my

listen to the pronunciation of my
English - Turkish
benim
(İnşaat) benim N
vay!
{z} benim. ünlem O, ...! (Hayret belirtmek için kullanılır.): My, my, how nice you look! O, bu ne güzellik böyle!
Aman! Olur şey değil Hayret!
vay be!
million years
ünl
hayret
vay be
vay canına!
aman!
her
ona

O, ona nerede yaşadığını sordu. - He asked her where she lived.

Ona kendi odamı gösterdim. - I showed her my room.

him
ona

Ona söyleyecek hiçbir şeyim yok. - I've got nothing to say to him.

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank lent him 500 dollars.

that
şu

Bu iyi bir kitaptır ama şu daha iyidir. - This is a good book, but that is better.

Bu bir postane, şu ise bir bankadır. - This is a post office and that is a bank.

you
sen

Seni anlamak gerçekten çok zor. - Understanding you is really very hard.

Artık seni sevmiyorum. - I don't like you anymore.

it
ona
mine
mayın

Fadıl bir mayın tarlasına girdi. - Fadil walked into a minefield.

Mayın tarayıcının amacı, mayınları patlatmadan mayın tarlasını temizlemektir. - The objective of Minesweeper is to clear the minefield without detonating the mines.

mine
benimki

Senin fikrinle benimki arasında temel bir fark vardır. - There is a fundamental difference between your opinion and mine.

Senin fikirlerin benimkinden farklı. - Your ideas are different from mine.

somebody
birisi

Birisi beni dışarı çıkarsın. İçeride kilitli kaldım. - Let me out, somebody. I'm locked in.

Merdivenlerden yukarı gelen birisi var. - There's somebody coming up the stairs.

you
siz

Siz insanları anlamıyorum. - I do not understand you.

Sizin bir öğretmen olduğunuzu biliyorum. - I know that you're a teacher.

somebody
biri

Olabildiğince tuhaf, o ölü olduğu söylenilen biriyle karşılaştı. - As strange as it may be, he met with somebody who is said to be dead.

Birinin bağırdığını duyduk. - We heard somebody shout.

us
biz
someone
birisi

Sanırım birisi oraya gitti. - I think that someone went there.

Bir yabancı omzuma arkadan dokundu. Beni başka birisiyle karıştırmış olmalı. - A stranger tapped me on the shoulder from behind. He must have mistaken me for someone else.

mine
maden

Bir kömür madeninde yıllarca çalışmaktan hastanın akciğer dokusu hasar gördü. - The patient's lung tissue was damaged from years of working in a coal mine.

Askerler madencilerin terk etmelerini emretti. - The soldiers ordered the miners to leave.

this
bu
his
onun

Onun adı Tomoyuki Ogura. - His name is Tomoyuki Ogura.

Bu John'dur ve o da onun biraderidir. - This is John and that is his brother.

that
o
them
onlara

Sosyal ağlarda hırsızlar, sahteciler, sapıklar veya katiller olabilir. Güvenliğiniz için, onlara inanmamalısınız. - There may be thieves, fakers, perverts or killers in social networks. For your security, you shouldn't believe them.

Onlara karşı çıkmak hiçbir şeye yaramaz. - It'll be useless to stand against them.

me
bana
be
{f} kuraldışı çekimleri: şimdiki zaman I am; he/she/it is; we/you/they are; eski thou art. geçmiş zaman I/he/she/it was; eski
us
bizi
them
onlar

Takımımız beyzbolda onları 5-0 mağlup etti. - Our team defeated them by 5-0 at baseball.

The Network'ün kasım meselesinde görünen raporunun 70 kopyasını üretmek ve onları ajanlarımıza dağıtmak mümkün mü? - Is it possible to reproduce 70 copies of your report which appeared in the November issue of The Network and distribute them to our agents?

your
sizin

Ben dün sizin babanıza rastladım. - I bumped into your dad yesterday.

Geçen sene Bayan Kato sizin öğretmeniniz miydi? - Was Ms. Kato your teacher last year?

it
o
be
{f} tutmak (para)
be
isimlerden ve bazen de sıfatlardan geçişli fiiller yapan bir ek
his
eril onun
her
o
him
o
him
kendine

Bazen büyük babam kendi başına bırakıldığında, kendi kendine konuşur. - Sometimes my grandfather talks to himself when left alone.

O kendi kendineHAYIRdedi.Yüksek sesle EVET dedi. - He said NO to himself. He said YES aloud.

mine
benim

Masadaki hesap makinesi benim. - The calculator on the table is mine.

Senin fikirlerin benimkinden farklı. - Your ideas are different from mine.

their
onların

Onların konuşmaları devam etti. - Their conversation went on.

Onların erkek çocuğunun adı John. - Their son's name is John.

My name is
benim adım
be
{f} anlamına gelmek
her
onun

Onun görünümünü çekici bulurum. - I find her appearance attractive.

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - She promised to meet her at the coffee shop.

US
amerika
me
aman!
this
bu kadar

Asla tekrar bu kadar geç kalma. - Never be this late again.

Bu kadar uzun bir zamandan sonra bu şarkıyı İşitmek gerçekten eski zamanları geri getiriyor. - Hearing this song after so long really brings back the old times.

mine
mayın döşemek
be
be ol
be
önek hakkında
be
tutmak ı öznesiyle am
be
{f} mal olmak
be
(Dilbilim) eski thou wert
be
{f} durmak
be
çoğul öznele
her
kendine

O, sırrı kendine sakladı. - She kept the secret to herself.

Emi kendine yeni bir elbise ısmarladı. - Emi ordered herself a new dress.

her
dişil onu
her
onu

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet her at the coffee shop.

