somebody's

listen to the pronunciation of somebody's
English - Turkish

Definition of somebody's in English Turkish dictionary

somebody
biri

Merdivenlerden yukarı gelen birisi var. - There's somebody coming up the stairs.

Biri bu tabağı kırdı. - Somebody has broken this dish.

somebody
birisi

Birisi telefona cevap verebilir mi? - Can somebody get that?

Birisi telefona cevap verebilir mi? - Can somebody answer the phone?

somebody's doing
başının altından çıkmak
somebody's pawn
maşası olmak
somebody
bir kimse
sober somebody up
ayıltmak
sort somebody out
canına okumak
somebody
önemli birisi
somebody
{i} kimisi
sort somebody out
Birinin icabına bakmak

I will sort him out if he goes on bothering my girlfriend.

somebody
{i} bazısı
somebody
{i} şahsiyet
somebody
{i} önemli kimse

Ben önemli kimseyim ve önemliyim. - I am somebody and I am important.

somebody
{i} kimse

Ben önemli kimseyim ve önemliyim. - I am somebody and I am important.

O onun biri olduğunu düşünüyor ama aslında hiç kimse değil. - He thinks he is somebody, but really he is nobody.

somebody
{z} biri, birisi, bir kimse: Somebody telephoned you. Biri sana telefon etti. i., k.dili. önemli biri, hatırı sayılır biri
somebody
büyük şahsiyet
somebody
hatırı sayılır kimse
somebody else
başkası

Benim başkası olduğumu düşündükleri açık. - It's clear they thought I was somebody else.

Tom onu başkasına sattı. - Tom sold it to somebody else.

