duyu

listen to the pronunciation of duyu
Turkish - English
sense

A dog has a sharp sense of smell. - Bir köpek keskin bir koku alma duyusuna sahiptir.

I have a good sense of direction, so I don't get lost. - Ben iyi bir yön duyusuna sahibim, bu yüzden kaybolmam.

feeling

Have respect for his feelings. - Onun duygularına saygı duyun.

sensus
faculty
sensation
duyu organları
(Biyoloji,Tıp) sense organs
duyu siniri
(Pisikoloji, Ruhbilim) sensory nerve
duyu sistemi
(Pisikoloji, Ruhbilim) sensory system
duyu yoluyla
(Tıp) organoleptic evaluation
duyu ötesi
(Tıp) extrasensory
duyu ötesi algı
(Pisikoloji, Ruhbilim) extrasensory perception
duyu-motor
(Pisikoloji, Ruhbilim) sensorimotor
duyu alanları
(Pisikoloji, Ruhbilim) sensory areas
duyu alanı
(Pisikoloji, Ruhbilim) sensory field
duyu alıcıları
(Pisikoloji, Ruhbilim) sensory receptors
duyu aşırı yükü
(Pisikoloji, Ruhbilim) sensory overload
duyu belleği
(Pisikoloji, Ruhbilim) sensory memory
duyu birikimi
(Pisikoloji, Ruhbilim) sensory summation
duyu düzeyi
(Pisikoloji, Ruhbilim) sensation level
duyu fizyolojisi
(Pisikoloji, Ruhbilim) sensory physiology
duyu ihtiyacı
(Pisikoloji, Ruhbilim) sentience need
duyu ipuçları
(Pisikoloji, Ruhbilim) sensory cues
duyu kanalı
(Pisikoloji, Ruhbilim) sensory channel
duyu kapasitesi
(Pisikoloji, Ruhbilim) sensory capacity
duyu keskinliği
(Pisikoloji, Ruhbilim) sensory acuity
duyu korteksi
(Pisikoloji, Ruhbilim) sensory cortex
duyu kültürü
(Pisikoloji, Ruhbilim) sensate culture
duyu merkezi
sensorium
duyu odağı
(Pisikoloji, Ruhbilim) sensate focus
duyu organı
(Arılık,Hayvan Bilim, Zooloji) chordotonal organ
duyu organı
sense organ
duyu süreçleri
(Pisikoloji, Ruhbilim) sensory processes
duyu tabanlı tanım
(Tıp) sensory-based description
duyu yansıtma alanı
(Pisikoloji, Ruhbilim) sensory-projection area
duyu yitimi
anaesthesia [Brit.]
duyu yitimi
anesthesia
duyu yolları
(Pisikoloji, Ruhbilim) sensory pathways
duyu yolu ile
sensorially
duyu örgütlenmesi
(Pisikoloji, Ruhbilim) sensory organization
duyu-motor evresi
(Pisikoloji, Ruhbilim) sensorimotor stage
duyu-motor zekası
(Pisikoloji, Ruhbilim) sensorimotor intelligence
lamba duyu
(Elektrik, Elektronik,Otomotiv) bulb holder
duyular
senses
ampul duyu
bulb holder, lamp socket
anten duyu
antenna socket
beş duyu
the five senses
birincil duyu korteksi
(Pisikoloji, Ruhbilim) primary sensory cortex
ikincil duyu hücresi
(Anatomi) secondary sensorial cell
izolasyon duyu
insulating bush
kimyasal duyu
(Pisikoloji, Ruhbilim) chemosense
kontak duyu
(Otomotiv,Teknik) contact bush
lamba duyu
bulb holder, lamp holder
piston pimi duyu
(Otomotiv) piston pin bushing
piston pimi duyu
(Otomotiv) gudgeon pin bushing
sigorta duyu
fuse socket
vida duyu
screw socket
yalıtım duyu
insulating bush
yapay duyu
(Havacılık) artificial feel
Turkish - Turkish
İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla algılama yeteneği, hasse
his
duyum
aşırı duyu
Herhangi bir duyu organıyla ve özellikle dokunma duyusuyla sağlanan her tür uyarana karşı olağan dışı bir duyarlık gösterme durumu
beş duyu
Dokunma, görme, işitme, koklama, tat alma duyuları
güzel duyu
Estetik, bediiyat
duyu
Favorites