Onu sevip sevmediğini bilmiyorum. - I don't know whether you like her or not.

her
ondan

Herkes ondan iyi şekilde bahseder. - Everybody speaks well of her.

O ondan daha akıllıdır. - He's smarter than her.

her
kendisi

Yeni bir araba satın alması için babasına baskı yaptığında Catherine'nin bir art niyeti vardı; O, arabayı kendisinin sürebileceğini umuyordu. - Catherine had an ulterior motive when she urged her father to buy a new car. She hoped that she'd be able to drive it herself.

Kendisini ateşle ısıttı. - She warmed herself by the fire.

her
{z} dişil onu; ona; ondan; onun: He loves her. Onu seviyor. He looked at her. Ona baktı. They hated her. Ondan nefret ettiler. It pleased
her
dişil onun
him
kendi

O, çocuklarını kendi etrafına topladı. - He gathered his children around him.

Kendisine Fransızca öğretti. - He taught himself French.

him
onu

Kızı onunla her yere gitmeye hevesli. - His daughter is eager to go with him anywhere.

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - She promised to meet him at the coffee shop.

mine
(Askeri) (LAND MINE WARFARE) MAYIN (KARA MAYIN HARBİ): Kara, Deniz ve Hava araçlarını imha etmek veya hasara uğratmak; personeli yaralamak, öldürmek veya başka bir şekilde iş göremez hale getirmek maksadıyla hazırlanmış ve normal olarak, bir kap içine yerleştirilmiş infilak maddesi veya diğer malzeme. Mayın; cisim veya şahsın üzerinde yaptığı etkiyle, zamanla veya kontrollü vasıtalarla, kendiliğinden patlar. Ayrıca bakınız: "antipersonnel mine (land mine warfare) ", "Chemical mine (land mine warfare) ", "inertmine (land mine warfare) ", "oscillating type mine (land mine warfare) ", "phony mine (land mine warfare) ", "practice mine (land mine warfare)"
mine
{f} kazmak
mine
{i} ask. mayın
mine
{f} kazıp çıkarmak
my son
oğlum

Sorun oğlumun okula gitmek istememesidir. - The trouble is that my son does not want to go to school.

Oğlum bir Lincoln olmak istiyor. - My son wants to be a Lincoln.

that
için

Şu gömlek için sadece on dolar ödedi. - He only paid ten dollars for that shirt.

Coca-Cola'nın üretildiği ilk yıllarda, o kokain içeriyordu. 1914'te, kokain bir uyuşturucu olarak gruplandırıldı ve sonra Coca-Cola'nın üretimi için kokain yerine kafein kullandılar. - In the first years that Coca-Cola was produced, it contained cocaine. In 1914, cocaine was classified as a narcotic, after which they used caffeine instead of cocaine in the production of Coca-Cola.

that
bu kadar

Ver onu. Sahip olduğunun hepsi bu kadar mı? - Hand it over. That's all you've got?

Bu kadarı yeter. Ben artık istemiyorum. - That's enough. I don't want any more.

that
diye

Kilo alacağı korkusuyla diyet yapıyor. - She is on a diet for fear that she will put on weight.

Ek olarak yaşlılar birbirleriyle sosyalleşebilsin ve Amerikan hayatının aktif üyeleri olarak kalabilsinler diye birçok topluluk kurulmuştur. - In addition many groups have been formed so that the elderly can socialize with one another and remain active participants in American life.

them
onları

Dima bir gecede 25 adamla yattı ve sonra onları öldürdü. - Dima slept with 25 men in one night and then killed them.

Onlar parlak renkli kurbağalar olduğunu söylüyorlar fakat ben onları asla görmedim. - They say there are bright-colored frogs, but I've never seen them.

you
sana

Sana küçük bir şey getirdim. - I brought you a little something.

Sana küçük bir şey getirdim. - I've brought you a little something.

his
zam onunki
that
böyle

Sen benimle nasıl böyle konuşabilirsin? - How dare you speak to me like that?

Böyle bir durumun tekrar olacağının olası olmadığını düşünüyorum. - I think it's unlikely that a situation like this one would ever occur again.

us
amerika birleşik devletleri
be
(Dilbilim) eski thou wast
be
varlığını göstermek
her
kendi

Yumi oraya kendi gitti. - Yumi went there by herself.

Kız bayıldı, fakat biz onun yüzüne su döktüğümüzde o kendine geldi. - The girl fainted, but she came to when we threw water on her face.

his
eril onunki
it
ebe (oyunda)
it
cinsel ilişki
it
ebe (oyunlarda)
it
(Bilgisayar) bilişim
mine
kaynak

Bölge maden kaynakları açısından oldukça zengindir. - The region is relatively rich in mineral resources.

Meyve ve sebzeler vitamin, mineral ve lif için iyi bir kaynaktır. - Fruit and vegetables are a good source of vitamins, minerals and fibre.

mine
çıkarmak (maden)
mine
(Madencilik) maden çıkartmak
mine
(Askeri) mayın dökmek
mine
bana ait
mine
maden çıkarmak
my immortal
benim ölümsüzüm
my name
benim ismim
my sister
kız kardeşim
my way
benim yolum
ones
birileri
this
(Bilgisayar) belirtilen
something
önemli bir şey

Tom Mary'ye önemli bir şey söylemek istedi. - Tom wanted to tell Mary something important.

Önemli bir şey biliyor gibi görünüyor. - She seems to know something important.

My goodness
Allahım! Yarabbim!
My goodness
Tanrım!

Tanrım! Araba anahtarlarını kaybettim. - My goodness! I have lost the car keys.

be
var olmak
be
-di
be
-dı
be
-dır
be
-dir
her
(dişil) onu
him
(eril) onu
his
(eril) onun
it
(oyunda) ebe
it
onu
me
ben
me
mi
me
beni
mine
(maden/vb.) çıkarmak
mine
{f} çıkar

Çin'de her gün yaklaşık on milyon ton kömür çıkartılır. - About ten million tons of coal are mined every day in China.

