bizi

listen to the pronunciation of bizi
Turkish - English
us
biz
us
biz
we
bizi izlemeye devam edin
just keep watching us
bizi izlemeye devam edin
stay with us
bizi izlemeye devam edin
stick around
bizi izlemeye devam edin
stay tuned

Stay tuned. Our live stream will return shortly. - Bizi izlemeye devam edin. Canlı yayınımız kısa süre içinde geri dönecek.

Stay tuned for a new episode. - Yeni bir bölüm için bizi izlemeye devam edin.

bizi merakta bırakma
don’t keep us in suspense
biz
pricker
biz
ourselves

We enjoyed ourselves at the seaside all day. - Biz bütün gün deniz kenarında eğlendik.

We agreed among ourselves. - Biz kendi aramızda anlaştık.

biz
bradawl
biz
punch
biz
prod

You have our permission to include our software on condition that you send us a copy of the final product. - Nihayi ürünün bir kopyasını göndermek şartıyla bizim yazılımı dahil etmeniz için iznimiz var.

We advertise our products on TV. - Biz, TV'de ürünlerimizin reklamını yaparız.

biz
{i} awl
biz
{i} bodkin
biz
stiletto
English - English

Definition of bizi in English English dictionary

biz
Business
biz
in theatrical slang, means “business ” Good biz means full houses; but an actor's “biz” is quite another thing, meaning by-play Thus, Hamlet trifling with Ophelia's fan, Lord Dundreary's hop, and so on, are the special “business” of the actor of the part As a rule, the “business” is invented by the actor who creates the part, and is handed down by tradition
biz
Top-level domain reserved for the business community
biz
business-related activities Topics related to business This is one of the few area where advertising is tolerated
biz
your occupation or line of work; "he's in the plumbing game"; "she's in show biz"
biz
1. Biz is sometimes used to refer to the entertainment business, especially pop music or films. a girl in the music biz. see also showbiz. Business. a particular type of business, especially one relating to entertainment (business)
biz
commercial company intended to earn profits
biz
A type of newsgroup that discusses business and commercial topics
biz
BIZ is designed to promote business on the Internet Consistent with this goal, BIZ will utilize the most advanced data formats and architecture to provide a faster and more secure domain name service A sample of BIZ benefits
Turkish - Turkish

Definition of bizi in Turkish Turkish dictionary

Biz
tığ
Biz
(Osmanlı Dönemi) NAHNU
biz
Katı bir şeyi dikerken iğne geçirecek yeri delmek için kullanılan, çelikten yapılmış, sivri uçlu ve ağaç saplı araç
biz
(Osmanlı Dönemi) nahnü
biz
Bir mersinbalığı türü
biz
Katı bir şeyi dikerken iğne geçirecek yeri delmek için kullanılan, çelikten yapılmış, sivri uçlu ve ağaç saplı araç, tığ
biz
Ben zamirinin yerine kullanılır
biz
Maraş işinde kalın karton parçalarının iğneyi kırmamasını sağlamak ve delik delmek işleminde kullanılmak üzere hazırlanmış tahta saplı, ince sivri uçlu bir tür çuvaldız. Ülkemiz sularında yaşayan bir mersin balığı türü, şip (Acipenser nudiventris)
biz
Çoğul birinci kişi zamiri
biz
Deri dikiminde kullanılan alet
biz
Mersin balığı türü
biz
Daire şeklinde mukavva parçaları kesmeye yarayan alet
biz
Ülkemiz sularında yaşayan bir mersin balığı türü, şip (Acipenser nudiventris)
biz
Kunduracıların delik açmakta kullandıkları sivri uçlu çelik tığ
biz
Bazı yazarlar ben zamirinin yerine kullanılır: "Biz kendisini aldığımız zaman vücudu pek ince idi."- H. R. Gürpınar
biz
ülkemiz sularında yaşayan bir mersin balığı türü
biz
Deri ve benzeri sert şeyleri dikerken igne yeri açmaya yarayan ağaç saplı ucu sivri demir alet
biz
iğneye yol açmak için kullanılan, çelikten, ince ve sivri uçlu bir alet
biz
Resmî konuşmada, bazen teklik birinci kişi zamiri ben yerine kullanılır
biz
Çoğul birinci kişi zamiri: "Biz, Türkler, bütün tarihî hayatımızca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz!"- Atatürk
English - Turkish

Definition of bizi in English Turkish dictionary

biz
biz
oyunculuk
bizi
Favorites