somebody elses
başkasının
somebody elses
başka birinin
find somebody out
suçüstü yakalamak
it's
{k} it is
accuse somebody of something
Birisini bir şeyle, bir şey yapmakla suçlamak
bleed somebody dry
(Ev ile ilgili) Kanını emmek, birisinin parasını sömürmek
calm somebody down
sakinleştirmek
follow in somebody's wake
izlemek
get somebody up
kaldırmak
it's
{k} it has
sell somebody a pup
kandırmak
shut somebody up
lafını ağzına tıkamak
shut somebody up
lafı ağzına tıkamak
turn somebody on
heyecanlandırmak (cinsel)
wake somebody up
uyandırmak
accommodate somebody with
sağlamak
acquainted with somebody
tanışmak
advise somebody of something
uyarmak
apologize to somebody
af dilemek
appeal to somebody
hoşuna gitmek
assure somebody that
inandırmak
be down on somebody
karşı olmak
belong to somebody
birine ait olmak
bid somebody godspeed
uğurlamak
bid somebody godspeed
yolcu etmek
bite somebody's head off
başının etini yemek
bring somebody in something
kazandırmak
bring somebody up
yetiştirmek
bundle somebody off
(deyim) başından savmak
bundle somebody off
(deyim) başından atmak
bundle somebody up
sarıp sarmalamak
buy somebody off
rüşvet vermek
call somebody to account for
hesap sormak
cheer somebody up
gönül açmak
chill somebody to the bone
içine işlemek
chill somebody to the marrow
içine işlemek
chisel somebody
zokayı yutturmak
clap somebody in jail
(Argo) kodese tıkmak
clap somebody into jail
(Argo) kodese tıkmak
come back to somebody
aklına gelmek
confront somebody with
karşı karşıya bırakmak
confront somebody with
karşılaştırmak
convince somebody of something
ikna etmek
cool somebody down
sakinleştirmek
cut somebody off
mirastan mahrum etmek
destroy somebody's family
ocağını söndürmek
discriminate against somebody
kötü davranmak
discriminate favor of somebody
ayrıcalık yapmak
divest somebody of
mahrum etmek
expect something of somebody
yakıştırmak
feel sorry for somebody
acımak
fob somebody off
kazıklamak
follow in somebody's footsteps
izinden yürümek
follow in somebody's wake
takip etmek
follow in somebody's wake
izinden gitmek
follow somebody's advice
tavsiyeye uymak
get on well with somebody
anlaşmak
get on with somebody
anlaşmak
get somebody down
moralini bozmak
get somebody in
çağırmak
get somebody wrong
yanlış anlamak
get somebody's dander up
öfkelendirmek
give somebody notice
uyarı vermek
give somebody notice of
uyarmak
give somebody the thumbs up
tam puan vermek
give somebody the thumbs up
tam not vermek
give somebody up
ilişkiyi kesmek
give somebody up
umudunu kesmek
give up something to somebody
helal etmek
grease somebody's palm
rüşvet vermek
hang on somebody's lips
can kulağıyla dinlemek
hit it off with somebody
anlaşmak
hold out a carrot to somebody
yemlemek
hurt somebody's feelings
horlamak
hurt somebody's feelings
hor görmek
hurt somebody's feelings
rencide etmek
hurt somebody's pride
onuruna dokunmak
inform on (somebody)
ispiyonlamak
inform somebody of something
haberdar etmek
introduce somebody to
tanıştırmak
join issue with somebody
münakaşa etmek
join issue with somebody
tartışmak
keep somebody in countenance
teşvik etmek
knock somebody down
yumrukla devirmek
let somebody down
yüzüstü bırakmak
make somebody to dig up
eştirmek
making somebody walk
yürütme
meet somebody in final
(Spor) finalde karşılaşmak
meet somebody in final
(Spor) finalde oynamak
meet somebody's requirements
gereksinimini karşılamak
mistake somebody for
karıştırmak
move in on somebody
abayı sermek
nail somebody down
mıhlamak
need somebody's help
birine işi düşmek
offend somebody's feelings
ağır gelmek
offend somebody's feelings
gücüne gitmek
offer somebody an opportunity
fırsat sunmak
pity somebody
acımak
plague somebody's life out
başının etini yemek
poke fun at somebody
makaraya sarmak
propose to somebody
evlilik teklif etmek
prove somebody right
haklı çıkarmak
pull somebody down
zayıf düşürmek
pull somebody down
zayıflatmak
put somebody in his place
haddini bildirmek
put somebody in mind of
hatırlatmak
put somebody on his mettle
teşvik etmek
put somebody out
darıltmak
put somebody through