Uzun bir tartışmadan sonra kömür madenleri kapatıldı ve kalan madenciler işten çıkarıldılar. - After a long dispute the coal mines closed and the remaining miners were paid off.

mine
maden ocağını işletmek
mine
maden ocağı
my God
Aman allahım

Oh aman Allahım! O ne tür gülmekti? - Oh, ciddi bir şey değil Mary oyun için bir cadı gibi nasıl gülüneceğini pratik yapıyor. - Oh my God! What kind of laugh was that? — Oh, nothing serious! Mary is practicing how to laugh like a witch for a play.

Aman Allahım, iyi görünüyorsun! - Oh my God, you look good!

my eye
hadi ordan!
my eye
inanamıyorum!
my eye
yok canım!
someone
biri

Biri bu kitabın ilk üç sayfasını yırtmış. - Someone has ripped out the first three pages of this book.

Sen yaşayabileceğin herhangi biriyle evlenme - sen onsuz yaşayamayacağın kişiyle evlen. - You don't marry someone you can live with — you marry the person whom you cannot live without.

My heart
yüreğim

Yüreğim ağzıma geldi. - My heart was in my throat.

Onu düşündüğümde yüreğim ağzımdaydı. - My heart was in my boots when I thought of it.

My honey
balam
My love
sevdam
My mind
aklım
My pleasure
zevkim
My turn
sapağım
My wife
eşim
My wife
zevcem
One's
-nin
You
istediğin
it
(Bilgisayar) (ınformation Technology - İT) Bilgi Teknolojisi
it
(ınformation technology) Bilgi teknolojisi
me
bana kalırsa
me
bendee
me
Dear me! Olur şey değil!
mine
(Sanat) Saat kadranı: "Hurdalanmış mineleri çatlayıp akrep ve yelkovanları kopmuş."- R. H. Karay
mine
{f} maden çıkar
mine
(Sanat) Metal eşya üzerine vurulan renkli cam katmanı
mine
(Sanat) İnce ve parlak nakış
mine
(Sanat) Dişlerin taç kısmını kaplayan beyaz ve sert doku
mine
benimkiler
my beloved
sevgili
my condolences
(Except my condolences.) Başınız sağ olsun!
my friend
benim arkadaş
my heart
kalbime
my love
aşkım

Sana olan aşkımı hiçbir şey değiştirmeyecek. - Nothing's going to change my love for you.

Aşkım hakkında konuşmak istiyorum. - I want to speak about my love.

my mind
zihnimi
my name is
adını sormak
my own
Kendi

Bu kendi yaptığım bir resimdir. - This is a picture of my own painting.

Benim kendi deneyimlerinden, hastalık çoğunlukla uykusuzluktan kaynaklanıyor. - From my own experience, illness often comes from sleeplessness.

my pleasure
zevklimi
my pleasure
o zevk bana ait
my turn
sıramı
ones
siraye
smb
konuk olmak
something
birşeyler

Yarın sabah Tom'un birşeyler yapmasına yardım etmeliyim. - I have to help Tom do something tomorrow morning.

Bu öğleden sonra Tom'un birşeyler yapmasına yardım edeceğim. - I'm going to help Tom do something this afternoon.

that
yaptığı
them
onlardan

Onlardan herhangi birini seçebilirsiniz. - You may choose any of them.

Onlardan hiçbirinin kaza geçirmediğini umuyorum. - I hope that none of them got into an accident.

this
böyle

Böyle bir sözlükte buzdolabı ile ilgili en az iki cümle olmalıdır. - In a dictionary like this one there should be at least two sentences with fridge.

Sık sık kendini çalışma odasına kapatır ve böyle şeyler yazar. - He often shuts himself up in the study and writes things like this.

us
bizden
us
bizimle
you
sizden

Ben sizden özür dilemeliyim. - I must beg your pardon.

Yakında sizden haber almak için sabırsızlanıyorum. - I am looking forward to hearing from you soon.

you
sizleri
you
sende

Stevie Wonder'ın yeni albümü sende var mı? - Do you have Stevie Wonder's new album?

Senden küçük bir yardıma ihtiyacım var. - I need a little help from you.

be
(fiil) olmak, bulunmak, var olmak; anlamına gelmek; mal olmak; tutmak (para); durmak
him
His veya Her Imperial Majesty
him
eril onu
his
onunki

Bu araba onunki gibi görünüyor. - It looks like this car is his.

Senin çevirini onunkiyle kıyasla. - Compare your translation with his.

his
{z} eril onunki; onun: I don't want his. Onunkini istemiyorum. That dog's his. O köpek onun. Take his outside. Onunkini dışarıya çıkar. s
it
cazibe
it
önemli kimse
it
çekicilik
it
şahsiyet
it
ilişki
it
{i} (oyunlarda) ebe
mine
{i} torpil
mine
{f} maden işletmek
mine
adl

Madencilik ile ilgili olan Minecraft adlı bir oyun var. - There’s a game called Minecraft that is about mining.

