the objective case of he

listen to the pronunciation of the objective case of he
English - Turkish

Definition of the objective case of he in English Turkish dictionary

him
ona

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank loaned him 500 dollars.

Meseleyi ona bırakmaktan başka çaremiz yoktu. - We had no choice but to leave the matter to him.

him
(eril) onu
him
His veya Her Imperial Majesty
him
kendi

Kendisine HAYIR dedi. Yüksek sesle EVET dedi. - He said NO to himself. He said YES aloud.

O, çocuklarını kendi etrafına topladı. - He gathered his children around him.

him
eril onu
him
kendine

Bazen büyük babam kendi başına bırakıldığında, kendi kendine konuşur. - Sometimes my grandfather talks to himself when left alone.

O, aynada kendine bakmadı mı? - Hasn't he looked at himself in a mirror?

him
onu

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - She promised to meet him at the coffee shop.

Onu tanıdıkça daha çok seversin. - The more you know about him, the more you like him.

the objective case
dilb. -i hali, akuzatif, yükleme durumu
English - English
him
The objective case
objective
the objective case of he

  Hyphenation

  the ob·jec·tive case of he

  Turkish pronunciation

  dhi ıbcektîv keys ıv hi

  Pronunciation

  /ᴛʜē əbˈʤektəv ˈkās əv ˈhē/ /ðiː əbˈʤɛktɪv ˈkeɪs əv ˈhiː/

  Word of the day

  ghost word
Favorites