bağlamak
put somebody through
birini telefonda bağlamak
put somebody up
ağırlamak
put somebody up
konuklamak
receive somebody
kabul etmek
reconcile somebody to
razı etmek
reduce somebody to tears
ağlatmak
reduce somebody to tears
gözyaşlarına boğmak
refer somebody to god
allah'a havale etmek
remind somebody of something
hatırına getirmek
remind somebody of something
aklına getirmek
resemble somebody a lot
çok benzemek
resemble somebody in looks
benzemek
ride atilt at somebody
saldırmak
rude to somebody
kabalık etmek
rude to somebody
kaba davranmak
ruin somebody's family
ocağına incir dikmek
run up against somebody
karşılaşmak
rush somebody
sıkboğaz etmek
rush somebody off one's feet
sıkboğaz etmek
rush somebody off one's feet
acele ettirmek
score somebody off
küçük düşürmek
see somebody off
uğurlamak
seem strange somebody
acayibine gitmek
seem to know somebody
gözü ısırmak
sell somebody a gold brick
dolandırmak
sell somebody down the river
ihanet etmek
sell somebody on
inandırmak
sell somebody out
satmak
send for somebody
çağırmak
serve somebody out
acısını çıkarmak
serve somebody out
acısını çıkartmak
serve somebody out
öç almak
settle somebody's account
hesabını görmek
settle somebody's hash
susturmak
show somebody up
utandırmak
shut somebody up
susturmak
shut somebody up
sözü ağzına tıkamak
sing somebody's praise
övmek
smooth the way for somebody
kıyak geçmek
sponge on somebody
sırtından geçinmek
squeeze money out of somebody
para sızdırmak
stand by somebody
yanında olmak
stand somebody up
birini satmak
stand somebody up
(deyim) birisini ekmek
stand somebody up
(deyim) birisini satmak
stand somebody up
birini ekmek
stuff somebody
kandırmak
substitute somebody
yerine geçmek
suck up somebody
yağcılık etmek
sweep somebody off his feet
aklını başından almak
take somebody down a peg
küçük düşürmek
take somebody off
taklit etmek
take somebody's breath away
nefesini kesmek
take somebody's place
yerine geçmek
tell on (somebody)
ispiyonlamak
there is no holding somebody
tutmanın imkanı yok
there is no stopping somebody
yi durdurmanın imkanı yok
threaten somebody to get
kapıya dayanmak
tip somebody off
tiyo vermek
tip somebody the wink
(deyim) birine kaş göz etmek
tip somebody the wink
tiyo vermek
torture somebody to death
işkence ederek öldürmek
turn somebody off
baymak
turn somebody on
heyecanlandırmak
turn somebody on
azdırmak
weigh against somebody
karşı olmak
wish somebody a quick recovery
acil şifalar dilemek
wish somebody good luck
başarı dilemek
wish somebody ill
beddua etmek
wish somebody well
şans dilemek
wrong somebody
günahını almak
I wouldn't put it past somebody
Biri bir şeyi yaptıysa buna şaşmamak (çünkü o şey o kişiden beklenir)
You do well to accompany somebody about your age
(Atasözü) Cahil ile bal yeme, yaşdaş ile taş taşı
a cross somebody has to bear
(deyim) Bir kişinin katlanmak, yüklenmek zorunda olduğu şey ya da durum
a cross somebody has to carry
(deyim) Bir kişinin katlanmak, yüklenmek zorunda olduğu şey ya da durum
be at ease with somebody
(deyim) Biriyle teklifsiz olmak
box somebody's ears
(deyim) Birinin kulağına şamar atmak
butter somebody up
(deyim) Birini birşeyi yapmaya kandırmak için yağ çekmek
cheat off of somebody
Sınavda birinden kopya çekmek
cut somebody off
Biriyle telefon görüşmesini kesmek
discourage somebody from doing something
cesaretini kırmak
do somebody a favour
(deyim) Birine yardım etmek, birine bir iyilik yapmak
do somebody a favour
Birine iyilik etmek
drive over somebody
Birini taşıtla ezmek
drive somebody crazy
sürücü biri deli
find somebody guilty
birisini suçlu bulmak. example: Court found him guilty
get on with somebody
biri ile olsun
get somebody back
(deyim) İntikam almak, öç almak
get your hands on somebody
(deyim) birisini ağır şekilde cezalandırmak
give somebody a piece of one's mind
(deyim) Birini azarlamak, paylamak, haddini bildirmek
give somebody a rouse
Birisi bir uyandırmak vermek
give somebody some slack
Birisi biraz gevşeklik vermek
hang around with somebody
Biriyle vakit geçirmek, beraber gezip dolaşmak
Turkish - Turkish