mine
{f} yeraltında (lağım/yol) kazmak
mine
kazıp çıkarmak yeraltı
mine
sinsice bozmak
mine
{f} tünel kazmak
mine
hazine
mine
{f} mad. kazıp çıkarmak
mine
mine detector mayın detektörü
mine
memba
mine
lağım
mine
mayın/maden
mine
çıkarmak
mine
kendiminki
mine
(Askeri) MAYIN: 1. Kara mayın harbinde, yer araçları, gemiler, veya hava araçlarını tahrip etmek yada hasar vermek veya personeli yaralamak, öldürmek veya diğer şekillerde tesirsiz kılmak için tasarlanan, normal olarak koruyucu bir kaplama malzeme içinde bulunan, bir patlayıcı veya diğer tür bir malzeme. Kurbanının faaliyeti, zaman geçmesi, veya kontrol araçları ile patlatılabilir. Bak. "mine (land mine warfare) ". 2. Deniz mayın harbinde, gemilere hasar verme yada batırma niyeti ile veya bir giriş bölgesine gemilerin yaklaşmasını önlemek amacıyla denize dökülen bir patlayıcı aygıt. Terim gemilerin veya liman tesislerinin altlarına, dalgıçlar tarafından iliştirilen aygıtları ve yerleştirilmesinden belirli bir süre sonra patlayacağı tahmin edilen aygıtları içermez
mine
sabit torpil
mine
{z} benim; benimki: It's mine. O benim./Benim
mine
x mayın döşe/maden çıkar
mine
{f} araştırıp bulmak
my best compliments
saygılar
my best compliments
selâmlar
my chuck
yavrum
my chuck
kuzum
my chuck
şekerim
my darling
canımın içi
my darling
canım ciğerim
my dear
iki gözüm
my dear
gülüm
my eye
biz kaçın kurasıyız
my goodness
aman yarabbi
my goodness
aman allahım
my goodness
allah allah
my wife
eşim (bayan)
one's
nin
one's
birinin

Birinin adını daha sonraki kuşaklarda yükseltmek ve böylece birinin ebeveynlerini övmek, bu anne babaya saygının en büyük ifadesidir. - To raise one's name in later generations and thereby glorify one's parents, this is the greatest expression of filial piety.

Bir insanı birinin arkadaşı yapmak kolaydır fakat onu öyle sürdürmek zordur. - It is easy to make a man one's friend, but hard to keep him so.

somebody
şahsiyet
somebody
önemli kimse

Ben önemli kimseyim ve önemliyim. - I am somebody and I am important.

somebody
kimse

O onun biri olduğunu düşünüyor ama aslında hiç kimse değil. - He thinks he is somebody, but really he is nobody.

Fransızca anlayan kimseyi arıyorum. - I'm looking for somebody who understands French.

somebody
kimisi
somebody
bazısı
someone
önemli kimse
Turkish - Turkish

Definition of my in Turkish Turkish dictionary

HER
(Osmanlı Dönemi) f. Bütün, hep, tamamen
HER
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir: "Bir hafta, her gece çalışmak suretiyle hikâyesini bitirdi."- H. E. Adıvar
His
(Osmanlı Dönemi) VAKŞ
His
(Osmanlı Dönemi) RUH
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Arslan yatağı
his
Duyu
his
Duygu: "Birisi duygularına, hislerine kulak verir, öteki hile ve desise seslerine ..."- B. Felek
his
Sezgi, sezme
his
Duyu. Sezgi, sezme
his
Duygu
it
Terbiyesiz kimse
it
Köpek
mine
Dişlerin taç kısmını kaplayan beyaz ve sert doku
me
Göz
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Meşelik
HİM
(Osmanlı Dönemi) Deveye ârız olan susuzluk hastalığı
HİM
(Osmanlı Dönemi) Kürtçede: Temel, esas
her
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir
him
Eskiden, Bingazi ve Trablusgarp'tan alınan bir çeşit vergi
him
Derinlemesine eşilen ve duvar örülen çukur
him
Bina temeli
it
Değersiz, terbiyesiz kimse
it
Değersiz, terbiyesiz kimse: "Babaları da zaten itin biri."- H. Taner
it
Köpek: "İt ürür, kervan yürür."- Atasözü
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses: "Kara koyun kuzular kuzulamaz / Me deme."- F. H. Dağlarca
me
Eylemleri olumsuz yapmakta kullanılan ek
me
Evrenin tasarlandığı gibi işlemesini sağlayan kutsal kurallar ve düzenlemeler
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses
me
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı, okunuşu
mine
İnce ve parlak nakış
mine
Metal eşya üzerine vurulan renkli cam katmanı
mine
Saat kadranı
mine
Madeni eşya üzerine vurulan renkli cam tabakası
mine
Saat kadranı: "Hurdalanmış mineleri çatlayıp akrep ve yelkovanları kopmuş."- R. H. Karay
English - English
Motor Yacht - diesel-driven yacht
Belonging to me

I recognised him because he had attended my school.

be
be-
Of or belonging to me; used always attributively; as, my body; my book; mine is used in the predicate; as, the book is mine
Used to express surprise, shock or amazement
{ü} oh my!, goodness!, oi! (expression of surprise or dismay)
My is the first person singular possessive determiner
poss pron my [OE mïn]
feelings My is used in phrases such as `My God' and `My goodness' to express surprise or shock. My God, I've never seen you so nervous My goodness, Tim, you have changed!. Malaysia (in Internet addresses). used when you are surprised, impressed, or upset
Abr Motorized yacht
pron. belonging to me
Ah'english | adronato
A speaker or writer uses my to indicate that something belongs or relates to himself or herself. I invited him back to my flat for a coffee John's my best friend
The two-character ISO 3166 country code for MALAYSIA
feelings In conversations or in letters, my is used in front of a word like `dear' or `darling' to show affection. Yes, of course, my darling
Model Year
ME
Middle English
ME
Maine, a state of the United States of America
ME
Medical examiner, or coroner
ME
Montreal Exchange, a futures and derivatives exchange (formerly also a stock exchange)
her
The form of she used after a preposition or as the object of a verb; that woman, that ship, etc

The lady with the green feathers in her hat. A big Gainsborough hat. I am quite sure it was Miss Hartuff..

her
Belonging to her

This is her book.

