this year's It Girl, alternately sweet, savage and scary.

it
The impersonal pronoun, used without referent as the subject of an impersonal verb or statement. (known as the dummy pronoun or weather it)

It’s lonely without you.

it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a human entity of unknown sex or gender

She took the baby and held it in her arms.

it
Used to refer to oneself when identifying oneself, often on the phone, but not limited to this situation

It's me. John.

it
Italian
it
The person or people who chase and try to catch the other players in the playground game of tag

In the next game, Adam and Tom will be it….

it
The impersonal pronoun, used as a placeholder for a delayed subject, or less commonly, object. (known as the dummy pronoun)

He saw to it that everyone would vote for him.

it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a non-human entity, to an inanimate thing with no or unknown sex or gender

Take each day as it comes.

it
The game of tag itself

Let's play it at breaktime.

it
Italy
me
As the subject of a verb, used without and
me
As the direct object of a verb

Can you hear me?.

me
As the subject of a verb, used with and

Me and my friends played a game.

me
Preceding a noun, marking ownership

Wilfred Owen (1893–1918), The Letter - And give us back me cigarette!.

me
As a reflexive indirect object of a verb; the ethical dative
me
As the indirect object of a verb

He gave me this.

me
As the complement of the copula (“be”, “is”)

It wasn't me.

me
As a reflexive direct object of a verb
me
As the object of a preposition

Come with me.

my
Belonging to me

I recognised him because he had attended my school.

one's
belonging to one
our
Of, from, or belonging to the nation, region, or language of the speaker

Thirdly, I continue to attempt to interdigitate the taxa in our flora with taxa of the remainder of the world.

our
Belonging to us; of us

Paying no attention to Lizzy, Mrs. Gibson began calling out our names in alphabetical order.

our
used before a person's name to indicate that the person is in one's family, or is a very close friend

I'm going to see our Terry for tea.

penny for them
Form of penny for your thoughts
s.o.
someone
s.o.
significant other
some mothers do have them
Used to comment on someone clumsy or foolish
somebody
Some unspecified person
somebody
A recognised person, a celebrity

I'm tired of being a nobody - I want to be a somebody.

somebody's
Contraction of somebody has
somebody's
Possessive case of somebody
somebody's
Contraction of somebody is
someone
some person

Is someone there?.

someone's
someone is
someone's
someone has
someone's
The possessive adjective for someone
something
An object whose name is forgotten by, unknown or unimportant to the user, e.g., from words of a song. Also used to refer to an object earlier indefinitely referred to as 'something' (pronoun sense)

She wiped something with a cloth, wiped at the wall shelf, and put the something on it, clinking glass.

something
An uncertain or unspecified thing; one thing

I have a feeling something good is going to happen today.

something
A talent or quality that is difficult to specify

She has a certain something.

something
Somebody or something who is superlative in some way

She's really something. I can't believe she would do such a mean thing.

something
A quality to a moderate degree

The performance was something of a disappointment.

something
To a high degree
something
Applied to an action whose name is forgotten by, unknown or unimportant to the user, e.g. from words of a song

Oh how we somethinged on the hmmm hmm we were wed. Dear, was I ever on the stage?”.

something
an important person; a somebody

He looks a something behind that big desk.

something
Having a characteristic that the speaker cannot specify
that
To a given extent or degree; particularly

I'm just not that sick.

that
That thing

That was an interesting example.

that
Which, who

I like the song that you wrote.

that
The (thing) being indicated (at a distance from the speaker, or previously mentioned, or at another time)

That battle was in 1450.

that
Connecting noun clause (as involving reported speech etc.)

