singular and at a distance from the speaker

listen to the pronunciation of singular and at a distance from the speaker
English - Turkish

Definition of singular and at a distance from the speaker in English Turkish dictionary

that
o
that
bağlaç ki
that
{z} (çoğ. those)
that
bu kadar

İki yaşındaki bir çocuk bu kadar hızlı koşabilir mi? - Can a two-year-old boy run that fast?

Ver onu. Sahip olduğunun hepsi bu kadar mı? - Hand it over. That's all you've got?

that
(sıfat) öteki
that
Keşke

Keşke o gitarı alabilsem. - I wish I could buy that guitar.

Keşke onunla gidebilseydim. - I regret that I couldn't go with her.

that
için

Bu, bir kişi için küçük bir adımdır ama insanlık için dev bir sıçramadır. - That's one small step for man, one giant leap for mankind.

Bu, bir kişi için küçük bir adımdır ama insanlık için dev bir sıçramadır. - That's one small step for a man, one giant leap for mankind.

that
diye

Ek olarak yaşlılar birbirleriyle sosyalleşebilsin ve Amerikan hayatının aktif üyeleri olarak kalabilsinler diye birçok topluluk kurulmuştur. - In addition many groups have been formed so that the elderly can socialize with one another and remain active participants in American life.

Kilo alacağı korkusuyla diyet yapıyor. - She is on a diet for fear that she will put on weight.

that
in that mademki
that
-en
that
ki
that
-dığı
that
-diği(ni)
that
öylesine

Öylesine büyük bir malikhâneyi nasıl idare edeceğimi bilmiyorum. - I don't know how to manage that large estate.

Hikayeye inanacak kadar öylesine aptal değildir. - He is not such a fool as to believe that story.

that
ki o

O kadar iyi bir kitap ki onu üç kez okudum. - That was so good a book that I read it three times.

Ne yazık ki o yatakta hastaydı. - I regret to say that he is ill in bed.

that
o kadar

John o kadar telaşlıydı ki konuşmaya vakti yoktu. - John was in such a hurry that he had no time for talking.

Ekvatora yakın dar bir bölgede bulunan, tropik yağmur ormanları o kadar hızlı yok oluyorlar ki 2000 yılına kadar onların % 80 yok olabilir. - The tropical rainforests, located in a narrow region near the equator, are disappearing so fast that by the year 2000 eighty percent of them may be gone.

that
adl.şu
that
-diği
English - English
that
singular and at a distance from the speaker

  Hyphenation

  sin·gu·lar and at a dis·tance from the Spea·ker

  Turkish pronunciation

  sînggyılır ınd ät ı dîstıns fırm dhi spikır

  Pronunciation

  /ˈsəɴɢgyələr ənd ˈat ə ˈdəstəns fərm ᴛʜē ˈspēkər/ /ˈsɪŋɡjəlɜr ənd ˈæt ə ˈdɪstəns fɜrm ðiː ˈspiːkɜr/

  Word of the day

  taboo
Favorites