him
he when used after a preposition or as the object of a verb

She treated him for a cold (direct object).

his
That which belongs to him; the possessive case of he, used without a following noun

The decision was his to live with.

his
Used erroneously in place of ’s after a noun, especially a masculine noun ending in s, to express the possessive case

Ahab his mark for Ahab's mark.

his
Belonging to him

This is his book.

it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a human entity of unknown sex or gender

She took the baby and held it in her arms.

it
Italian
it
Italy
it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a non-human entity, to an inanimate thing with no or unknown sex or gender

Take each day as it comes.

it
The impersonal pronoun, used without referent as the subject of an impersonal verb or statement. (known as the dummy pronoun or weather it)

It’s lonely without you.

it
most fashionable

With Hit Girl, Moretz is this year's It Girl, alternately sweet, savage and scary.

it
The impersonal pronoun, used as a placeholder for a delayed subject, or less commonly, object. (known as the dummy pronoun)

He saw to it that everyone would vote for him.

it
Used to refer to oneself when identifying oneself, often on the phone, but not limited to this situation

It's me. John.

it
The game of tag itself

Let's play it at breaktime.

it
The person or people who chase and try to catch the other players in the playground game of tag

In the next game, Adam and Tom will be it….

me
As the indirect object of a verb

He gave me this.

me
As the complement of the copula (“be”, “is”)

It wasn't me.

me
As a reflexive direct object of a verb
me
Preceding a noun, marking ownership

Wilfred Owen (1893–1918), The Letter - And give us back me cigarette!.

me
As the subject of a verb, used without and
me
As the subject of a verb, used with and

Me and my friends played a game.

me
As the direct object of a verb

Can you hear me?.

me
As a reflexive indirect object of a verb; the ethical dative
me
As the object of a preposition

Come with me.

mine
A device intended to explode when stepped upon or touched, or when approached by a ship, vehicle, or person
mine
A type of firework that explodes on the ground, shooting sparks upward
mine
To remove (ore) from the ground

Crater of Diamonds State Park is the only place in the world where visitors can mine their own diamonds.

mine
To damage (a vehicle or ship) with a mine (an explosive device)
mine
An excavation from which ore or solid minerals are taken, especially one consisting of underground tunnels
mine
Non-premodifying possessive case of I. My; belonging to me; that which belongs to me
mine
The cavity made by a caterpillar while feeding inside a leaf
mine
A passage dug toward or underneath enemy lines, which is then packed with explosives
mine
To sow mines (the explosive devices) in (an area)

We had to slow our advance after the enemy mined the road ahead of us.

my God
Alternative form of oh my God
my eye
Expression of disapproval, disregard, disdain, disgust or disbelief

Earache, my eye!.

my goodness
Used to express surprise, shock, or amazement. Also as "oh my goodness"

My goodness, what a loud noise!.

my name is
A common way to identify oneself
my pleasure
A polite reaction to receiving thanks, meaning that the speaker enjoyed helping the listener
my son
Refers to the person one is addressing, when giving caution or advice, indicating that the person is inferior in some way. It does not necessarily refer to a relationship

Now, look here, my son, I said; you're a kid and a know nothing.

her
adv: here 32
her
High Efficiency Red
her
The hard error rate is the frequency of errors caused by permanent physical defect in the memory system The hard error rate is usually much lower than the soft error rate
her
Sah'english | adronato
her
pron. specific female; possessive form of she
her
her WEAK STRONG Her is a third person singular pronoun. Her is used as the object of a verb or a preposition. Her is also a possessive determiner
her
Of them; their
her
You use her to refer to a woman, girl, or female animal. I went in the room and told her I had something to say to her I really thought I'd lost her. Everybody kept asking me, `Have you found your cat?' Her is also a possessive determiner. Liz travelled round the world for a year with her boyfriend James
it
Information Technology This is the name of the group of computer professionals in your company that manage the software, hardware, Internet, and e-mail systems In previous years known as Computer Systems, Computer Support, etc
mine
get from the earth by excavation; "mine ores and metals
my God
eli
my name is
people call me, the name I go by is
my pleasure
the pleasure is all mine, I am delighted to
them
dem
Them
him

Daphnis has forgotten me. He is dreaming of marrying some wealthy maiden. Ah! Why did I make him swear by his goats instead of by the Nymphs! He has forgotten them as he has forgotten me. - Daphnis has forgotten me. He is dreaming of marrying some wealthy maiden. Ah! Why did I make him swear by his goats instead of by the Nymphs! He has forgotten them as he has forgotten me.