He told me that the book is a good read.

that
indeed

That it is.

that
Connecting a subordinate clause indicating purpose

He must die that others might live.

that
So, so much; very

I did the run last year, and it wasn't that difficult.

their
Belonging to them

This is probably their cat.

their
Belonging to someone of unknown gender
us-and-them
Being or pertaining to a divisive belief whereby those outside one's immediate circle are regarded as enemies

We described above how a solution to the problem of interpersonal feuding has been to devolve such feuds to an authority such as the police. But what if the police behave in an us-and-them way?.

her
adv: here 32
her
High Efficiency Red
her
The hard error rate is the frequency of errors caused by permanent physical defect in the memory system The hard error rate is usually much lower than the soft error rate
her
Sah'english | adronato
her
her WEAK STRONG Her is a third person singular pronoun. Her is used as the object of a verb or a preposition. Her is also a possessive determiner
her
You use her to refer to a woman, girl, or female animal. I went in the room and told her I had something to say to her I really thought I'd lost her. Everybody kept asking me, `Have you found your cat?' Her is also a possessive determiner. Liz travelled round the world for a year with her boyfriend James
her
pron. specific female; possessive form of she
her
Of them; their
it
Information Technology This is the name of the group of computer professionals in your company that manage the software, hardware, Internet, and e-mail systems In previous years known as Computer Systems, Computer Support, etc
our
Our is the first person plural possessive determiner
our
A speaker or writer sometimes uses our to indicate that something belongs or relates to people in general. We are all entirely responsible for our actions, and for our reactions
our
pron. belonging to us
our
You use our to indicate that something belongs or relates both to yourself and to one or more other people. We're expecting our first baby I locked myself out of our apartment and had to break in
someone
If you say that a person is someone or somebody in a particular kind of work or in a particular place, you mean that they are considered to be important in that kind of work or in that place. `Before she came around,' she says, `I was somebody in this town'. be someone to be or feel important
someone
{i} person, human, human being
that
(pro ) mot, moht; rU, roo
that
As a relative pronoun, that is equivalent to who or which, serving to point out, and make definite, a person or thing spoken of, or alluded to, before, and may be either singular or plural
that
to such a degree
that
pron. pronoun used to indicate a specific person or thing
that
As a demonstrative pronoun pl
that
That, as a demonstrative, may precede the noun to which it refers; as, that which he has said is true; those in the basket are good apples
that
{s} pronoun used to indicate a specific person or thing
that
conj. in order for
that
singular and at a distance from the speaker
our
Of or pertaining to us; belonging to us; as, our country; our rights; our troops; our endeavors
that
As an adjective, that has the same demonstrative force as the pronoun, but is followed by a noun
our
See - or
her
{p} belonging to a female or woman
me
{p} the objective case of I
our
{p} pertaining or relating to us
somebody
{n} an indiscriminate person, a person of not
something
{n} more or less, part
something
{a} rather
that
{c} because

It was because of her that he lived so miserably. - It was down to her that he lived so miserably.

You'll suffer because of that. - You will suffer because of that.