Definition of somebody's in Turkish Turkish dictionary

ME'S
(Osmanlı Dönemi) İnsanların arasını bozmak, araya fesad sokmak
English - English
Contraction of somebody is
Possessive case of somebody
Contraction of somebody has
somebody
Some unspecified person
somebody
A recognised person, a celebrity

I'm tired of being a nobody - I want to be a somebody.

somebody else
someone else, some other person
somebody
{n} an indiscriminate person, a person of not
somebody
pron. some person, unspecified person
somebody
a human being; "there was too much for one person to do"
somebody
A person of consideration or importance
somebody
A person unknown or uncertain; a person indeterminate; some person
somebody
Somebody means the same as someone. be sb to be or feel important
somebody
{i} important person
beat somebody to the punch
To do something before somebody else is able to

I was planning to take care of the problem for him, but he beat me to the punch and did it himself.

bend somebody's ear
To bore; to talk too long, especially to one particular person

Sorry to bend your ear with the whole story, but I think you ought to know.

curl somebody's hair
Alternative form of curl someone's hair
cut somebody some slack
to be patient or lenient with somebody; to relax standards or expectations

Cut the new guy some slack. He's only been here for two days.

egg somebody on
To tease, provoke or encourage

Quit egging him on about his pet peeves.

follow somebody off a cliff
To follow (a leader or de facto leader) without question or thought, with disastrous consequences

After 9/11, many feared that Baby Boomers would follow President Bush off a cliff.

fuck somebody up
To cause significant mental damage to someone
fuck somebody up
To cause someone to make a big mistake
fuck somebody up
Fight with someone and win, causing significant physical damage to their body
get on somebody's case
To lecture, berate, or complain to somebody, especially to find fault or criticize

His boss was always getting on his case about his standards of dress, even though he worked well and seldom left the back room.

get on somebody's nerves
To annoy or irritate; to bother

Gerty wished to goodness they would take their squalling baby home out of that and not get on her nerves.

give somebody a hand
To applaud or clap (also to give (someone) a big hand)

Please give all our dedicated volunteers a hand for their hard work.

give somebody a hand
To help, aid, or assist

Could you please give me a hand carrying this mattress?.

give somebody a hard time
To tease, kid, or rib

He's usually pretty good-natured when the children give him a hard time about his bald spot.

give somebody a piece of one's mind
To express one's opinion strongly; to voice one's disagreement or dissatisfaction

That is the fourth time this week my neighbor's barking dog has woken me up. I'm going to go give her a piece of my mind about it.

give somebody an earful
To shout very loudly at someone

I should've never tried to grind the business' computer system to halt. Firstly I got sacked, and then my boss gave me a right earful.

give somebody pause
To give somebody cause for concern

Here is a fact that will give you pause. Many states do not publish the voting records of their legislators.

give somebody the brush-off
To rebuff, snub or curtly reject someone

I asked three different clerks, and they all gave me the brush-off.

give somebody the cold shoulder
To snub, resist or reject somebody; to regard somebody distantly

I must have made him angry with my comment. He’s been giving me the cold shoulder ever since I said it.

give somebody the heave-ho
to fire, expel or break up with someone

I'm looking for work again because they gave me the heave-ho.

give somebody the old heave-ho
Alternative form of give somebody the heave-ho

Now I won't have to explain to her what sort of friend you really were and why I gave you the old heave-ho.

give somebody the runaround
To delay, dodge, or frustrate (someone), especially by providing useless information or directions

They gave me the runaround when I called. I got a full tour of the facility by phone, but no answer to my question.

give somebody the slip
To evade, escape, or get away from somebody

One way or another I'm gonna lose ya, I'm gonna give you the slip.

give somebody what-for
To admonish or berate; to speak angrily at somebody

He really gave the kid what-for about the baseball through his window.

hand it to somebody
To give somebody credit or praise

You have to hand it to him for finishing such a big project so quickly.

hate somebody's guts
To despise; to hate intensely or passionately

She caught him seeing another woman, and now she hates his guts.

haul somebody over the coals
To express anger with someone in no uncertain terms when they do something wrong

The teacher hauled him over the coals for smoking in the toilets.

hold somebody's hand
To guide somebody through the basics or assist with excessively small details

I'll give you advice on writing an article, but I won't hold your hand through the entire process.

hold somebody's hand
To grasp or hold a person's hand
hot on somebody's heels
Close behind; pursuing or following closely

She left the restaurant with him hot on her heels.

if you love somebody, set them free
One should be willing to let go of someone they love if they truly love them
it's
It has

It’s been a long time since I’ve had cheesecake.

it's
It is

It’s coming right for us!.

it's
there's, there is; there're, there are

It's a package for you by the door.

keep somebody in stitches
To keep somebody laughing hard or amused

The show kept me in stitches the whole time.

keep somebody posted
To inform (someone) regularly of the latest developments

That's all the news for now, but I'll keep you posted about new developments.

leave somebody high and dry
To abandon somebody; to stop providing assistance at a crucial moment

He just walked out and left her high and dry with two kids and a mortgage.

leave somebody holding the bag
To remove the value from an article or arrangement and leave somebody holding the empty (or valueless) container