mine
" Rom
her
{p} belonging to a female or woman
me
{p} the objective case of I
mine
{p} belonging to me only
mine
{v} to dig mines, sap, ruin, destroy slowly
mine
{n} a place where minerals are dug, a hole dug
it
The branch of engineering that deals with the use of computers and telecommunications to retrieve and store and transmit information, information technology, infotech
Him
tis
Him
Pronoun when referring to God
His
Belonging to God
ME
ME is a long-lasting illness that is thought to be caused by a virus. Its symptoms include feeling tired all the time and muscle pain. ME is an abbreviation for `myalgic encephalomyelitis'. = chronic fatigue syndrome, CFS. me WEAK STRONG A speaker or writer uses me to refer to himself or herself. Me is a first person singular pronoun. Me is used as the object of a verb or a preposition. He asked me to go to Cambridge with him She looked up at me, smiling. the written abbreviation for Maine. pron. Me Nam River forget me not Messerschmitt 109 Me 109 touch me not
ME
region located between the eastern Mediterranean and India
ME
state in the eastern United States
ME
form of the English language which was used from c.1100 to c.1500, language of Chaucer
Their
tin
US
uk
her
adj [{referring to something that belongs to a female} (This is ~ book )] punya dia (dia) 2 pron [{object pron referring to a female} (Please give ~ this letter )] dia
her
le
her
Her is sometimes used to refer to a country or nation. Her is also a possessive determiner. Our reporter looks at reactions to Britain's apparently deep-rooted distrust of her EU partner
her
Herpa 1: 43 resin Germany
her
In written English, her is sometimes used to refer to a person without saying whether that person is a man or a woman. Some people dislike this use and prefer to use `him or her' or `them'. Talk to your baby, play games, and show her how much you enjoy her company. Her is also a possessive determiner. The non-drinking, non smoking model should do nothing to risk her reputation
her
The form of the objective and the possessive case of the personal pronoun she; as, I saw her with her purse out
him
he, her
him
The objective case of he
him
Him is a third person singular pronoun. Him is used as the object of a verb or a preposition
him
pron [{object pron referring to a male} (Please give ~ this letter )] dia
him
You use him to refer to a man, boy, or male animal. John's aunt died suddenly and left him a surprisingly large sum Is Sam there? Let me talk to him My brother had a lovely dog. I looked after him for about a week
him
pron. specific male; to a specific male
him
pron: him, it 45
him
Health Information Management
him
In written English, him is sometimes used to refer to a person without saying whether that person is a man or a woman. Some people dislike this use and prefer to use `him or her' or `them'. If the child sees the word `hear', we should show him that this is the base word in `hearing' and `hears'. Her (or His) Imperial Majesty
his
Hospital information system Typically used to describe hospital computer systems with functions like patient admission and discharge, order entry for laboratory tests or medications, and billing functions See also: Electronic medical record
his
Hospital Information System The introduction of systems to integrate and communicate computer-held information for patient care and the management of a hospital
his
Hospital Information System
his
– Refer to Human Interface Station
his
In written English, his is sometimes used to refer to a person without saying whether that person is a man or a woman. Some people dislike this use and prefer to use `his or her' or `their'. Formerly, the relations between a teacher and his pupils were dominated by fear on the part of the pupils His is also a possessive pronoun. The student going to art or drama school will be very enthusiastic about further education. His is not a narrow mind, but one eager to grasp every facet of anything he studies. Used to indicate the one or ones belonging to him: If you can't find your hat, take his
his
Implemented to reduce cost, increase information availability, improve medical research, and reduce waste
his
pron: his 46
his
Honeywell Information Services, an EDP division (later subsidiary) of Honeywell
his
poss pron 3 sg masc /neut his; its [OE his]
his
Hospital information system A system that provides the information management features that hospitals need for daily business Typically includes patient tracking, billing and administrative programs and also may include clinical features
his
You use his to indicate that something belongs or relates to a man, boy, or male animal. Brian splashed water on his face, then brushed his teeth He spent a large part of his career in Hollywood The dog let his head thump on the floor again. His is also a possessive pronoun. Anna reached out her hand to him and clasped his
his
pron. belonging to a specific male
his
{Hospital Information Services}- A committee and support staff found at the Watchtower Bible and Tract Society This committee oversees the HLC function worldwide
his
Belonging or pertaining to him; used as a pronominal adjective or adjective pronoun; as, tell John his papers are ready; formerly used also for its, but this use is now obsolete
his
The possessive of he; as, the book is his
his
Mah'english | adronato
his
his His is a third person singular possessive determiner. His is also a possessive pronoun
it
Information Technology - see ICT
it
"it" is poker terminology "It" usually refers to the largest amount anyone has yet bet in a round If someone opens for $5, and the next player raises $10, they're "making it $15 " With the exception of all-in players, if a player wants to see the next round, eventually they have to match whatever "it" is "It" can also mean the amount required to call So if someone bets $5 and two other players each raise $5 in the same betting round, they may ask "what's it to me?" The correct answer is, "Pay attention "
it
Information technologies
it
As a substitute for such general terms as, the state of affairs, the condition of things, and the like; as, how is it with the sick man? As an indefinite object after some intransitive verbs, or after a substantive used humorously as a verb; as, to foot it i
it
The neuter pronoun of the third person, corresponding to the masculine pronoun he and the feminine she, and having the same plural (they, their or theirs, them)
it
Information Technology - a term that encompasses all forms of technology used to create, store, exchange, and use information in its various forms (business data, voice conversations, still images, motion pictures, multimedia presentations, etc )
it
– Information Technology Processing information by computer The latest title for the information processing industry
it
Short for information technology, the science of managing and processing information systems Because computers are the central components in these systems, IT is usually used as shorthand for computer skills in general
it
Information Technology; used to describe the computerised systems in use by Fund
it
Information Technology Directorate (FEMA)
it
Short for Information Technology, it is concerned with all aspects of managing and processing information