that
{p} which, who, the thing
their
{p} plural of them
that
Those, that usually points out, or refers to, a person or thing previously mentioned, or supposed to be understood
it
The branch of engineering that deals with the use of computers and telecommunications to retrieve and store and transmit information, information technology, infotech
up and at them
Become aggressively engaged in doing something; (useable as a command)
up and at them
Actively engaged in a task as if doing combat
Him
tis
Him
Pronoun when referring to God
His
Belonging to God
I hate to trouble them but
I do not want to disturb or inconvenience them but
ME
region located between the eastern Mediterranean and India
ME
ME is a long-lasting illness that is thought to be caused by a virus. Its symptoms include feeling tired all the time and muscle pain. ME is an abbreviation for `myalgic encephalomyelitis'. = chronic fatigue syndrome, CFS. me WEAK STRONG A speaker or writer uses me to refer to himself or herself. Me is a first person singular pronoun. Me is used as the object of a verb or a preposition. He asked me to go to Cambridge with him She looked up at me, smiling. the written abbreviation for Maine. pron. Me Nam River forget me not Messerschmitt 109 Me 109 touch me not
ME
state in the eastern United States
ME
form of the English language which was used from c.1100 to c.1500, language of Chaucer
Their
tin
They
un-
They
-un
They
un
US
uk
all of them
everyone, each one
deepened the gulf between them
deepened their estrangement from each other, deepened the differences of opinion between them, created more problems between them
determiner them 2
used to mean 'those'. Many people think this use is incorrect
from them
originating with them
her
Her is sometimes used to refer to a country or nation. Her is also a possessive determiner. Our reporter looks at reactions to Britain's apparently deep-rooted distrust of her EU partner
her
le
her
adj [{referring to something that belongs to a female} (This is ~ book )] punya dia (dia) 2 pron [{object pron referring to a female} (Please give ~ this letter )] dia
her
Herpa 1: 43 resin Germany
her
The form of the objective and the possessive case of the personal pronoun she; as, I saw her with her purse out
her
In written English, her is sometimes used to refer to a person without saying whether that person is a man or a woman. Some people dislike this use and prefer to use `him or her' or `them'. Talk to your baby, play games, and show her how much you enjoy her company. Her is also a possessive determiner. The non-drinking, non smoking model should do nothing to risk her reputation
him
In written English, him is sometimes used to refer to a person without saying whether that person is a man or a woman. Some people dislike this use and prefer to use `him or her' or `them'. If the child sees the word `hear', we should show him that this is the base word in `hearing' and `hears'. Her (or His) Imperial Majesty
him
pron: him, it 45
him
he, her
him
pron. specific male; to a specific male
him
You use him to refer to a man, boy, or male animal. John's aunt died suddenly and left him a surprisingly large sum Is Sam there? Let me talk to him My brother had a lovely dog. I looked after him for about a week
him
pron [{object pron referring to a male} (Please give ~ this letter )] dia
him
Him is a third person singular pronoun. Him is used as the object of a verb or a preposition
him
The objective case of he
him
Health Information Management
his
pron: his 46
his
Hospital information system Typically used to describe hospital computer systems with functions like patient admission and discharge, order entry for laboratory tests or medications, and billing functions See also: Electronic medical record
his
Hospital information system A system that provides the information management features that hospitals need for daily business Typically includes patient tracking, billing and administrative programs and also may include clinical features
his
You use his to indicate that something belongs or relates to a man, boy, or male animal. Brian splashed water on his face, then brushed his teeth He spent a large part of his career in Hollywood The dog let his head thump on the floor again. His is also a possessive pronoun. Anna reached out her hand to him and clasped his
his
Hospital Information System The introduction of systems to integrate and communicate computer-held information for patient care and the management of a hospital
his
pron. belonging to a specific male
his
{Hospital Information Services}- A committee and support staff found at the Watchtower Bible and Tract Society This committee oversees the HLC function worldwide
his
Belonging or pertaining to him; used as a pronominal adjective or adjective pronoun; as, tell John his papers are ready; formerly used also for its, but this use is now obsolete
his
The possessive of he; as, the book is his
his
Hospital Information System
his
poss pron 3 sg masc /neut his; its [OE his]
his
his His is a third person singular possessive determiner. His is also a possessive pronoun
his
