he when used after a preposition or as the object of a verb

listen to the pronunciation of he when used after a preposition or as the object of a verb
English - Turkish

Definition of he when used after a preposition or as the object of a verb in English Turkish dictionary

him
ona

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank lent him 500 dollars.

O, ona bir süveter aldı. - She bought him a sweater.

him
(eril) onu
him
His veya Her Imperial Majesty
him
kendi

Kendisine Fransızca öğretti. - He taught himself French.

O, çocuklarını kendi etrafına topladı. - He gathered his children around him.

him
eril onu
him
kendine

O, aynada kendine bakmadı mı? - Hasn't he looked at himself in a mirror?

Bazen büyük babam kendi başına bırakıldığında, kendi kendine konuşur. - Sometimes my grandfather talks to himself when left alone.

him
onu

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - She promised to meet him at the coffee shop.

Onunla beraber olduğun sürece mutlu olamazsın. - As long as you are with him, you can't be happy.

English - English
him

She treated him for a cold (direct object).

he when used after a preposition or as the object of a verb
Favorites