it
The hardware and software which enable collection, storage and manipulation of data IT is an abbreviation of information technology
it
Instructional Technology or Information Technology; ITC workshops that focus on networking and hardware mechanics
it
Common abbreviation for the generic term "information technology" used to describe any aspect of computing and networking
it
Information Technology Computer-aided information processing
it
-Information Technology Often refers to use of technology in general See IS
it
The management of data, particularly within the enterprise Also referred to as MIS ( Management Information Services) or plain IS (Information Services )
it
As an indefinite nominative for a impersonal verb; as, it snows; it rains
it
Short form meaning Information Technology
it
As a substance for any noun of the neuter gender; as, here is the book, take it home
it
Information Technologies Usually refers to the computer department in a business or office building In Mifflin County, the IT department oversees the MIS and GIS departments
it
Information Technology Former name of Information and Educational Technology
it
Information Technology Sometimes used as a synonym for the computer professionals in an organization Also sometimes known as IS (Information Systems) or DP (Data Processing)
it
As a demonstrative, especially at the beginning of a sentence, pointing to that which is about to be stated, named, or mentioned, or referring to that which apparent or well known; as, I saw it was John
it
Information Technology
it
information technology TI
it
pron. used to indicate something of uncertain gender (animal, object, abstraction, etc.) which has not yet been mentioned or has just been mentioned; used to indicate an action; used as a subject without an agent
me
Market Equity Market equity (size) is price times shares outstanding Price is from CRSP, shares outstanding are from Compustat (if available) or CRSP
me
me is a constant that can be used to refer to the first hero in your party (hero zero) in any command that takes a hero number as an argument
me
Methyl
me
pron. first person in objective case
me
mine (first person possessive)
me
Missionary Enrichment Conference (summer)
me
Mobile Equipment Also known as Mobile Unit (MU)
me
Middle-earth
me
Myalgic Encephalitis
me
Mercury
me
Rules of divine authority which the gods use to ensure the universe functions
me
a state in New England
me
Management Entity
me
mean error
me
Whatever I appear to be
me
According to symbolic interactionism, the image of self seen in the looking glass of other people's reactions; the self's generalized other
me
A piratical way to say, "my"
me
ari Me-nashi - one eye against no eye
me
The person speaking, regarded as an object; myself; a pronoun of the first person used as the objective and dative case of the pronoum I; as, he struck me; he gave me the money, or he gave the money to me; he got me a hat, or he got a hat for me
me
Mechanical Entities
me
See Men, pron
me
One
me
pron: me 1
me
maintenance test flight evaluator
me
Mobile Equipment E g a mobile phone
mine
Any place where ore, metals, or precious stones are got by digging or washing the soil; as, a placer mine
mine
A plant built to extract an ore or mineral substance either underground or from the surface When the ore is extracted underground, the mine needs a system of excavations in the rock to gain access to the ore areas When the ore is mined from surface, the ore is extracted from one or several pits
mine
land mine submarine mine United Mine Workers of America
mine
To dig away, or otherwise remove, the substratum or foundation of; to lay a mine under; to sap; to undermine; hence, to ruin or destroy by slow degrees or secret means
mine
To dig a mine or pit in the earth; to get ore, metals, coal, or precious stones, out of the earth; to dig in the earth for minerals; to dig a passage or cavity under anything in order to overthrow it by explosives or otherwise
mine
- a firework similar to a shell that explodes in a mortar, igniting effects such as stars and launching them in a fan-shaped pattern into the air Not to be confused with military land mines
mine
A rich source of wealth or other good
mine
In land mine warfare, an explosive or other material, normally encased, designed to destroy or damage ground vehicles, boats, or aircraft, or designed to wound, kill, or otherwise incapacitate personnel It may be detonated by the action of its victim, by the passage of time, or by controlled means (Joint Pub 1-02)
mine
n the site of an underground mineral or rock excavation operation
mine
Used as a pronominal adjective in the predicate; as, "Vengeance is mine; I will repay
mine
To get, as metals, out of the earth by digging
mine
excavation in the earth from which ores and minerals are extracted
mine
explosive device that explodes on contact; designed to destroy vehicles or ships or to kill or maim personnel excavation in the earth from which ores and minerals are extracted lay mines; "The Vietnamese mined Cambodia"
mine
To form subterraneous tunnel or hole; to form a burrow or lodge in the earth; as, the mining cony
mine
{i} excavation in the earth for the purpose of digging out certain substances (i.e. precious stones, minerals, coal, etc.), diggings; treasure, abundant source; explosive planted in the earth that is detonated by touch or remote control
mine
Belonging to me; my
mine
Also, in the old style, used attributively, instead of my, before a noun beginning with a vowel
mine
pron. belonging to me
mine
To dig into, for ore or metal
mine
Typically a complete with firing tube, but generally the firework itself
mine
A cavity or tunnel made under a fortification or other work, for the purpose of blowing up the superstructure with some explosive agent
mine
A mine would have been any sort of operation where there was an attempt to find and obtain lead or zinc minerals from the soil or rock Sometimes the name of a mine endured for most of the mining era while other names were ephemeral or even just on paper
mine
(of mine: my)
mine
get from the earth by excavation; "mine ores and metals"
mine
{f} extract certain substances (minerals, precious stones, etc.) from the ground, dig out; make tunnels, burrow; plant explosive mines in the ground; search and make use of an abundant source of information; undermine, attack underhandedly
mine
A subterranean cavity or passage A pit or excavation in the earth, from which metallic ores, precious stones, coal, or other mineral substances are taken by digging; distinguished from the pits from which stones for architectural purposes are taken, and which are called quarries
mine
Amghiz
mine
adj   Belonging to me if I can hold or seize it
mine
Fig
mine
Used as a pronominal to me; my
mine
Rom
mine
lay mines; "The Vietnamese mined Cambodia"
mine
explosive device that explodes on contact; designed to destroy vehicles or ships or to kill or maim personnel
mine
xii
my beloved
my dearest, my sweetheart, my loved one, my cherished one
my darling
mavourneen
my darling
my dear, my love
my dear
my darling, my love
my turn
its my opportunity, it's my chance, it's my time (to do something)
our
aka
somebody
sb
something
somewhat