Honeywell Information Services, an EDP division (later subsidiary) of Honeywell
his
Mah'english | adronato
his
– Refer to Human Interface Station
his
Implemented to reduce cost, increase information availability, improve medical research, and reduce waste
his
In written English, his is sometimes used to refer to a person without saying whether that person is a man or a woman. Some people dislike this use and prefer to use `his or her' or `their'. Formerly, the relations between a teacher and his pupils were dominated by fear on the part of the pupils His is also a possessive pronoun. The student going to art or drama school will be very enthusiastic about further education. His is not a narrow mind, but one eager to grasp every facet of anything he studies. Used to indicate the one or ones belonging to him: If you can't find your hat, take his
if you can't beat them join them
if you are unable to defeat them then work with them
it
-Information Technology Often refers to use of technology in general See IS
it
The management of data, particularly within the enterprise Also referred to as MIS ( Management Information Services) or plain IS (Information Services )
it
Short for information technology, the science of managing and processing information systems Because computers are the central components in these systems, IT is usually used as shorthand for computer skills in general
it
As an indefinite nominative for a impersonal verb; as, it snows; it rains
it
Short form meaning Information Technology
it
As a substance for any noun of the neuter gender; as, here is the book, take it home
it
Instructional Technology or Information Technology; ITC workshops that focus on networking and hardware mechanics
it
Information technologies
it
Common abbreviation for the generic term "information technology" used to describe any aspect of computing and networking
it
– Information Technology Processing information by computer The latest title for the information processing industry
it
Information Technology Former name of Information and Educational Technology
it
Information Technology - a term that encompasses all forms of technology used to create, store, exchange, and use information in its various forms (business data, voice conversations, still images, motion pictures, multimedia presentations, etc )
it
The neuter pronoun of the third person, corresponding to the masculine pronoun he and the feminine she, and having the same plural (they, their or theirs, them)
it
As a substitute for such general terms as, the state of affairs, the condition of things, and the like; as, how is it with the sick man? As an indefinite object after some intransitive verbs, or after a substantive used humorously as a verb; as, to foot it i
it
pron. used to indicate something of uncertain gender (animal, object, abstraction, etc.) which has not yet been mentioned or has just been mentioned; used to indicate an action; used as a subject without an agent
it
"it" is poker terminology "It" usually refers to the largest amount anyone has yet bet in a round If someone opens for $5, and the next player raises $10, they're "making it $15 " With the exception of all-in players, if a player wants to see the next round, eventually they have to match whatever "it" is "It" can also mean the amount required to call So if someone bets $5 and two other players each raise $5 in the same betting round, they may ask "what's it to me?" The correct answer is, "Pay attention "
it
Information Technology - see ICT
it
Information Technology; used to describe the computerised systems in use by Fund
it
Information Technology Directorate (FEMA)
it
Short for Information Technology, it is concerned with all aspects of managing and processing information
it
The hardware and software which enable collection, storage and manipulation of data IT is an abbreviation of information technology
it
Information Technologies Usually refers to the computer department in a business or office building In Mifflin County, the IT department oversees the MIS and GIS departments
it
information technology TI
it
Information Technology Sometimes used as a synonym for the computer professionals in an organization Also sometimes known as IS (Information Systems) or DP (Data Processing)
it
As a demonstrative, especially at the beginning of a sentence, pointing to that which is about to be stated, named, or mentioned, or referring to that which apparent or well known; as, I saw it was John
it
Information Technology
it
Information Technology Computer-aided information processing
knows them very well
is very familiar with them, is very well acquainted with them
me
Rules of divine authority which the gods use to ensure the universe functions
me
Market Equity Market equity (size) is price times shares outstanding Price is from CRSP, shares outstanding are from Compustat (if available) or CRSP
me
pron. first person in objective case
me
Myalgic Encephalitis
me
me is a constant that can be used to refer to the first hero in your party (hero zero) in any command that takes a hero number as an argument
me
Mercury
me
a state in New England
Turkish - English