The closing bell may be ringing for business method patents, and their patentees may find they have become bagholders. (Federal district court in CyberSource Corp. v. Retail Decisions Inc., 2009 WL 815448 (N.D. Cal. Mar. 23, 2009), referring to the In re Bilski case).

leave somebody holding the bag
To abandon somebody, leaving them holding the responsibility or blame

After the accident, he just vanished and left me holding the bag.

let somebody down
To fail somebody; to disappoint or to fail to uphold a commitment

He really let me down when he didn't arrive on time.

let somebody in on
To disclose; to tell somebody a secret or share privileged information

Do you think we should let him in on the shortcut?.

make somebody's hair curl
Alternative form of curl someone's hair
not give somebody the time of day
to ignore someone deliberately; to refuse to talk or pay attention to someone probably because you think they are not good enough to talk to you or they really annoy you

I think I've really annoyed him this time - he won't even give me the time of day!.

pull somebody's leg
To tease someone; to lead someone on; to goad someone into overreacting. It usually implies teasing or goading by jokingly lying

I hadn't pulled Mrs. Barstow's leg for any of that stuff, she had just handed it to me on a platter, and that wasn't my fault.

pull the wool over somebody's eyes
to deceive (someone)
put hair on somebody's chest
To make a person (especially a male) stronger or more masculine

When Lonnie Bushey was 6 he started drinking with his father who told him it would put hair on his chest and make him a man.

put one past somebody
To deceive, trick, or fool, especially by concealing something

He tried to put one past the band director by giving her a jalapeño-flavored lollipop.

put somebody in his place
To bring somebody down; to humble or insult

His quips at the party aimed to put the CEO in his place.

put words in somebody's mouth
To attribute to somebody something he or she did not say; to claim inaccurately that somebody said or intended something

I hope I'm not putting words in your mouth. Did you just tell me to go home early?.

read somebody the riot act
To scold or berate somebody; to reprimand

She really read him the riot act about his smoking habit.

read somebody's lips
To discern what somebody is saying by watching the shape of the mouth rather than by hearing the sounds of the words

Deaf people may be able to read people's lips, but it's not a foolproof means of communication.

read somebody's lips
To pay close attention (often imperative)

Read my lips. We are not going to the park today, and that is final.

rub somebody the wrong way
To bother, disturb, irritate, or annoy

It's a small thing, really, to leave towels unfolded, but it rubs him the wrong way.

run somebody ragged
To exhaust; to demand excessive effort or work from somebody

They've been running him ragged trying to keep up with the demand for new features.

send somebody packing
To expel or eject somebody; to chase off or force out

The whole town got together and sent the bandit packing.

serve somebody right
To happen to someone who is thought to deserve it

And serves you right, said Jane, the pert chambermaid, if you will take their money to get drunk on..

show somebody the door
To escort someone to the exit of the premises; to expel someone from a room, gathering, etc

o man shall laugh at me now that I'm down. Show him the door, Dig..

show somebody the door
To dismiss or reject; to exclude someone who was formerly included

In Maryland, Rep. Connie Morella, a skillful, conscientious politician, was ousted. . . . The always-charming Morella . . . provided great constituent service. . . . Still, voters showed her the door.

someone's
someone is
someone's
someone has
someone's
The possessive adjective for someone
something's
Contraction of something is
steal somebody's thunder
To detract from somebody's accomplishments or glory; to undermine

I don't mean to steal your thunder, but did you really do all that by yourself?.

take somebody's word for it
To believe what somebody tells one

I can't really check on that, so I'll have to take your word for it.

tear a strip off somebody
To scold vigorously

The boss tore a strip off him for arriving late to the meeting.

that's
That is

That's the book I've been looking for.

that's
That has

I've managed to find the solution to the problem that's been bugging me all day.

the joke is on somebody
The person who made the joke himself became the subject of a joke

Luckily, we will never pay this debt off, so perhaps the joke is on them after all.

throw somebody a curve
To surprise; to introduce something unexpected or requiring a quick reaction or correction

He really threw me a curve when he asked me a personal question at work.

tickle somebody's funny bone
To amuse; to strike somebody as funny

I thought this cartoon might be just the sort of thing that would tickle your funny bone.