Although this chap came into the world in a somewhat impudent fashion, before he was sent for, his mother was pretty; we had fun making him, and the illegitimate fellow must be acknowledged. - Though this knave came something saucily into the world before he was sent for, yet was his mother fair; there was good sport at his making, and the whoreson must be acknowledged.

that
as
that
dat
Turkish - English

Definition of my in Turkish English dictionary

her
every

Don't worry, everything will be OK. - Üzülmeyin, her şey düzelecek.

She goes running every morning. - O her sabah koşmaya gider.

his
feeling

Music that doesn't transmit feelings, images, thoughts, or memories is just background noise. - Hisleri, görüntüleri, düşünceleri ya da anıları iletmeyen müzik sadece arka fon gürültüsüdür.

I'm feeling a lot better. - Çok daha iyi hissediyorum.

it
dog
Mine
(isim) Enamel
his
sensation

I've had a runny nose for two days and I've been feeling an uncomfortable sensation in my throat. - İki gündür burnum akıyor ve boğazımda bir rahatsızlık hissediyorum.

I can't feel anything in my left foot; there's no sensation at all. - Ben sol ayağımda bir şey hissedemiyorum; hiç duygu yok.

his
sense

I sense that something is wrong. - Bir şeyin yanlış olduğunu hissediyorum.

I sensed what was happening. - Ne olduğunu hissettim.

his
{i} feel

I'm feeling a lot better. - Çok daha iyi hissediyorum.

Do you feel any pain in your stomach? - Karnında herhangi bir acı hissediyor musun?

her
any

Open an image and select an image layout. Click Open for opening an image. Click Quit for quitting the program. Image Layout feature allows you to view in any layout. - Bir resim açın ve bir resim düzeni seçin. Bir resim açmak için Aça tıklatın. Programdan çıkmak için Çıkışı tıklatın. Resim Düzeni özelliği herhangi bir düzende göstermenize olanak tanır.

Can you see anything in there? - Orada herhangi bir şey görebiliyor musun?

her
(Askeri) each

The president appointed each man to the post. - Genel müdür her bir adamı görevine atadı.

How many times does the bus run each day? - Otobüs her gün kaç kez çalışır?

her
all

Bill is honest all the time. - Bill her zaman dürüsttür.

Open an image and select an image layout. Click Open for opening an image. Click Quit for quitting the program. Image Layout feature allows you to view in any layout. - Bir resim açın ve bir resim düzeni seçin. Bir resim açmak için Aça tıklatın. Programdan çıkmak için Çıkışı tıklatın. Resim Düzeni özelliği herhangi bir düzende göstermenize olanak tanır.

her
pan

She planted some pansies in the flower bed. - Çiçekliğe bazı hercai menekşeler dikti.

Above all, don't panic! - Her şeyden önce, panik yok!

her
omni

Jane Goodall discovered that chimpanzees are omnivorous, not vegetarian. - Jane Goodall şempanzelerin her şeyi yediklerini, vejetaryen olmadıklarını keşfetti.

Some humans believe that there exists a god who is omniscient, omnipotent and omnipresent. - Bazı insanlar; her şeyi bilen, her şeye gücü yeten ve her yerde olan bir tanrının var olduğuna inanıyorlar.

his
emotion

They felt many emotions on their wedding day. - Düğün günlerinde çok duygular hissettiler.

I always felt emotionally abused. - Kendimi hep duygusal olarak kötüye kullanılmış hissettim.

us
{i} mind
Her
ladyship
her
per

Each person paid one thousand dollars. - Her biri bin dolar ödedi.

Although each person follows a different path, our destinations are the same. - Her insan farklı bir yol izlesede, hedeflerimiz aynıdır.

it
{f} thrust
us
{i} sense
her
(Bilgisayar) recur every
her
either

Do you know either of the two girls? - İki kızın her birini tanıyor musun?

I don't like either of them. - Ben, onlardan herhangi birini sevmiyorum.

her
(Bilgisayar) start every
her
every single

Every single word you say is a lie. - Söylediğin her söz bir yalan.

Tom comes here every single day. - Tom her tek günde buraya gelir.

her
soever
her
(Bilgisayar) for all

His story may sound false, but it is true for all that. - Onun hikayesi düzmece görünebilir fakat her şeye rağmen gerçektir.

That dispute has been settled once and for all. - O tartışma bir zamanlar karara bağlandı ve herkes için.

her
(Bilgisayar) refresh every
his
instinct

I wonder if I should trust my instincts. - Hislerime güvenmem gerekip gerekmediğini merak ediyorum.

his
perception

Do you believe in extrasensory perception? - Altıncı hisse inanıyor musun?

it
lower
it
scoundrel
mine
(Botanik, Bitkibilim) sweet alison
mine
porcelain enamel
mine
(Botanik, Bitkibilim) mina
mine
(Diş Hekimliği) dentine
mine
(Botanik, Bitkibilim) sweet alyssum
sb
(Kimya) symbol of antimony
her
whoever

Whoever finds the bag must bring it here. - Her kim çantayı bulursa onu buraya getirmelidir.

Sam helps whoever asks him to. - Sam yardım isteyen herkese yardım eder.

her
whatever

I'll do whatever you want me to do. - Ben senin yapmamı istediğin her şeyi yapacağım.

I will lend you whatever book you need. - İhtiyacın olan her kitabı sana ödünç vereceğim.

his
cutaneous sensation
his
sentiment

Tom couldn't help but feel sentimental. - Tom duygusal hissetmekten kendini alamadı.

it
dig into
it
{f} jog
it
push
it
bastard
it
pooch
it
{f} pushing
it
{f} shove
us
reason
me
Baa. Sheep's bleat, the sound a sheep makes
mine
enameling
us
mınd
her
every; each
his
{i} consciousness
his
chord
his
a sense (one of the five senses)
his
feeling; emotion; sensation; sense
his
(a) feeling; (an) emotion
his
sensation, feeling
it
dog; blackguard, scoundrel, cur, rascal, rogue, bastard, son of a bitch/gun
it
mutt
it
vulg. son of a bitch, bastard
it
cur
mine
verbena
mine
glazing
mine
enamel (of a tooth)
mine
enamel dial (of a clock or watch)
us
{i} senses
my
History
Favorites