Definition of them in Turkish English dictionary

her
every

She goes running every morning. - O her sabah koşmaya gider.

Do you study English every day? - Her gün İngilizce çalışıyor musun?

his
feeling

Are you feeling under the weather? - Kendini kötü hissediyor musun?

I'm feeling a lot better. - Çok daha iyi hissediyorum.

it
dog
his
sensation

I can't feel anything in my left foot; there's no sensation at all. - Ben sol ayağımda bir şey hissedemiyorum; hiç duygu yok.

I've had a runny nose for two days and I've been feeling an uncomfortable sensation in my throat. - İki gündür burnum akıyor ve boğazımda bir rahatsızlık hissediyorum.

his
sense

She must have sensed something odd. - Garip bir şey hissetmiş olmalı.

I sense that something is wrong. - Bir şeyin yanlış olduğunu hissediyorum.

his
{i} feel

I'm feeling better today. - Bugün kendimi daha iyi hissediyorum.

Mary has nobody to talk with, but she doesn't feel lonely. - Mary'nin konuşacak hiç kimsesi yok fakat o kendini yalnız hissetmiyor.

her
any

Give help to anyone who needs it. - Her kimin ihtiyacı olursa ona yardım et.

His daughter is eager to go with him anywhere. - Kızı onunla her yere gitmeye hevesli.

her
(Askeri) each

Brush your teeth after each meal. - Her yemekten sonra dişlerini fırçala.

Each person paid one thousand dollars. - Her biri bin dolar ödedi.

her
all

Can you see anything at all there? - Orada herhangi bir şey görebiliyor musun?

Bill is honest all the time. - Bill her zaman dürüsttür.

her
pan

Pandas spend at least 12 hours each day eating bamboo. - Pandalar her gün en az 12 saati bambu yiyerek geçirirler.

Everybody started to panic. - Herkes panik yapmaya başladı.

her
omni

Jane Goodall discovered that chimpanzees are omnivorous, not vegetarian. - Jane Goodall şempanzelerin her şeyi yediklerini, vejetaryen olmadıklarını keşfetti.

How many omnivorous children are patients in hospital? - Hastanede her şeyi yiyen kaç çocuk hasta var?

his
emotion

I always felt emotionally abused. - Kendimi hep duygusal olarak kötüye kullanılmış hissettim.

They felt many emotions on their wedding day. - Düğün günlerinde çok duygular hissettiler.

us
{i} mind
Her
ladyship
her
per

Although each person follows a different path, our destinations are the same. - Her insan farklı bir yol izlesede, hedeflerimiz aynıdır.

Each person paid one thousand dollars. - Her biri bin dolar ödedi.

it
{f} thrust
us
{i} sense
her
(Bilgisayar) start every
her
either

You may take either of the two books. - İki kitaptan herhangi birini alabilirsin.

Either way will lead you to the station. - Her iki yol da seni istasyona götürecektir.

her
(Bilgisayar) refresh every
her
every single

One should take good care of every single thing. - Biri her şeye iyi bakmalı.

Every single word you say is a lie. - Söylediğin her söz bir yalan.

her
soever
her
(Bilgisayar) for all

He was in favor of equality for all. - O, herkes için eşitliğin lehindeydi.

For all his genius, he is as unknown as ever. - Bütün dehasına rağmen, o her zaman olduğu kadar bilinmiyor.

her
(Bilgisayar) recur every
his
instinct

I wonder if I should trust my instincts. - Hislerime güvenmem gerekip gerekmediğini merak ediyorum.

his
perception

Do you believe in extrasensory perception? - Altıncı hisse inanıyor musun?

it
lower
it
scoundrel
sb
(Kimya) symbol of antimony
her
whoever

Give it to whoever wants it. - Onu her kim isterse ona ver.

Sam helps whoever asks him to. - Sam yardım isteyen herkese yardım eder.

her
whatever

I will lend you whatever book you need. - İhtiyacın olan her kitabı sana ödünç vereceğim.

You can eat whatever you like. - Her ne istiyorsanız yiyebilirsiniz.

his
sentiment

Tom couldn't help but feel sentimental. - Tom duygusal hissetmekten kendini alamadı.

his
cutaneous sensation
it
bastard
it
pooch
it
push
it
{f} shove
it
{f} pushing
it
{f} jog
it
dig into
us
reason
me
Baa. Sheep's bleat, the sound a sheep makes
us
mınd
Sb
(abbr. for subay) mil. Off. (Officer)
her
every; each
his
{i} chord
his
feeling; emotion; sensation; sense
his
a sense (one of the five senses)
his
(a) feeling; (an) emotion
his
consciousness
his
sensation, feeling
it
{i} mutt
it
cur
it
vulg. son of a bitch, bastard
it
dog; blackguard, scoundrel, cur, rascal, rogue, bastard, son of a bitch/gun
us
{i} senses
them

  Turkish pronunciation

  dhım

  Pronunciation

  /ᴛʜəm/ /ðəm/

  Tenses

  theming, themed

  Common Collocations

  them up

  Videos

  ... may need your help right now but more important this country needs them in the ...
  ... said throughout my presidency is when folks mess with Americans, we go after them. ...

  Word of the day

  traduce
Favorites