what's eating somebody
What is wrong? What is the problem (with somebody)? Inquired of somebody who is upset, worried, angry, etc

What's eating him? I've never seen him this worked up over anything before.

wipe somebody's eye
to defeat; to humiliate
you's
Contraction of you is

AAVE, also youse) You's a damn fool!.

your's
yours
it's
It's is the usual spoken form of `it is'. It's the best news I've heard in a long time
it's
It's is the usual spoken form of `it has', especially when `has' is an auxiliary verb. It's been such a long time since I played
it's
{f} it was
it's
{f} it exists, it lives, it occupies a position, it exists in a particular condition (third person singular form)
bleed somebody dry
Take away all somebody’s money
bring somebody out in
(Ev ile ilgili) If something brings you out in spots, a rash, etc., it causes spots to appear on your skin:
I wouldn't put it past somebody
To not be surprised if someone does something bad, because it is a typical thing for them to do

Perhaps Helena told him - I wouldn't put it past her.

a cross somebody has to bear
(deyim) An unpleasant situation or responsibility that you must accept because you cannot change it. Usage notes: In the past, criminals were made to carry crosses as a form of punishment
a cross somebody has to carry
(deyim) An unpleasant situation or responsibility that you must accept because you cannot change it. Usage notes: In the past, criminals were made to carry crosses as a form of punishment
box somebody's ears
(deyim) Hit someone, usually as a punishment

I'll box your ears, young man, if you come home late again!.

butter somebody up
Say nice things to someone so that they will do what you want

Don’t think you can butter me up that easily.

cut somebody in on
Include somebody, cut somebody in informal to allow someone to take part in a plan or to make money from it

Come on, Joey, you promised to cut me in on this one!.

cut somebody some slack
(deyim) To not judge someone as severely as you usually would because they are having problems at the present time

Andrew's late again. Cut him some slack - his wife's just had a baby.

get behind somebody
(deyim) Support someone

The crowd really got behind them and cheered them on.

get somebody back
(deyim) Get revenge, get back at

Lyle wants to get me back for seeing Betty. He's jealous.

get your hands on somebody
(deyim) to punish someone severely
get your hands on somebody
(deyim) to work with someone
give somebody some slack
(deyim) Allow someone to do something without criticizing them or making it more difficult:

Hey, cut me some slack, man. I’m only a few bucks short.

have a leg up on somebody
(deyim) Have an advantage over someone else

She probably has a leg up on the other applicants for the job because she has more experience.

have somebody over
(deyim) Invite someone to your house

We will have you over when we settle into our new house.

hit on somebody
Make especially sexual overtures to
invite somebody around
Ask someone to come to your home

1. I've invited Clea and Alan round for dinner on Saturday. 2. We've been invited around to David's house tomorrow night. 3. They invited us round to watch their wedding video.

put it past somebody
To not be surprised if someone does something bad, because it is a typical thing for them to do

Perhaps Helena told him - I wouldn't put it past her.

saddle somebody with something
(Botanik, Bitkibilim) Give somebody a responsibility or problem which they do not want and which will cause them a lot of work or difficulty
send shivers down somebody's spine
(deyim) Make someone feel very frightened or excited
send shivers up somebody's spine
(deyim) Make someone feel very frightened or excited
sweep somebody off their feet
(deyim) Cause someone to fall suddenly and completely in love with you
turn somebody loose
to give up control of someone or something, so they can do what they want
wring somebody's neck
(deyim) Punish someone who makes you upset or angry
wring somebody's neck
(deyim) Used when you are very angry with someone: I’ll wring her neck when I get hold of her!
that's
{i} specific person or thing is
that's
That's is a spoken form of `that is'
somebody's

  Turkish pronunciation

  sʌmbıdi

  Pronunciation

  /ˈsəmbədē/ /ˈsʌmbədiː/

  Videos

  ... it. Or somebody's, like, really emotional and moody and thoughtful and stoic, but that ...
  ... follow and whether somebody's going to tweet a breaking news ...

  Word of the day

  euphuism
Favorites